404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infractiuni la legea protectiei mediului

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Ialomita întocmit la data de 4 aprilie 2001 în cadrul dosarului nr 420/P/2001 , inculpatul S T, pentru savârsirea infractiunii prevazute de art 85 alineat 1 punct 3 litera K din Legea 137/1995 privind protectia mediului, cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal.

În actul de sesizare a instantei se arata ca inculpatul, în calitate de director general la SC A O SA , în perioada 18-20 mai 2000, a dispus efectuarea unui tratament fitosanitar aviochimic, cu pesticide de tip Regent, fara a avea avizele legale pentru efectuarea unei astfel de lucrari, fapt care a dus la moartea a 726 familii de albine apartinând mai multor persoane , pe raza localitatilor Bucu, Cosâmbesti, Valea Ciorii si Mihail Kogalniceanu.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Slobozia sub nr 2316/2001/nr. unic 1/312/2001.

Pe parcursul procesului instanta a dispus suspendarea judecatii , având în vedere starea de boala a incupatului, în urmatoarele intervale: 5 decembrie 2001-5 iunie 2002, 6 noiembrie 2002- 7 mai 2003, 7 aprilie 2004 si pâna la intervenirea starii de însanatosire.

La data de 6 noiembrie 2007 , s-a dispus reluarea judecatii, constatându-se ca a încetat cauza care a determinat suspendarea( fila 389, vol VII).

La data de 18 08 2008 S T a formulat o cerere prin care a solicitat a se dispune încetarea procesului penal întrucât a intervenit prescriptie raspunderii penale.

Apreciind ca aceasta cerere trebuie analizata cu prioritate, deoarece prescriptia raspunderii penale, potrivit art 10 litera g cod procedura penala, este o cauza care împiedica exercitarea actiunii penale, instanta face urmatoarele mentiuni:

Potrivit art 85 alineat 1 punct 3 litera K din Legea 137/1995( în vigoare la momentul trimiterii în judecata), pedeapsa prevazuta de lege pentru aceasta infractiune este închisoarea de la 1 la 5 ani; desi legea 137/1995 a fost abrogata prin art 105 litera a din OUG 195/2005, norma de incriminare a fost pastrata si în noul act normativ, fiind stabilite aceleasi limite de pedeapsa.

Potrivit art 122 alineat 1 litera d cod penal, termenul prescriptiei raspunderii penale i, în cazul în care limita maxima a pedepsei este de cel mult 5 ani, este de 5 ani, de la data savârsirii faptei.

Având în vedere data epuizarii infractiunii continuate pentru care inculpatul este trimis în judecata( 20 mai 2000) rezulta ca, teoretic, termenul de prescriptie a raspunderii penale se împlineste la 20 mai 2005; fata de inculpat însa a fost efectuata urmarirea penala si acesta a fost trimis în judecata, ceea ce înseamna ca au fost îndeplinite acte care, potrivit legii, trebuie comunicate învinuitului(respectiv inculpatului); aceste acte, potrivit art 123 alineat 1 cod penal sunt cauze de întrerupere a cursului prescriptiei, ceea ce înseamna ca începe a curge un nou termen de prescriptia dupa fiecare întrerupere.

Inculpatul invoca însa dispozitiile art 124 cod penal, referitoare la prescriptia speciala, în sensul ca , oricâte întreruperi ar interveni, raspunderea penala se prescrie daca termenul special este depasit cu înca jumatate; aceasta ar însemna ca , în speta, termenul prescriptiei speciale ar fi acela de 7 ani si 6 luni si s-ar fi împlinit la data de 10 noiembrie 2007.

În cauza însa, asa cum s-a aratata anterior, începând cu data de 5 decembrie 2001 si pâna la 6 noiembrie 2007, instanta a dispus suspendarea procesului, în temeiul art 303 cod procedura penala, în sensul ca s-a constat, pe baza unei expertize medico-legale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care îl împiedica sa participe la proces. Potrivit aceluiasi articol suspendarea dainuie pâna când starea inculpatului va permite acestuia sa participe la judecata, iar procesul penal se reia din oficiu.

Revenind la dispozitiile codului penal în materie de prescriptie a raspunderii penale, instanta constata ca termenul prescriptiei, potrivit art 128 alineat 1 cod penal, este suspendat pe timpul cât o dispozitie legala împiedica continuarea procesului penal.

Prin raportare la dispozitiile art 303 cod procedura penala anterior evocate, rezulta ca, în cadrul prezentului proces, a operat o cauza de suspendare a termenului prescriptiei, ceea ce înseamna, potrivit art 128 alineat 3 cod penal, ca prescriptia si-a reluat cursul de la momentul în care a încetat cauza de suspendare, respectiv 6 noiembrie 2007; pe cale de consecinta, termenul prescriptiei, pentru aceleasi ratiuni, a fost la rândul sau suspendat, astfel ca în prezent acesta nu este împlinit.

Pentru toate aceste motive, instanta va respinge cererea inculpatului de a se pronunta o solutie de încetare a procesului penal, consecinta fiind aceea ca actiunea penala poate fi exercitata asupra sa, urmând ca instanta sa pronunte o solutie fara a avea în vedere termenul de prescriptie a raspunderii.

Analizând materialul probator administrat, instanta retine urmatoarele:

Inculpatul a avut calitatea de director generat al SC A O SA . Începând cu data de 15 mai 2000, la culturile de rapita de pe raza judetului Ialomita, printre care si cele care apartineau societatii, s-a depistata existenta coloniilor de afide, daunatori care afecteaza aceste culturi.

În calitatea pe care o detinea, inculpatul ia decizia de a efectua tratamente cu aviochimice asupra 1073 ha ( fara a obtine avizele legale, fara a anunta consiliile locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe raza carora se efectua tratamentul si fara a face o înstiintare prealabila prin mass-media). A fost utilizata substanta Regent ( care are substanta activa fipronil); pesticidul Regent este deosebit de toxic pentru albine, iar în urma tratamentului, s-a constat ca, pe raza localitatilor Cosâmbesti, Bucu, Valea Ciorii si Mihail Kogalniceanu din jud Ialomita) a fost pusa în pericol viata animala, în sensul ca au murit 726 familii de albine.

Situatia de fapt retinuta de instanta rezulta din declaratiile inculpatului, care nu contesta situatia de fapt, astfel cum se coroboreaza cu procesele-verbale de constatare încheiate de comisiile de constatare( întocmite la data de 26 05 2000, 1 06 2000 în loc Bucu, fila 40, respectiv 64 –dos. de urmarire penala, la data de 26 05 2000 în loc Mihail Kogalniceanu, fila 130, la data de 23 05 2000 în loc. Valea Ciorii); de asemenea, se vor retine ca probe pertinente si utile si plansele fotografice , precum si rapoartele de expertiza chimica întocmite de Institutul de Criminalistica , precum si raspunsurile întocmite de Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor.

Concluziile acestor lucrari arata ca, a fost evidentiata prezenta insecticidului fipronil( substanta activa a produsului Regent) atât în proba de material vegetal( rapita) cât si în probele de miere si albine moarte( ridicate din loc Bucu-fila 93 , loc Cosâmbesti -fila 99, loc Mihail Kogalniceanu-fila 151); s-a mai aratat ca acest pesticid este deosebit de toxic pentru albine, iar cantitatea de pesticid evidentiata per albina era mult mai mare decât doza letala.

Folosirea acestui pesticid cu mijloace aviatice este dovedita si de facturile fiscale nr.25 985/17 05 2000, respectiv nr.0025986 din 18 05 2000, contractul încheiat între SC A SA OGRADA si SC A U CALARASI SA , precum si de procesul verbal încheiat la data de 20 05 2000, înregistrat sub nr. 948 din 24 05 2000 între inculpat, reprezentant al societatii si comandantul de aeronava, din care rezulta ca au fost efectuate 13 ore si 10 minute de zbor.

Inculpatul sustine însa ca faptei savârsite îi este înlaturat caracterul penal, Stefan Traian neactionând cu vinovatia ceruta de lege(intentia), ci actionând în stare de necesitate.

Astfel, acesta arata ca, desi avea cunostinta de obligatiile care îi reveneau în cazul administrarii produselor de uz fitosanitar cu mijloace aviatice( art 29 litera e din Legea 137/2005), nu le-a putut îndeplini, în sensul ca nu a anuntat despre efectuarea tratamentului si nu a obtinut avizele legale( fapt atestat si din adresele primariilor localitatilor afectate) pentru ca aparitia daunatorilor a determinat urgentarea aplicarii tratamentului, în scopul salvarii culturilor de rapita care aveau o valoare foarte mare.

Instanta constata ca , potrivit art 45 alineat 2 cod penal, pericolul care determina starea de necesitate trebuie sa nu poata fi înlaturat altfel decât prin savârsirea faptei prevazute de legea penala; or, în cauza nu exista nicio dovada ca pesticidul Regent este singurul remediu împotriva afidelor , în cazul culturilor de rapita; mai mult, dupa cum reiese din adresa nr 1061 din 22 06 2000 eliberata de catre Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor, produsele pe baza de fipronil sunt avizate în România la culturile de cartof, grâu, cereale paioase, sfecla de zahar si pentru floarea soarelui( în aceasta enumerare neregasindu-se culturile de rapita).

Cu referire la contractul de prestari servicii, inculpatul apreciaza ca dubiul în ceea ce priveste data semnarii( având în vedere ca acesta poarta în titlu data de 10 mai 2000 , iar în ultimul paragraf data de 18 mai 2000) trebuie sa îi profite în sensul constatarii urgentei încheierii conventiei, determinate de atacul daunatorilor. Instanta apreciaza însa ca este mai relevant a observa perioada pentru care s-a încheiat acest contract( 18 mai 2000-31 12 2000, potrivit art 1.3), ceea ce denota ca intentia partilor nu a fost de a reglementa o situatie urgenta, ci aceea de a încheia o conventie pentru o perioada mai îndelungata;

De asemenea, trebuie avuta în vedere si pregatirea inculpatului( aceea de inginer agronom) si faptul ca detinea mai mult timp functia de conducere, precum si împrejurarea ca în anii anteriori, dupa cum declara însusi inculpatul, mai avusese astfel de probleme iar tratamentele fusesera aplicate cu respectarea dispozitiilor legale, în acest mod, rezulta ca situatia aparitiei afidelor nu întruneste pe deplin caracterul unui pericol intempestiv.

În ceea ce priveste raportul de expertiza depus de inculpat la data de 29 06 2006, instanta constata ca acesta a fost dispus în dosarul de ancheta penala nr 108010, în care s-au efectuat cercetari pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art 289,291 si 246 cod penal, iar nu în dosarul întocmit de politie cu privire la prezenta cauza, respectiv nr 108432; prin urmare, aceasta este o proba extrajudiciara si date fiind concluziile rapoartelor de expertiza judiciara întocmite în cauza, va fi înlaturata din ansamblul probator.

Pentru aceste motive instanta apreciaza ca inculpatul nu a savârsit fapta în stare de necesitate.

În subsidiar, inculpatul a solicitat constatarea incidentei dispozitiilor art 46 alineat 2 cod penal(constrângere morala), sustinând ca situatia de fapt a reprezentat o amenintare cu un pericol grav pentru situatia economica a societatii pe care o conducea, astfel ca nu a actionat cu discernamânt.

Din continutul textului de lege invocat, instanta apreciaza ca notiunea de „amenintare cu un pericol” presupune existenta unei actiuni omenesti; daca s-ar interpreta ca amenintarea poate fi generata si de o situatie de fapt, art 45 alineat 2 si art 46 alineat 2 cod penal ar reglementa aceeasi situatie, or existenta dublei reglementari nu poate fi primita.

Mai mult, în jurisprudenta, se admite ca amenintarea poate fi exercitata în scris sau oral, ceea ce întareste concluzia ca art 46 cod penal are în vedere conduita de constrângere a unei persoane si nu generata de o cauza obiectiva, acest ultim caz fiind vizat, asa cum s-a mai aratat, de starea de necesitate.

În concluzie, instanta apreciaza ca nici aceste dispozitii nu sunt incidente în speta.

Inculpatul a mai precizat si împrejurarea ca, într-una dintre lucrarile efectuate de catre Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici, s-a aratata ca inculpatul nu a actionat cu discernamânt la data savârsirii faptei; instanta apreciaza ca o asemenea concluzie nu poate fi retinuta , întrucât concluziile au depasit obiectivele stabilite de catre instanta, la acel moment solicitându-se numai ca specialistii sa se pronunte asupra capacitatii inculpatului de a participa la proces. De altfel, dupa cum însusi inculpatul a sustinut, problemele medicale au aparut dupa începerea cercetarilor penale.

Fata de situatia de fapt retinuta potrivit probelor analizate si apreciind ca inculpatul a savârsit fapta prevazuta de legea penala cu intentie, în forma indirecta, acesta acceptând posibilitatea producerii rezultatului socialmente periculos, instanta constata ca în cauza , din punct de vedere formal, ar putea fi întrunite, din perspectiva laturii subiective, elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art 85 alineat 1 punct 3 litera K din Legea 137/1995 privind protectia mediului( cu referire la art 29 literele d,e,f din acelasi act normativ), infractiune savârsita în forma continuata, întrucât au fost exercitate mai multe acte materiale în cadrul aceleiasi rezolutiuni infractionale.

Având în vedere ca inculpatul a solicitat si achitarea în temeiul art 10 litera d cod procedura penala, sustinând ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii, respectiv raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, rezulta ca trebuie analizata si latura obiectiva a infractiunii.

Din aceasta perspectiva însa, trebuie avut în vedere ca, pe de o parte, norma de incriminare incidenta în cauza a suferit transformari pe parcursul judecatii exact sub aspectul laturii obiective, iar pe de alta parte, Legea 137/1995 a fost abrogata prin art 105 litera a din OUG 195/2005.

Se pune astfel problema a solutiona conflictul de legi în timp , în lumina art 13 cod penal, pentru a stabili legea mai favorabila inculpatului si care urmeaza a se aplica.

Analizând continutul normelor care s-au succedat, instanta constata ca, dupa adoptarea OUG 91/2002, Legea 137/2005 a prevazut la art 85 litera p ca nerespectarea interdictiilor în legatura cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrasaminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d) – f) si alin. 2 constituie infractiune numai daca au fost de natura sa puna în pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala;

De asemenea, actul normativ care a abrogat vechea lege a mediului si care este în vigoare, respectiv OUG 195 /2005, prevede la art 98 alineat 3 punct 1 ca nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau îngrasaminte chimice( prin raportare la art 38 literele c si d din acelasi act normativ) constituie infractiune numai daca au fost de natura sa puna în pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala.

Se poate observa ca cele doua norme au un continut similar, prin introducerea unei circumstante privind urmarea imediata în sensul identificarii potentialului periculos; având în vedere ca nu mai constituie infractiune simpla nerespectare a interdictiilor ci trebuie verificat si aspectul daca aceasta a fost de natura sa puna în pericol valorile mentionate, rezulta ca aceste norme au caracter favorabil fata de norma în temeiul careia s-a realizat trimiterea în judecata.

Fata de împrejurarea ca legea mai favorabila este reprezentata de un alt act normativ, care a abrogat L 137/1995, instanta în temeiul art 334 cod procedura penala, cu aplicarea art 13 cod penal, va schimba încadrarea juridica din art 85 alineat 1 punct 3 litera K din Legea 137/1995 cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal în infractiunea prevazuta de art 98 alineat 3 punct 1din OUG 195 /2005( prin raportare la art 38 literele c si d din acelasi act normativ), cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal.

Revenind la cererea de achitare formulata de S T pentru motivul neîntrunirii tuturor elementelor laturii obiective, urmeaza ca aceasta analiza sa se raporteze la textul de lege mai favorabil inculpatului, astfel cum a fost stabilit mai sus.

Se constata ca infractiunea prevazuta de Legea mediului nu face referiri la un rezultat(în sensul de prejudiciu palpabil, material), astfel ca aceasta este o infractiune de pericol, iar nu de rezultat; prin urmare, în cauza nu trebuie analizat decât raportul de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata, care este o stare de pericol concretizata în afectarea desfasurarii normale a relatiilor sociale legate de obiectul ocrotirii penale( în cauza mediul înconjurator, ca notiune privita în sens larg, astfel cum este definita în art 1 alineat 2 din OUG 195/2005) .

În concret exista probe suficiente pentru a desprinde concluzia ca actiunea inculpatului de a dispune , fara respectarea obligatiilor legale, efectuarea unor tratamente aviatice cu produse de protectie a plantelor a fost de natura ca puna în pericol viata animala( în speta, a albinelor); potentialul periculos al actiunii este intrinsec, subînteles, în sensul ca folosirea unui astfel de tip de substante, cu regim restrictiv de utilizare, toxic pentru unele animale, se deduce din însasi savârsirea faptei.

Mai mult, rapoartele de expertiza efectuate în cauza au evidentiat prezenta substantei active a produsului Regent în corpul albinelor.

Pentru aceste motive instanta apreciaza ca , în ceea ce îl priveste pe inculpat, în speta nu se poate pronunta o solutie de achitare în temeiul art 10 litera d cod procedura penala.

Conchizând , în baza art 98 alineat 3 punct 1din OUG 195 /2005 ( prin raportare la art 38 literele c si d din acelasi act normativ), cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal inculpatul urmeaza a fi condamnat, urmând ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor, instanta sa tina seama de dispozitiile art. 72 c. pen.,.

În ceea ce priveste individualizarea pedepselor, se vor avea în vedere limitele speciale de pedeapsa relative reduse( 1-5 ani), conditiile si împrejurarile savârsirii infractiunii, dar si aspectele ca inculpatul S T nu are antecedente penale, a avut o atitudine foarte buna pe parcursul procesului penal, prezentându-se la toate termenele de judecata dupa ce starea sa de sanatate s-a îmbunatatit si având o atittudine sincera; e asemenea, nu poate fi neglijata nici afectiunea grava pe care acesta a aavut-o pe parcursul procesului.

Aceste împrejurari vor fi retinute ca circumstante atenuante, urmând a se face aplicarea art. 74 si 76 lit. d cod pen. privind circumstantele atenuante si efectele acestora. Fata de cele expuse si de dispozitiile art. 52 c. pen, instanta apreciaza ca functia coercitiv- educativa si scopul preventiv ale pedepsei pot fi atinse, în cazul inculpatului, prin aplicarea pedepsei cu închisoarea coborâta sub minimul special prevazut de lege, urmând a se aplica o pedeapsa în acest sens.

Sub aspectul modalitatii executarii, având în vedere circumstantele reale si personale ale cauzei, cuantumul pedepsei aplicate si aspectul ca acest inculpat are o conduita buna în societate si nu are antecedente penale, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, prin suspendarea conditionata a executarii sale pe durata unui termen de încercare compus din durata pedepsei aplicate la care se adauga perioada de 2 ani.

Instanta va face aplicarea art. 359 cpp, atragând atentia inculpatului asupra dispozitiilor legale a caror nerespectare are drept urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Având în vedere natura pedepsei aplicate, în cauza devin incidente dispozitiile art 71 alin 2 c. pen., potrivit carora condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute în art. 64 lit. a) –c) c. pen din momentul în care hotarârea a ramas definitiva; în lumina principiilor statuate de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, instanta apreciaza ca se impune interzicerea în ceea ce priveste pe inculpati , a drepturlor prevazute de art 64 lit.a teza a II-a si b cod penal. Aceasta pentru ca, potrivit art 57 alin 2 din Constitutia României cetatenii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa încalce drepturile si libertatile celorlalti. Fata de modul în care se va solutiona acest proces penal, instanta apreciaza ca inculpatul au încalcat aceasta îndatorire fundamentala cetateneasca, iar sanctiunea eficienta pentru aceasta conduita este interzicerea dreptului de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice precum si a dreptului de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat; având în vedere ca se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta urmeaza a constata aplicabile dispozitiile art 71 alin 5 c. pen. astfel ca si pedeapsa accesorie va fi suspendata.

Având în vedere data savârsirii infractiunii( mai 2000), instanta apreciaza ca, din oficiu, trebuie sa analizeze incidenta dispozitiilor Legii 543/2002 privind gratierea unor pedepse.

Potrivit art 4 alineat (2) sectiunea B punct 5 nu beneficiaza de dispozitiile legii cei carora li se aplica pedepse pentru ” infractiunile prevazute în art. 85 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata”; în cauz, inculpatul a fost trimis în judecata pentru o astfel de infractiune.

Instanta apreciaza ca desi încadrarea juridica urmeaza a fi schimbata, infractiunea pentru care inculpatul va primi o pedeapsa ramâne în continuare o infractiune prevazuta de legea mediului; în aceste conditii, ratiunea legiuitorului, pentru care pedepsele aplicate pentru acest gen de infractiuni au fost exceptate de la gratiere, trebuie respectata în continuare.

Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca în cauza nu sunt aplicabile dispozitiile Legii nr 543/2002.

În privinta laturii civile, dupa cum reiese din înscrisurile aflate la dosarul de urmarire penala(filele276-297), majoritatea partilor vatamate nu s-au constituit parti civile, întrucât pretentiile acestora au fost acoperite.

Cu toate acestea, în termen legal, în conditiile art 14 din codul de procedura penala, s-au constituit parte civila urmatorii: C N, cu suma de 17 milioane lei vechi, T N, initial cu suma de 26 milioane lei vechi, apoi aratând ca va preciza ulterior cuantumul pretentiilor, N I, cu suma de 27 milioane lei vechi si N N, cu suma de 160 milioane lei vechi; sumele reprezinta daune materiale constând în contravaloarea familiilor de albine moarte si a productiei de miere ramasa neachitata de catre inculpat.

Instanta constata ca, în cauza, partile civile nu si-au probat pretentiile, în sensul ca nu au produs nicio proba pentru determinarea prejudiciului creat, cu atât mai mult cu cât , în cursul urmaririi penale acestea au declarat ca au fost despagubite în totalitate.

Pentru aceste motive instanta apreciaza ca inculpatul nu poate fi obligat la plata acestor sume, astfel ca va respinge actiunea civila exercitata de partile civile mai sus enumerate.

În privinta cheltuielilor de judecata instanta va face aplicarea art 191 alineat 1 cod procedura penala, urmând a obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge cererea de încetare a procesului penal în temeiul art 11 punct 2 litera b, combinat cu art 10 litera g cod procedura penala, formulata de inculpatul S T.

În temeiul art. 334 cod procedura penala, cu aplicarea art. 13 cod penal, va schimba încadrarea juridica a infractiunii, din art. 85 alineat 1 punct 3 litera K din Legea 137/1995 cu aplicarea art. 41 alineat 2 cod penal în infractiunea prevazuta de art. 98 alineat 3 punct 1din OUG 195 /2005( prin raportare la art 38 literele c si d din acelasi act normativ), cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal..

În baza art. 98 alineat 3 punct 1din OUG 195 /2005( prin raportare la art 38 literele c si d din acelasi act normativ), cu aplicarea art 41 alineat 2 cod penal, cu aplicarea art. 74, 76 litera d cod penal, condamna pe inculpatul S T la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infractiunea de nerespectare a interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau îngrasaminte chimice.

În baza art. 81 c. pen. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani si 6 luni, ce constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în conditiile art. 82 alin 1 c. pen. si care urmeaza a se socoti de la data ramânerii definitive a hotarârii.

Face în cauza aplicarea art. 359 cpp.

În temeiul art. 71 alin 2 c pen. interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II-a si b cod penal , pe durata executarii pedepsei cu închisoarea ; în temeiul art. 71 alin 5 c. pen., executarea pedepsei accesorii se suspenda pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Respinge actiunea civila exercitata de partile civile C N, T N, N I, N N.

În temeiul art 191 alineat 1 cod procedura civila, obliga pe inculpat sa plateasca statului suma de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror, inculpat si partea civila C N si de la comunicare pentru partile civile T N, N I si N N, pentru partea responsabila civilmente SC A O SA prin lichidator P C I SLOBOZIA si R I S S BUCURESTI , precum si pentru partile vatamate F I, D V, M D, D I, S C, M S, , P S, D S, D I, C C, D G, U A, T T, I N, S D, T N, C S, H M, P G, C E, numitii S E, S G si S M (mostenitori ai partii vatamate S R, decedata), numitii P S, B N si D G ( mostenitori ai partii vatamate P C, decedata) si numitii P B G, E F si M G ( mostenitori ai partii vatamate M N, decedata).

Pronuntata în sedinta publica, azi, 20 01 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro