404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Partaj succesoral

Dosar nr.663/179/2008

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 10/13.01.2009

Titlu: partaj succesoral

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 663/179/20.06.2008 reclamanta V.M. a chemat în judecata pe pârâta L.I. pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la cuantumul despagubirilor banesti acordat acesteia din urma în temeiul Legii nr. 9/1998 prin Ordinul de validare nr. 4926/28.07.2006 emis de Seful Cancelariei primului ministru.

De asemenea reclamanta a solicitat ca sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctului V.T., sa se stabileasca mostenitorii acestuia, si cotele care revin fiecaruia, precum si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

S-a motivat ca bunicul sau V.T., ca urmare a tratatului încheiat la Craiova în anul 1940, între România si Bulgaria, a abandonat în aceasta din urma tara bunurile sale imobile, precum si productia agricola de porumb, floarea soarelui si bumbac, stabilindu-se în satul lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea.

Masa succesorala ramasa de pe urma acestuia se compune din compensatia acordata potrivit Legii 9/1998, constând în contravaloarea averii ramas în Bulgaria în anul 1940.

In conformitate cu dispozitiile actului normativ sus mentionat a formulat cerere pentru acordare de despagubiri numai pârâta L.I., dar aceasta a nesocotit prevederile art. 4 alin.2 din HG nr. 753/1998, potrivit carora avea obligatia sa mentioneze numele tuturor beneficiarilor.

Procedând în aceasta modalitate pârâta sa-a îmbogatit fara just temei.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 7 alin.7 din , art. 4 alin.2 din Legea 9/1998, ale art. 82 si 112 din codul de procedura civila si ale art. 728, 659 si 661 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor sau atasat situatia averii imobiliare rurale a locuitorului T.V. din satul Cavangilar judetul Durostor, adresa nr. 12286/12.11.2007 a autoritatii nationale pentru restituire proprietatilor, hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicarea legii 9/1998 si acte de stare civila.

Ulterior, la 21.10.2008 reclamanta si-a completat cererea chemând în judecata si pe R.V., fratele sau, ambii descendenti lui R.E. decedata, A.M., sora lui R.E., R.S. si O.G., copii lui M.V. fiica lui V.T., decedata , despre care a sustinut ca au aceleasi drepturi la averea succesorala a lui V.T..

La cererea instantei Comisia Judeteana Tulcea pentru aplicare Legii nr.9/1998 a comunicat hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 privind acordarea de compensatii în baza cererii formulate de pârâta L.I. si întreaga documentatie care a stat la baza adoptarii acesteia , iar Autoritatea Nationala pentru restituire proprietatilor a transmis ordinul nr.4926/28.07.2006, prin care s-a validat aceasta hotarâre.

Procedând la judecarea cauzei instanta retine ca potrivit art.7 alin.7 din lege 9/1998, în cazul în care compensatia este solicitata de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci când dupa adoptarea hotarârii apar si alte persoane având vocatie succesorala, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneaza potrivit dreptului comun.

În speta acordare de despagubiri a fost solicitata numai de pârâta L.I. , pe numele careia s-a emis Hotarârea nr. 257/29 noiembrie 2001 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicare acestui act normativ, stabilindu-se cuantum compensatilor pentru averea abandonata de autorii comun al partilor în Bulgaria la suma de 24.291.930 lei.

Hotarârea adoptata a fost validata prin ordinul nr. 4926/28.07.2006 al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, iar din adresa aceleiasi autoritati nr. 15925/18.12.22008, rezulta ca s-a achitat prima transa în cuantum de 10.556,89 lei , urmând a se plati si transa a doua de 26.392,23 lei din sumele alocate de la bugetul de stat, în limita disponibila.

Tot astfel, din adresa nr. 195/20 10 2008 a Comisie Judetene Tulcea pentru aplicarea Legii 9/1998, reiese ca ceilalti mostenitori ai defunctului V.T. nu au formulat cereri pentru acordarea de despagubiri de pe urma autorului lor.

Potrivit art. 4 alin.1 din lege persoanele îndreptatite la compensatii, fostii proprietari, sau mostenitorii acestora, vor depune cereri în acest sens, însotite de actele doveditoare la Comisia judeteana în termen de 18 luni de la data intrarii în vigoare a acestui act normativ.

Ulterior, prin Lege 348/2006 s-a prevazut ca persoane aratate la art. 1 din Lege 97/2005, pentru acordarea de compensatii cetatenilor români care nu au beneficiat de prevederile Legii 9/1998 , privind acordarea de despagubiri cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, vor depune la comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti, cereri însotite de acte doveditoare în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestui act normativ.

În speta reclamanta nu s-a conformat acestora dispozitii, formulând actiunea introductiva de instanta abia la 20.06.2008, cu mult dupa împlinirea termenului prevazut de Legea 348/2006.

Cum termenul stabilit de acest act normativ este unul de decadere, se va retine ca atât reclamanta cât si pârâtii A.M., R.T., R.S. si O.G. nu au acceptata succesiunea de pe urma defunctului V.T., si ca atare nu pot beneficia de compensatiile acordate pârâtei L.I..

Pentru aceste considerente plângerea formulata va fi respinsa ca nefondata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro