404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala – perimare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 638

Şedinţa publică din data de 02.03.2009

J U D E C A T A:

Asupra acţiunii civile introdusă de către petentul .., domiciliat în …, în contradictoriu cu intimatul … cu petiţia înregistrată la nr. …

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 15.01.2008, când cauza a fost suspendată în temeiul dispoziţiilor art. 1551 C.p.c. urmare a neîndeplinirii de către petent a obligaţiilor stabilite de instanţă, dată de la care dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro