404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Restituire cauţiune

Sentinţa penală nr.256

Şedinţa publică de la 10 martie 2009

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 04.02.2009 şi înregistrată sub nr……./327/2009, petenta ………….., domiciliată în ………………….., a solicitat restituirea cauţiunii de 10.000 lei consemnată în dosarul nr. ………../327/2008 al Judecătoriei Tulcea, conform chitanţei seria TA nr. 0365751/15.12.2008.

În motivarea cererii petenta a arătat că, solicită restituirea chitanţei în original pentru recuperarea sumei de 10.000 lei, depusă drept cauţiune în dosarul nr………./327/2008 pentru inculpatul ………..

La dosar petenta a depus copie de pe recipisa de consemnare a cauţiunii.

Analizând cauza instanţa reţine că petenta a consemnat la CEC Tulcea în dosarul nr…………./327/2008, cu titlu de cauţiune, suma de 10.000 lei, potrivit chitanţei seria TA nr. 0365751/15.12.2008.

Examinând actele dosarului în raport de dispoziţiile art. 1608a C.proc.pen. instanta constata ca cererea este întemeiată urmând a o admite, şi, pe cale de consecinţa, va dispune restituirea cauţiunii în sumă de 10.000 lei depusă în dosarul penal nr…………./327/2008 al Judecătoriei Tulcea cu chit. Seria TA nr. 0365751/15.12.2008.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro