404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

MINORI ŞI FAMILIE – ÎNCREDINŢARE MINOR

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect ,,încredintare minor” actiune formulata de reclamanta-pârâta T. G.-E. si pârâtul-reclamant C. P. în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. L.-G., jud.CL.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 20.02.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 27.02.2008.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea formulata la data de 29.07.2008 si precizata la data de 12.09.2008, reclamanta T. G.-E., a chemat în judecata pe pârâtul C. P., si în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. L.-G., jud.CL., a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna:

-încredintarea spre crestere si educare a minorei C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002, si a minorului C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001, catre reclamanta;

-obligarea pârâtului C. P. la plata unei pensii lunare de întretinere în favoarea fiecaruia dintre minorii C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002, si C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca a trait în relatii de concubinaj cu pârâtul din anul 1999 si pâna la data de 05.03.2008, si pe durata traiului în comun pârâtul, pe fondul consumului de alcool, provoca deseori scandaluri, adresa injurii reclamantei si o lovea, de multe ori chiar în fata minorilor, si o alunga pe reclamanta din locuinta.

Pe data de 05.03.2008, fiind în stare de ebrietate, pârâtul a provocat scandal fara motiv întemeiat, a alungat pe reclamanta din locuinta, împreuna cu cei doi copii minori, care au continuat sa locuiasca cu reclamanta pâna în luna aprilie din anul 2008 când pârâtul a luat cu forta pe minorul C. M.-C., apoi în luna iunie a luat si pe minora C. V.-E..

Reclamanta a mai aratat ca poate sa asigure minorilor o dezvoltare normala pe viitor, dispunând de locuinta corespunzatoare si un serviciu stabil, fiind încadrata la S.C. Tuborg, si din aceasta cauza solicita ca minorii rezultati din concubinajul partilor sa fie încredintati catre reclamanta.

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 65, 86 si 94 din C.Fam.

Pentru dovedirea actiunii reclamanta a solicitat administrarea probelor constând în interogatoriul pârâtului, înscrisuri, martori si ancheta sociala.

La cererea de chemare în judecata reclamanta a atasat în copie:

-cartea de identitate privitoare la reclamanta;

-certificatul de nastere eliberat de Primaria or. L.-G., jud.CL. din care rezulta ca la data de 19.03.2001 în or. L.-G., jud.CL. s-a nascut minorul C. M.-C., acest minor fiind fiul reclamantei si al pârâtului;

-certificatul de nastere eliberat la data de 28.11.2007 de Primaria or. L.-G., jud.CL. din care rezulta ca la data de 11.04.2002 în or. L.-G., jud.CL. s-a nascut minora C. M.-C., aceasta minora fiind fiica reclamantei si a pârâtului;

-adeverinta nr. 732 eliberata la data de 07.04.2008 de S.C. Maof Group Ro din care rezulta ca reclamanta este angajata a acestei societati cu contract de munca pe durata nedeterminata începând cu data de 10.03.2008, având un salariu brut de 660 lei.

Pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat sa fie respinsa actiunea civila formulata de reclamanta pe considerentul ca este nefondata, si sa fie admisa cererea reconventionala formulata de pârât prin care solicita sa fie încredintati catre el minorii C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002, si C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001, pentru crestere si educare, precum si obligarea pârâtei la plata unei pensii de întretinere în favoarea acestor minori.

În motivarea întâmpinarii si a cererii reconventionale pârâtul a aratat ca nu este adevarata afirmatia reclamantei potrivit careia pârâtul este consumator de bauturi alcoolice în exces, iar faptul ca între parti au existat uneori certuri de o amplaore mai mare se datoreaza comportamentului iresponsabil al reclamantei, care este incompatibil cu calitatea de mama si sotie.

A mai aratat pârâtul ca de mai multe reclamanta a parasit domiciliul conjugal pentru a întretine relatii extraconjugale, fara sa fie interesata ce fac copiii, si ca a iertat-o însa ultima data nu a fost posila iertarea, fapt pentru care reclamanta a mers sa locuiasca la mama sa, unde a luat cu acordul pârâtului pe minora C. V.-E..

Ulterior pârâtul a aflat de la diverse persoane din localitate ca reclamanta este mai mult plecata si minora sta mult timp singura si fara supraveghere, astfel ca a hotarât sa o ia acasa, fapt care s-a întâmplat cu acordul reclamantei, si de la data când minora a fost luata de pârât, reclamanta nu s-a mai interesat de copii si nici nu a contribuit cu nimic la cresterea si educarea minorei.

Pârâtul a învederat si faptul ca în prezent cei doi minori urmeaza cursurile scolare, el reusind sa le asigure toate cele necesare unui trai decent si climat familial adecvat, astfel ca este în interesul superior al minorilor sa ramâna în continuare în grija pârâtului.

În cauza s-au efectuat anchete sociale la locuintele partilor prin care s-a constatat ca ambele parti dispun de conditiile necesare pentru a se asigura minorilor o crestere si educare corespunzatoare, atât din punct de vedere al locuintei, cât si din punct de vedere al veniturilor, însa conditiile de locuit ale reclamantei-pârâte sunt superioare celor de care dispune pârâtul-reclamant, având în vedere numarul de persoane raportat la numarul de camere.

Reclamanta-pârâta a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care rezulta ca mama sa a formulat o plângere la Politia or. L.-G., jud.CL. pentru ca pârâtul-reclamant sa fie tras la raspundere penala pentru savârsirea infractiunii de loviri sau alte violente.

Pârâtul-reclamant a depus la dosarul cauzei diplome acordate minorilor pentru rezultatele obtinute la gradinita, iar faptul ca ambii minori se aflau la gradinita, având vârsta de 4 si 5 ani conduc la concluzia ca diplomele sunt acordate pentru perioada în care partile înca convietuiau.

În cauza au fost audiati martorii F. F., P. V., F. S. si I. C..

Prin depozitia sa martorul F. F. a aratat ca a fost vecin cu partile în anul 2004 si cunoaste faptul ca în anul 2008 partile s-au despartit ocazie cu care reclamanta-pârâta a luat cu ea pe copii rezultati din relatia partilor, însa acestia au fugit si au venit la pârâtul-reclamant. A mai aratat acest martor ca nu a fost niciodata la locuinta reclamantei-pârâte dar a vizitat pe pârâtul-reclamant si cunoaste faptul ca acesta dispune de conditii bune pentru îngrijirea copiilor, si îngrijeste bine pe copii.

Totodata acest martor a declarat ca nu cunoaste daca atunci când partile locuiau împreuna reclamanta facea în mod corect menajul casei, dar cunoaste ca nu erau discutii între parti.

Martora F.S. a declarat ca este vecina cu sora pârâtului-reclamant si cunoaste faptul ca atunci când partile erau în relatii de concubinaj reclamanta-pârâta nu facea menajul si nu se îngrijea de copii, acestia fiind crescuti mai mult de sora pârâtului-reclamant, chiar si când minora avea vârsta de 1 an si 3 luni pentru ca reclamanta-pârâta a parasit domiciliul conjugal.

Si aceasta martora a aratat ca nu cunoaste de ce conditii dispune reclamanta-pârâta, însa cunoaste ca pârâtul-reclamant dispune de conditii bune pentru cresterea si educarea copiilor, iar în prezent este ajutat si de noua sa concubina.

Totodata aceasta martora a mai declarat ca la plecarea reclamantei-pârâte din domiciliul conjugal a luat pe minori cu ea însa acestia au fugit si au venit la pârâtul-reclamant, iar de când reclamanta-pârâta a parasit domiciliul conjugal nu a adus nimic copiilor.

În privinta relatiilor dintre copiii minori si pârâtul-reclamant martora a aratat ca acestia sunt atasati, iar referitor la pârâtul-reclamant a declarat ca a lovit-o o singura data pe reclamant-pârâta pentru ca nu facuse mâncare, dar pârâtul-reclamant nu consuma în mod repetat bauturi alcoolice si nu devine violent când consuma astfel de bauturi.

Martora P.V. a declarat ca pârâtul-reclamant este ruda cu alta ruda a acestei martore si când martora a fost în vizita la aceasta ruda a auzit pe sora pârâtului-reclamant spunându-i acestuia sa nu mai bea, si sa aiba grija de nevasta si de copii, partile fiind împreuna în acea vreme.

Dupa despartirea în fapt a partilor martora a vazut pe copiii minori ai acestora, atât cât s-au aflat la reclamanta-pârâta cât si la pârâtul-reclamant, si a constatat ca ambele parti se îngrijeau de copii, reclamanta-pârâta având conditiile necesare pentru a îngriji pe copii, fiind ajutata si de mama sa.

O alta martora audiata în cauza, respectiv I. C. , a declarat ca este vecina cu reclamanta-pârâta si cunoaste ca partile au fost în relatii de concubinaj pe parcursul acestor relatii, s-au despartit si s-au împacat de mai multe ori.

Dupa ultima despartire în fapt copiii au ramas la pârâtul-reclamant, si pâna sa fie deschis proces de catre reclamanta-pârâta copiii veneau si pe la reclamanta-pârâta, dar dupa deschiderea acestui proces si odata cu casatoria pârâtului-reclamant, copiii nu au mai venit la reclamanta-pârâta, însa atunci când martora s-a întâlnit cu ei pe strada i-au spus ca nu li se da voie de catre pârâtul-reclamant sa vina la reclamanta-pârâta.

Martora a aratat ca atunci când copiii se aflau la reclamanta-pârâta aceasta parte se îngrijea de ei, având conditii bune pentru a-i creste pe copii, si este ajutata si de mama sa.

Despre pârâtul-reclamant martora a aratat ca a exercitat violente asupra reclamantei-pârâte atunci când partile se aflau în relatii de concubinaj, si chiar în prezenta martorei pârâtul-reclamant a batut-o pe reclamanta-pârâta, ultima data având loc o asemenea lovire pe peronul garii în urma cu circa 4-5 luni, pârâtul-reclamant fiind o persoana violenta si care consuma bauturi alcoolice.

Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt.

Partile au fost în relatii de concubinaj si din aceste relatii au rezultat minorii C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002 si C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001, iar dupa încetarea relatiilor de concubinaj dintre parti pentru o scurta perioada de timp au ramas cu reclamanta-pârâta, ulterior fiind luati de pârâtul-reclamant, în îngrijirea caruia se afla si în prezent, însa reclamanta-pârâta a solicitat sa i se încredinteze ambii minori la scurt timp dupa ce pârâtul-reclamant a luat pe acestia la el.

Prin urmare instanta constata ca ambele parti manifesta interes pentru minori, dorind sa se ocupe exclusiv de cresterea si educarea acestora, iar în timpul când au fost împreuna s-au ocupat de cresterea si educarea minorilor în mod corespunzator, dovada fiind diplomele obtinute de minori în cursul gradinitei.

Din probele administrate în cauza a mai rezultat si faptul ca în relatiile cu reclamanta-pârâta, pârâtul-reclamant a avut un comportament violent, însa un asemenea comportament nu s-a manifestat si fata de minori, dar acest comportament constituie cauza pentru care relatiile de concubinaj dintre parti nu s-au întarit prin încheierea unei casatorii, ci au încetat definitiv.

În privinta conditiilor de care dispun partile pentru a le asigura minorilor o crestere si educare corespunzatoare, instata constata ca ambele parti obtin venituri din munca aproximativ egale, însa conditiile de locuit ale reclamantei-pârâte sunt superioare celor de care dispune pârâtul-reclamant, având în vedere numarul de persoane raportat la numarul de camere, pentru ca în prezent locuinta pârâtului-reclamant este formata din 2 camere în care locuiesc 5 persoane, pe când locuinta reclamantei-pârâte este formata din 4 camere în care locuiesc 4 persoane.

De asemenea instanta constata ca ambele parti au posibilitatea de a se îngrijii în mod egal de cresterea si educare minorilor, reclamanta-pârâta fiind ajutata de mama sa, iar pârâtul-reclamant de concubina acestuia.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca atât actiunea formulata de reclamanta-pârâta, cât si cea formulata de pârâtul-reclamant sunt fondate în parte, si pe cale de consecinta urmeaza sa le admita în parte, în temeiul art. 42-43, art. 65 si art. 100 al. 3 din Codul Familiei si pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Datorita faptului ca ambele parti dispun de capacitatea si conditiile necesare pentru asigurarea unei cresteri si educatii corespunzatoare a minorilor, si pentru ca ambii parinti au îndatorirea de se ocupa de cresterea si educarea copiilor minori, instanta constata ca se impune ca fiecareia dintre parti sa i se asigure posibilitatea de a-si exercita drepturile parintesti, astfel ca va încredinta reclamantei-pârâte pentru crestere si educare pe minora C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002, iar pe minorul C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001, îl va încredinta pârâtului-reclamant pentru crestere si educare.

Adoptarea acestei solutii este conforma si cu interesul superior al copiilor pentru ca ei sunt îndreptatiti sa beneficieze de cele mai bune conditii de care pot dispune pentru crestere si educare, iar prin încredintarea câte unuia dintre minori catre fiecare parte se asigura o decongestionare a locuintei pârâtului-reclamant, si chiar o degrevare a acestuia de cheltuielile suplimentare pe care le efectueaza pentru cresterea si educarea ambilor minori, cu consecinta acordarii cel putin în parte a acestor cheltuieli catre celalalalt, fiind evident faptul ca pârâtul-reclamant nu a permis reclamantei-pârâte sa se ocupe de minori dupa despartirea în fapt a partilor, si în acest sens instanta are în vedere comportamentul violent despre care s-a facut vorbire mai sus, care este suficient de convingator pentru ca reclamanta-pârâta sa poata actiona în interesul copiilor.

Totodata instanta are în vedere si faptul ca încredintarea câte unui minor catre fiecare parte obliga pe parti sa promoveze un comportament civilizat si tolerant în relatiile dintre ele, sa permita vizite reciproce între minori, ceea ce constituie o cale de formare a unei relatii normale între copii si parintii lor, cu consecinte pozitive pentru dezvoltarea psiho-sociala a minorilor.

Întrucât fiecarei parti i se va încredinta câte un minor instanta urmeaza sa compenseze obligatiile de întretinere pe care trebuie sa le presteze partile pentru copiii lor minori.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunile formulate de reclamanta-pârâta T. G.-E., si de pârâtul-reclamant C. P., ambele în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei or. L.-G., jud.CL..

Încredinteaza reclamantei-pârâte T. G.-E. spre crestere si educare pe minora C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002.

Încredinteaza pârâtului-reclamant C. P. spre crestere si educare pe minorul C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001.

Compenseaza obligatiile de întretinere pe care trebuie sa le presteze reclamanta-pârâta T. G.-E. si pârâtul-reclamant C. P. pentru minorii C. V.-E., nascuta la data de 11.04.2002, si C. M.-C., nascut la data de 19.03.2001.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro