404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Viol. Incest.Codul penal : art.197 alin.1, alin.2 lit.b ind.1 , art.203

Raportul sexual cu o persoana de sex diferit membru al familiei cu care autorul este ruda în linie directa sau frate savârsita prin constrângerea acesteia sau profitând de neputinta ei de a se apara ori de a-si exprima vointa constituie infractiunea de viol , prevazuta de art. 197 alin.1 si alin 2 lit.b ind.1 cod penal cât si infractiunea de incest prev.de art.203 cod penal, în concurs ideal.

Inculpatul C.G. a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor de viol prev.de art.197 alin.1 cod penal, alin.2 lit.b ind.1 cod penal si incest, prev.de art.203 cod penal, totul cu aplicarea art.99 cod penal si art.33 lit.b cod penal, retinându-se în sarcina acestuia faptul ca, în vara anului 2004, pe când era minor, a întretinut relatii sexuale prin violenta cu sora sa C.I.M. în vârsta de 12 ani.

Prin sentinta penala nr.211 din 29 februarie 2008 pronuntata de Tribunalul Ialomita , în baza art. 197 alin.1, 2 lit.b1 si alin 3 Cod penal, cu aplicarea art. 99,109 Cod penal si 74,76 Cod penal, a fost condamnat inculpatul C. G. la pedeapsa de 2 ani închisoare , pentru savârsirea infractiunii de viol.

În baza art. 203 Cod penal, cu aplicarea art. 99,109 Cod penal si 74,76 Cod penal, a condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de incest.

În baza art. 85 Cod penal, a anulat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani închisoare , aplicata inculpatului prin sentinta penala nr.112/16.01.2006 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti , definitiva prin neapelare.

A contopit pedepsele aplicate prin prezenta si cea aplicata prin sentinta penala nr.112/2006 , inculpatul urmând a executa,conform art.33 lit.a,b -34 lit.b Cod penal, pedeapsa de 2 ani închisoare.

A facut aplicarea art. 71 si 64 lit.a si b Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, a dedus din pedeapsa retinerea de 24 ore, din data de 19.04.2005( conform sentintei penale nr.112/2006).

A obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente C.D. catre partea vatamata minora C.I.M., reprezentata de curatorul L.E. ( bunica materna), domiciliata în comuna Scânteia , judetul Ialomita, la plata sumei de 8000 lei despagubiri civile reprezentând daune morale.

A obligat pe inculpat în solidar cu partea responsabila civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare catre stat , din care 200 lei onorarii avocat oficiu, avansate din fondurile Ministerului Justitiei .

Hotarârea a fost data cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pentru a pronunta astfel, instanta a avut în vedere întregul material probator : declaratiile partii vatamate, ale martorilor care, coroborate, au condus la concluzia ca prezumtia de nevinovatie este în cauza, rasturnata, instanta retinând vinovatia inculpatului C.G.

Infractiunea de viol presupune un act sexual fara consimtamântul persoanei cu care se doreste a avea relatia sexuala. Aceasta nesocotire a vointei victimei se poate înfatisa sub doua modalitati: constrângerea fizica ori morala sau profitarea de neputinta victimei de a-si exprima vointa ori de a se apara.

În cauza, desi inculpatul a negat faptele, s-a dovedit raportul sexual, cu partea vatamata prin constrângerea efectiva, de natura sa paralizeze rezistenta victimei.

De altfel, în ultimul cuvânt, desi nu i s-a cerut ,inculpatul a aratat ca „ regreta faptele”.

Cât priveste încadrarea juridica a faptelor pentru infractiunea de viol se retine agravanta prevazuta de alin.2 lit.b1 ( victima este membru al familiei) precum si cea de la alineatul 3, întrucât victima nu împlinise vârsta de 15 ani.

În mod corect în rechizitoriu,s-a retinut în sarcina inculpatului si infractiunea de incest , prev. de art. 203 Cod penal, care sanctioneaza raportul sexual între rude în linie directa sau între frati si surori.

Asa cum s-a statuat prin Decizia nr.II/23.05.2005 a Î.C.C.J., în cazul în care violul a fost savârsit asupra unui membru al familiei, care este ruda în linie directa cu autorul sau frate si sora cu acesta, subzista ambele infractiuni , în concurs ideal.

De asemenea , la încadrarea juridica au fost retinute si dispozitiile art.99 si 109 Cod penal, inculpatul fiind minor la data savârsirii faptelor.

Asadar, în drept, faptele inculpatului minor C.G. care în vara anului 2004 a întretinut raport sexual prin constrângere cu sora sa C.I.M. în vârsta de 12 ani constituie infractiunile de viol prev. de art. 197 alin.1 alin.2 lit.b1 si alin 3 Cod penal si incest , prev. de art. 203 Cod penal.

Fiind dovedita existenta infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului, elementele constitutive ale infractiunilor, precum si savârsirea acestora de catre inculpat, în conformitate cu prev. art. 345 alin.2 cod procedura penala, instanta a retinut vinovatia acestuia si a pronuntat o hotarâre de condamnare.

La individualizarea pedepsei, instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cod penal , gradul de pericol social concret al faptelor , limitele de pedeapsa prevazute de lege si persoana inculpatului.

Astfel, la stabilirea gradului de pericol social concret al faptei , a tinut seama de împrejurarile savârsirii faptei, raportul de rudenie cu victima , vârsta acesteia si urmarile faptei asupra sa ( teama, anxietate , scaderea randamentului scolar, aspecte relevate de raportul de evaluare întocmit de psihologi).

Cât priveste persoana inculpatului , instanta a tinut seama , pe de o parte , de atitudinea nesincera a inculpatului, de faptul ca nu este la primul contact cu rigorile legii penale, fiind condamnat anterior pentru furt calificat ,iar pe de alta parte, de nivelul de instruire , carentele socio-educationale ale inculpatului , izvorâte din lipsa de responsabilitate a parintilor cu privire la cresterea si educarea sa, aspecte reiesite din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Ialomita .

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a retinut ca , pentru a satisface , în concret , imperativul justei individualizari a pedepsei , se impune retinerea în favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante, conform art. 74 alin.1 lit.a si 74 alin.2 Cod penal, cu consecinta reducerii pedepsei sub limita minima prevazuta de lege pentru respectivele infractiuni.

De asemenea , tinând seama de prevederile art. 109 alin.3 Cod penal, conform carora pedepsele complementare nu se aplica minorului, instanta a procedat în consecinta , desi normele sanctionatorii pentru infractiunea de viol prevad si aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.

Data fiind natura infractiunilor pentru care s-a dispus condamnarea precum si faptul ca, anterior , prin sentinta penala nr.112/2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, inculpatul C.G. a mai beneficiat de clementa, fiind condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta a apreciat ca, în aceasta cauza, scopul pedepsei poate fi atins doar prin executarea ei în regim de detentie.

În baza art. 85 Cod penal, a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani închisoare , aplicata prin sentinta penala nr. 112/16.01.2006 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti , definitiva prin neapelare, facând aplicarea dispozitiilor art. 33 lit.a si b -34 lit.b Cod penal, infractiunile fiind concurente.

Conform art. 71 Cod penal, pe durata executarii pedepsei închisorii, a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.a si b Cod penal( cu mentiunea ca acesta a împlinit vârsta de 18 ani la data pronuntarii hotarârii).

În baza art. 88 Cod penal , a dedus din pedeapsa retinerea de 24 de ore , din data de 19.04.2005 ( ce rezulta din sentinta penala nr. 112/2006).

Cât priveste latura civila:

În conformitate cu prevederile art. 17 Cod procedura penala, actiunea civila se porneste si se exercita si din oficiu, când cel vatamat este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu redusa.

În cauza , în sedinta de judecata din data de 09.11.2007, sustinând interesele partii vatamate minore C.I.M., procurorul a solicitat obligarea inculpatului la despagubiri civile reprezentând daune morale.

Este incontestabil ca fapta inculpatului a adus atingere integritatii morale si psiho – afective a partii vatamate, ca i-a produs o trauma psihica.

Minora a fost nevoita sa suporte nu numai abuzul sexual , dar si teama repetarii unor astfel de fapte în viitor, jena, rusinea cu ocazia discutiilor , precum si a audierilor efectuate în cauza, astfel încât s-a apreciat ca suma de 8000 lei cu titlu de daune morale este îndestulatoare.

Sentinta penala a ramas definitiva la data de 7.04.2008,prin neapelare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro