404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

TALHARIE

SENTINŢA PENALĂ NR. 200

Şedinţa publică de la 24.02.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul ………. cu nr. ………, din data de ………., înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., la data de ………, sub nr. ………., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor ……….., CNP ………, fiul lui …….. şi ………, născut la data de ………. în …………, domiciliat în ………….., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 75 lit. c C.p.; art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 75 lit. c C.p. ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.; ……….., CNP …………, fiul lui ……. şi …….., născut la data de ………, în ………., domiciliat în ……….., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p.; art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p. ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. şi …………., CNP …………, fiul lui ………… şi ……….., născut la data de ……….. în ………, domiciliat în …………., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 26-art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p.; art.26-art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p. ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că: la data de ………., în jurul orei 19,00, inculpatul minor ………., având sprijinul inculpatului ……., prin violenţă, i-a sustras martorei ………. o poşetă în care se afla suma de ……… lei, 2 telefoane mobile şi alte bunuri; în seara de ………., cu ajutorul minorului ……….., inculpatul ……….an, prin violenţă, a sustras din posesia numitei ………… un telefon mobil; în seara de ………. inculpaţii ……….. şi ……… au sustras din posesia numitului …………, prin violenţă, un telefon mobil.

Vinovăţia inculpaţilor a fost reţinută pe baza plângerilor şi a declaraţiilor persoanelor vătămate coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor.

În cursul urmăririi penale, persoanele vătămate ……….., ……… şi ………… au declarat că nu doresc să participe în cauză ca părţi vătămate şi nici nu se constituie părţi civile împotriva inculpaţilor, împrejurare faţă de care aceştia au fost audiaţi în calitate de martori.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii ……….., ………, ………. şi inculpaţii care au recunoscut faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

La concluziile pe fond, apărătorul inculpatului ………, a solicitat instanţei a nu se mai reţine circumstanţa agravantă prevăzută de art. 75 lit. c C.p., motivat de împrejurarea că acesta nu a cunoscut starea de minoritate a inculpaţilor ………. şi ………

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………… în jurul orei 19,00 inculpaţii ………. şi ……… se plimbau prin apropierea Bisericii Bunavestire din ………. şi, la un moment dat, au observat-o pe martora ………ta având asupra sa o poşetă.

Inculpatul …………i-a propus colegului său, ………., să-şi însuşească respectiva poşetă, aspect cu care acesta din urmă a fost de acord. În realizarea acestei hotărâri, cei doi s-au apropiat încet de partea vătămată, inculpatul ……… i-a smuls poşeta şi s-au îndepărtat în fugă de la locul săvârşiri faptei. Când au ajuns în apropierea Liceului ………, cei doi au împărţit bunurile şi banii găsiţi în poşeta sustrasă, pe care au aruncat-o într-un tomberon.

În drept, fapta inculpatului ………, de a sustrage cu ajutorul inculpatului ………., o poşetă din posesia părţii vătămate ………, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p. text de lege în baza căruia inculpatul urmează a fi condamnat.

Fapta inculpatului minor ………., de a-l sprijini pe inculpatul …………în săvârşirea acestei fapte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de 26-art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99, text de lege în baza căruia inculpatul urmează a fi condamnat.

La data de ………, în jurul orelor 20,00 inculpaţii ………… şi ……….., se deplasau pe strada …….. din Municipiul ……….. şi au observat-o pe numita ……….., vorbind la telefonul mobil. La propunerea inculpatului ……….., cei doi au convenit să-i sustragă telefonul. Au urmărit-o şi când au ajuns într-un loc întunecos, inculpatul ………. i-a smuls telefonul. Ulterior, inculpaţii au fugit în direcţii diferite şi s-au reîntâlnit după un timp pentru a examina telefonul sustras, constatând că în acesta erau două cartele SIM.

Cei doi inculpaţi s-au hotărât să valorifice telefonul şi să împartă banii obţinuţi, ceea ce au şi făcut. A doua zi, inculpatul ………. a vândut telefonul martorului …………., fără a-l informa cu privire la provenienţa sa ilicită, pentru suma de ……. lei, bani pe care i-a cheltuit împreună cu inculpatul …………….

Una din cartele SIM a fost aruncată, cea de-a doua fiind dată de inculpatul ……… inculpatului …………, care a predat-o lucrătorilor de poliţie, ajungând în final în posesia părţii vătămate.

În drept, fapta inculpatului …………., ajutat de inculpatul minor ……….., de a sustrage prin violenţă, într-un loc public un telefon mobil din posesia părţii vătămate …………, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p. text de lege în baza căruia inculpatul urmează a fi condamnat.

Fapta inculpatului minor ………. de a-l sprijini pe inculpatul ……….. în săvârşirea acestei fapte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie prevăzută de art. 26-art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p., cu aplicarea art. 99, texte de lege în baza cărora inculpatul urmează a fi condamnat.

În seara de …………, în jurul orei 19,00 inculpaţii ……….. şi …………, împreună cu numitul ………… se deplasau pe strada ……….. din Municipiul ………. La un moment dat au observat că pe stradă se deplasau alţi doi tineri, pe unul dintre ei, ……….., cunoscându-l inculpatul …………. ……… le-a propus celor doi să-i sustragă telefonul acestuia, sens în care după ce l-a salutat pe ……….., i-a cerut telefonul pentru un beep. Acesta a refuzat motivând că nu are credit însă inculpatul i l-a smuls din mână iar când ………. a cerut să i-l restituie, inculpatul ……….min i-a aplicat o lovitură în cap cu pumnul.

În drept, fapta inculpaţilor ………. şi ……… de a sustrage prin violenţă, într-un loc public un telefon mobil din posesia părţii vătămate ………., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c-211 alin. 21 lit. a C.p.,. text de lege în baza cărora inculpaţii urmează a fi condamnaţi.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere plângerile persoanelor vătămate şi declaraţiile date de acestea în calitate de martori, coroborate cu depoziţiile inculpaţilor care, atât în faza de urmărire penală cât şi în timpul judecăţii, au recunoscut faptele.

La stabilirea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului major …………., instanţa va ţine seama de criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 C.p. şi anume: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Relativ la persoana inculpatului se reţine că acesta se află la primul conflict cu legea penală iar pe parcursul procesului a avut o conduită sinceră şi cooperantă, împrejurări faţă de care se impune a fi reţinute în favoarea sa circumstanţe atenuante prevăzute de art. 74 lit. a şi c C.p. cu consecinţa reducerii cuantumului pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art. 76 C.p.

Întrucât probatoriul administrat în cauză nu a dovedit, fără dubiu, împrejurarea că inculpatul ………… a cunoscut în momentul săvârşirii faptelor vârsta inculpaţilor ……….. şi …………, instanţa nu va reţine circumstanţa agravantă prevăzută de art. 75 lit. c C.p. Se cuvine a se menţiona sub acest aspect că instanţa nu va face aplicarea art. 334 C.p. deoarece reţinerea sau înlăturarea unor circumstanţe agravante sau chiar atenuante ţine de individualizarea pedepselor şi nu de încadrarea juridică a faptei.

Cu privire la inculpaţii …………. şi …………, se reţine că aceştia erau minori la data săvârşirii faptelor, împrejurare faţă de care instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 99 şi urm. C.p.

Apreciind că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorilor, instanţa urmează a le aplica acestora o pedeapsă al cărui cuantum va fi stabilit ţinând seama de criteriile generale prevăzute de art. 72 C.p.

Lipsa antecedentelor penale precum şi conduita corespunzătoare adoptată de către cei doi inculpaţi minori pe parcursul procesului penal, necesită a fi reţinute în favoarea lor circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit. a şi c C.p. cu consecinţa reducerii pedepsei în conformitate cu dispoziţiile art. 76 C.p.

Pentru toţi inculpaţii, instanţa urmează a reţine incidenţa dispoziţiilor art. 33 C.p. cu privire la concursul de infracţiuni şi a face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 din acelaşi cod.

În baza art. 211 alin. 1-211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe inculpatul …………, la 3 ani închisoare, iar în baza art. 211 alin. 1-211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe acelaşi inculpat, la 3 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.p. va contopi pedepsele aplicate inculpatului ……………, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. i se vor interzice acestuia, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instanţa apreciind că scopul coercitiv şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a acestuia, urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.81 Cod Penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în cauza de faţă fiind îndeplinite toate condiţiile instituite de acest text de lege atât cele referitoare la cuantumul pedepsei aplicate inculpatului …………., cât şi cele referitoare la persoana acestuia.

Va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în baza art.82 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

I se va atrage atenţia inculpatului …………, asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe inculpatul …………., la 2 ani închisoare.

În baza art. 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare.

În baza art. 33-34 C.p. va contopi pedepsele aplicate inculpatului ……….., în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. i se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Cum în cauza de faţă sunt îndeplinite toate condiţiile instituite de art. 81 C.p. atât cele referitoare la cuantumul pedepsei aplicate inculpatului ……….., cât şi cele referitoare la persoana acestuia, şi apreciind că scopul coercitiv şi preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, instanţa urmează a suspenda condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în baza art.110 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

I se va atrage atenţia inculpatului ………….. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 26- 211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe inculpatul …………., la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 26-211 alin. 1 -211 alin. 2 lit. b şi c -211 alin. 21 lit. a C.p. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.p., art. 74 lit. a şi c C.p.-76 C.p., va condamna pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33-34 C.p. va contopi pedepsele aplicate acestuia, în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului ………….., drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p.

Referitor la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.81 Cod Penal privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Pentru a se orienta la această modalitate, instanţa a avut în vedere că în cauză sunt îndeplinite cumulativ cerinţele instituite de art.81 Cod Penal, astfel inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, pedeapsă ce i s-a aplicat pentru fapta dedusă judecăţii este mai mică de 3 ani, iar scopul acesteia poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului.

În consecinţă, instanţa va suspenda executarea pedepsei ce i s-a aplicat inculpatului pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în conformitate cu disp. art.110 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

I se va atrage atenţia inculpatului …………… asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Inculpatul …………. va fi obligat la plata sumei de ………. lei, din care suma de ……… lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA …….., pentru avocat ………..

Inculpatul …………, va fi obligat la plata sumei de …….. lei, din care suma de ……… lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA ………., pentru avocat …………..

Va fi obligat inculpatul …………., la plata sumei de ……… lei, din care suma de ……….. lei reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu, se va vira din fondul MJLC către BA ………, pentru avocat ……… şi avocat …………..

În cauză, nu se justifică aplicarea dispoziţiilor art. 118 lit. e C.p. cu privire la confiscare, pentru următoarele considerente:

Telefonul mobil sustras din posesia martorului ……… i-a fost restituit acestuia astfel cum rezultă din declaraţia sa dată în cursul urmăririi penale (fila 60 din dosarul de urmărire penală).

Martorei ……… în cursul urmăririi penale, i s-a restituit cartela şi telefonul mobil (filele 19, 20 şi 54 din dosarul de urmărire penală) şi a primit suma de …….. lei, iar martora ………… a primit suma de ……… lei. Aceasta din urmă a declarat în cursul urmăririi penale că valoarea prejudiciului suferit este de ……… lei însă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Sunt supuse confiscării, potrivit dispoziţiilor art. 118 alin. 1 lit. e C.p., bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia.

Împrejurarea că o persoană vătămată îşi recuperează doar o parte din prejudiciul ce i s-a produs prin săvârşirea faptei nu justifică aplicarea prevederilor legale mai sus arătate pentru prejudiciul nerecuperat, obiectul confiscării, putându-l forma doar bunurile ce se află în posesia inculpatului şi care au fost dobândite prin săvârşirea infracţiunii însă numai dacă nu servesc la despăgubirea acesteia.

Or, numitei ……….. i s-a restituit o sumă de bani mai mare decât cea care se afla în poşeta ce i-a fost sustrasă de către inculpaţii ……….. şi …………. Poşeta a fost aruncată iar telefonul mobil a fost vândut unei persoane ce nu a fost identificată.

În aceste condiţii, prevederile art. 118 alin. 1 lit. e C.p., în opinia instanţei, nu pot fi aplicabile.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro