404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

FOND FUNCIAR – NULITATE TITLU DE PROPRIETATE, RECTIFICARE TITLU DE PROPRIETATE, CONSTATARE DREPT PROPRIETATE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect “nulitate absoluta titlu de proprietate, rectificare titlu de proprietate si constatare drept proprietate”, actiune formulata de reclamanta-pârâta D. S. împotriva pârâtilor P. D., M. I., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., precum si ,,nulitate absoluta titlu de proprietate” formulata de reclamantii-pârâtii M. I. si P. D. împotriva reclamantei-pârâte D. S. si a pârâtelor C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., B. S. si V. S.

Dezbaterile au avut loc si au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 01.04.2009 ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea cauzei la data de 08.04.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii civile de fata:

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 20.03.2008 si înregistrata sub nr. 441/249/2008, reclamanta D. S., fosta A. S., a chemat în judecata pe pârâtii: P. D., M. I., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C.

Reclamanta a solicitat instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa:

-constate nulitatea absoluta a Titlului de proprietate nr. X1;

-constate ca tatal reclamantei, defunctul D. B., a fost proprietarul terenului în suprafata de 1200 m.p. situat în vatra satului T.M. din com. T. M., jud. CL, astfel cum a fost identificat în Titlul de proprietate nr.X2;

-dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr. X2, în sensul obligarii pârâtei C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. sa reintroduca în acest titlu de proprietate terenul în suprafata de 1200 m.p.;

-oblige pe pârâti în solidar la plata cheltuielilor de judecata pe care reclamanta le va efectua pentru purtarea procesului civil de fata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca în urma decesului tatalui sau s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra mai multor terenuri prin Titlul de proprietate nr. X2.

La rubrica ,,suprafata primita în intravilan” din acest titlu de proprietate este înscris terenul în suprafata de 300 m.p. la pozitia 1, iar la pozitia 6 este înscris terenul în suprafata de 900 m.p., ambele ternuri avân vecinatatile înscrise corect.

Terenurile despre care reclamanta face vorbire în alineatul precedent au fost aferente imobilului ce a constituit casa parinteasca a reclamantei, imobil în care a ramas temporar fratele reclamantei, defunctul M. M., autorul pârâtilor P. D. si M. I.

Dupa decesul tatalui reclamantei s-a solicitat încetarea starii de indiviziune pentru toate suprafetele de teren care au compus masa succesorala lasata de acest autor prin actiunea civila ce a constituit obiectul dosarului civil nr. 1421/249/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Lehliu Gara.

În cursul judecarii acestei actiuni civile pârâtii P. D. si M. I. au depus la dosarul cauzei Titlul de proprietate nr. X3 asupra caruia a fost operata o modificare, în sensul ca a fost redusa suprafata terenului pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin acest titlu, respectiv a fost exclus terenul în suprafata de 1200 m.p. înscris în rubrica ,,suprafata primita în intravilan”.

De asemenea în cursul judecarii actiunii civile privitoare la încetarea starii d3e indiviziune reclamanta a aflat ca pârâtilor P. D. si M. I. li s-a eliberat un alt titlu de proprietate, respectiv cel cu nr. X1 pentru care reclamanta solicita prin actiunea civila de fata sa se constate nulitatea absoluta.

Acest din urma titlu a fost eliberat pentru terenul în suprafata de 800 m.p. în baza unor documente care fac referire la un alt teren situat în vatra satului T. M..

Reclamanta a mai aratat ca prin rectificarile operate asupra Titlului de proprietate nr. X2 a fost redusa masa succesorala lasata de autorul reclamantei cu terenul în suprafata de 1200 m.p., fiind împroprietariti pârâtii P. D. si M. I. cu terenul în suprafata de 800 m.p. în dauna celorlalti erezi ai autorului mai sus indicat, si a disparut cu desavârsire terenul în suprafata de 400 m.p. care constituie diferenta dintre terenul în suprafata de 1200 m.p. în Titlul de proprietate nr. X2 si terenul în suprafata de 800 m.p. înscris în Titlul de proprietate nr. X1.

Ca atare comisiile pârâte au fost induse în eroare de catre pârâtii P. D. si M. I. în ce priveste amplasamentul terenului în suprafata de 800 m.p. pentru care au solicitat sa li elibereze Titlul de proprietate nr. X1, întrucât din mentiunile privitoare la vecinatatile terenului în suprafata de 800 m.p. si ale terenului în suprafata de 1200 m.p. rezulta ca terenul în suprafata de 800 m.p. se suprapune pe terenul în suprafata de 1200 m.p..

În drept reclamanta si-a motivat actiunea pe dispozitiile art. 480-481 din C.civ., si ale art. 24 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991.

Alaturat cererii reclamanta a depus în copie urmatoarele înscrisuri:

-Titlul de Proprietate nr. X1 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 800 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL., pentru M. I. si M. M.;

-Titlul de Proprietate nr. X2 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. M., A. S., A. S. si A. S, titlu care a fost modificat prin Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006, în sensul ca a fost radiat din acest titlu terenul în suparafata de 1200 m.p. situat în tarla 2, parcelele 29 si 30;

-declaratie de notorietate autentificata de Notarul Public M. C. prin încheierea nr. 642 din data de 27.02.2008 prin care C. T. si S. M. au declarat ca cetateanul cunoscut sub numele de B. D. decedat la data de 16.02.1981 este aceeasi persoana cu cetateanul B. D. sau A. D.;

-certificatul de nastere privitor la pârâta B. S.;

-adresa nr. 1421/249/2007 prin care Judecatoria Lehliu Gara solicita reclamantei ca pâna la data de 20.03.2008 sa depuna la dosarul nr. 1421/249/2007 certificatul de nastere privitor la cetateanul M. D. M. si dovada ca cetateanul B. D. a fost cunoscut si sub numele de A. D.;

-chitanta seria CL VRV nr. 3816462 din 03.10.2007 prin care cetateanul B. D. a achitat suma de 300 lei cu titlu de impozit pe teren;

-filele din registrul agricol al com. T. M. din perioada 1959-1963 privitoare la cetateanul D. A. B.;

-adresa nr. 182 din 25.07.2007 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M.a comunicat reclamantei D. S. si pârâtelor V. S. si B. S. ca pârâta M. I. a solicitat prin cererea nr. 337 din 23.05.2006 emiterea unui titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. pe care l-a primit de la fosta Cooperativa Agricola de Productie T. conform adeverintei nr. 242 din 29.03.1966, teren pe care împreuna cu sotul sau M. M. au edificat o constructie conform potrivit autorizatiei de construire nr. 617 din 17.06.1966. Se mai arata în aceasta adresa ca în temeiul art. 35 din Legea nr. 18/1991 republicata si modificata aceasta pârâta a facut propunerea de eliberare a unui nou titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. situat în intravilan în favoarea lui M. D. M. si M. I., propunere care are în vedere si radierea terenului în suprafata de 800 m.p. din Titlul de proprietate nr. X2;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T.M.;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B. V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-certificatul de deces privitor la defunctul B.D. decedat la data de 16.02.1981;

-actul de identitate privitor la reclamanta D. S.;

-certificatul de casatorie privitor la sotii D. L. si D. S.;

-certificatul de nastere privitor la copilul A. S.;

-actele de identitate privitoare la pârâtii P. D. si M. I.;

-declaratia prin care M. M. recunoaste ca este tatal pârâtului P. D., si adrsa nr. 340/12A din 23.02.1977 a Judecatoriei Urziceni prin care se solicita lui M. D. M. sa prezinte o declaratie de recunoastere ca tata al copilului;

-certificatul de nastere privitor la pârâtul P. D. si certificatul de nastere privitor la sotii M. M. si M. I.

Pârâtii nu au formulat întâmpinari în cauza.

La solicitarea instantei de judecata pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a comunicat la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-Titlul de proprietate nr. X4 si procesul verbal de punere în posesie privitoare la cetateanul M. G. care nu are legatura cu prezenta cauza;

-Titlul de Proprietate nr. X1 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 800 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. I. si M. M., si fisa de punere în posesie care a precedat emiterii acestui titlu;

-Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006 a pârâtei C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a admis propunerea pârâtei C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si a modificat Titlul de proprietate nr. X2 privitor la autorul D. B., în sensul de a fi radiat terenul în suprafata de 1200 m.p. situat în intravilan si diminuarea suprafetei terenului înscris în acest titlu în mod corespunzator, si emiterea unui nou titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p., aferent casei de locuit, în favoarea lui M. D. M. si M. I.;

-cererea înregistrata sub nr. 337 din data de 23.05.2006 formulata de pârâtul P. D. pentru rezolvarea careia a fost data Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006 de pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. ;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T. M;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B. V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-schita privitoare la amplasamentul terenului ce constituie proprietatea cetateanului M. D. M. situata în com. T. M., satul T. M., jud. CL, tarla 2, parcelele 29 si 30;

-Titlul de Proprietate nr.X2 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. M., A. S., A. S. si A. S., de la autorul D. B., titlu care a fost modificat prin Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006, în sensul ca a fost radiat din acest titlu terenul în suparafata de 1200 m.p. situat în tarla 2, parcelele 29 si 30.

La solicitarea instantei de judecata pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. a comunicat la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. 64 din 20.05.2008 prin care a aratat ca la data de 03.03.1991 prin cererea nr. 308 cetateanul M. D. M. a solicitat sa i se reconstituie dreptul de prorpietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. de la tatal sau, defunctul D. B., însa aceasta pârâta a înscris în anexa 3 ca fiind mostenitori ai defunctului aratat mai sus pe M. D. M., A. S., A. S. si A. S., iar în baza acestei anexe a fost emis Titlul de proprietate nr.X2.

În anul 2006 prin cererea nr. 337 din 23.05.2006 pârâta M. I. a solicitat emiterea unui titlu de prorpietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. pe care a edificat o locuinta în baza autorizatiei de construire nr. 617 din 17.06.1966, teren care i-a fost dat petentei de catre fosta Cooperativa Agricola de Productie T. cu adeverinta nr. 242 din 29.03.1966, solicitare care a fost solutionata cu propunere favorabila catre pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. ;

-cererea înregistrata sub nr. 308 la data de 03.03.1991 prin care cetateanul M. D. M. a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. care a apartinut tatalui sau, defunctul D. B.;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T. M.;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B.V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-schita privitoare la amplasamentul terenului pe care s-a edificat locuinta aratata în autorizatia mai sus indicata;

-anexa nr. 3 la Legea nr. 18/1991 pentru com. T. M. din care rezulta ca la pozitia 27 este înscris defunctul D.B. cu mostenitorii M. D. M., A. S., A. S. si A. S;

-adresa nr. 2071 din 16.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca terenul situat în tarla 2 parcelele 29 si 30 din com. T.M., jud. CL, în suprafata de 1000 m.p. este înscris în registrul agricol din perioada 1955-1966 la partida cetateanului B. D., iar în perioada 1967-1980 la partida cetateanului M. D. M.;

-adresa nr. 2303 din 30.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca nu cunoaste si nu detine documentele în baza carora s-a deschis rol fiscal pentru cetateanul D.B. în anul 1955, iar pentru cetatenul M. M. s-a deschis rol fiscal în anul 1967 în baza autorizatiei de construire nr. 317 din 17.06.1966.

În cursul judecatii reclamanta a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. C-220 din 17.03.2008 prin care DJC a A. S. a comunicat reclamantei copie de pe registrul agricol da la Primaria com. T., din perioada 1948-1951, cu partida cetateanului B A. D.;

-doua file din registrul agricol da la Primaria com. T., din perioada 1948-1951, cu partida cetateanului B. A. D.;

-actul de vânzare cumparare autentificat de Grefa Tribunalului Popular al Raionului Branesti la data de 22.12.1955 sub nr. 279, prin care I. A.T., Banu A. D. si I. A. E. au vândut lui B. A. V. terenul în suprafata de 950 m.p. situat în com. T., care se învecineaza la apus cu D. B.

Aceasta actiune civila a fost solutionata prin Sentinta civila nr. 787 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara la data de 25.09.2008, sentinta prin care a fost admisa exceptia lipsei de interes ridicata din oficiu de instanta si totodata a fost respinsa aceasta actiune civila ca lipsita de interes.

Împotriva Sentintei civile nr. 787 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara la data de 25.09.2008 a declarat recurs reclamanta, iar prin Decizia civila nr. 951/R pronuntata la data de 03.12.2008 Tribunalul Calarasi a admis recursul declarat de reclamanta, a casat în totalitate hotarârea atacata si trimis cauza pentru rejudecare la aceeasi instata.

Urmare a deciziei civile indicata în alineatul precedent s-a format la Judecatoria Lehliu Gara dosarul civil de fata, fiind înregistrat pe rolul acestei instante la data de 07.01.2009 sub nr. 9/249/2009.

Cu ocazia rejudecarii pârâtii P. D. si M. I. au formulat întâmpinare prin care au solicitat sa fie respinsa actiunea civila formulata de reclamanta D. S. pe considerentul ca aceasta actiune este lipsita de interes, exceptie fundamentata pe faptul ca terenul înscris în Titlul de proprietate nr. X1 a fost atribuit autorului celor doi pârâti, defunctul M. D. M. de fosta Coopereativa Agricola de Productie pentru constructia unei locuinte, si potrivit art. 24 din Legea nr. 18/1991 astfel de terenuri ramân si se înscriu în proprietatea actualilor detinatori.

Un alt considerent invocat de pârâtii P. D. si M. I. în sustinerea exceptiei privitoare la lipsa de interes pentru reclamanta D. S., îl constituie faptul ca reclamanta mai sus indicata nu a atacat Hotarârea nr. 1293 din 26.06.2006 prin care pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. X2 si emiterea Titlului de proprietate nr. X1.

Pe fondul actiunii promovata de reclamanta D. S. pârâtii P. D. si M. I. au solicita sa fie respinsa aceasta actiune pe considerentul ca este neîntemeiata, deoarece terenul în suprafata de 800 m.p. pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtilor mai sus aratati a apartinut defunctului M. D. M., caruia i-a fost atribuit de fosta cooperativa agricola de productie pentru construirea unei locuinte, astfel ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Totodata în cursul rejudecarii pârâtii P. D. si M. I. au formulat cerere reconventionala prin care au chemat în judecata pe pârâtele: D. S., B. S., fosta A. S., V. S., fosta A. S., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C.

Pârâtii-reclamanti P. D. si M. I. au solicitat instantei de judecata sa constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr.X2, în ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate pentru A. S., A. S. si A. S..

În motivarea cererii reconventionale pârâtii-reclamantii au aratat ca prin Titlul de proprietate nr.X2 s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat în com. T. M., satul P., jud. Calarasi, în favoarea lui M. D. M., A. S., A. S. si A. S de la autorul D. B.

Dintre cei patru descendenti ai defunctului D. B. numai M. D. M., autorul pârâtilor-reclamanti, a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului D. B., asa cum rezulta din cererea înregistrata sub nr. 308 la data de 03.03.1991, cerere care nu a fost formulata si în numele pârâtelor D. S., V. S. si B. S.

Pârâtii-reclamanti au mai aratat ca în conformitate cu dispozitiile art. 11 din H.G. nr. 890/2005 reconstituirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata personal sau prin mandatar, iar în cazul când sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si în comun, fiind semnata de fiecare dintre mostenitori.

Ca atare reconstituirea dreptul de proprietate prin Titlul de proprieate nr. X2 se poate face doar în favoarea lui M. D. M., astfel ca în temeiul dispozitiilor prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997 titlul de porprietate mai sus indicat este lovit de nulitate absoluta partiala, respectiv în privinta pârâtelor A. S., A. S. si A. S., pentru ca a fost emis cu încalcarea dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991.

În drept întâmpinarea si cererea reconventionala au fost întemeiate pe dispozitiile art. 115-119 si art. 274 din C.pr.civ., Legea nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005, H.G. 890/2005, Legea nr. 169/1997.

Reclamanta-pârâta D. S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat sa fie respinsa cererea reconventionala ca fiind inadmisibila întrucât obiectul acestei cereri nu priveste pretentiile reclamantei-pârâte, astfel ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 119 din C.pr.civ. care reglementeaza posibilitatea de a fi formulata o cerere reconventionala.

Totodata prin întâmpinare reclamanta-pârâta a ridicat si exceptia autoritatii de lucru judecat, întemeiata pe considerentul ca prin Sentinta civila nr. 416 pronuntata la data de 08.05.2008 de Judecatoria Lehliu Gara, irevocabila în prezent, s-a dispus încetarea strarii de indiviziune constituita asupra terenului înscris în Titlul de proprietate nr. 75429 eliberat la data de 18.01.1995, instanta pronuntându-se implicit si asupra validitatii acestui titlu de proprietate, astfel ca nu se poate admite o alta cerere prin care se contesta acest titlu.

Referitor la fondul actiunii promovate pe calea cererii reconventionale reclamanta-pârâta a solicitat ca aceasta actiune sa fie respinsa pe considerentul ca este neîntemeiata întrucât se invoca norme juridice care nu erau în vigoare la data când a fost emis titlul de proprietate a carui nulitate absoluta partiala se cere a se constata prin cererea reconventionala, deci sunt incidente efectele principiului neretroactivitatii legii civile.

Un alt considerent pentru care reclamanta-pârâta solicita sa fie respinsa actiunea formulata de pârâtii-reclamanti rezida în faptul ca aceasta actiune este formulata cu rea credinta pentru ca în favoarea autorului pârâtului reclamant nu este instituit un drept de acrescamânt prin legislatia incidenta în materia fondului funciar, iar daca pârâtii-reclamanti ar fi avut interesul sa conteste titlul de proprietate în litigiu aveau posibilitatea de a actiona potrivit dispozitiilor în vigoare la data emiterii acestui titlu, însa o procedura contencioasa în acest sens nu a fost utilizata de autorul pârâtilor-reclamanti ori de acestia din urma dupa decesul autorului lor în termenul prevazut de lege.

Exceptiile privitoare la autoritatea de lucru judecat si la inadmisibilitatea actiunii civile formulate de pârâtii-reclamanti pe calea cererii reconventionale au fost respinse în sedinta publica din data de 04.03.2009, iar exceptia privitoare la lipsa de interes a actiunii formulata de reclamanta-pârâta a fost unita cu fondul actiunii principale în sedinta publica din data de 01.04.2009.

Pe parcursul judecatii la dosarul cauzei s-au mai depus urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. 388 din 18.02.2009 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele B.S. si V.S. nu au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 18/1991;

-cererea înregistrata sub nr. 144 la data de 27.02.1991 prin care autorul pârâtilor-reclamanti solicita sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 3900 m.p. pe care înscris în cooperativa agricola de productie, teren pe care îl mosteneste împreuna cu surorile sale A. S., A. S. si A. S.;

-adeverinta nr. 68 eliberata la data de 14.08.1991 de pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. prin care se arata ca în favoarea lui M.D.M., A. S., A. S. si A. S., a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 3200 m.p., fiind înscrisi în anexa 3 la pozitia 64;

-Sentinta civila nr. 416 pronuntata la data de 08.05.2008 de Judecatoria Lehliu Gara, irevocabila, prin care s-a dispus încetarea strarii de indiviziune constituita asupra terenului extravilan înscris în Titlul de proprietate nr. X2;

-adresa nr. 751 din 30.03.2009 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca anexele care au stat la baza emiterii Titlui de proprietate nr. X2 a fost afisate prin procesul verbal din 10.05.1991, iar hotarârea în temeiul careia a fost emis Titlul de proprietate nr. X1 a fost comunicata personal petentilor;

-procesul verbal dresat la data de 10.05.1991 despre care se face vorbire în adresa precedenta.

Examinând probele administrate în cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Cetateanul B.D. cunoscut si sub numele de B.D. si A. D. este autorul reclamantei-pârâte D. S., al pârtelor V.S. si B. S., precum si al defunctului M. D. M., acesta din urma fiind autorul pârtilor-reclamanti P. D. si M. I., si este post decedat autorului B. D.

Anterior colectivizarii autorul B. D. a detinut în proprietate terenul în suprafata de 3 ha si 4200 m.p., teren pentru care la data de 27.02.1991 prin cererea înregistrata sub nr. 144 autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M., a solicitat sa i se reconstituie dreptul de prorpietate în temeiul Legii nr. 18/1991, afirmând ca a înscris acest în cooperativa agricola de productie si ca îl mosteneste împreuna cu reclamanta-pârâta D. S. si cu pârâtele V.S. si B. S., pe care le-a indicat în cerere sub numele de fata, respectiv acela de ,,A.”.

Ulterior formularii cererii despre care s-a facut vorbire în alineatul precedent, autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M., a formulat la daat de 03.03.1991 cererea întrgistrata sub nr. 303 prin care a solictat sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. care a apartinut tatalui sau, defunctul D.B., în calitate de mostenitor direct al acestui defunct, fara sa mai indice în vreun fel pe reclamanta-pârâta D. S. si pe pârâtele V.S. si B. S..

În temeiul acestor cereri pârâtele C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. au reconstituit dreptul de proprietate în favoarea celor descendenti ai defunctului B.D., respectiv M. D. M., postdecedat si autor al pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S., acesti descendenti fiind înscrisi la pozitia 64 din anexa nr. 3 la comuna T. M., si li s-a eliberat adeverinta nr. 68 din data de 14.08.1991 de catre pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M..

Reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S. nu au administrat în cauza dovezi din care sa rezulte ca au dat mandat autorului pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., defunctul M. M., pentru ca acest autor sa solicite si în numele reclamantei-pârâte si al celorlalte doua pârâte reconstituirea dreptului de proprietateasupra terenului ce l-a avut în proprietate autorul B.D.

Mai mult decât atât din continutul celor doua cereri pe care le-a formulat autorul pârâtilor-reclamanti nu reiese si faptul ca acest autor a solicitat ca reconstituirea dreptului de proprietate în litigiu sa se faca si pentru surorile sale, el aratând ca solicita sa se reconstituie dreptul de proprietate numai pentru sine, concluzie care rezulta atât din formularea celei dintâi unde se arata ca ,, va rog sa-mi redistribuiti aceasta suprafata în conformitate cu legea fondului funciar pentru a-l lucra si a deveni eu proprietar, cât si din formularea celei de-a doua cereri unde se arata ca ….,,rog a mi se restitui suprafata de 3,5 ha. teren agricol apartinând tatalui meu D. B. ….fiindu-i mostenitor direct…Conform Legii 18/1991 suprafata respectiva revenindu-mi mie”.

Deci niciodata autorul pârâtilor-reclamanti nu a înteles sa solicite ca dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut tatalui sau sa fie reconstituit si în favoarea reclamantei-pârâte si a pârâtelor V.S. si B. S..

La data de 22.03.1966 autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M. a primit de la fosta Cooperativa Agricola de Productie ,,Pacea T.” un teren în suprafata de 800 m.p. situat în com. T. M., satul T. M., pentru construirea unei locuinte, si pe acest teren a fost edificata o asemenea locuinta, astfel cum rezulta din adeverinta nr. 242 emisa de cooperativa mai sus indicata si din autorizatia de construire nr. 617 din 17.06.1966,

Terenul ce a fost atribuit autorului pârâtilor-reclamanti si despre care s-a facut vorbire mai sus se suprapune peste terenul ce îl detinea autorului B.D., concluzie care rezulta din înprejurarea ca dupa anul 1966, respectiv începând cu anul 1967, partida din registrul agricol privitoare la autorul B.D.a fost înlocuita cu partida autorului pârâtilor-reclamanti, astfel cum rezulta din adresa nr. 2071 din 16.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca terenul situat în tarla 2 parcelele 29 si 30 din com. T. M., jud. CL, în suprafata de 1000 m.p. este înscris în registrul agricol din perioada 1955-1966 la partida cetateanului B.D., iar în perioada 1967-1980 la partida cetateanului M. D. M.

Prin cererea formulata la data de 25.05.2006 pârâtul-reclamant P.D. a solicitat pârâtei C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. sa fie modificat Titlul de proprietate nr. X2 în sensul de a se radia din acest titlul terenul în suprafata de 1200 m.p. amplasat în intravilan, pentru ca acest teren apartine tatalui acestui pârât-reclamant, defunctul M. D. M..

Cererea pârâtului-reclamant P.D. a fost solutionata favorabil, fiind emisa Hotarârea nr. 1293 din 26.06.2006 prin care pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. X2 în sensul celor solicitate de pârâtul-reclamant P.D. si emiterea Titlului de proprietate nr. X1.

La data de 21.09.2007 reclamanta-pârâta D. S. a sesizat Judecatoria Lehliu-Gara cu o actiune civila pentru ca aceasta instanta sa hotarasca încetarea starii de indiviziune în care se aflau partile persoane fizice din cauza de fata asupra terenului extravilan înscris în Titlul de proprietate nr.X2, actiune care a fost admisa fiind pronuntata Sentinta civila nr. 416 la data de 08.05.2008, fara ca partile din cauza de fata sa faca obiectiuni cu privire la continut masei partajabile, în sensul ca din aceasta masa lipsea terenul intravilan în suprafata de 1200 m.p. care anterior Hotarârii nr. 1293 din 26.06.2006 data de pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. era înscris în titlu de proprietate mai sus aratat, ori ca acest titlu este lovit de nulitate absoluta partiala, în sensul celor afirmate în cererea reconventionala.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca actiunea formulata de pârâtii-reclamanti P. D. si M. I. pe calea cererii reconventionale este întemeiata si pe cale de consecinta urmeaza sa admita aceasta actiune în temeiul art. 63 din Legea nr. 18/1991 republicata si modificata, si a art. 968 din C.civ. cu aplicarea art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, parecum si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Actiunea civila formulata de pârâtii-reclamanti este întemeiata pentru reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S.nu sunt persoane îndreptatite sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului Ban Dobre, întrucât aceste parti nu au formulat cerere pentru a li se reconstitui acest drept, astfel cum se dispune prin art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, în redactarea initiala, dispozitii potrivit carora ,,Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate…”.

Cum pârâta-reclamanta si celelalte doua pârâte persoane fizice nu au administrat dovezi din care sa rezulte ca ele au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut autorului lor, rezutla ca Titlul de proprietate nr. X2 a fost emis cu nesocotirea dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, deci în cauza sunt incidente dispozitiile art. 968 din C.civ. potrivit carora cauza unui act juridic este ilicita când este contrara ordinii publice.

Prin urmare este necesar sa se constate ca titlul de proprietate aratat la alineatul precedent este lovit de nulitate absoluta partiala, în sensul ca pe acest titlu nu trebuia sa se înscrie reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S., si pentru a se înlatura efectele contrarii dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 care s-au produs ca urmare a înscrierii pe titlu si a celor trei persoane indicate mai sus, respectiv reconstituirea unui drept de proprietate în favoarea si a acostor parti desi nu sunt îndreptatita, se impune a se admite actiunea civila formulata de pârâtii-reclamanti.

Referitor la apararea invocata de reclamanta-pârâta prin întâmpinare, potrivit cu care pârâtii-reclamanti au întemeiat actiunea pe norme juridice care nu erau în vigoare la data emiterii titlului de proprietate în litigiu, instanta constata ca aceasta aparare este neîntemaiata, pentru ca pârâtii-reclamantii si-au întemeiat actiunea si pe dispozitiile art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 în redactarea initiala, iar din considerentele acestei actiuni civile se poate deduce cu usurinta vointa pârâtilor-reclamanti, respectiv aceea ca titlul de proprietate sa nu mai produca efectele contrarii acestor dispozitii.

Totodata instanta constata ca este neîntemeiata apararea reclamantei-pârâte si în ceea ce priveste afirmatia potrivit cu care pârâtii-reclamanti nu pot solicita si obtine nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. X2 în sensul de a fi înlaturate de pe acest titlu reclamanta- pârâta si pârâtele V.S. si B. S., pentru ca în favoarea autorului pârâtilor-reclamanti nu se produc efectele unui drept de acrescamânt cu privire la cotele ideale din dreptul de proprietate relativ la terenul care a apartinut defunctului B.D.si care se cuvin celor trei parti indicate mai sus în calitate de mostenitoare ale acestui defunct.

Aceasta aparare este nefondata pentru ca reclamanta-pârâta si celelalte doua pârâte persoane fizice nu au administrat dovezi din care sa rezulte ca au acceptat succesiunea autorului lor, anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991, astfel ca prin cererea formulata de autorul pârâtilor-reclamanti pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului B.D., se poate concluziona fara putinta de tagada ca autorul pârâtilor-reclamanti este singura persoana cu vocatie succesorala concreta la succesiunea defunctului B.D.care a acceptat aceasta succesiune, si pe cale de consecinta culege întreaga masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat, fiind unanim recunoscut caracterul universal al acceptarii unei mosteniri.

De asemenea instanta constata ca apararea reclamantei-pârâte este neântemeiata si în privinta afirmatiei privitoare la faptul ca autorul pârâtilor-reclamanti în timpul vietii nu a atacat Titlul de proprietate nr. X2 si la faptul ca nici pârâtii-reclamanti nu au initiat o procedura contencioasa împotriva acestui titlu cu ocazia judecatii privitoare la încetarea starii de indiviziune, pentru ca pe de o parte actiunea în constatarea nulitatii absolute nu este o actiune prescriptibila si poate fi formulata oricând, iar pe de alta parte actiunea formulata de pârâtii-reclamanti pe calea cererii reconventionale constituie un raspuns în aparare la actiunea formulata împotriva lor de reclamanta-pârâta, iar în conditiile în care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoare fiicelor defunctului B.D. actiunea pârâtilor-reclamanti este pe deplin justificata.

Referitor la actiunea civila formulata de reclamanta-pârâta Dobrescu Stefana împotriva pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei de interes a acestei actiuni, în temeiul art. 137 al. 2 din C.pr.civ., si pe cale de consecinta sa respinga aceasta actiune.

Exceptia privitoare la lipsa de interes pentru reclamanta-pârâta de a promova actiunea civila aratata la alineatul precedent rezida în faptul ca reclamanta-pârâta nu face dova existentei unui folos practic pe care urmareste a-l realiza prin aceasta actiune civila, întrucât în conditiile în care nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut tatalui sau, defunctul B.D., este imposibil sa obtina dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1200 m.p. situat în intravilanul com. T.M., jud. CL, tarla 2 parcelele 29 si 30.

Dimpotriva în ipoteza în care terenul în suprafata de 800 m.p. înscris în Titlul de proprietate nr. X1 nu se suprapune peste terenul aratat la alineatul precedent, actiunea civila formulata de reclamanta-pârâta profita numai pârâtilor-reclamanti, deoarece acestia dobândesc dreptul de proprietate si asupra terenului în suprafata de 1200 m.p. mai sus aratat.

Instanta constata ca reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S. au cazut în pretentiile pârâtilor reclamanti, dar în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 274 din C.pr.civ. pentru ca pârâtii-reclamanti nu au administrat în cauza dovezi care sa rezulte ca au efectuat cheltuieli pentru purtarea procesului civil de fata, fapt pentru care va respinge capatul de cerere prin care solicita ca reclamanta-pârâta si pârâtele mai sus aratate sa le plateasca cheltuieli de judecata.

În privinta solicitarii reclamantei-pârâte D. S. prin care se cere ca pârâtii-reclamanti si comisiile pârâte sa fie obligati la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta-pârâta, instanta constata reclamanta-pârâta nu este îndreptatita sa primeasca aceste cheltuieli pentru ca aceasta parte a cazut în pretentiile pârâtilor-reclamanti si ale comisiilor pârâte, astfel nu poate invoca în favoarea sa dispozitiile art. 274 din C.pr.civ..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Ia act de unirea exceptiei privitoare la lipsa de interes a actiunii civile formulate de reclamanta-pârâta D. S., exceptie ridicata de pârâtii-reclamanti P. D. si M. I., cu fondul cauzei.

Ia act de respingerea exceptiilor privitoare la puterea de lucru judecat si la inadmisibilitatea actiunii civile formulate de reclamantii-pârâtii P. D. si M. I., exceptii ridicate de reclamanta-pârâta D. S..

Admite exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de D. S., fosta A. S., P. D. si M. I. si pe cale de consecinta respinge actiunea.

Admite actiunea formulata de reclamantii P. D. si M. I. în contradictoriu cu pârâtele: C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., D. S., B.S., V.S..

Constata ca Titlul de Proprietate nr. X2 este lovit de nulitate absoluta partiala, respectiv în privinta înscrierii pe acest titlu a reclamantei-pârâte D. S. si a pârâtelor V.S. si B. S., si dispune radierea acestor persoane de pe titlul de proprietate mai sus aratat.

Respinge capetele de cerere prin care reclamanta-pârâta D. S. si pârâtii-reclamantii P. D. si M. I.solicita ca obligarea celorlalte parti la plata cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect “nulitate absoluta titlu de proprietate, rectificare titlu de proprietate si constatare drept proprietate”, actiune formulata de reclamanta-pârâta D. S. împotriva pârâtilor P. D., M. I., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., precum si ,,nulitate absoluta titlu de proprietate” formulata de reclamantii-pârâtii M. I. si P. D. împotriva reclamantei-pârâte D. S. si a pârâtelor C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., B. S. si V. S.

Dezbaterile au avut loc si au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 01.04.2009 ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea cauzei la data de 08.04.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii civile de fata:

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 20.03.2008 si înregistrata sub nr. 441/249/2008, reclamanta D. S., fosta A. S., a chemat în judecata pe pârâtii: P. D., M. I., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C.

Reclamanta a solicitat instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa:

-constate nulitatea absoluta a Titlului de proprietate nr. X1;

-constate ca tatal reclamantei, defunctul D. B., a fost proprietarul terenului în suprafata de 1200 m.p. situat în vatra satului T.M. din com. T. M., jud. CL, astfel cum a fost identificat în Titlul de proprietate nr.X2;

-dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr. X2, în sensul obligarii pârâtei C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. sa reintroduca în acest titlu de proprietate terenul în suprafata de 1200 m.p.;

-oblige pe pârâti în solidar la plata cheltuielilor de judecata pe care reclamanta le va efectua pentru purtarea procesului civil de fata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca în urma decesului tatalui sau s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra mai multor terenuri prin Titlul de proprietate nr. X2.

La rubrica ,,suprafata primita în intravilan” din acest titlu de proprietate este înscris terenul în suprafata de 300 m.p. la pozitia 1, iar la pozitia 6 este înscris terenul în suprafata de 900 m.p., ambele ternuri avân vecinatatile înscrise corect.

Terenurile despre care reclamanta face vorbire în alineatul precedent au fost aferente imobilului ce a constituit casa parinteasca a reclamantei, imobil în care a ramas temporar fratele reclamantei, defunctul M. M., autorul pârâtilor P. D. si M. I.

Dupa decesul tatalui reclamantei s-a solicitat încetarea starii de indiviziune pentru toate suprafetele de teren care au compus masa succesorala lasata de acest autor prin actiunea civila ce a constituit obiectul dosarului civil nr. 1421/249/2007 aflat pe rolul Judecatoriei Lehliu Gara.

În cursul judecarii acestei actiuni civile pârâtii P. D. si M. I. au depus la dosarul cauzei Titlul de proprietate nr. X3 asupra caruia a fost operata o modificare, în sensul ca a fost redusa suprafata terenului pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin acest titlu, respectiv a fost exclus terenul în suprafata de 1200 m.p. înscris în rubrica ,,suprafata primita în intravilan”.

De asemenea în cursul judecarii actiunii civile privitoare la încetarea starii d3e indiviziune reclamanta a aflat ca pârâtilor P. D. si M. I. li s-a eliberat un alt titlu de proprietate, respectiv cel cu nr. X1 pentru care reclamanta solicita prin actiunea civila de fata sa se constate nulitatea absoluta.

Acest din urma titlu a fost eliberat pentru terenul în suprafata de 800 m.p. în baza unor documente care fac referire la un alt teren situat în vatra satului T. M..

Reclamanta a mai aratat ca prin rectificarile operate asupra Titlului de proprietate nr. X2 a fost redusa masa succesorala lasata de autorul reclamantei cu terenul în suprafata de 1200 m.p., fiind împroprietariti pârâtii P. D. si M. I. cu terenul în suprafata de 800 m.p. în dauna celorlalti erezi ai autorului mai sus indicat, si a disparut cu desavârsire terenul în suprafata de 400 m.p. care constituie diferenta dintre terenul în suprafata de 1200 m.p. în Titlul de proprietate nr. X2 si terenul în suprafata de 800 m.p. înscris în Titlul de proprietate nr. X1.

Ca atare comisiile pârâte au fost induse în eroare de catre pârâtii P. D. si M. I. în ce priveste amplasamentul terenului în suprafata de 800 m.p. pentru care au solicitat sa li elibereze Titlul de proprietate nr. X1, întrucât din mentiunile privitoare la vecinatatile terenului în suprafata de 800 m.p. si ale terenului în suprafata de 1200 m.p. rezulta ca terenul în suprafata de 800 m.p. se suprapune pe terenul în suprafata de 1200 m.p..

În drept reclamanta si-a motivat actiunea pe dispozitiile art. 480-481 din C.civ., si ale art. 24 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991.

Alaturat cererii reclamanta a depus în copie urmatoarele înscrisuri:

-Titlul de Proprietate nr. X1 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 800 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL., pentru M. I. si M. M.;

-Titlul de Proprietate nr. X2 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. M., A. S., A. S. si A. S, titlu care a fost modificat prin Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006, în sensul ca a fost radiat din acest titlu terenul în suparafata de 1200 m.p. situat în tarla 2, parcelele 29 si 30;

-declaratie de notorietate autentificata de Notarul Public M. C. prin încheierea nr. 642 din data de 27.02.2008 prin care C. T. si S. M. au declarat ca cetateanul cunoscut sub numele de B. D. decedat la data de 16.02.1981 este aceeasi persoana cu cetateanul B. D. sau A. D.;

-certificatul de nastere privitor la pârâta B. S.;

-adresa nr. 1421/249/2007 prin care Judecatoria Lehliu Gara solicita reclamantei ca pâna la data de 20.03.2008 sa depuna la dosarul nr. 1421/249/2007 certificatul de nastere privitor la cetateanul M. D. M. si dovada ca cetateanul B. D. a fost cunoscut si sub numele de A. D.;

-chitanta seria CL VRV nr. 3816462 din 03.10.2007 prin care cetateanul B. D. a achitat suma de 300 lei cu titlu de impozit pe teren;

-filele din registrul agricol al com. T. M. din perioada 1959-1963 privitoare la cetateanul D. A. B.;

-adresa nr. 182 din 25.07.2007 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M.a comunicat reclamantei D. S. si pârâtelor V. S. si B. S. ca pârâta M. I. a solicitat prin cererea nr. 337 din 23.05.2006 emiterea unui titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. pe care l-a primit de la fosta Cooperativa Agricola de Productie T. conform adeverintei nr. 242 din 29.03.1966, teren pe care împreuna cu sotul sau M. M. au edificat o constructie conform potrivit autorizatiei de construire nr. 617 din 17.06.1966. Se mai arata în aceasta adresa ca în temeiul art. 35 din Legea nr. 18/1991 republicata si modificata aceasta pârâta a facut propunerea de eliberare a unui nou titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. situat în intravilan în favoarea lui M. D. M. si M. I., propunere care are în vedere si radierea terenului în suprafata de 800 m.p. din Titlul de proprietate nr. X2;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T.M.;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B. V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-certificatul de deces privitor la defunctul B.D. decedat la data de 16.02.1981;

-actul de identitate privitor la reclamanta D. S.;

-certificatul de casatorie privitor la sotii D. L. si D. S.;

-certificatul de nastere privitor la copilul A. S.;

-actele de identitate privitoare la pârâtii P. D. si M. I.;

-declaratia prin care M. M. recunoaste ca este tatal pârâtului P. D., si adrsa nr. 340/12A din 23.02.1977 a Judecatoriei Urziceni prin care se solicita lui M. D. M. sa prezinte o declaratie de recunoastere ca tata al copilului;

-certificatul de nastere privitor la pârâtul P. D. si certificatul de nastere privitor la sotii M. M. si M. I.

Pârâtii nu au formulat întâmpinari în cauza.

La solicitarea instantei de judecata pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a comunicat la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-Titlul de proprietate nr. X4 si procesul verbal de punere în posesie privitoare la cetateanul M. G. care nu are legatura cu prezenta cauza;

-Titlul de Proprietate nr. X1 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 800 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. I. si M. M., si fisa de punere în posesie care a precedat emiterii acestui titlu;

-Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006 a pârâtei C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a admis propunerea pârâtei C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si a modificat Titlul de proprietate nr. X2 privitor la autorul D. B., în sensul de a fi radiat terenul în suprafata de 1200 m.p. situat în intravilan si diminuarea suprafetei terenului înscris în acest titlu în mod corespunzator, si emiterea unui nou titlu de proprietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p., aferent casei de locuit, în favoarea lui M. D. M. si M. I.;

-cererea înregistrata sub nr. 337 din data de 23.05.2006 formulata de pârâtul P. D. pentru rezolvarea careia a fost data Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006 de pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. ;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T. M;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B. V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-schita privitoare la amplasamentul terenului ce constituie proprietatea cetateanului M. D. M. situata în com. T. M., satul T. M., jud. CL, tarla 2, parcelele 29 si 30;

-Titlul de Proprietate nr.X2 din care rezulta ca s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat pe teritoriul com. T. M., jud. CL, pentru M. M., A. S., A. S. si A. S., de la autorul D. B., titlu care a fost modificat prin Hotarârea nr. 1293 din 29.06.2006, în sensul ca a fost radiat din acest titlu terenul în suparafata de 1200 m.p. situat în tarla 2, parcelele 29 si 30.

La solicitarea instantei de judecata pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. a comunicat la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. 64 din 20.05.2008 prin care a aratat ca la data de 03.03.1991 prin cererea nr. 308 cetateanul M. D. M. a solicitat sa i se reconstituie dreptul de prorpietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. de la tatal sau, defunctul D. B., însa aceasta pârâta a înscris în anexa 3 ca fiind mostenitori ai defunctului aratat mai sus pe M. D. M., A. S., A. S. si A. S., iar în baza acestei anexe a fost emis Titlul de proprietate nr.X2.

În anul 2006 prin cererea nr. 337 din 23.05.2006 pârâta M. I. a solicitat emiterea unui titlu de prorpietate pentru terenul în suprafata de 800 m.p. pe care a edificat o locuinta în baza autorizatiei de construire nr. 617 din 17.06.1966, teren care i-a fost dat petentei de catre fosta Cooperativa Agricola de Productie T. cu adeverinta nr. 242 din 29.03.1966, solicitare care a fost solutionata cu propunere favorabila catre pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. ;

-cererea înregistrata sub nr. 308 la data de 03.03.1991 prin care cetateanul M. D. M. a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. care a apartinut tatalui sau, defunctul D. B.;

-autorizatia de construire nr. 317 din 17.06.1966 prin care M. D. M. este autorizat sa construiasca o casa de lociut cu trei camere în com. T. M., satul T. M.;

-adeverinta nr. 242 din 29.03.1966 prin care Cooperativa Agricola de Productie Pacea T. confirma ca prin Hotarârea din 22.03.1966 s-a aprobat pentru M. D. M. terenul în suprafata de 800 m.p. situat în vatra satului T. M. având ca vecinatati pe B.V. la rasarit, Drum comunal la apus, R. I. V. la miazazi si Drum comunal la miazanoapte;

-schita privitoare la amplasamentul terenului pe care s-a edificat locuinta aratata în autorizatia mai sus indicata;

-anexa nr. 3 la Legea nr. 18/1991 pentru com. T. M. din care rezulta ca la pozitia 27 este înscris defunctul D.B. cu mostenitorii M. D. M., A. S., A. S. si A. S;

-adresa nr. 2071 din 16.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca terenul situat în tarla 2 parcelele 29 si 30 din com. T.M., jud. CL, în suprafata de 1000 m.p. este înscris în registrul agricol din perioada 1955-1966 la partida cetateanului B. D., iar în perioada 1967-1980 la partida cetateanului M. D. M.;

-adresa nr. 2303 din 30.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca nu cunoaste si nu detine documentele în baza carora s-a deschis rol fiscal pentru cetateanul D.B. în anul 1955, iar pentru cetatenul M. M. s-a deschis rol fiscal în anul 1967 în baza autorizatiei de construire nr. 317 din 17.06.1966.

În cursul judecatii reclamanta a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. C-220 din 17.03.2008 prin care DJC a A. S. a comunicat reclamantei copie de pe registrul agricol da la Primaria com. T., din perioada 1948-1951, cu partida cetateanului B A. D.;

-doua file din registrul agricol da la Primaria com. T., din perioada 1948-1951, cu partida cetateanului B. A. D.;

-actul de vânzare cumparare autentificat de Grefa Tribunalului Popular al Raionului Branesti la data de 22.12.1955 sub nr. 279, prin care I. A.T., Banu A. D. si I. A. E. au vândut lui B. A. V. terenul în suprafata de 950 m.p. situat în com. T., care se învecineaza la apus cu D. B.

Aceasta actiune civila a fost solutionata prin Sentinta civila nr. 787 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara la data de 25.09.2008, sentinta prin care a fost admisa exceptia lipsei de interes ridicata din oficiu de instanta si totodata a fost respinsa aceasta actiune civila ca lipsita de interes.

Împotriva Sentintei civile nr. 787 pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara la data de 25.09.2008 a declarat recurs reclamanta, iar prin Decizia civila nr. 951/R pronuntata la data de 03.12.2008 Tribunalul Calarasi a admis recursul declarat de reclamanta, a casat în totalitate hotarârea atacata si trimis cauza pentru rejudecare la aceeasi instata.

Urmare a deciziei civile indicata în alineatul precedent s-a format la Judecatoria Lehliu Gara dosarul civil de fata, fiind înregistrat pe rolul acestei instante la data de 07.01.2009 sub nr. 9/249/2009.

Cu ocazia rejudecarii pârâtii P. D. si M. I. au formulat întâmpinare prin care au solicitat sa fie respinsa actiunea civila formulata de reclamanta D. S. pe considerentul ca aceasta actiune este lipsita de interes, exceptie fundamentata pe faptul ca terenul înscris în Titlul de proprietate nr. X1 a fost atribuit autorului celor doi pârâti, defunctul M. D. M. de fosta Coopereativa Agricola de Productie pentru constructia unei locuinte, si potrivit art. 24 din Legea nr. 18/1991 astfel de terenuri ramân si se înscriu în proprietatea actualilor detinatori.

Un alt considerent invocat de pârâtii P. D. si M. I. în sustinerea exceptiei privitoare la lipsa de interes pentru reclamanta D. S., îl constituie faptul ca reclamanta mai sus indicata nu a atacat Hotarârea nr. 1293 din 26.06.2006 prin care pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. X2 si emiterea Titlului de proprietate nr. X1.

Pe fondul actiunii promovata de reclamanta D. S. pârâtii P. D. si M. I. au solicita sa fie respinsa aceasta actiune pe considerentul ca este neîntemeiata, deoarece terenul în suprafata de 800 m.p. pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtilor mai sus aratati a apartinut defunctului M. D. M., caruia i-a fost atribuit de fosta cooperativa agricola de productie pentru construirea unei locuinte, astfel ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Totodata în cursul rejudecarii pârâtii P. D. si M. I. au formulat cerere reconventionala prin care au chemat în judecata pe pârâtele: D. S., B. S., fosta A. S., V. S., fosta A. S., C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C.

Pârâtii-reclamanti P. D. si M. I. au solicitat instantei de judecata sa constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr.X2, în ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate pentru A. S., A. S. si A. S..

În motivarea cererii reconventionale pârâtii-reclamantii au aratat ca prin Titlul de proprietate nr.X2 s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul în suprafata de 3 ha. si 4200 m.p. situat în com. T. M., satul P., jud. Calarasi, în favoarea lui M. D. M., A. S., A. S. si A. S de la autorul D. B.

Dintre cei patru descendenti ai defunctului D. B. numai M. D. M., autorul pârâtilor-reclamanti, a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului D. B., asa cum rezulta din cererea înregistrata sub nr. 308 la data de 03.03.1991, cerere care nu a fost formulata si în numele pârâtelor D. S., V. S. si B. S.

Pârâtii-reclamanti au mai aratat ca în conformitate cu dispozitiile art. 11 din H.G. nr. 890/2005 reconstituirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata personal sau prin mandatar, iar în cazul când sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si în comun, fiind semnata de fiecare dintre mostenitori.

Ca atare reconstituirea dreptul de proprietate prin Titlul de proprieate nr. X2 se poate face doar în favoarea lui M. D. M., astfel ca în temeiul dispozitiilor prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997 titlul de porprietate mai sus indicat este lovit de nulitate absoluta partiala, respectiv în privinta pârâtelor A. S., A. S. si A. S., pentru ca a fost emis cu încalcarea dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991.

În drept întâmpinarea si cererea reconventionala au fost întemeiate pe dispozitiile art. 115-119 si art. 274 din C.pr.civ., Legea nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005, H.G. 890/2005, Legea nr. 169/1997.

Reclamanta-pârâta D. S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat sa fie respinsa cererea reconventionala ca fiind inadmisibila întrucât obiectul acestei cereri nu priveste pretentiile reclamantei-pârâte, astfel ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 119 din C.pr.civ. care reglementeaza posibilitatea de a fi formulata o cerere reconventionala.

Totodata prin întâmpinare reclamanta-pârâta a ridicat si exceptia autoritatii de lucru judecat, întemeiata pe considerentul ca prin Sentinta civila nr. 416 pronuntata la data de 08.05.2008 de Judecatoria Lehliu Gara, irevocabila în prezent, s-a dispus încetarea strarii de indiviziune constituita asupra terenului înscris în Titlul de proprietate nr. 75429 eliberat la data de 18.01.1995, instanta pronuntându-se implicit si asupra validitatii acestui titlu de proprietate, astfel ca nu se poate admite o alta cerere prin care se contesta acest titlu.

Referitor la fondul actiunii promovate pe calea cererii reconventionale reclamanta-pârâta a solicitat ca aceasta actiune sa fie respinsa pe considerentul ca este neîntemeiata întrucât se invoca norme juridice care nu erau în vigoare la data când a fost emis titlul de proprietate a carui nulitate absoluta partiala se cere a se constata prin cererea reconventionala, deci sunt incidente efectele principiului neretroactivitatii legii civile.

Un alt considerent pentru care reclamanta-pârâta solicita sa fie respinsa actiunea formulata de pârâtii-reclamanti rezida în faptul ca aceasta actiune este formulata cu rea credinta pentru ca în favoarea autorului pârâtului reclamant nu este instituit un drept de acrescamânt prin legislatia incidenta în materia fondului funciar, iar daca pârâtii-reclamanti ar fi avut interesul sa conteste titlul de proprietate în litigiu aveau posibilitatea de a actiona potrivit dispozitiilor în vigoare la data emiterii acestui titlu, însa o procedura contencioasa în acest sens nu a fost utilizata de autorul pârâtilor-reclamanti ori de acestia din urma dupa decesul autorului lor în termenul prevazut de lege.

Exceptiile privitoare la autoritatea de lucru judecat si la inadmisibilitatea actiunii civile formulate de pârâtii-reclamanti pe calea cererii reconventionale au fost respinse în sedinta publica din data de 04.03.2009, iar exceptia privitoare la lipsa de interes a actiunii formulata de reclamanta-pârâta a fost unita cu fondul actiunii principale în sedinta publica din data de 01.04.2009.

Pe parcursul judecatii la dosarul cauzei s-au mai depus urmatoarele înscrisuri în copie:

-adresa nr. 388 din 18.02.2009 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele B.S. si V.S. nu au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 18/1991;

-cererea înregistrata sub nr. 144 la data de 27.02.1991 prin care autorul pârâtilor-reclamanti solicita sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 3900 m.p. pe care înscris în cooperativa agricola de productie, teren pe care îl mosteneste împreuna cu surorile sale A. S., A. S. si A. S.;

-adeverinta nr. 68 eliberata la data de 14.08.1991 de pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. prin care se arata ca în favoarea lui M.D.M., A. S., A. S. si A. S., a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 3200 m.p., fiind înscrisi în anexa 3 la pozitia 64;

-Sentinta civila nr. 416 pronuntata la data de 08.05.2008 de Judecatoria Lehliu Gara, irevocabila, prin care s-a dispus încetarea strarii de indiviziune constituita asupra terenului extravilan înscris în Titlul de proprietate nr. X2;

-adresa nr. 751 din 30.03.2009 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca anexele care au stat la baza emiterii Titlui de proprietate nr. X2 a fost afisate prin procesul verbal din 10.05.1991, iar hotarârea în temeiul careia a fost emis Titlul de proprietate nr. X1 a fost comunicata personal petentilor;

-procesul verbal dresat la data de 10.05.1991 despre care se face vorbire în adresa precedenta.

Examinând probele administrate în cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Cetateanul B.D. cunoscut si sub numele de B.D. si A. D. este autorul reclamantei-pârâte D. S., al pârtelor V.S. si B. S., precum si al defunctului M. D. M., acesta din urma fiind autorul pârtilor-reclamanti P. D. si M. I., si este post decedat autorului B. D.

Anterior colectivizarii autorul B. D. a detinut în proprietate terenul în suprafata de 3 ha si 4200 m.p., teren pentru care la data de 27.02.1991 prin cererea înregistrata sub nr. 144 autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M., a solicitat sa i se reconstituie dreptul de prorpietate în temeiul Legii nr. 18/1991, afirmând ca a înscris acest în cooperativa agricola de productie si ca îl mosteneste împreuna cu reclamanta-pârâta D. S. si cu pârâtele V.S. si B. S., pe care le-a indicat în cerere sub numele de fata, respectiv acela de ,,A.”.

Ulterior formularii cererii despre care s-a facut vorbire în alineatul precedent, autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M., a formulat la daat de 03.03.1991 cererea întrgistrata sub nr. 303 prin care a solictat sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 3 ha. si 5000 m.p. care a apartinut tatalui sau, defunctul D.B., în calitate de mostenitor direct al acestui defunct, fara sa mai indice în vreun fel pe reclamanta-pârâta D. S. si pe pârâtele V.S. si B. S..

În temeiul acestor cereri pârâtele C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. si C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. au reconstituit dreptul de proprietate în favoarea celor descendenti ai defunctului B.D., respectiv M. D. M., postdecedat si autor al pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S., acesti descendenti fiind înscrisi la pozitia 64 din anexa nr. 3 la comuna T. M., si li s-a eliberat adeverinta nr. 68 din data de 14.08.1991 de catre pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M..

Reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S. nu au administrat în cauza dovezi din care sa rezulte ca au dat mandat autorului pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., defunctul M. M., pentru ca acest autor sa solicite si în numele reclamantei-pârâte si al celorlalte doua pârâte reconstituirea dreptului de proprietateasupra terenului ce l-a avut în proprietate autorul B.D.

Mai mult decât atât din continutul celor doua cereri pe care le-a formulat autorul pârâtilor-reclamanti nu reiese si faptul ca acest autor a solicitat ca reconstituirea dreptului de proprietate în litigiu sa se faca si pentru surorile sale, el aratând ca solicita sa se reconstituie dreptul de proprietate numai pentru sine, concluzie care rezulta atât din formularea celei dintâi unde se arata ca ,, va rog sa-mi redistribuiti aceasta suprafata în conformitate cu legea fondului funciar pentru a-l lucra si a deveni eu proprietar, cât si din formularea celei de-a doua cereri unde se arata ca ….,,rog a mi se restitui suprafata de 3,5 ha. teren agricol apartinând tatalui meu D. B. ….fiindu-i mostenitor direct…Conform Legii 18/1991 suprafata respectiva revenindu-mi mie”.

Deci niciodata autorul pârâtilor-reclamanti nu a înteles sa solicite ca dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut tatalui sau sa fie reconstituit si în favoarea reclamantei-pârâte si a pârâtelor V.S. si B. S..

La data de 22.03.1966 autorul pârâtilor-reclamanti, defunctul M. D. M. a primit de la fosta Cooperativa Agricola de Productie ,,Pacea T.” un teren în suprafata de 800 m.p. situat în com. T. M., satul T. M., pentru construirea unei locuinte, si pe acest teren a fost edificata o asemenea locuinta, astfel cum rezulta din adeverinta nr. 242 emisa de cooperativa mai sus indicata si din autorizatia de construire nr. 617 din 17.06.1966,

Terenul ce a fost atribuit autorului pârâtilor-reclamanti si despre care s-a facut vorbire mai sus se suprapune peste terenul ce îl detinea autorului B.D., concluzie care rezulta din înprejurarea ca dupa anul 1966, respectiv începând cu anul 1967, partida din registrul agricol privitoare la autorul B.D.a fost înlocuita cu partida autorului pârâtilor-reclamanti, astfel cum rezulta din adresa nr. 2071 din 16.06.2008 prin care pârâta C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. arata ca terenul situat în tarla 2 parcelele 29 si 30 din com. T. M., jud. CL, în suprafata de 1000 m.p. este înscris în registrul agricol din perioada 1955-1966 la partida cetateanului B.D., iar în perioada 1967-1980 la partida cetateanului M. D. M.

Prin cererea formulata la data de 25.05.2006 pârâtul-reclamant P.D. a solicitat pârâtei C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M. sa fie modificat Titlul de proprietate nr. X2 în sensul de a se radia din acest titlul terenul în suprafata de 1200 m.p. amplasat în intravilan, pentru ca acest teren apartine tatalui acestui pârât-reclamant, defunctul M. D. M..

Cererea pârâtului-reclamant P.D. a fost solutionata favorabil, fiind emisa Hotarârea nr. 1293 din 26.06.2006 prin care pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. X2 în sensul celor solicitate de pârâtul-reclamant P.D. si emiterea Titlului de proprietate nr. X1.

La data de 21.09.2007 reclamanta-pârâta D. S. a sesizat Judecatoria Lehliu-Gara cu o actiune civila pentru ca aceasta instanta sa hotarasca încetarea starii de indiviziune în care se aflau partile persoane fizice din cauza de fata asupra terenului extravilan înscris în Titlul de proprietate nr.X2, actiune care a fost admisa fiind pronuntata Sentinta civila nr. 416 la data de 08.05.2008, fara ca partile din cauza de fata sa faca obiectiuni cu privire la continut masei partajabile, în sensul ca din aceasta masa lipsea terenul intravilan în suprafata de 1200 m.p. care anterior Hotarârii nr. 1293 din 26.06.2006 data de pârâta C. J. P. R. D. D. P. A. T. C. era înscris în titlu de proprietate mai sus aratat, ori ca acest titlu este lovit de nulitate absoluta partiala, în sensul celor afirmate în cererea reconventionala.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca actiunea formulata de pârâtii-reclamanti P. D. si M. I. pe calea cererii reconventionale este întemeiata si pe cale de consecinta urmeaza sa admita aceasta actiune în temeiul art. 63 din Legea nr. 18/1991 republicata si modificata, si a art. 968 din C.civ. cu aplicarea art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, parecum si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Actiunea civila formulata de pârâtii-reclamanti este întemeiata pentru reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S.nu sunt persoane îndreptatite sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului Ban Dobre, întrucât aceste parti nu au formulat cerere pentru a li se reconstitui acest drept, astfel cum se dispune prin art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, în redactarea initiala, dispozitii potrivit carora ,,Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate…”.

Cum pârâta-reclamanta si celelalte doua pârâte persoane fizice nu au administrat dovezi din care sa rezulte ca ele au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului ce a apartinut autorului lor, rezutla ca Titlul de proprietate nr. X2 a fost emis cu nesocotirea dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991, deci în cauza sunt incidente dispozitiile art. 968 din C.civ. potrivit carora cauza unui act juridic este ilicita când este contrara ordinii publice.

Prin urmare este necesar sa se constate ca titlul de proprietate aratat la alineatul precedent este lovit de nulitate absoluta partiala, în sensul ca pe acest titlu nu trebuia sa se înscrie reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S., si pentru a se înlatura efectele contrarii dispozitiilor art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 care s-au produs ca urmare a înscrierii pe titlu si a celor trei persoane indicate mai sus, respectiv reconstituirea unui drept de proprietate în favoarea si a acostor parti desi nu sunt îndreptatita, se impune a se admite actiunea civila formulata de pârâtii-reclamanti.

Referitor la apararea invocata de reclamanta-pârâta prin întâmpinare, potrivit cu care pârâtii-reclamanti au întemeiat actiunea pe norme juridice care nu erau în vigoare la data emiterii titlului de proprietate în litigiu, instanta constata ca aceasta aparare este neîntemaiata, pentru ca pârâtii-reclamantii si-au întemeiat actiunea si pe dispozitiile art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 în redactarea initiala, iar din considerentele acestei actiuni civile se poate deduce cu usurinta vointa pârâtilor-reclamanti, respectiv aceea ca titlul de proprietate sa nu mai produca efectele contrarii acestor dispozitii.

Totodata instanta constata ca este neîntemeiata apararea reclamantei-pârâte si în ceea ce priveste afirmatia potrivit cu care pârâtii-reclamanti nu pot solicita si obtine nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. X2 în sensul de a fi înlaturate de pe acest titlu reclamanta- pârâta si pârâtele V.S. si B. S., pentru ca în favoarea autorului pârâtilor-reclamanti nu se produc efectele unui drept de acrescamânt cu privire la cotele ideale din dreptul de proprietate relativ la terenul care a apartinut defunctului B.D.si care se cuvin celor trei parti indicate mai sus în calitate de mostenitoare ale acestui defunct.

Aceasta aparare este nefondata pentru ca reclamanta-pârâta si celelalte doua pârâte persoane fizice nu au administrat dovezi din care sa rezulte ca au acceptat succesiunea autorului lor, anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991, astfel ca prin cererea formulata de autorul pârâtilor-reclamanti pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut defunctului B.D., se poate concluziona fara putinta de tagada ca autorul pârâtilor-reclamanti este singura persoana cu vocatie succesorala concreta la succesiunea defunctului B.D.care a acceptat aceasta succesiune, si pe cale de consecinta culege întreaga masa succesorala lasata de defunctul mai sus aratat, fiind unanim recunoscut caracterul universal al acceptarii unei mosteniri.

De asemenea instanta constata ca apararea reclamantei-pârâte este neântemeiata si în privinta afirmatiei privitoare la faptul ca autorul pârâtilor-reclamanti în timpul vietii nu a atacat Titlul de proprietate nr. X2 si la faptul ca nici pârâtii-reclamanti nu au initiat o procedura contencioasa împotriva acestui titlu cu ocazia judecatii privitoare la încetarea starii de indiviziune, pentru ca pe de o parte actiunea în constatarea nulitatii absolute nu este o actiune prescriptibila si poate fi formulata oricând, iar pe de alta parte actiunea formulata de pârâtii-reclamanti pe calea cererii reconventionale constituie un raspuns în aparare la actiunea formulata împotriva lor de reclamanta-pârâta, iar în conditiile în care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoare fiicelor defunctului B.D. actiunea pârâtilor-reclamanti este pe deplin justificata.

Referitor la actiunea civila formulata de reclamanta-pârâta Dobrescu Stefana împotriva pârâtilor-reclamanti P. D. si M. I., instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei de interes a acestei actiuni, în temeiul art. 137 al. 2 din C.pr.civ., si pe cale de consecinta sa respinga aceasta actiune.

Exceptia privitoare la lipsa de interes pentru reclamanta-pârâta de a promova actiunea civila aratata la alineatul precedent rezida în faptul ca reclamanta-pârâta nu face dova existentei unui folos practic pe care urmareste a-l realiza prin aceasta actiune civila, întrucât în conditiile în care nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut tatalui sau, defunctul B.D., este imposibil sa obtina dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1200 m.p. situat în intravilanul com. T.M., jud. CL, tarla 2 parcelele 29 si 30.

Dimpotriva în ipoteza în care terenul în suprafata de 800 m.p. înscris în Titlul de proprietate nr. X1 nu se suprapune peste terenul aratat la alineatul precedent, actiunea civila formulata de reclamanta-pârâta profita numai pârâtilor-reclamanti, deoarece acestia dobândesc dreptul de proprietate si asupra terenului în suprafata de 1200 m.p. mai sus aratat.

Instanta constata ca reclamanta-pârâta D. S. si pârâtele V.S. si B. S. au cazut în pretentiile pârâtilor reclamanti, dar în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 274 din C.pr.civ. pentru ca pârâtii-reclamanti nu au administrat în cauza dovezi care sa rezulte ca au efectuat cheltuieli pentru purtarea procesului civil de fata, fapt pentru care va respinge capatul de cerere prin care solicita ca reclamanta-pârâta si pârâtele mai sus aratate sa le plateasca cheltuieli de judecata.

În privinta solicitarii reclamantei-pârâte D. S. prin care se cere ca pârâtii-reclamanti si comisiile pârâte sa fie obligati la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta-pârâta, instanta constata reclamanta-pârâta nu este îndreptatita sa primeasca aceste cheltuieli pentru ca aceasta parte a cazut în pretentiile pârâtilor-reclamanti si ale comisiilor pârâte, astfel nu poate invoca în favoarea sa dispozitiile art. 274 din C.pr.civ..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Ia act de unirea exceptiei privitoare la lipsa de interes a actiunii civile formulate de reclamanta-pârâta D. S., exceptie ridicata de pârâtii-reclamanti P. D. si M. I., cu fondul cauzei.

Ia act de respingerea exceptiilor privitoare la puterea de lucru judecat si la inadmisibilitatea actiunii civile formulate de reclamantii-pârâtii P. D. si M. I., exceptii ridicate de reclamanta-pârâta D. S..

Admite exceptia lipsei de interes a actiunii formulate de D. S., fosta A. S., P. D. si M. I. si pe cale de consecinta respinge actiunea.

Admite actiunea formulata de reclamantii P. D. si M. I. în contradictoriu cu pârâtele: C. C. P. R. D. D. P. A. T. T. M., C. J. P. R. D. D. P. A. T. C., D. S., B.S., V.S..

Constata ca Titlul de Proprietate nr. X2 este lovit de nulitate absoluta partiala, respectiv în privinta înscrierii pe acest titlu a reclamantei-pârâte D. S. si a pârâtelor V.S. si B. S., si dispune radierea acestor persoane de pe titlul de proprietate mai sus aratat.

Respinge capetele de cerere prin care reclamanta-pârâta D. S. si pârâtii-reclamantii P. D. si M. I.solicita ca obligarea celorlalte parti la plata cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro