404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Marturie mincinoasa

Dosar nr.1526/179/2009

Domeniu alocat : marturie mincinoasa

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 211/11.11.2009

Titlu: marturie mincinoasa

Prin Rechizitoriul nr.537/P/2007 întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatei N.S. , pentru savârsirea infractiunilor prev. de disp.art.260 al.1 cu aplic.art.31 al.2 din Codul penal , art.289 cod penal cu aplic.art.31 al.2 cod penal si art.292 cod penal , cauza fiind înregistrata pe rolul instantei sub nr.526/179/2009 .

Totodata, Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag , prin rechizitoriu , a dispus scoaterea de sub urmarire penala , în baza disp.art.10 lit.d cod pr.penala , a numitei C.M. , pentru infractiunile prev. si ped. de art.292 si art.260 cod penal .

S-a sustinut în esenta , prin actul de sesizare al instantei , ca N.S.a declarat în mod nereal în fata notarului public ca este singura descendenta a defunctei N.E., determinând-o totodata si pe numita C.M. sa declare mincinos în fata notarului public despre faptul ca este singura succesoare a defunctei N.E. , urmarea constituind-o eliberarea certificatului de mostenitor nr.12 din 27 martie 2007.

Solutionând cauza , instanta retine urmatoarele :

La data de 07.08.2007 partea vatamata P.C. s-a adresat cu plângere penala prin care a reclamat faptul ca numitele N.S. si C.M. au declarat în fals la Biroul Notarului Public M.E. , respectiv ca N.S. este unica mostenitoare a defunctei N.E. , declaratii în baza carora s-a eliberat certificatul de mostenitor nr.12 din 27 martie 2007 , prin care se atesta ca N.S. este mostenitoarea unei cote de 1/3 din suprafata de 1 ha si 7500 mp. teren situat în extravilanul comunei Glina,sat Catelu,jud.Ilfov, din drepturile succesorale ale mamei inculpatei N.S. si bunica reclamantei P.C. , respectiv defuncta N.E., decedata la 5.05.2003 .

Inculpata N.S. a sustinut ca în calitatea sa de fiica a defunctei N.E. s-a adresat Biroului notarial E.M. din Babadag pentru dezbaterea succesiunii , sustinând ca este unica mostenitoare a defunctei N.E. , învederând ca nu a facut aceasta declaratie cu rea credinta si cu intentia de a frauda interesele partii vatamate , ci pe baza coniventei cu aceasta.

A sustinut inculpata ca în urma decesului mamei sale a ramas o masa succesorala compusa din cota de 1/3 din suprafata de 1 ha si 7500 m.p. teren situat în extravilanul comunei Glina, sat Catelu, jud.Ilfov, mama sa aflându-se în indiviziune asupra suprafetei de teren reconstituita în temeiul L.18/1991 .

A învederat inculpata ca partea vatamata nu a acceptat succesiunea defunctei N.E. la care ar fi avut vocatie succesorala prin reprezentarea autoarei sale predecedate , context în care la solicitarea sa de a se prezenta la notariat în vederea dezbaterii succesiunii , a sustinut ca partea vatamata i-a solicitat sa declare ca este unica mostenitoare , urmând ca dupa vânzarea terenului sa-i remita suma de bani aferenta cotei la care era îndreptatita.

A mai sustinut inculpata ca s-a ocupat în totalitate de îngrijirea parintilor N.G. si N.E. , suportând toate cheltuielile necesare traiului acestora si mutându-se efectiv la domiciliul acestora în acest scop, iar dupa decesul mamei sale N.E. tot ea a suportat toate cheltuielile ocazionate cu înmormântarea si obiceiurile religioase , aceste aspecte fiind recunoscute si de partea vatamata P.C. care a mentionat faptul ca între bunicii sai si matusa sa a fost încheiat un contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere .

În cursul lunii ianuarie 2007 inculpata împreuna cu celelalte rude , coindivizare asupra terenului pentru care defuncta N.E. detinea o cota parte , inclusiv partea vatamata P.C., s-au înteles verbal sa vânda terenul situat în extravilanul comunei Glina, sat Catelu , existând un potential cumparator , însa pentru realizarea vânzarii era necesara dezbaterea succesiunii defunctei N.E. .

Plata impozitelor restante aferente terenului a fost efectuata de inculpata , în urma unei conventii verbale recunoscute de inculpata si partea vatamata , urmând ca dupa vânzarea terenului numita N.S. sa-si recupereze cheltuielile determinate de plata impozitului si de dezbaterea succesiunii , iar restul de bani rezultati din vânzare sa fie împartiti în functie de cota fiecaruia între coproprietarii terenului .

Inculpata N.S.a sustinut , împrejurare confirmata si de martora I.M. , coindivizara asupra suprafetei de teren ca i-a solicitat în mai multe rânduri nepoatei sale sa se prezinte la notariat pentru dezbaterea mostenirii , dar aceasta motivând ca nu are nici timp , nici bani pentru aceste activitati , i-a spus inculpatei sa declare la notariat ca este unica mostenitoare , sa depuna documentatia si sa se ocupe de dezbaterea succesorala , învederând de asemenea ca nu o intereseaza acea mostenire si sa plateasca singura cheltuielile aferente , aspecte însa nerecunoscute de partea vatamata P.C. .

În contextul împrejurarilor sus mentionate , inculpata N.S. si martora C.M. s-au prezentat la BNP E.M. din Babadag , acestea declarând ca inculpata este unica mostenitoare a defunctei N.E..

Retinându-se ca martora C.M. nu avea cunostinta despre existenta vreunui alt succesibil, s-a dispus prin rechizitoriu scoaterea acesteia de sub urmarire penala , retinându-se ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii prev.de art.260 al.1 cod penal , faptei apreciindu-se ca-i lipseste intentia .

Numita C.M. a recunoscut ca a facut aceasta declaratie la solicitarea inculpatei N.S. , care i-a învederat ca stabilirea calitatii sale de mostenitor se poate realiza cu martori , motiv pentru care a declarat notarului public ca inculpata este singura succesoare a defunctei N.E. .

În baza declaratiilor inculpatei N.S. si martorei C.M. s-a emis certificatul de mostenitor nr.12 din 27.03.2007 , prin care se atesta ca N.S. este singura mostenitoare a unei cote de 1/3 din suprafata de 1 ha si 7500 mp. situat în extravilanul comunei Glina, sat Catelu, jud.Ilfov .

Este de subliniat ca ulterior , pe calea unei actiuni civile , partea vatamata s-a adresat instantei civile solicitând constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor .Prin sentinta civila nr.41 din 29.01. 2008 , Judecatoria Babadag , a constatat nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr.12 din 27.03.2007 emis de BNP E.M. din Babadag si a constatat ca de pe urma defunctei N.E. , decedata la 05.05.2003 , au ramas ca mostenitori N.S. în calitate de fiica si P.C. în calitate de nepoata de fiica , având fiecare câte o cota egala de 1/2 din succesiune , hotarâre ramasa definitiva si irevocabila .

Din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza se retine ca fapta inculpatei de a declara în mod nereal în fata notarului public , ca este singurul descendent al defunctei N.E. , urmarea constituind-o eliberarea certificatului de mostenitor nr.12/2007 , se circumscrie faptei prev.de art. 292 cod penal .

De asemenea determinarea numitei C.M. de a declara în mod nereal în fata notarului public ca este unica mostenitoare se circumscrie faptei prev.de art.260 al.1 cod penal în forma participatiei improprii , prev.de art.31 al.2 cod penal , iar determinarea notarului public prin inducerea în eroare de a elibera certificatul de mostenitor prin atestarea unor împrejurari necorespunzatoare adevarului se circumscrie faptei prev.de art.289 cod penal savârsita în forma participatiei improprii prev.de art.31 al.2 cod penal.

Analizând ansamblul datelor , starilor , situatiilor si împrejurarile concrete în care s-au savârsit faptele , modul si mijloacele de savârsire , caracterul neînsemnat al atingerii aduse valorii sociale, ceea ce , în ultima analiza se circumscrie vatamarii sau starii de pericol , lipsa unui rezultat vatamator pentru partea vatamata , elemente unite cu persoana si conduita inculpatei , persoana lipsita de antecedente penale , cu o conduita sociala buna, vârsta înaintata , nivelul de cultura , se apreciaza ca faptele savârsite prin atingerea minima adusa valorilor aparate de lege si prin continutul lor concret nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni .

Ca atare , retinând lipsa de pericol social al faptelor retinute , se apreciaza ca se impune constatarea incidentei dispozitiilor art. 18(1) din codul penal, urmând ca în temeiul art.11.pct.1 lit.a rap. la art.10 lit.b(1) Cod pr.penala a dispune achitarea inculpatei .

În temeiul art.91 lit.c Cod penal se va aplica inculpatei o sanctiune cu caracter administrativ, respectiv amenda administrativa în cuantum de 1.000 lei RON, apreciind aceasta sanctiune a fi de natura a conduce la atingerea scopului prevazut de legiuitor si a corespunde pericolului concret al faptelor .

În baza art.192 pct.1 lit.d Cod pr.penala urmeaza a obliga inculpata la 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro