404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1348/179/2008

Domeniu alocat : contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 614/18.04.2009

Titlu: plângere contraventionala

Prin procesul verbal de contraventie nr. 004490 încheiat la data de 06.11.2008 de catre ARBDD Tulcea s-a retinut ca petentul S.M. a construit un dig pentru acostarea ambarcatiunilor, din stâlpi de lemn, amplasati pe doua rânduri, pe care au fost dispuse anvelope iar între rânduri depozitata piatra de granulatie medie.

Aceasta lucrarea a fost facuta pe teritoriul ARBDD Tulcea, în loc. Sarichioi, în zona de protectie a digului de aparare, fara autorizatie din partea ARBDD Tulcea.

Apreciindu-se ca fapta întruneste trasaturile constitutive ale contraventiei prev. de art. 12 pct. 1 din Legea 82/1993 coroborat cu HG 341/2002 , articol unic lit. h s-a dispus aplicarea fata de petent a sanctiunii amnezii în cuantum de 6000 lei.

Prin plângerea formulata, S.M. a solicitat anularea ca nelegal si netemeinic a procesului verbal de contraventie.

S-a motivat ca situatia de fapt înscrisa în procesul verbal nu corespunde adevarului. În realitate nu el a construit acest dig, organul constatator facând confuzie între persoana sa si S.F.M., fiul sau.

Pe de alta parte nu sunt întrunite cerintele prevazute de lege pentru a fi sanctionat. Digul despre care se face vorbire în procesul verbal nu are ca destinatie acostarea de ambarcatiuni, ci constituie o lucrare provizorie pentru casa si gradina fiului sau.

Desi în mai multe rânduri reprezentantii ARBDD au trecut prin zona în perioada în care se construia digul , acestia nici un moment nu i-au pus în vedere lui S.F.M. sa sisteze lucrarea.

La nivelul comunei exista un proiect de construire a unui dig de aparare , dar cum acesta nu a fost pus în aplicare, cetatenii din comuna au luat masuri de protejare a proprietatilor împotriva înaintarii apelor lacului Razelm, fiind ridicate mai multe diguri, fara ca ARBDD sa ia vreo masura fata de acestia.

În drept au fost invocate disp. din OG nr. 2/2001.

La data de 16.12.2008 intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii introduse si mentinerea ca legal si temeinic a procesului verbal.

S-a aratat ca în urma unui control efectuat la 06.11.2008 în zona com. Sarichioi, inspectorii din cadrul ARBDD au constatat ca în zona punctelor de colectare de peste a societatilor SC Arcada SRL si SC Piscicola Tour SRL Jurilovca, petentul împreuna cu fiul sau construiau un dig pentru acostarea ambarcatiunilor, lucrare aflata în zona de protectie a digului de aparare. Cei doi au fost vazuti si de martorul F.T. din localitate.

Întrucât nu detineau autorizatie de constructie si nici acord de mediu , care se elibereaza de ARBDD, s-a procedat la întocmirea procesului verbal ce formeaza obiectul cauzei.

În drept au fost invocate disp. art. 115-119 c. pr. civila.

În sprijinul întâmpinarii s-au depus: actul de constatare nr. 21318/06.11.2008 si fotografii efectuate la fata locului.

În sedinta publica din 13.01.2009, în vederea dovedirii plângerii, instanta la cererea petentului, a admis proba testimoniala cu martorii S.U. si T.F.. De asemenea din oficiu s-a dispus audierea martorului F.T., care a semnat procesul verbal de contraventie.

S.U. si T.F. au relatat instantei ca imobilele în care locuiesc petentul si fiul sau sunt amplasate pe malul lacului Razelm, în com. Sarichioi si la fel ca alti cetateni din localitate acestia au fost nevoiti sa ia masuri pentru a împiedica înaintarea apelor cu consecinta erodarii solului ce compune gradinile aferente caselor de locuit.

În acest scop a fost construit un dig în dreptul imobilelor celor doi, la o distanta de cca. 4-5 m de gradina, care are loc exclusiv de aparare a proprietatilor acestora si nicidecum pentru acostarea de ambarcatiuni.

Martorii au precizat ca aceasta lucrare a fost facuta numai de catre fiul petentului S.F.M., deoarece S.M. era bolnav si nu putea participa la ridicarea digului, fiind contrariati ca si acesta din urma a fost sanctionat contraventional.

La rândul sau martorul asistent F.T. a declarat ca nu stie cine a construit digul amplasat la cca. 25 m de gradina proprietatilor S., mentionând ca desi a semnat procesul verbal de contraventie, nu a citit acest act, aflându-se în acel moment sub influenta bauturilor alcoolice.

În cauza a fost efectuata si o expertiza tehnica de catre expert P.G., specialitatea constructii – hidro, care a concluzionat ca lucrarea efectuata este de fapt un epiu frânt insubersibil având parament vertical cu h = 0.

S-a aratat ca rolul epiurilor este acela de a proteja eroziunea malurilor produsa de curentii de apa sau de forta distructiva a valurilor. În special partea frânta a epiului are rolul de a redirectiona si a reduce forta valurilor pe timp de furtuna sau în timpul vânturilor dominante specifice lacului Razelm.

Expertiza a relevat ca aceasta constructie poate fi considerata si loc de acostare , de ambarcatiuni, dar ca adâncimea apei la baza este suficient de mare. Acostarea s-ar putea produce, relativ la locul unde este amplasat epiul în speta la 2 estacade din lemn, din apropiere, special construite în acest scop.

Procedând la judecarea cauzei instanta retine ca desi din declaratiile martorilor audiati nu rezulta ca S.M. ar fi participat la construirea digului alaturi de fiul sau, petentul, prin chiar plângerea introdusa împotriva procesului verbal de contraventie, recunoaste ca a savârsit fapta, în ideea de a-si proteja provizoriu proprietatea . A adaugat ca în momentul în care se va construi un dig de catre autoritatea locala, îsi va retrage materialul din care este facuta aceasta lucrare.

Continutul plângerii se coroboreaza cu actul de constatare nr. 21318/06.11.2008 , încheiat de ARBDD , din care reiese ca aceasta constructie a fost ridicata de S.M., tatal si S.F.M., fiul.

Au fost încalcate astfel disp. art. 5 din Ordinul nr. 1798/2007 , care prevede ca solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu de la ARBDD sunt obligatorii pentru desfasurarea activitatilor existente , cât si pentru începerea unor activitati noi, iar în conf. art. 14 al. 2 din OUG 195/2005 functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al mediului.

Potrivit art. 12 pct. 1 din Legea 82/1993, coroborat cu HG 341/2002, articol unic, litera h , constituie contraventie executarea lucrarilor de amenajare si construire de orice natura ar fi ele, fara autorizatia Administratiei Rezervatiei.

Conform prev. art. 1 , 4 si 10 din Legea 82/1993 Lacul Razelm se afla amplasat în perimetrul ARBDD, are regim juridic de domeniu public de interes national si se afla în administrarea intimatei, în zona intravilanului loc. Sarichioi limita ARBDD fiind malul lacului Razelm.

Caracterul contraventional al faptei savârsite nu este înlaturat de împrejurarea ca si alte persoane din localitate au construit diguri de acest fel.

Potrivit art. 21 alin. 3 din OG 2/2001 însa, sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite , tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta , de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit , de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul verbal.

Ori în speta este de observat ca fata de petent a fost aplicata amenda în cuantumul ei maxim prevazut de lege, în conditiile în care, din actele medicale depuse la dosar , rezulta ca acesta sufera de o afectiune cardiaca.

Prin urmare, plângerea formulata urmeaza a fi admisa în parte iar procesul verbal de contraventie modificat în sensul reducerii amenzii aplicate de la suma de 6000 lei la 2000 lei.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale actului constatator.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro