404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

MINORI ŞI FAMILIE – DIVORŢ CU MINORI

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect divort cu minori, actiune formulata de reclamanta B. G.-S., împotriva pârâtului B. C.-I. si în contradictoriu cu Autoritatile Tutelare din cadrul Primariei com. N.B., jud. CL, si din cadrul Primariei com. D. V., jud. CL.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 02.12.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 09.12.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin cererea formulata la data de 24.06.2009 si precizata la data de 02.12.2009, reclamanta B. G.-S., a chemat în judecata pe pârâtul B. C-I., si în contradictoriu cu Autoritatile Tutelare din cadrul Primariei com. N.B., jud. CL, si din cadrul Primariei com. D. V., jud. CL. a solicitat instantei sa hotarasca:

-desfacerea casatoriei încheiata între parti si înregistrata la Consiliul Local al com. D. V., jud. CL, din culpa comuna a ambilor soti.

-dupa desfacerea casatoriei, reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei, respectiv acela de “L.”;

-încredintarea spre crestere si educare a minorei B. A.-M. A., catre reclamanta;

-obligarea pârâtului sa plateasca pensie de întretinere în favoarea minorei B. A.-M. A.;

-obligarea pârâtului sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata pe care reclamanta le va face pentru purtarea procesului civil de fata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul si din relatiile de casatorie a rezultat minora B. A.-M. A.

Reclamanta a mai învederat ca partile au avut domiciliul conjugal în com. D. V., jud. CL, în locuinta parintilor pârâtului, iar casatoria partilor a avut, pentru o scurta perioada de timp, o desfasurare normala, dar ulterior între parti s-au ivit neîntelegeri ca urmare a faptului ca pârâtul întretinea relatii extraconjugale, si atunci când reclamanta îi adresa reprosurile cuvenite pârâtul devenea violent, adresa reclamantei injurii, si chiar a agrsat fizic pe reclamanta de mai multe ori.

A mai aratat reclamanta ca la data de 20.03.2009, pârâtul a parasit domiciliul conjugal sub pretextul ca-si cauta de lucru, iar reclamanta a continuat sa locuiasca împreuna cu minora rezultata din casatoria partilor la bunicii paterni ai acestei minore.

La începutul lunii mai, pârâtul a sunat de mai multe ori pe reclamanta, si cu aceste ocazii a cerut reclamantei sa paraseasca domiciliul conjugal împreuna cu copilul, pentru ca el nu mai doreste sa continue casatoria, iar reclamanta a parasit domiciliul conjugal, mergând la parintii sai, împreuna cu copilul minor.

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 37 al. 2, 38 al.1 din Codul Familiei si ale art.607 si urmatoarele din C.pr.civ.

Pentru dovedirea actiunii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, ancheta sociala si martori.

La cererea de chemare în judecata reclamanta a atasat în copie cetificatul de casatorie, certificatul de nastere privitor la minora rezultata din casatoria partilor, precum si cartea de identitate a reclamantei.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39 lei, chitante nr. 0002873 eliberata la data de 24.06.2009 de Consiliul Local al or. Lehliu-Gara si timbre judiciare mobile în valoare de 0,30 lei.

Pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat sa fie respinsa actiunea civila formulata de reclamanta, precum si:

-desfacerea casatoriei încheiata între parti, din culpa exclusiva a reclamantei;

-dupa desfacerea casatoriei, reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei, respectiv acela de “L.”;

-încredintarea spre crestere si educare a minorei B. A.-M. A., catre pârât;

-în subsidiar, daca instanta va încredinta pe minora B. A.-M. A., catre reclamanta, sa se stabileasca legaturi personale între aceasta minora si pârât, în fiecare sfârsit de saptamâna, de sâmbata de la ora 16 pâna duminica la ora 16, precum si prin luarea minorei la domiciliul pârâtului o luna de zile, de preferat în luna august, atunci când pârâtul are concediu de odihna;

-obligarea reclamantei sa plateasca pârâtului cheltuielile de judecata pe care pârâtul le va face pentru purtarea procesului civil de fata.

În motivarea întâmpinarii si a cererii reconventionale s-a aratat ca partile s-au casatorit la data de 04.08.2007, si din relatiile de casatorie a rezultat minora B. A.-M. A.

Întrucât partile doreau o locuinta proprie, pârâtul a plecat în Franta pentru a lucra, unde ulterior a luat si pe reclamanta împreuna cu minora rezultata din casatoria partilor, dar reclamanta a revenit în tara si a mers la parintii acesteia, iar urmare a influentei pe care acesti parinti o exercita asupra reclamantei, aceasta din urma parte a introdus actiunea de divort de fata.

Pârâtul a mai învederat ca nu a parasit domiciliul conjugal, nu are relatii extraconjugale, nu a lovit si nu a jignit pe reclamanta, iar în Franta a plecat de comun acord cu reclamanta.

Referitor la copilul minor rezultat din casatoria partilor, pârâtul a învederat ca reclamanta nu si-a dorit acest copil, nu l-a alaptat pentru a nu-si strica conformatia corpului, si nici nu a avut grija de el, si chiar daca minora are numai noua luni poate fi îngrijita mai bine de familia pârâtului, acesta dispunând de conditii mult mai bune decât cele de care dispune reclamanta.

În drept întâmpinarea si cererea reconventionala au fost întemeiate pe dispozitiile art. 114-115, art. 119 si ale art. 274 din C.pr.civ.

Cererea reconventionala a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39 lei, chitante nr. 0001879 eliberata la data de 01.09.2009 de Consiliul Local al or. Lehliu-Gara si timbre judiciare mobile în valoare de 0,30 lei.

În cauza au fost efectuate anchete sociale la domiciliile partilor, iar prin aceste referate s-a constatat ca ambele parti dispun de conditii suficiente pentru a se asigura minorei B. A.-M.-A., o crestere si educatie corespunzatoare vârstei si nevoilor acestei minore.

Examinând probele administrate în cauza instanta constata ca la data de 04.08.2007 în com. D. V., jud. CL, partile s-au casatorit, asa cum reiese din certificatul de casatorie.

Din relatiile de casatorie a rezultat un copil minor, respectiv B. A.-M.A., astfel cum rezulta din certificatul de nastere eliberat de Consiliul Local al Sectorului II din mun. Bucuresti.

Din referatele de ancheta sociala întocmite în cauza rezulta ca într-adevar partile sunt despartite în fapt si reclamanta locuieste împreuna cu minora rezultata din casatoria partilor în com. N. B. într-un imobil ce ofera conditii bune pentru cresterea si educarea minorulei, împreuna cu familia reclamantei, care se compune din alte patru persoane, toate încadrate în munca si cu venituri suficiente, care o ajuta pe reclamanta sa creasca pe minora rezultata din casatoria partilor.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza instanta constata ca cererea de chemare în judecata este întemeiata si pe cale de consecinta, va fi admisa, pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

În privinta capatului de cerere privitor la divort, având în vedere cererea partilor de a nu se motiva hotarârea, instanta nu va arata considerentele care au determinat admiterea actiunii în ceea ce priveste divortul.

Instanta va dispune ca dupa desfacerea casatoriei, reclamanta sa revina la numele avut anterior casatoriei, respectiv acela de “L.”, în temeiul art. 40 al. 3 din C. Fam., întrucât în cauza nu s-a facut dovada faptului ca între parti s-a încheiat un acord cu privire la purtarea si dupa desfacerea casatoriei de catre pârâta a numelui de B.

Referitor la copilul rezultat din casatorie instanta constata ca se impune încredintarea acestuia catre reclamanta, deoarece conditiile de care dispune aceasta sunt suficiente pentru a se asigura o crestere si educare corespunzatoare a minorului, asa cum rezulta din referatul de ancheta sociala, iar vârsta acestui copil reclama în mod obiectiv prezenta permanenta a reclamantei, aceasta parte ocupându-se si pâna în prezent de cresterea minorei.

Prin urmare în temeiul art. 42 al. 1 din Codul Familiei, instanta va încredinta spre crestere si educare pârâtei pe minora B. A.-M-A., în temeiul art. 42 al. 3 din C. Fam.

De asemenea instanta va obliga pe pârât sa plateasca pentru minorei B. A.-M-A, o pensie de întretinere, în temeiul art. 86 al. 4 C.Fam. si în cuantumul prevazut de art. 94 al. 3 din C.Fam.

Potrivit art. 86 al. 4 din Codul Familiei, descendentul cât timp este minor are drept la întretinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se afla si prin dispozitiile art. 86 al. 1 din Codul Familiei se prevede ca obligatia de întretinere exista între parinti si copii.

Prin urmare minora B. A.-M.-A., are dreptul la întretinere de la tatal sau, si pe cale de consecinta pârâtul, în calitate de parinte al acesteia are obligatia de a-i acorda întretinere pentru ca minora se afla în stare de nevoie ca urmare a faptului ca nu realizeaza venituri.

Totodata prin art. 94 al. 3 din Cod Familiei, se dispune ca atunci când întretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pâna la o patrime din câstigul sau din munca, atunci când întretinerea este datorata pentru un copil, iar din probele administrate în cauza rezulta ca pârâtul nu mai are un alt copil în întretinere, astfel ca instanta va stabili în sarcina pârâtului si în favoarea minorei B A.-M.-A., o pensie de întretinere într-un cuantum care sa reprezinte o patrime din venitul din munca al pârâtului, si va obliga pe acesta din urma sa plateasca pensia de la data introducerii actiunii civile de fata si pâna la majoratul minorei.

Pentru ca în cauza partile nu s-a facut dovada faptului ca pârâtul este încadrat în munca, urmeaza ca instanta sa stabileasca cuantumul pensiei de întretinere functie de nivelul salariului minim pe economie.

Referitor la cererea reconventionala, instanta constata ca pârâtul nu s-a prezentat la judecata pentru a sustine actiunea civila formulata pe calea acestei cereri, astfel ca urmeaza ca instanta sa respinga cererea reconventionala în temeiul art. 616 din C.pr.civ..

Cererea reconventionala va fi respinsa si în privinta capatului de cerere prin care pârâtul solicita sa aiba legaturi personale cu minora rezultata din casatoria partilor, pe considerentul ca vârsta acestei minore nu permite în prezent existenta unor legaturi personale cu pârâtul potrivit programului solicitat de pârât, urmând ca acesta sa obtina astfel de legaturi printr-o alta actiune civila, atunci când vârsta minorei va permite deplsarea acesteia la locuinta pârâtului fara a fi necesara prezenta reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta B. G.-S., împotriva pârâtului B. C.-I., si în contradictoriu cu Autoritatile Tutelare din cadrul Primariei com. N. B., jud. CL, si din cadrul Primariei com. D. V., jud. CL.

Desface casatoria încheiata între reclamanta si pârât, din culpa ambilor soti.

Dupa desfacerea casatoriei, reclamanta va reveni la numele avut anterior casatoriei, respectiv “L”.

Încredinteaza reclamantei pe minora B. A.-M. A. pentru crestere si educare.

Obliga pe pârâtul B. C.-I. sa plateasca minorei B. A.-M. A., o pensie de întretinere în cuantum de 128 lei lunar de la data de 24.06.2009 si pâna la majoratul minorei.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârâtul B. C.-I., împotriva reclamantei B. G.-S., si în contradictoriu cu Autoritatile Tutelare din cadrul Primariei com. N B., jud. CL, si din cadrul Primariei com. D. V., jud. CL.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro