404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Furt calificat

Dosar nr.1087/179/2009

Domeniu alocat : infractiuni contra patrimoniului

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 252/16.12.2009

Titlu: furt calificat

Prin rechizitoriul nr. 238/P/2009 din data de 17 august 2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor C.I. si V.E.N. ambii pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i cod penal si D.C.I. pentru savârsirea infractiunii prev. de art.26 cod penal – art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. a, g, i cod penal, fapta constând în sustragerea unu motor de barca marca „Yamaha” în dauna partii vatamate D.E. .

Totodata s-a dispus neînceperea urmarii penale fata de G.D., fiind adoptata o solutie de neîncepere a urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii de tainuire prev. de art. 221 alin. 1 cod penal, prin coroborarea mijloacelor de proba administrate în cauza, apreciindu-se ca acesta nu a cunoscut provenienta reala a motorului achizitionat.

Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27 august 2009 sub nr. 1087/179/2009 .

Examinând cauza instanta retine urmatoarele ;

La data de 23.03.2009 la Postul de Politie Baia a fost înregistrata plângerea formulata de partea vatamata D.E., care a reclamant ca în perioada 18-20.03.2009, persoane necunoscute au patruns în curtea imobilului numitului S.C.din localitatea Baia (socrul partii vatamate), iar de pe o barca au sustras un motor marca „Yamaha” de 60 CP în valoare de 33.250 lei.

S-a retinut în expozitivul rechizitoriului ca din cercetarile efectuate a rezultat ca vinovati de savârsirea infractiunii se fac inculpatii C.I., V.E.N. si D.C.I..

S-a retinut ca hotarârea infractionala a sustragerii bunului din curtea numitului S.C. a fost luata de inculpatul C.I., care în cursul unei zile din luna martie 2009, trecând pe lânga locuinta acestuia, a vazut în curtea sa o ambarcatiune cu motor, iar în cursul unei seri din perioada 18-23.03.2009, inculpatul C.I., care avea mai multe chei mecanice, s-a întâlnit cu inculpatii V.E.N. si D.C.I., la un bar din localitatea Baia, ocazie cu care le-a propus sa sustraga împreuna motorul de barca din curtea numitului S.C..

Inculpatii s-au înteles asupra modului savârsirii faptei, C.I. si V.E.-N. deplasându-se la locuinta numitului S.C., unde au escaladat gardul si folosindu-se de cheile mecanice si de un dispozitiv de taiat metale luat de la inculpatul D.C.I., au demontat motorul marca „Yamaha” de 60CP de pe barca, taind cablurile de comanda, dupa care, cu motorul asupra lor, au traversat curtea catre strada si potrivit întelegerii, l-au sunat pe inculpatul D.C.I., pentru a-i lua.

Sa retinut ca în cursul noptii respective, cei trei inculpati s-au deplasat cu autoturismul Dacia cu nr. CT 06 , apartinând inculpatului D.C.I., în localitatea Sinoe, jud. Constanta , la locuinta numitului G.D., caruia i-au vândut motorul de barca sustras în schimbul sumei de 1700 lei.

În cursul urmaririi penale, Judecatoria Babadag a admis cererea formulata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, în vederea efectuarii unei perchezitii domiciliare la locuinta numitului G.D., (autorizatia de perchezitie nr. 12), cu ocazia perchezitiei din data de 06.04.2009 la locuinta susnumitului fiind gasit motorul marca „Yamaha” de 60 CP sustras din posesia partii vatamate D.E.., bun ridicat si restituit partii vatamate.

În cursul cercetarii penale a fost realizata si reconstituirea modalitatii de savârsire a faptei, întocmindu-se în acest sens proces verbal de reconstituire.

Inculpatii C.I. si V.E.-N. au avut o atitudine sincera, recunoscând savârsirea faptelor retinute în sarcina acestora si savârsite în modalitatea sus retinuta.

Inculpatul D.C.I. a avut o atitudine oscilanta în sustinerile sale. În cursul urmaririi penale acesta a recunoscut fapta imputata , aratând modalitatea în care a contribuit la savârsirea faptei retinute. Astfel acesta a declarat ca anterior savârsirii infractiunii de furt calificat de catre ceilalti doi inculpati , a acceptat sa transporte motorul si apoi a transportat motorul de la locul indicat de catre ceilalti doi inculpati , cu autovehiculul sau , inculpatul oferindu-le celorlalti doi inculpati si un dispozitiv pentru taierea cablurilor motorului de pe ambarcatiune , inculpatii folosindu-se de altfel la taierea cablurilor de dispozitivul oferit de catre D.C.-I. în acest scop.

Astfel inculpatul a sustinut ca convenise cu ceilalti doi inculpati sa mearga cu autovehiculul sau lânga gardul locuintei partii vatamate, la apelarea telefonica a celorlalti doi , spre a încarca motorul în autovehiculul sau dupa ce acestia urmau sa-l sustraga din gospodaria partii vatamate , fapt care de altfel l-a si realizat , acesta transportând motorul spre valorificare martorului sus mentionat .

Sustinerile sale din cursul cercetarii judecatoresti sunt contradictorii si nu se coroboreaza cu faptele si împrejurarile ce rezulta din ansamblul probelor administrate în cauza.Desi , cu ocazia cercetarii judecatoresti a sustinut ca recunoaste învinuirea adusa prin actul de inculpare si ca a achiesat la rezolutia infractionala luata de catre cei doi inculpati , dându-le în acest sens si dispozitivul pentru taierea cablurilor, respectiv foarfece tip „gura de lup”, deplasându-se la locul indicat de catre cei doi coinculpati pentru a încarca în autoturismul sau motorul sustras, a sustinut ca a primit suma de 500 lei din pretul vânzarii, ca pret al serviciului de transport efectuat .

Din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza rezulta vinovatia certa a inculpatilor , vinovatie dovedita cu declaratiile acestora, coroborate cu declaratiile partii vatamate, procesul verbal de cercetare la fata locului, plansele fotografice, declaratiile martorilor, procesul verbal de perchezitie domiciliara si procesul verbal de reconstituire.

În cauza cererea de schimbare a încadrarii juridice în ceea ce-l priveste pe inculpatul D.C.-I. se apreciaza neîntemeiata , activitatea infractionala a acestuia neputând îmbraca elementele constitutive ale infractiunii de tainuire prev.de art.221 cod penal , ci aceea de complicitate la infractiunea de furt calificat .

Complicitatea implica existenta unor acte de executare a unei infractiuni , savârsite de catre alta persoana , la care se aduce o contributie prin acte exterioare actiunii incriminate.

Fapta inculpatului D.C.-I. savârsita prin actele exterioare actiunii incriminate , acte sus mentionate realizeaza continutul infractiunii de complicitate la infractiunea mentionata , si nu infractiunea de tainuire care se realizeaza fie prin primirea sau dobândirea unui bun provenit din infractiune , fie prin transformarea ori înlesnirea valorificarii bunului dupa savârsirea unei fapte prevazute de legea penala , fara o promisiune anterioara, facuta în acest sens autorului , ceea ce nu este cazul în situatia de mai sus .

Inculpatul a stiut ce urmaresc autorii si a voit sa-i ajute , urmând si el rezultatul infractiunii la a carei savârsire a contribuit.

Retinând ca faptele inculpatilor întrunesc elementele infractiunilor retinute prin actul de inculpare si procedând la individualizarea pedepselor prin prisma criteriilor prev. de art.72 cod penal si dând semnificatia cuvenita materialitatii, naturii si gradului de pericol social concret al faptelor savârsite, unit cu datele ce caracterizeaza persoana inculpatilor, lipsa de antecedente penale, atitudinea lor în cursul procesului, se apreciaza ca se poate da efect circumstantelor atenuante prev. de art.74 lit. c cod penal. Retinând si incidenta disp. art.76 lit. c cod penal, urmeaza a-i condamna pe inculpati la câte 6 luni închisoare.

Apreciind ca în raport de împrejurarile sus retinute scopul pedepsei aplicate în ceea ce-i priveste pe inculpatii C.I., V.E.N. si D.C.I., poate fi atins si fara executarea pedepsei, în conditiile institutiei suspendarii conditionate, se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor, toate cerintele prev. de art. 81 cod penal fiind întrunite pentru a se putea acorda beneficiul suspendarii conditionate, apreciind ca pedepsele aplicate pot conduce la înfaptuirea functiei de constrângere si de reeducare si a scopului preventiv – educativ .

În conformitate cu disp. art. 82 cod penal se va stabili un termen de încercare de 2 ani si 6 luni pentru fiecare din cei trei inculpati.

Se va atrage atentia inculpatilor asupra disp. art.83 si 85 cod penal privind revocarea si respectiv anularea suspendarii conditionate a executarii pedepselor aplicate.

Cum potrivit art. 71 alin.2 cod penal si în acord cu practica CEDO, condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute în art.64 alin.1 lit.a si b si , dupa caz , în art.64 alin.1 lit.c din acelasi cod , din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei , pâna la gratierea totala a restului de pedeapsa ori pâna la împlinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei , urmeaza a aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si lit.b cod penal.

În baza art. 71 alin.5 cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicate celor trei inculpati, se va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii.

Este de subliniat ca în cursul urmaririi penale , a fost alaturata actiunii penale si actiunea civila exercitata de catre D.E..

Initial , pâna la restituirea motorului sustras, partea vatamata D.E. a învederat ca îsi evalueaza prejudiciul cauzat la suma de 33250 lei.

Desi în cursul urmaririi penale i-a fost restituit motorul sustras , încheindu-se în acest sens proces verbal (fila 38 dosar), în care se consemneaza ca este de acord sa primeasca motorul în vederea recuperarii prejudiciului, prin declaratia succesiva ulterioara , acesta a sustinut ca întelege sa se constituie parte civila în cauza cu suma de 33250 lei, învederând ca suma pretinsa reprezinta în parte prejudiciul cauzat si neacoperit urmare taierii cablurilor de comanda si a celor privind instalatia electronica, cât si cheltuieli determinate de neînmatricularea la timp a ambarcatiunii si lipsa de folosinta a ambarcatiunii.

Desi motorul a fost sustras în perioada 18-23.03.2009 si restituit la o scurta perioada de timp , respectiv la 06.04.2009, partea vatamata nu a indicat valoarea elementelor ce constituie valoarea daunei pretinse si desi citat la mai multe termene consecutive, nu s-a prezentat la cercetarea judecatoreasca .

Determinarea prejudiciului, în lumina principiului raspunderii delictuale, se face pe baza de probe, iar nu prin simpla apreciere .

În cauza , din contractul de vânzare cumparare depus de catre partea civila, se constata ca motorul dobândit de acesta în baza , în baza contractului de vânzare – cumparare autentic este de 3000 lei.

Partea civila, si-a apreciat în cursul urmaririi penale, valoarea prejudiciului la suma susmentionata fara a proba pierderea efectiv suferita precum si beneficiul nerealizat, pentru a fi posibila determinarea prejudiciului .

Cum pierderea efectiv suferita, precum si beneficiul nerealizat se determina pe baza de probe si nu prin simpla apreciere, în mod abstract, se apreciaza ca pretentiile partii civile se impune a fi respinse , raspunderea civila neputând fi atrasa în lipsa probarii si determinarii prejudiciului pretins.

Onorariul în suma de 600 lei reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de avocat S.Gh. pentru inculpatii V.E.-N. si C.I. , va fi suportat din fondurile Ministerului de Justitie.

În baza art.191 cod pr. penala va obliga inculpatii la câte 130 lei cheltuieli judiciare catre stat

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro