404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond Funciar. Anularea titlului de proprieate prin excluderea din titlu a unuia din solicitanti ca urmare neexistentei legaturii de rudenie intre cei trecuti in titlu.

Prin sentinta civila nr 1237 din 24.04.2008 pronuntata in dosarul nr. 263/312/2008 , s –a respins cererea formulata de reclamanta M. F in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Munteni Buzau , Comisia Judeteana pentru Stabilirea dreptului de proprietate Ialomita si A.I.

La luarea acestei hotarairi instanta a avut in vedere urmatoarele :

Prin cererea de chemare in judecata , reclamanta in contradictoriu cu paratii a solicitat ca pe baza probelor ce se vor administra sa se dispuna :- anularea titlului de proprietate nr. 094029 / 55725 din 26 .01 .1999 eliberat de Comisia Judeteana Ialomita pe baza propunerii Comisiei Locale Munteni – Buzau.; – obligarea aceleiasi pârâtei sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele reclamantei , in calitate de unica mostenitoare a defunctului N C. N , prin reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha , 0900 m.p, teren arabil , din care 1000m.p. vie situat în extravilanul comunei Munteni Buzau , judetul Ialomita, excluderea de la beneficiul succesiunii pentru suprafata de 5,0900 ha teren arabil a pârâtului A I– nepot de fiu al numitei A A , neavând vocatie succesorala , fiind strain de succesiune .

Analizând actele si dovezile administrate in cauza , instanta a constatat urmatoarele :

Odata cu aparita legii nr. 18 / 1991 privind fondul funciar , cei îndreptatiti au formulat cerere în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor detinute inainte de colectivizare.

In acest sens si –au manifestat , dorinta atât numita A A , cât si tatal reclamantei N D.

Potrivit prevederilor art 11 din Legea 18 / 1991 , „ Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din : actele de proprietate , acrtea funciara , cadastru, cererile de inscriere în cooperativa , REGISTRUL AGRICOL DE LA DATA INTRARII IN COOPERATIVA …… „

Din actele eliberate de Arhivele Nationale – filiala Ialomita si depuse o parte de catre reclamanta , iar o parte de catre pârâta Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar de pe lânga Primaria Comunei Munteni – Buzau, rezulta urmatoarea situatie de fapt :

– in registrul agricol din anii 1959 – 1963 , deschis pe numele lui N C. N , apare ca sotie numita A A , cu o suprafata de 5,37 ha teren pe raza comunei Munteni Buzau.

– În registrul agricol din anii 1956 – 1958 , deschis pe numele lui N Chi N , apare ca sotie numita A I. A , 5,37 ha, în conditiile in care acesta apare in 1956 doar cu 4,62 ha teren situat pe raza localitatii Munteni – Buzau. ( fila 47-51)

Din copia registrului Agricol pe anii 1951- 1955 deschis pe numele de A I, apare ca sotie si numita A A – dar si mentiunea despartiti , iar suprafata este de 2,71 ha teren aflat pe raza localitatii Munteni – Buzau.(fila 53)., ceea ce face a concluziona ca la momentul 1956 – când aceasta apare in rolul agricol al lui N Chi . N , statutul acesteia era altul .

Din analiza titlului de proprietate nr. 093 555 / 55 721 cod 094 107( fila 56 ) , prin care reclamanta a incercat sa arate faptul ca acesteia ( numitei A A ) i –a fost reconstituit dreptul de proprietate personal ce i –ar fi revenit , instanta nu poate face aplicarea acestui act întrucât – asa cum fara putinta de tagada se poate observa , acesta a fost eliberat pe numele lui A C . A ,nu A I .A sau simplu A A. ( fila 55 ) . Coroborat acest act , cu copia certificatului de nastere ( fila 78 ) depus de catre Comisia Locala Munteni – Buzau la dosar , rezulta ca tatal acesteia s –ar fi numit Gheorghe , ceea ce face ca titlul de proprietate sa fie al altei persoane ce nu are nici o legatura cu aceasta.

Din analiza titlului de proprieate a carui anulare se solicita , se poate observa ca în anul 1956 , bunicul reclamantei avea doar 4,62 ha , iar in acelasi an , suprafata acestuia se mareste cu 0,75 ha , ajungând în acest fel la 5,37 ha.

Mai mult, titlul de proprietate a carui anulare se solicita , a fost eliberat pentru o suprafata de 5,0900 ha , diminuat cu doar 2800mp. , ceea ce face a considera ca, potrivit legii fondului funciar a fost aplicata o cota de reducere si nicidecum ca ar fi fost reconstituit acesteia in nume personal dreptul ce l –ar fi avut , potrivit sustinerilor reclamantei .

In alta situatie, apartitia acesteia in calitate de sotie , în toata aceasta perioada , din 1956 – 1963 , perioada este destul de înaintata si care potrivit vechiului Cod Civil – se avea in vedere separarea de patrimonii , insa odata cu aparitia Codului Familiei , la data de 4 ianuarie 1954 , s- a aprobat institutia separarii de patrimonii fiind reglementate drepturile asupra bunurilor comune în codevalmasie .

Ori, daca intre acestia nu ar fi existat o legatura mai strânsa , intocmirea registrelor agricole se facea , prin inscrierea fiecaruia în partida in cadrul registrului agricol , mergând in continuare pe separatia de patrimonii .

In ceea ce priveste , afirmatia reclamantei ca aceasta a fost concubina – si nu sotia, instanta va lua insa în considerare registrele agricole , întrucât potrivit prevederilor Legii nr. 18 / 1991 , reconstituirea dreptului de proprietate se facea in principiu dupa aceste registre agricole.

In cazul dreptului de proprietate comuna în devalmasie titularii au o anumita cota – parte precizata din acest drept, întrucât dreptul apartine , nefractionat tuturor acestora. Asa cum rezulta din prevederile art 30 din acest Cod , devalmasia matrimoniala se constituie prin dobândirea unui bun , de catre unul sau altul dintre soti , în timpul casatoriei , iar , potrivit dispozitiilor art 35 din acelasi cod , administrarea , folosinta si dispozitia asupra bunurilor astfel dobândite se realizeaza în temeiul comunului acord al sotilor.

Consimtamântul unui sot , cu privire la administrarea , folosinta si dispozitia bunurilor comune de catre celalalt sot este prezumat conform art 35 alin 2 C.fam . Devalmasia matrimoniala înceteaza prin încetarea sau desfacerea casatoriei.

Potrivit art 6 alin 1 ind 4 din Legea 1 / 2000 :” Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi înlaturata numai printr – o proba de aceeasi forta …..”

In alta situatie, se poate observa ca titlul de proprietate a carui anulare se cere a fost eliberat la data de 26.01.1999, pe numele tatalui reclamantei si pe verso – pe numele lui A A. Asa cum afirma, reclamanta , tatal acesteia , a decedat in anul 2007 , la mai bine de 8 ani de la data eliberarii acestuia si aducerii la cunostinta adevaratilor proprietari. În toata aceasta , perioada , numitul N N D a stat în pasivitate , având posibilitatea legala de a formula cerere in vederea modificarii partiale a titlului de proprietate a carei anulare se solicita astazi , învocând prevederile art III alin 1 lit a din Legea 169 / 1997, lucru neîntâmplat

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro