404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALA NR. 215 din 02 martie 2009

:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./327/2009 din data de 06-01-2009, petentul …………, deţinut in Penitenciarul Tulcea, a solicitat întreruperea executării pedepsei în a cărei executare se află, invocând motive sociale.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că tatăl său este decedat, iar mama sa este bătrână şi bolnavă, având trei nepoţi în întreţinere cu o pensie lunară de 200 lei, neavând bani nici pentru medicamente. De asemenea, petentul a mai arătat că imobilul unde locuiesc este într-o stare degradabilă, aproape să se dărâme şi nu are cine să o repare.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru petent.

S-a depus la dosar copia mandatului de executare a pedepsei, fişa de cazier al petentului, referatul de anchetă socială întocmit de către Primăria sectorului 5 Bucureşti, dispus a fi efectuat în cauză.

Potrivit art. 455 rap la art. 453 lit. c cod procedură penală, executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unei împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, caz în care executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pe cale de consecinţă, textul de lege condiţionează această cerere de existenţa unor împrejurări speciale pe care deşi nu le defineşte, dă posibilitatea de apreciere a instanţei de judecată asupra lor, statuând că este vorba de acele împrejurări ce pot determina consecinţe grave.

Din referatul de anchetă socială efectuat la familia petentului rezultă că mama petentului, în vârstă de 61 de ani, absolventă a 7 clase, este pensionară având o pensie lunară de 520 lei, că tatăl petentului … a decedat în anul 2001, că acesta mai are trei surori şi alţi doi fraţi materni dintr-o altă căsătorie a mamei acestuia. În continuare, în referat se mai arată că imobilul la care s-a efectuat ancheta socială situat în ……., este proprietatea personală a mamei condamnatului fiind compusă din 3 camere, mobilat corespunzător, curat, în ordine, întreţinut, condiţii bune de locuit, iar la această adresă locuiesc în prezent, mama petentului împreună cu sora acestuia …….. şi familia acesteia, respectiv cu soţul şi minorul în vârstă de doi ani.

Pe cale de consecinţă, referatul de anchetă socială nu a reliefat acele împrejurări speciale care să genereze consecinţe grave în accepţiunea textului de lege, nerezultând în nici un mod că petentul ar avea posibilitatea să schimbe în vreun fel situaţia materială din familia sa, ci chiar din contră, chiar au contrazis susţinerile petentului din cererea sa întreruperea executării pedepsei.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga obligă petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat din oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro