404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 247

Şedinţa publică de la 10 Martie 2009

La data de …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., sub nr. ………….., cererea formulată de petentul ………….., CNP …………, fiul lui ………… şi …………, născut la data de ………. în …………., cu domiciliul în …………. în prezent deţinut în Penitenciarul …………., prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pe motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie ajutorul său, în vederea edificării unei locuinţe.

La solicitarea instanţei, Penitenciarul ……….. a înaintat la dosarul cauzei copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ………. emis de către Tribunalul ………….. (fila 12 din dosar).

În şedinţa publică din …………, procurorul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecătoriei ………….., arătând că petentul se află în executarea unei pedepse ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. ………… a Tribunalului ……………..

Referitor la excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu disp.art.456 C.pr.penală, instanţa competentă să se pronunţe asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de detenţie corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Cum în cauza de faţă instanţa de executare este tribunalul având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată, urmând a o admite şi, pe cale de consecinţă, va declina competenţa de soluţionare a cererii formulate de petentul ………., în favoarea Tribunalului …………..

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de ……… lei se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. ……….., pentru avocat

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro