404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Partaj bunuri comune

Dosar nr.531/179/2009

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.815/15.10.2009

Titlu: partaj bunuri comune

Prin cererea adresata acestei instante la data de 05 mai 2008 si înregistrata sub nr. 446/179/2008 reclamanta H.L.-D. a chemat în judecata pe pârâtul H.V. solicitând pe cale de hotarâre judecatoreasca a se dispune desfacerea casatoriei încheiata la Consiliul Local al comunei Stejaru si înregistrata sub nr.6 din aceeasi data , încredintarea spre crestere si educare a minorului Lucian nascut la data de 03 mai 1998 , obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere în favoarea minorului , revenirea la numele avut anterior casatoriei si anume acela de B. .

În drept , cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 36, 37 alin.2 , 38 , 40 , 42 , 97, 100 Cod Familiei , 607 si urm. cod pr.civila.

La data de 21 mai 2008 H.V. , urmare actiunii de divort promovata de sotia sa H.L.-D., în baza dispozitiilor art.119 cod procedura civila , a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat în baza art.37 alin.2 cod fam. desfacerea casatoriei înregistrata în registrul starii civile al Primariei comunei Stejaru , judet Tulcea din vina reclamantei , în baza art.42 alin.1 cod fam. sa-i fie încredintat spre crestere si educare minorul H.L. , nascut la data de 3 mai 1998 , în baza art.42 alin.3 cod fam. reclamanta sa fie obligata la plata cheltuielilor de crestere , învatatura , educare si pregatire profesionala a copilului în functie de venitul minim pe economie , în baza art.40 cod fam. reclamanta sa revina la numele avut înainte de casatorie , în baza art.36 alin.1 cod fam. partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei , respectiv : un imobil situat în intravilanul comunei Baia , str.B , nr.10 ( fost nr.5 ) , judetul Tulcea , având nr. cadastral provizoriu 803 , delimitat N- str.Unirii , la E – str.Bistritei , la S si V – O.M. , compus dintr-o locuinta ( C 1) , construita din chirpici , acoperita cu tigla , formata din 3 camere , un hol , o sala, o bucatarie , plus o camara , un hol si o baie ( construite în baza autorizatiei pentru executarea de lucrari nr.1659/24.11.1983 , eliberata de fostul Consiliul Popular al comunei Baia ) care ocupa o suprafata construita de 115 , 59 mp. anexa magazie ( C2) , care ocupa o suprafata construita de 9 mp. si terenul pe care se afla aceste constructii în suprafata reala totala de 629,48 mp. suprafata rezultata din masuratorile de cadastru si act , nr. sector cadastral11 , P 389 ; 390 , din care 279,68 mp. în parcela 389 categoria de folosinta curti constructii si 349 , 80 mp. în parcela 390 categoria de folosinta arabil , conform fisei corpului de proprietate , planului de amplasament si delimitare si planului de amplasare în zona , anexate contractului de vânzare-cumparare autentificat la BNP E.M. , Babadag sub nr.1/10.01.2006 precum si urmatoarele bunuri mobile : un frigider Zanussi – 1100 lei , un dulap corp mobila sufragerie cu doua canate – 200 lei , doua fotolii obisnuite – 30 lei , o perdea 30 lei , o corniza – 15 lei , în sufragerie : o canapea extensibila – 500 lei , un corp mobila sufragerie – 200 lei , o masuta joasa – 15 lei , doua fotolii obisnuite – 30 lei , doua perdele – 60 lei , doua covoare 3/2 m – 200 lei , doua cornize – 30 lei , în dormitor – un pat pentru o persoana – 15 lei , o masa prevazuta cu un dulap pentru haine – 20 lei, calculator Horizon – 1800 lei , covor 3/4 -100 lei , o perdea mica – 20 lei , o corniza mica – 10 lei , în dormitorul sotilor : sifonier cu doua canate – 450 lei , covor 3/4 – 100 lei , TV color Platinium – 600 lei , o noptiera cu oglinda mare deasupra – 50 lei , doua scaune tapitate – 40 lei , o corniza – 15 lei , o perdea – 30 lei , o masa de 12 persoane – 180 lei , în bucatarie : un dulap bucatarie – 20 lei , covor 3/4 – 100 lei , aragaz cu 4 ochiuri si cuptor – 500 lei , o butelie aragaz – 120 lei , în baie – o masina de spalat cu încalzitor si fierbator – 450 lei

În motivarea cererii reconventionale fata de motivele învederate , privind desfacerea casatoriei , H.V. a solicitat a se dispune si împartirea bunurilor mai sus mentionate si pe care le-a dobândit în timpul casatoriei cu sotia sa , iar în ceea ce priveste imobilului supus partajarii si bunurile mobile sa se constate ca au o contributie de 1/2 fiecare solicitând atribuirea în totalitate imobilului casa de locuit .

În drept , cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.37 alin.2 , art.42 alin.1 si 3 , art.40 Cod Familiei , art.36 alin.1 Cod familiei .

Pentru dovedirea actiunii pârâtul a aratat ca întelege sa se foloseasca de proba cu acte si proba cu martori , interogatoriu reclamantei , expertiza tehnica imobiliara , expertiza merceologica precum si orice alte probe ale caror necesitate ar rezulta din dezbateri si s-au depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri : contract de vânzare -cumparare autentificat sub nr. 1/10 ianuarie 2006 la BNP E.M. din Babadag , procura speciala autentificata sub nr. 885/5 septembrie 2005 la BNP M.M. din Babadag , fisa corpului de proprietate , plan amplasament si delimitare a corpului de proprietate , plan de amplasare în zona .

La termenul de judecata din 23 aprilie 2009 aparatorul reclamantei H.L. -D. , a solicitat disjungerea actiunii de divort de cererea reconventionala având ca obiect divort-partaj bunuri comune întrucât cererea introductiva privind desfacerea casatoriei era în stare de judecata, iar cererea reconventionala având ca obiect divort-partaj bunuri comune nu era în stare de judecata sub aspectul partajului , ceea ce ducea la tergiversarea desfacerii casatoriei , cerere cu care mandatarul -aparator al pârâtului H.V. nu a fost de acord.

Instanta vazând cererea de disjungere a actiunii de divort de cea de partaj , fata de dispozitiile art.165 c.pr.civ. si tinând cont ca actiunea de divort era în stare de a fi judecata , a admis cererea si a disjuns actiunea de divort de cea de partaj bunuri comune , aceasta din urma fiind înregistrata sub nr. 531/179/2009 din data de 23 aprilie 2009 .

Prin sentinta civila nr.368 din 23 aprilie 2009 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 447/179/2008 s-a dispus desfacerea casatoriei încheiata de parti la data de 21 mai 1993 înregistrata sub nr. 6 din 21 mai 1993 în Registrul de stare civila la Consiliul Local al comunei Stejaru , judet Tulcea , din vina pârâtului , revenirea reclamantei la numele purtat anterior acela de B , încredintarea reclamantei spre crestere si educare pe minorul H.L. , nascut la data de 3 mai 1998 si obligarea pârâtului la plata sumei de 135 lei lunar , cu titlu de pensie de întretinere în favoarea minorului H.L. , de la data introducerii actiunii si pâna la majoratul minorului .

Pârâtul-reconvenient H.V. a administrat proba testimoniala cu martorul V.I. în dovedirea cererii de partaj renuntând la audierea celui de-al doilea martor propus D.I. , iar reclamanta-pârâta H.L. a administrat proba testimoniala cu martorii M.A. , R.D. , martori propusi si pentru dovedirea motivelor de divort , dar marturiile acestora s-au referit doar la motivele de divort fara a face referire la bunurile comune dobândite în timpul casatoriei de parti.

Din depozitia martorului V.I. , propus de pârâtul-reconvenient pentru cererea de partaj bunuri comune instanta retine ca , acesta a vândut un imobil casa de locuit sotilor H. si a primit de la H.D., întrucât avea procura de la sotul ei sa cumpere casa , suma de 100.000.000 lei si nu a mai primit nici o alta suma de bani de la sotii H. si fara a primi nici o alta suma de bani a permis sotilor H. ,din luna septembrie 2005 sa locuiasca în imobil , pâna la întocmirea actului autentic .

La termenul din 27 noiembrie 2008 aparatorul pârâtului-reconvenient H.V. a depus la dosar lista cu care a învederat ca doreste sa faca dovada ca partile au convenit ca bunurile mobile sa fie împartite de comun acord solicitând atribuirea în favoarea sa a urmatoarelor bunuri mobile : canapeaua , 2 fotolii , televizorul , congelatorul , 2 corpuri sufragerie – masa , o parte din covoare , lenjerii pat .

În ceea ce priveste imobilul casa de locuit situat în comuna Baia , str.B. , nr. 10 , judetul Tulcea la cererea aparatorului pârâtului-reconvenient H.V. , avocat N.C. , în cauza s-a întocmit de expert M.R. un raport de expertiza având ca obiective : identificarea si individualizarea imobilului aflat în litigiu , stabilirea valorii de circulatie a imobilului , stabilirea daca acesta este comod partajabil în natura în functie de cotele partilor , în situatia în care acesta nu este comod partajabil în natura sa se stabileasca sultele corespunzatoare cotelor ce revin partilor .

Raportul de expertiza a concluzionat ca imobilul în litigiu este amplasat în intravilanul comunei Baia , intabulat în Cartea Funciara a localitatii Baia , sub nr. cadastral 803 , având ca vecinatati la nord – strada Unirii , la Sud – proprietatea O.M. , la Est – strada Bistritei , la Vest – proprietatea O.M. si ca nu este partajabil în natura deoarece deschiderea la calea publica a terenului este de numai 18,90 ml , normele de urbanism impunând o deschidere stradala de min.12,o ml. , conditie care este îndeplinita numai pentru un singur lot, între casa de locuit si limita proprietatii dinspre Nord , distanta este de numai 4,85 m.. fiind astfel posibil accesul unui singur lot spre gradina ( spre Vest), casa de locuit are o suprafata utila de numai 70,50 m.p. , iar valoarea de circulatie a imobilului situat în comuna Baia , judetul Tulcea este de 28.331,416 lei .

A mai aratat experta ca din valoarea de circulatie , partilor le revine câte 1/2 , adica câte 14.165,708 lei , astfel ca având în vedere ca imobilul nu este partajabil în natura , precum si faptul ca partile detin cote indivize egale , lasa la aprecierea instantei sa atribuie imobilul partii pe care o va considera a fi îndreptatita sa-l primeasca .

La termenul din 11 decembrie 2008 aparatorul pârâtului reconvenient H.V. avocat N.C. a formulat obiectiuni la raportul de expertiza M.R. învederând ca în baza procurii speciale din 10 iunie 2008 depusa la dosarul cauzei el avea calitatea de mandatar însa expert M.R. a întocmit raportul de expertiza tehnica imobiliara fara citarea sa în vederea participarii la expertiza.

Fata de cele mai sus aratate , avocat C.N. a considerat ca expertiza este lovita de nulitate pentru ca s-au încalcat prevederile art.208 alin.1 din c.pr.civ. , nulitate ce poate fi invocata la primul termen de judecata dupa înmânarea expertizei partilor din proces , sens în care se solicitat refacerea expertizei .

S-a mai sustinut de aparatorul pârâtului reconvenient ca experta nu a avut în vedere ca în functie de situatia faptica de la fata locului exista posibilitatea efectuarii a 2 loturi dintre care unul sa cuprinda numai teren si celalalt casa , terenul de sub aceasta si curte.

Într-o alta varianta de lotizare s-a aratat ca se poate avea în vedere formarea a doua loturi , dintre care unul sa cuprinda sufrageria , holul , bucataria , baia , holul si debaraua , iar celalalt dormitorul mare , dormitorul mic , magazia si anexa separata din spatele acesteia .

De asemenea experta nu a motivat de ce casa nu este comod partajabila în natura , cu toate ca în casa supusa partajului locuiesc cinci persoane ,nu s-au facut masuratori cu privire la fiecare încapere iar reprezentarea grafica este preluata de pe schita anexa contractului de vânzare cumparare , schita ce nu corespunde realitatii, si s-a omis ca în schita raportului de expertiza sa se redea grafic doua anexe , una alaturata casei de locuit si alta separat de aceasta .

Având în vedere ca din procura speciala încheiata la data de 07 iunie 2008 si depusa la fila 38 dosar rezulta ca Hogas Vasile a conferit procura speciala avocatului C.N., astfel încât acesta sa îl reprezinte , asiste si apere în actiunea civila de divort împotriva sotiei ,în acest scop fiindu-i conferite mandatarului cele mai largi si utile împuterniciri , atât pentru citare în instanta cât si pentru executare , apelare , fiind împuternicit sa formuleze si sa înainteze actiunea de divort , sa prezinte orice tip de cerere , sa emita citatii , sa aleaga domicilii , sa prezinte actiuni de conservare si custodie , sa înainteze apeluri , sa îndeplineasca proceduri executive , sa dea orice declaratia necesara , în acest sens sa ridice întâmpinari si sa întreprinda tot ce va fi necesar pentru ducerea la bun sfârsit a mandatului în cauza , instanta a respins cererea de refacere a expertizei pe motivul ca mandatarul nu a fost citat la efectuarea expertizei , întrucât procura speciala nu priveste si partajul , dispunând refacerea expertizei pe celelalte obiectiuni .

La 13 ianuarie 2009 expert M.R. prin raspunsul la obiectiuni a facut cunoscut ca a fost la fata locului si a efectuat masuratori cu privire la toate încaperile , inclusiv înaltimile lor , astfel ca afirmatia ca schita nu corespunde realitatii , nu are nici un fel de fundament real , cu atât mai mult cu cât în cadrul raportului de expertiza a prevazut si un releveu al casei de locuit .

A mai aratat experta imobilul nu poate fi partajabil în natura deoarece deschiderea la calea publica a terenului este de numai 18,90 ml. , iar normele de urbanism impun o deschidere stradala de minim 12 ,o ml, conditie care este îndeplinita numai pentru un singur lot , între casa de locuit si limita proprietatii dinspre Nord distanta este de numai 4,85 ml. fiind astfel posibil accesul unui singur lot spre gradina ( spre Vest) , iar casa de locuit are o suprafata utila de numai 70.50 m.p. din care aria locuibila este de numai 38,80 m.p. ( restul suprafetei fiind ocupata de holuri , baie , bucatarie , debara.

Având în vedere ca la 29 ianuarie 2009 H.V. a formulat obiectiuni la raspunsul la obiectiuni depus de expert M.R., instanta a dispus efectuarea unei contraexpertize având aceleasi obiective ca expertiza efectuata de expert M.R., fiind desemnati în acest sens expertii C.H.-I. ,M.V. si L.G.-V. .

Raportul de contraexpertiza a concluzionat ca imobilul în cauza s-a individualizat si identificat , în zona mediana a comunei Baia , la intersectia strazilor Bistrita si Unirii asa cum s-a figurat în schita 1 , valoarea de circulatie a imobilului , iar potrivit notelor de calcul este de 28.660 lei din care terenul 7.931 lei .

Au mai aratat expertii ca în notele de calcul s-au analizat doua variante de partajare a imobilului si anume o varianta în care toata proprietatea se atribuie fizic unei singure parti , cealalta parte primind jumatate din întreaga valoare de circulatie , adica 14.330 lei , în varianta secunda, creându-se fizic doua loturi distincte asa cum s-a figurat în schita 4, Lotul nr. 2 cuprinzând locuinta 1 , magazia 2 si 302 ,88 m.p. teren , iar Lotul 1 , cuprinzând anexa 3 si saivanul – sopron 4 si 326,60 m.p. teren , linia de hotar fiind constituita de gardul interior , asa cum s-a figurat în schita 4 .

Pentru varianta 2 de lotizare , s-au calculat si sultele de egalizare lotul 2 urmând sa achite o sulta de 7.450 lei .

La termenul din 21 mai 2009 aparatorul pârâtului H.V. avocat C.N. a formulat obiectiuni la contraexpertiza efectuata în cauza învederând ca a fost efectuata doar de doi experti cu toate ca în cauza au fost desemnati trei experti si contestând valoarea imobilului .

Instanta , fata de faptul ca au fost numiti trei experti în vederea efectuarii contraexpertizei si a stabilit prin încheiere punctele asupra carora ei urmau sa se pronunte , iar contraexpertiza a fost efectuata de doi experti , a apreciat ca raportul de contraexpertiza este lovit de nulitate si se impune refacerea cu participarea celor trei experti , având obiectivele stabilite prin încheierea de sedinta din data de 29 ianuarie 2009 , urmând ca expertii sa mai comunice si daca exista posibilitatea unei a treia lotizari care sa cuprinda :camera 2 cu magazia 2 dinspre proprietatea O.M. cu teren din Lotul nr. 1 , iar celelalte camere si terenul din Lotul nr.2 , un alt lot , iar expertul C.H.I. sa comunice de ce nu a participat la efectuarea contraexpertizei în data de 6 aprilie 2009 .

De asemenea , s-a adus la cunostinta celor trei experti si faptul ca a fost contestata valoarea imobilului în sensul ca a fost calculata gresit uzura deoarece camera 2 dinspre proprietatea O.M. , camera 3 , bucataria , holul 1 , magazia nr.2 , camara si baia de o parte si de alta a holului 2 si holul 2 au o vechime mai mica de 50 de ani .

La 15 iunie 2009 s-a depus la dosar completare nr.1 -raspuns la obiectiunile formulate de pârâtul H.V. prin aparator ,prin care s-a aratat ca potrivit Decretului nr.256/84 , utilizat în evaluare în Tabelul nr.3 Coeficienti de uzura în timp pentru locuinte , pentru cladirile cu pereti din chirpici , în stare tehnica satisfacatoare , dupa numai 25 de ani de vechime se ajunge la uzura limita de 60 % în cazul camerelor 2 si 3 , holurile 1 si 2 , bucataria , camara si baia , iar pentru anexele din acelasi material , în stare tehnica satisfacatoare , deasemeni dupa numai 25 de ani se ajunge la uzura limita de 80 5 ( în cazul magaziei 2) .

În ceea ce priveste efectuarea contraexpertizei doar de doi experti s-a sustinut ca expertul C.H. deplasându-se cu autoturismul sau , a suferit un accident tehnic la motor , ceea ce a dus la blocarea sa pe sosea pentru circa 4 ore si fiind vorba despre o proprietate simpla compusa din teren , cladiri , anexe din chirpici – ceamur si având în vedere ca în cauza s-a mai efectuat o expertiza tehnica cu aceleasi obiective , s-au prezentat la masuratori doar doi experti în speranta ca va sosi si cel de-al treilea expert .

Cum accidentul tehnic era mai serios , expertul C.H. a participat numai la evaluare si la întocmirea raportului de contraexpertiza , astfel cum reiese si din raspunsul la prima obiectie , aducându-si aportul scontat .

S-a mai aratat ca în raportul de contraexpertiza s-a consemnat în Varianta 1 de lotizare ca , în principiu proprietatea în cauza nu este comod partajabila în natura , avansându-se totusi si varianta nr. 2 , propunere de lotizare agreata numai de unul din cei trei experti, neputând fi deacord sa se fractioneze si mai mult proprietatea fortându-se crearea unui al treilea lot.

La termenul din 15 iulie 2009 avocat C.N. a formulat obiectiuni la raspunsul la obiectiunile formulate la 21 mai 2009 sustinându-se ca cei trei experti nu s-au conformat celor solicitate de instanta prin faptul ca desi instanta a dispus sa se procedeze si la formarea celei de-a treia variante , expertii au învederat ca nu pot fi deacord sa se fractioneze si mai mult proprietatea prin crearea unui al treilea , învederând ca numai instanta este cea care poate aprecia daca exista o farâmitare excesiva.

A mai sustinut aparatorul pârâtului – reconvenient H.V. ca la dosar se afla depuse acte din care rezulta ca gradul de uzura trebuie calculat pentru o vechi de 16 ani , sens în care s-a solicitat a se recalcula gradul de uzura a camerei 2 dinspre proprietatea O.M. , camera 3 , bucataria, holul 1 , magazia nr.2 , camara si baia pe de o parte si pe de alta a holului 2 si holul 2 .

Fata de faptul ca numai instanta este cea care poate aprecia daca exista o farâmitare excesiva a imobilului , s-a solicitat celor trei experti sa procedeze la formarea si a celei de-a treia variante de lotizare care sa cuprinda camera 2 cu magazia 2 dinspre proprietatea O.M. cu teren din Lotul nr.1 , iar celelalte camere si terenul din Lotul nr.2 , o alta varianta si sa recalculeze gradul de uzura a camerei 2 dinspre proprietatea O.M. , camera 3 , bucataria , holul 1 , magazia nr.2 , camara si baia pe de o parte si de alta a holului 2 si holul 2 , având în vedere ca la dosar au fost depuse acte cu care se face dovada perioadei construirii anumitor parti din imobil .

S-a mai solicitat sa se comunice de ce unul dintre experti nu a fost deacord cu propunerea de lotizare – Varianta I si a avansat Varianta II .

La 01 septembrie 2009 s-a raspuns celor solicitate de instanta învederându-se ca s-a procedat si la formarea celei de-a treia variante de lotizare pentru care în notele de calcul s-a stabilit valoarea de circulatie pentru fiecare din cele trei loturi precum si sultele de egalizare aferente mentionându-se ca varianta 3 de lotizare din punct de vedere tehnic este fortata si nu este comod partajabila , asa cum se urmareste în propunerile de lotizare .

S-a aratat ca evaluarea proprietatii s-a realizat potrivit prevederilor Decretului nr.256/1984 pentru locuinte si anexe din chirpici – ceamur , uzura în timp a fost determinata conform Tabelului 3 dar si a starii tehnice a constructiilor , apreciata drept satisfacatoare , învederându-se ca în contractul de vânzare-cumparare aflat la dosar este consemnata ca vechimea locuintei este de peste 50 de ani , deci potrivit tabelului de calcul a uzurii mentionat , uzura în timp este de 60 % , utilizata în evaluare .

S-a mai aratat ca , chiar daca s-ar admite ca , urmare Autorizatiei de Construire nr.1659 din 24 noiembrie 1983 , toata constructia a fost demolata si apoi reconstruita , uzura în timp este potrivit aceluiasi tabel tot de 60 %, la fel cum s-a consemnat si în raspunsul la obiectiunile anterioare , întrucât de la o vechime mai mare de 25 de ani pentru locuintele din ceamur – chirpici , în stare tehnica satisfacatoare , uzura în timp ramâne constanta pe toata existenta constructiei ,neexistând diferentieri în valoarea de Circulatie a încaperilor locuintei datorate uzurii în timp .

S-a învederat ca asa cum s-a afirmat în raspunsul anterior la aceleasi obiectiuni unul dintre experti a considerat ca Varianta 2 de lotizare este posibila în Raportul de expertiza tehnica , varianta ce nu a fost agreata în unanimitate motivat de faptul ca se pierdea avantajul cultivarii terenului dinspre vest ce asigura o parte din consumul de legume proaspete si chiar realizarea de conserve pentru perioada de iarna si dat fiind regimul cronic de neîntelegere între parti , unul din cele doua loturi urma sa fie înstrainat .

Varianta a 3-a de lotizare propusa ulterior a fost considerata ce experti ca fiind fortata nefiind comod partajabila în natura întrucât partile care ar primi în folosinta loturile 2 si 3 ar fi obligate sa execute lucrari suplimentare de amenajare pentru a se crea spatiul absolut necesar pentru locuit .

La termenul din 17 septembrie 2009 avocat C.N. în calitate de aparator al pârâtului-reconvenient H.V. a formulat obiectiuni la raspunsul la obiectiunile formulate la 15 iulie 2009 sustinând ca cei trei experti nu s-au conformat celor solicitate de instanta prin faptul ca desi instanta a dispus sa se procedeze si la formarea celei de a treia variante de lotizare prin formarea a doua loturi , expertii au procedat la formarea a trei loturi .

Instanta constatând ca obiectiunile sunt întemeiate a adus la cunostinta expertilor ca a dispus formarea si a celei de a treia variante de lotizare care sa cuprinda un lot format din camera 2 cu magazia 2 dinspre proprietatea O.M. cu teren din Lotul nr.1 din contraexpertiza , iar celelalte camere si terenul din Lotul nr.2 cel de-al doilea lot, nu s-a solicitat formarea a trei loturi.

La 6 octombrie 2009 s-a raspuns la aceste ultime obiectiuni cu o propunere de lotizare ce a fost considerata fortata , întrucât din punct de vedere tehnic se încalca un principiu de baza al iesirii din in diviziune si anume evitarea cu orice pret a obligarii partilor sa realizeze neconditionat lucrari de constructii suplimentare , caz în care s-ar pierde caracterul de comod partajabil.

S-a sustinut ca noua propunere de lotizare obliga Lotul 2 sa-si construiasca o noua soba de teracota în locul celei existente în camera 2 si sa participe la închiderea usii de trecere între camera de zi si camera 2 iar Lotul 1 sa obtureze aceiasi usa si sa realizeze o usa de acces spre magazia 2 si , chiar daca se accepta sa se locuiasca într-o camera cu doi pereti comuni cu cealalta parte , trebuie sa se compartimenteze camera 2 pentru a se crea un minim de confort locuibil , sa se finiseze la interior si exterior magazia 2 si eventual sa se compartimenteze în ton cu noul statut ce i s-a acordat si sa construiasca mai întâi un closet în curte sau în spatiul dobândit , realizând concomitent si racordul de apa curenta , canalizare si instalatii electrice necesare

Pentru motivele mai sus aratate , s-a învederat ca se considera fezabila si comod partajabila numai Varianta 2 de lotizare propusa anterior , varianta ce nu necesita nici un fel de lucrari suplimentare de constructii , propusa anterior sau repartizarea întregii proprietati unei parti , urmând ca cealalta sa primeasca valoric 14.330 lei .

Potrivit art.30 al.1 din Cod Fam. bunurile dobândite în timpul casatoriei de oricare dintre soti sunt de la data dobândirii lor , bunuri comune ale sotilor.

Regimul comunitatii de bunuri instituit de Codul Familiei este obligatoriu.

Contributia sotilor la dobândirea bunurilor comune trebuie sa fie înteleasa nu numai sub forma activitatilor direct producatoare de venituri , ci si munca depusa de femeie în cadrul gospodariei , realizarea de economii sau reducerea cheltuielilor gospodaresti , întrucât si aceasta activitate constituie , în mod indirect , o contributie la dobândirea lor.

Cum cota pârâtului nu a fost stabilita cu certitudine , atunci opereaza prezumtia comunitatii de bunuri .

Din ansamblul probator administrat în cauza instanta constata ca pârâtul reconvenient H.V. a facut dovada bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei cu H.L.-D. , ca actiunea sa având ca obiect partajare bunuri comune ( disjunsa) este întemeiata si pe cale de consecinta o va admite.

Urmeaza a constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei în cota de 1/2 fiecare urmatoarele bunuri comune: un imobil casa de locuit si teren aferent în suprafata de 629,48 m.p. situat în comuna Baia , strada Bistritei , nr.10 , fost nr.5 , judet Tulcea în valoare de 28660 lei conform raportului de contraexpertiza întocmit de expert C.H., L.G. si M.V. si ca bunuri mobile , un frigider Zanussi – 1100 lei , un dulap corp mobila sufragerie cu doua canate – 200 lei , doua fotolii obisnuite – 30 lei , o perdea – 30 lei , o corniza – 15 lei , o canapea extensibila – 500 lei , un corp mobila sufragerie – 200 lei , o masuta joasa – 15 lei , doua fotolii obisnuite – 30 lei , doua perdele – 60 lei , doua covoare 3/2 – 200 lei , doua cornize – 30 lei , un pat pentru o persoana – 15 lei , o masa prevazuta cu un dulap pentru haine – 20 lei , un calculator Horizon – 1800 lei , covor 3/4- 100 lei , o perdea mica – 20 lei, o corniza mica – 10 lei , sifonier cu doua canate -450 lei , covor 3/4 -100 lei , TV color Platinium – 600 lei , o noptiera cu oglinda deasupra – 50 lei , doua scaune tapitate – 40 lei , o corniza – 15 lei , o perdea – 30 lei , o masa de 12 persoane – 180 lei , dulap bucatarie – 20 lei , covor 3/4 – 100 lei , aragaz cu 4 ochiuri si cuptor – 500 lei , o butelie aragaz – 120 lei , masina de spalat cu încalzitor si fierbator – 450 lei , bunuri mobile în valoare de 7030 lei , valoarea totala a bunurilor imobile si mobile fiind de 35690 lei .

Sistarea starii de indiviziune se realizeaza prin mai multe modalitati , în principal prin partajul în natura prin formarea de loturi de bunuri

Expertiza M.R. a concluzionat ca imobilul casa de locuit situat în comuna Baia , proprietatea partilor nu este comod partajabil , propunând atribuirea în natura a acestuia , uneia dintre parti , cu obligarea la sulta corespunzatoare .

Atât H.V. cât si H.L.-D. au solicitat atribuirea în natura a imobilului cu obligarea la sulta corespunzatoare având în vedere acest raport de expertiza , dar contrar raportului M.R., din contraexpertiza efectuata de expertii L.G.-V., C.H.si M.V.- Varianta 2 – rezulta ca exista posibilitatea partajarii în natura a imobilului casa de locuit si a terenului aferent .

Desi ambele parti au solicitat initial atribuirea în natura a imobilului conform raportului de expertiza M.R. , având în vedere raportul de contraexpertiza mai sus mentionat , instanta nu va retine ca modalitate de partajare aceea propusa de expertiza M.R. .

Ulterior H.V. a solicitat o a treia varianta de lotizare care sa cuprinda un lot format din camera 2 cu magazia 2 dinspre proprietatea O.M. cu teren din Lotul nr. 1 din contraexpertiza , iar celelalte camere si terenul din Lotul nr.2 cel de-al doilea lot.

Instanta apreciaza ca indiviziunea poate fi lichidata în cele mai bune conditii , în mod corect si echitabil , asigurându-se principiul egalitatii si dreptul partilor de a obtine partea ce i se cuvine în natura din imobil , prin partajarea acestuia conform raportului de contraexpertiza Varianta 2 .

Varianta solicitata ulterior de H.V. – a treia varianta de lotizare – presupune obligarea neconditionata a uneia din parti la efectuarea de lucrari suplimentare , în sensul sa fie compartimentata camera 2 pentru crearea unui minim confort locuibil , sa fie construit un closet în curte , sa se realizeze racordul de apa curenta , canalizare si instalatii electrice necesare , etc., încalcându-se astfel principiul de baza al iesirii din indiviziune , motiv pentru care instanta va respinge cererea pârâtului H.V. sub acest aspect , urmând a admite ca modalitate de partajare a imobilului Varianta 2 a raportului de contraexpertiza , pentru considerentele expuse mai sus .

De mentionat ca instanta a avut în vedere la atribuirea loturilor din Varianta 2 a raportului de contraexpertiza faptul ca reclamantei H.L.-D. i-a fost încredintat spre crestere si educare minorul rezultat din casatoria cu H.V. , acestui minor urmând a i se asigura astfel conditii optime de crestere si îngrijire de catre mama sa .

În ceea ce priveste bunurile mobile partile , au fost deacord cu împartirea lor în modalitatea aratata , de catre acestea.

Se va dispune partajarea bunurilor comune în cota de 1/2 fiecare si ca efect al partajului formeaza doua loturi .

Se va atribui pârâtului-reconvenient H.V. Lotul nr. 1 din Varianta 2 a raportului de contraexpertiza , lot format din 326,60 m.p. teren , anexa 3 , saivan -sopron 4 , împrejmuiri din imobilul casa de locuit si teren aferent situat în comuna Baia , strada B. , nr.10 ( fost nr.5) judet Tulcea , în valoare de 6880 lei si bunuri mobile – o canapea extensibila – 500 lei , 2 fotolii – 30 lei , televizor color – 600 lei , frigider Zanussi – 1100 lei , un dulap corp mobila sufragerie cu doua canate – 200 lei , un corp mobila sufragerie – 200 lei , o masa de 12 persoane – 180 lei , 2 covoare din sufragerie – 200 lei , bunuri mobile în valoare de 3010 lei , valoarea totala a bunurilor imobile si mobile fiind de 9890 lei .

Se va atribui reclamantei pârâte H.L. Lotul nr. 2 din Varianta 2 a raportului de contraexpertiza , lot format din teren în suprafata de 302,88 m.p. , locuinta 1 , magazie 2 si împrejmuiri din imobilul casa de locuit situat în comuna Baia , str.B. , nr.10 ( fost nr. 5 ) judet Tulcea în valoare de 21780 lei si bunuri mobile : o perdea – 30 lei , o corniza – 15 lei , o masuta joasa – 15 lei , doua perdele – 60 lei , doua cornize – 30 lei , un pat pentru o persoana – 15 lei , o masa prevazuta cu un dulap pentru haine – 20 lei , calculator Horizon – 1800 lei , covor 3/4 – 100 lei , o perdea mica – 20 lei , o corniza mica – 10 lei , sifonier cu 2 canate – 450 lei , covor 3/4 – 100 lei , o noptiera cu oglinda mare deasupra – 50 lei , 2 scaune tapitate – 40 lei , o corniza – 15 lei , o perdea – 30 lei , dulap bucatarie – 20 lei , aragaz cu 4 ochiuri si cuptor – 500 lei , o butelie aragaz – 120 lei , masina de spalat cu încalzitor si fierbator – 450 lei , bunuri mobile în valoare de 4020 lei , valoarea totala a bunurilor imobile si mobile fiind de 25800 lei .

Pentru egalizarea valorica a loturilor va fi obligata reclamanta-pârâta H.L. la plata sumei de 7955 lei cu titlu de sulta catre H.V. .

Urmeaza a obliga reclamanta-pârâta H.L. la plata sumei de 1112,05 lei catre pârâtul-reconvenient H.V. , cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro