404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

SENTINŢA CIVILĂ NR.995

Din 30 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul instanţei la data 10.02.2009 şi înregistrată sub numărul … petentul … a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr. 03883 din data de 5.02.2009, restituirea taxe de deblocare a autoturismului în valoare de 50 de lei şi despăgubiri morale în valoare de 2000 de lei.

În motivarea plângerii, petentul a arătat în esenţă că în data de 5.02.2009, în jurul orei 15, 30, primind un apel telefonic de la mama sa în vârstă de 71 de ani, a aflat că aceasta se simte rău şi că trebuie să se ducă urgent să îi ducă medicamentele necesare pentru tratarea bolii de care suferă (hipertensiune).

Petentul a mai precizat faptul că s-a deplasat cu autoturismul marca Daewoo cu nr. de înmatriculare … spre Piaţa Nouă, şi deoarece nu a găsit un loc de parcare, a oprit autoturismul pe …, în faţa magazinului de mobilă, în locul rezervat magazinului, autoturismul rămânând puţin ieşit pe prima bandă de circulaţie.

Petentul a mai arătat faptul că a procedat în acest mod întrucât mama sa îl aştepta în interiorul magazinului de mobilă şi el se grăbea să ajungă cu medicamentele la ea.

De asemenea, petentul a mai indicat faptul că nu consideră să fi perturbat circulaţia rutieră din zonă, deoarece pe prima bandă nu se circula, întrucât mai mult de jumătate din aceasta este ocupată permanent de autoturismele parcate cu partea din faţă pe trotuar. Circulaţia rutieră din zonă se desfăşoară în permanenţă pe banda a doua, autoturismul său aflându-se la o distanţă de peste 2 metrii de aceasta, circulaţia desfăşurându-se mai mult decât normal.

Petentul a mai precizat faptul că la aproximativ 5 minute de la oprirea sa în locul menţionat a găsit 2 agenţi din cadrul … cărora le-a spus faptul că nu are nici 5 minute de când a oprit şi această oprire a fost determinată de o urgenţă. Petentul a mai arătat faptul că deşi a solicitat agenţilor să îi dea o amendă dar să îi deblocheze roata întrucât trebuia să ajungă cu mama sa la un medic, aceştia nu au vrut să îl înţeleagă şi l-au trimis la parcarea de la Casa Sindicatelor să achite taxa de deblocare.

Petentul a mai menţionat faptul că în zonă nu se afla indicator rutier de „Oprire interzisă” cu menţiunea adiţională „Se blochează roţile”, iar pentru oprire neregulamentară ar fi trebuit sancţionat cu amendă sau cu avertisment iar nu cu imobilizarea autoturismului.

Petentul a mai indicat faptul că imobilizarea autoturismului se poate dispune numai de poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute de art. 117 cap. 7 din O.U.G. nr. 195/2002.

De asemenea, petentul a mai precizat faptul că imobilizarea autoturismului a avut loc la ora 15, 40, a achitat taxa de deblocare în valoare de 50 de lei, la ora 16, 10 dar a aşteptat 2 ore până când au venit agenţii comunitari care i-au deblocat roata, motiv pentru care consideră că i-a fost încălcat un drept constituţional şi anume dreptul la libera circulaţie deoarece el nu a mai putut să meargă cu mama sa la medic sau să îşi urmeze activităţile profesionale, tot programul din acea zi fiindu-i dat peste cap.

Petentul a mai precizat faptul că toată zona .., respectiv .. şi str. G. …., este plină de autoturisme parcate pe prima bandă de circulaţie în zona de acţiune a indicatoarelor „Oprirea interzisă”, care practic sunt inutile deoarece din cauza lipsei de parcări, prima bandă se foloseşte în acest scop în tot oraşul.

Petentul a mai precizat faptul că, solicită despăgubiri morale în sumă de 2000 de lei întrucât în ziua de 5.02.2009 i-a fost afectat considerabil moralul, atât datorită nedreptăţii la care a fost supus cât şi datorită faptului că nu a putut să o ducă pe mama sa la medic, putându-se întâmpla o nenorocire.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei în original procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AA nr. 03883 din data de 5.02.2009 (f. 5), chitanţa seria … nr. 1002602/05.02.2009 (f. 6).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997.

La data de 25.03.2009, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat, în esenţă, faptul că petentul a parcat autoturismul cu nr. de înmatriculare …, pe banda de circulaţie, perturbând circulaţia rutieră din zonă astfel cum rezultă din raportul agentului constatator, înregistrarea video şi susţinerile petentului din cadrul plângerii care a precizat faptul că a oprit autoturismul în faţa magazinului de mobilă, maşina rămânând puţin ieşită pe prima bandă de circulaţie.

Intimata a mai indicat faptul că deşi petentul susţine că zona nu este semnalizată corespunzător, din înregistrarea video rezultă faptul că în incinta străzii de autobuz amplasată pe … se află instalat indicatorul „Oprirea interzisă” având semn adiţional „Atenţie se blochează roţile”.

De asemenea, intimata a mai precizat faptul că petentul a fost sancţionat pentru nerespectarea prevederilor art. 8 lit. n din H.C.L. 164/2008 cu avertisment şi în baza art. 10 pct. 1 din H.C.L. 111/2008 cu suma de 50 de lei.

Intimata a mai precizat faptul că, contravenientul şi-a recunoscut fapta, semnând procesul verbal cu menţiunea „nu a găsit alt loc de parcare”.

Intimata a mai arătat faptul că sancţiunea aplicată nu vatămă nici într-un fel interesele legitime ale acestuia, fiind consecinţa firească a încălcării prevederilor legale, motiv pentru care nu se impune acordarea de despăgubiri morale în cuantumul precizat de către contravenient.

În dovedirea întâmpinării, intimata a depus la dosarul cauzei: captură foto, înregistrarea video, raport, HCL 111/2008, HCL 164/2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria AA nr. 03883 încheiat la data de 5.02.2009 de către intimata …. Poliţie Comunitară, petentul a fost sancţionat cu avertisment pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 8 lit. h din Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2008, în baza art. 5 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2008 fiind dispusă măsura complementară a blocării autoturismului.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că în data de 5.02.2009, ora 15, 40 a parcat autoturismul marca Daewoo cu nr. de înmatriculare … neregulamentar pe banda de circulaţie, perturbând astfel circulaţia rutieră din zonă.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 8 lit. h din Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2008, măsura complementară a blocării autoturismului fiind dispusă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2008.

Instanţa va respinge ca neîntemeiată susţinerea petentului care a arătat faptul că în acea zonă nu se afla indicator rutier de „Oprire interzisă” cu menţiunea adiţională „Se blochează roţile” ci numai indicator rutier de „Oprire interzisă”, nefiind legală măsura blocării roţilor, de altfel imobilizarea autoturismului putându-se dispune numai de poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute de art. 117 cap. 7 din O.U.G. nr. 195/2002.

Instanţa reţine faptul că potrivit art. 5 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni complementare, art. 1 din acelaşi act normativ prevăzând posibilitatea prevederii şi sancţionării de fapte contravenţionale şi prin Hotărâri ale Consiliului Local.

Aşadar, măsura complementară a blocării roţilor se poate dispune şi în alte cazuri decât cele reglementate de către art. 117 din OUG. 195/2002, putând fi prevăzută în mod legal şi prin Hotărâre a Consiliului Local.

Se mai reţine şi faptul că sancţiunea complementară a blocării roţilor, aplicată prin procesul verbal atacat, este prevăzută de art. 5 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2008, ce prevede faptul că „vehiculele staţionate neregulamentar, vor fi blocate, iar proprietarii, sau după caz, posesorii legali ai acestora vor fi sancţionaţi în condiţiile legii”.

Astfel, textul art. 5 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2008, nu impune decât condiţia staţionării neregulamentare fără a fi condiţionată luarea acestei măsuri de existenţa unui panou special pe care să fie afişat faptul că se vor bloca roţile.

Petentul a mai indicat faptul că imobilizarea autoturismului se poate dispune numai de poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute de art. 117 cap. 7 din O.U.G. nr. 195/2002.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul verbal atacat corespunde realităţii.

Astfel, din captura foto (fila 10) coroborată cu înregistrarea video (f. 11) rezultă fără dubiu faptul că autoturismul cu nr. de înmatriculare …. a fost parcat neregulamentar pe str. Mică din Tulcea, perturbând traficul din zonă.

De asemenea, instanţa va reţine faptul că petentul a recunoscut atât prin plângere cât şi prin susţinerile sale în faţa instanţei (consemnate prin Încheierea din data de 25.02.2009) faptul că a oprit autoturismul într-un loc nepermis.

Instanţa nu va reţine nici susţinerile petentului care a arătat faptul că în acea zonă erau parcate multe autoturisme pe prima bandă a drumului, fapta lui nefiind de natură a perturba traficul, întrucât cauzele ce duc la înlăturarea răspunderii contravenţionale sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 11 din O.G. 2/2001, fapta culpabilă a altor conducători auto neregăsindu-se printre acestea.

Instanţa va respinge ca neîntemeiate şi susţinerile petentului care a arătat faptul că i-a fost încălcat un drept constituţional şi anume dreptul la libera circulaţie deoarece el nu a mai putut să meargă cu mama sa la medic sau să îşi urmeze activităţile profesionale pentru următoarele considerente.

Astfel, potrivit art. 25 din Constituţia României, dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept. (2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară, potrivit art. 45 din Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre.

Prin urmare, libertatea de circulaţie a persoanelor nu trebuie confundată cu dreptul unui cetăţean de a conduce un autoturism pe străzile României, conţinutul celor două drepturi fiind fundamental diferit. Astfel, primul drept se referă la dreptul cetăţenilor unei ţări de a se circula în mod liber atât în interiorul cât şi în exteriorul unei ţări, dreptul de a părăsi orice ţară şi dreptul de a se întoarce în propria sa ţară iar cel de-al doilea dreptul de, faţă de dreptul de a conduce un autoturism ce presupune utilizarea reţelei de drumuri naţionale şi internaţionale în conformitate cu prevederile legale.

Astfel, aşa cum s-a reţinut de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza O’Halloran şi Francis c. Regatului Unit (opinia jud. Borrego Borrego), persoana care posedă un permis de conducere şi conduce un autoturism acceptă existenţa reglementărilor legale referitoare la vehiculele cu motor şi se angajează să le respecte pentru a trăi în societate.

Având în vedere toate aceste considerente instanţa va respinge plângerea formulată de petentul …. în contradictoriu cu intimata …, împotriva procesului verbal seria … nr.03883, din data de 05 februarie 2009, ca neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro