404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.236

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.288/327/2009 din 20.01.2009, petentul ———— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.16033/PTTL/13.02.2009, procesul verbal nr.22/06.02.2009, adresa nr.17510/PTTL/20.02.2009, adresa nr.18226/PTTL/05.03.2009 şi procesul verbal nr.27/21.11.2008 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.129/2006 a Tribunalului Tulcea, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211 Cod penal.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 28.08.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 27.08.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1217 zile.

De la data de 28.08.2005 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 1259 zile, la care i se adaugă 36 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1295 zile.

La data de 21.11.2008 a fost discutat şi amânat până la data de 20.11.2009, iar prin sentinţa penală nr.1448/19.12.2008 a Judecătoriei Tulcea s-a fixat termen pentru reiterare pentru data de 02.02.2009. Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament necorespunzător, fiind sancţionat de unsprezece ori pentru abateri disciplinare grave şi recompensat de două ori. A participat la activităţi cultural – educative, urmând două cursuri de calificare pentru meseriile de tâmplar lucrător în cultura plantelor. Pe perioada amânării nu a participat la activităţi productive şi nu s-a remarcat prin activităţi care să arate reintegrarea socială a acestuia. A fost recompensat o dată cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior.

Se mai arată că la data de 06.02.2009 a fost discutat şi amânat până la data de 05.11.2009 pentru neparticipare la activităţi productive şi timp insuficient pentru reintegrare socială.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 01.09.2009.

Va obliga petentul la plata sumei de 180 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea, din care suma de 100 lei pentru avocat ——- şi suma de 50 lei pentru avocat ———.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro