404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. “b” şi al. 21 lit.”a,c” C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1, al. 2 lit. “b” şi al. 21 lit.”a,c” C.p., art. 192 al. 2 C.p., art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. “g, e” C.p.

SENTINŢA PENALĂ 9

DOSAR NR. 1511/249/2009

SENTINŢA PENALĂ NR. 37 din data de 17.03.2010

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii N A ŞI T I trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară nr. 1460/P/2009 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. “b” şi al. 21 lit.”a,c” C.p., art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1, al. 2 lit. “b” şi al. 21 lit.”a,c” C.p., art. 192 al. 2 C.p., art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. “g, e” C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat inculpaţii N A şi T I sub stare de arest, şi asistaţi din oficiu de dl. av. N O – M, partea civilă M P şi martora C M, lipsă fiind părţile civile F D şi V C, partea vătămată C E şi martorul A F.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Se prezintă numita N F, mama inculpatului N A, care depune la dosarul cauzei un memoriu.

Instanţa procedează la audierea martorei C M, declaraţia acesteia fiind ataşată la dosarul cauzei.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul din oficiu al inculpaţilor precizează că nu insistă în audierea martorului lipsă.

Instanţa apreciază că nu se mai impune audierea martorului lipsă.

Reprezentantul parchetului, partea civilă şi apărătorul din oficiu al inculpaţilor precizează că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând judecarea cauzei pe fond.

Instanţa, nemaifiind alte probe, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul pe fond, expune şi susţine situaţia reţinută în sarcina inculpaţilor, în modalitatea descrisă în rechizitoriu, pune concluzii de condamnare a acestora la pedeapsa închisorii, iar ca modalitate de executare, în regim de detenţie, să se scadă din pedeapsa pronunţată perioada arestării preventive la zi; cu obligarea inculpaţilor la plata despăgubirilor, plata cheltuielilor judiciare către stat şi onorariu apărător oficiu.

Partea civilă M P, pe latură penală, lasă la aprecierea instanţei cu privire la soluţia ce se va pronunţa, iar pe latură civilă, solicită ca inculpatul N A să fie obliga la plata pretenţiilor formulate.

Dl. av. N O apărătorul din oficiu al inculpaţilor, solicită ca la dozarea şi individualizarea pedepselor, să se aibă în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.p., atitudinea sinceră, de recunoaştere a faptelor, faptul că inculpaţii sunt lipsiţi de antecedente penale, apreciind că li se pot acorda circumstanţe atenuante prev. de art. 74 C.p., urmând ca pedeapsa să fie coborâtă sub minimul prev. de lege pentru ambii inculpaţi,

Pe latură civilă, urmează a se admite pretenţiile formulate de către părţile civile, având în vedere achiesarea acestora, cu obligarea inculpaţilor la plata onorariilor apărător oficiu.

Inculpatul N A având ultimul cuvânt, regretă săvârşirea faptelor.

Inculpatul T I, având ultimul cuvânt, precizează că nu se face vinovat săvârşirea faptelor, că celălalt inculpat i-a spus că merge la o mătuşă de-a sa, că asupra sa s-au exercitat violenţe la poliţie.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând asupra acţiunii penale de faţă:

Prin Rechizitoriul nr. 1460/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, inculpaţii N A, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de „tâlhărie” prev. şi ped. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p., unei infracţiuni de „violare de domiciliu” prev. şi ped. de art. 192 al. 2 C.p. şi de „furt calificat” prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „g, e” C.p., iar inculpatul T I, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de „complicitate la tâlhărie” prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1, al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. şi a unei infracţiuni de „violare de domiciliu” prev. şi ped. de art. 192 al. 2 C.p.

Din actul de sesizare a instanţei rezultă următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 23/24.09.2009, de comun acord, în timp ce inculpatul T I a asigurat paza, inculpatul N A a pătruns prin forţarea uşii de acces în locuinţa părţii vătămate F D, în vârstă de 72 de ani, şi sub ameninţarea cu acte de violenţă şi lovind-o, a sustras de la aceasta suma de 76 de lei.

Partea vătămată F D a precizat că valoare prejudiciului cauzat de inculpai este de 76 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.

În noaptea de 27/28.09.2009, de comun acord, în timp ce inculpatul T I a asigurat paza, inculpatul N A a pătruns prin forţarea uşii de acces în locuinţa părţii vătămate V C, în vârstă de 74 de ani, şi sub ameninţarea cu violenţa, agitând un cuţit pe care i l-a pus în zona gâtului, a luat de la aceasta suma de 230 de lei.

Partea vătămată V C a precizat că valoare prejudiciului cauzat de inculpaţi este de 230 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.

Tot în noaptea de 27/28.09.2009, cei doi inculpaţi au pătruns fără drept în curtea părţii vătămate C E, în vârstă de 52 de ani, tulburându-i liniştea folosinţei şi creându-i stare de temere.

În noaptea de 15/16.09.2009, inculpatul N A a sustras de la partea vătămată M P ce se deplasa pe o stradă pe raza loc. Ileana, suma de 550 lei şi un telefon „NOKIA”, producând un prejudiciu de 650 lei.

Partea vătămată M P a precizat că valoare prejudiciului cauzat de inculpatul N A este de 650 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.

Audiaţi cu ocazia urmăririi penale, inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor, descriind amănunţit modalitatea şi împrejurările săvârşirii acestora.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează prin: declaraţiile inculpaţilor; declaraţiile părţilor vătămate; procesele – verbale de cercetare la faţa locului; planşele fotografice cuprinzând principalele aspecte ale cercetării la faţa locului; procesul – verbal de prezentare pentru recunoaştere + planşe fotografice; dovezi de predare – primire; declaraţiile martorilor: T C, N F, A M, L D, C M, T I, A O A F, I L– G.

În faţa instanţei partea vătămată F D a precizat că prejudiciul cauzat de inculpaţi este de 76 lei, dar nu se constituie parte civilă în cauză cu această sumă.

Partea civilă V C a precizat că prejudiciul cauzat de inculpaţi este de 230 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în cauză.

Partea civilă M P a precizat că prejudiciul cauzat de inculpatul N A este de 650 lei (prejudiciu în care este inclus şi telefonul Nokia), sumă cu care se constituie parte civilă în cauză.

Partea vătămată C E a precizat că nu are pretenţii civile de la inculpaţi.

În faza de cercetare judecătorească, inculpatul N A a recunoscut săvârşirea tuturor infracţiunilor reţinute în sarcina sa în modalitatea descrisă în rechizitoriu, menţinându-şi declaraţiile date în faza de urmărire penală, cu precizarea că, în legătură cu fapta săvârşită la partea vătămată V C, inculpatul T I l-a însoţit, dar nu a ştiut ce are de gând să facă, spunându-i acestuia că merg la o mătuşă de-a lui să-i ceară nişte bani.

Inculpatul T I a recunoscut doar infracţiunea de tâlhărie la partea vătămată F D, nu şi săvârşirea celorlalte două infracţiuni, menţinându-şi declaraţiile date în faza de urmărire penală, precizând că, în legătură cu partea vătămată V C, s-a întâlnit cu inculpatul N A, care i-a spus că merge la o mătuşă să ia nişte bani, iar el l-a însoţit.

A mai declarat că atunci când au ajuns la poartă celălalt inculpat i-a spus să stea la poartă să-l aştepte.

Părţile vătămate C E, F D V C şi M P şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală, partea vătămată C E precizând că nu i-a văzut pe inculpaţi, iar partea vătămată V C precizând că nu l-a văzut pe inculpatul T I în seara respectivă.

Fiind audiaţi, martorii din acte N F, L D, A O, I L G, T I, A M, T C şi C M şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală, declaraţii care confirmă situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu.

Instanţa, analizând întregul material probator administrat în cauză, a reţinut următoarea situaţie de fapt:

1.Partea vătămată F D în vârstă de 72 de ani locuieşte singur într-un imobil situat în com. Ileana,

În noaptea de 23/24.09.2009, în jurul orei 24,00, inculpaţii N A şi T I, după ce au consumat băuturi alcoolice, de comun acord, au hotărât să se deplaseze la locuinţa părţii vătămate F D pentru a-i fura banii.

Ajungând aici, cei doi inculpaţi au pătruns pe poarta din spatele locuinţei şi în timp ce inculpatul T I s-a îndreptat spre poarta din faţă a locuinţei (ce face legătura cu DC 45A) pentru a asigura paza, inculpatul N A, după ce a încercat să deschidă uşa împingându-se în ea, a spart geamul de la uşă. În urma zgomotelor auzite partea vătămată a ieşit la uşă, moment în care inculpatul i-a cerut acestuia să le dea banii, ameninţându-l cu moartea.

Sub imperiul ameninţărilor, partea vătămată i-a dat inculpatului N A suma de 76 de lei, bani rămaşi din pensia primită în cursul lunii, inculpatul T I asigurând paza în toată această perioadă şi observând toate cele întâmplate.

Banii luaţi de la partea vătămată au fost împărţiţi între cei doi inculpaţi.

2. În seara zilei de 27.09.2009, inculpaţii N A şi T I s-au întâlnit la un bar din com. Ileana, hotărându-se de comun acord, tot pe fondul consumului de alcool, să meargă să fure câte ceva, după care s-au deplasat la locuinţa inculpatului N A de unde au luat de pe sârmă un pardesiu de culoare gri pe care l-a îmbrăcat acesta din urmă (pardesiu ce-i aparţinea mamei inculpatului N A).

Cei doi inculpaţi s-au deplasat apoi la locuinţa părţii vătămate V C, femeie singură în vârstă de 76 de ani, au sărit gardul din scândură în curte, s-au apropiat de locuinţă şi văzând că partea vătămată se uita la televizor, au stabilit să forţeze uşa de acces şi să intre în casă pentru a căuta bani. Astfel, inculpaţii s-au împins în uşă, zăvorul de acces din interior s-a rupt şi în timp ce inculpatul N A a intrat în interior, inculpatul T I a rămas la uşă să asigure paza.

Inculpatul Nicolae Alexandru a intrat în bucătărie, fiind întâmpinat în uşă de către partea vătămată care a aprins lumina, moment în care inculpatul a luat de pe masă un cuţit cu mâner din lemn şi i l-a pus la gât bătrânei, cerându-i bani, partea vătămată acceptând cu condiţia să o lase în pace, aducându-i inculpatului banii din camera în care stătea.

Inculpatul a luat banii aduşi de bătrână şi fără a-i număra a ieşit din locuinţă, dându-i banii inculpatului T I care-l aştepta la uşă, părăsind apoi curtea părţii vătămate, deplasându-se la un bar din loc. Florica unde au cheltuit banii pe băuturi şi jocuri mecanice.

În aceeşi noapte inculpaţii s-au hotărât să se deplaseze la locuinţa părţii vătămate C E pentru a fura bani, ceea ce au şi făcut, au pătruns în curtea locuinţei după care s-au apropiat de uşa de la intrare şi au început să bată zgomotos în ea. Fiind auziţi de cei din casă, respectiv de C E şi C M, cei doi au fugit prin spatele curţii pe câmp arat, aruncând cu pietre înspre locuinţă.

În seara zilei de 21.09.2009, în jurul orei 21,00, inculpatul N A l-a văzut pe o stradă pe partea vătămată M P căruia i-au căzut din buzunarul pantalonilor mai multe bancnote şi un telefon mobil marca „Nokia”, situaţie faţă de care inculpatul s-a apropiat şi a luat de jos banii şi telefonul.

Inculpatul T I a încercat să-şi formuleze apărări în ce priveşte fapta săvârşită la locuinţa părţii vătămate V C. Astfel, deşi în faza de urmărire penală a recunoscut fapta, în faţa instanţei a negat faptul că s-ar fi dus la această parte vătămată să fure bani, ci doar că l-a însoţit pe celălalt inculpat, care i-a spus că merge să ia bani de la o mătuşă.

De asemenea, inculpatul N A, pentru a-l disculpa pe inculpatul T I, a precizat în faţa instanţei aceeaşi situaţie, respectiv că acesta din urmă nu a ştiut ce avea de gând să facă.

Susţinerile inculpaţilor sunt infirmate de probele administrate. Astfel, în primele declaraţii olografe date de inculpaţi în ziua de 28.09.2009, aceştia au descris amănunţit modalitatea şi împrejurările comiterii acestei fapte. Contrar precizării făcute în faţa instanţei, inculpatul T I ştia că urmează să sustragă bani şi de la cine anume, declarând: „Aici N A mi-a propus să mergem într-un loc unde ştia el şi de unde să sustragem bani.”; „Eu l-am întrebat unde anume, iar acesta mi-a spus că intenţionează să mergem la locuinţa lui V C din localitate.”; „Eu am acceptat…”. Este clar că înainte de a pleca de la barul unde consumaseră băuturi alcoolice, cei doi inculpaţi stabiliseră de comun acord săvârşirea faptei, modul de operare fiind identic cu cel din noaptea de 23/24.09.2009.

Cât priveşte fapta de la locuinţa părţii vătămate C E, tot de comun acord cei doi au stabilit să se deplaseze la locuinţa acesteia, iar din probele administrate rezultă cu certitudine că inculpaţii au intrat în curtea locuinţei, făcând zgomot la uşa de la intrare, fluierând şi aruncând cu pietre.

Astfel, inculpatul T I a declarat: „ Am mers împreună la locuinţa lui C M, am fluierat, am dat cu pietre în câini pentru ca aceasta să iasă afară şi văzând că aceasta nu iese, am sărit gardul locuinţei, pătrunzând în curte împreună, am mers la o fereastră de unde am privit în interiorul locuinţei…”

Că inculpaţii au fost în zonă rezultă şi din faptul că pe lotul agricol arat aflat în apropierea locuinţei părţii vătămate C E a fost găsit pardesiul de culoare gri ce fusese luat de acasă de inculpatul N A şi pierdut de acesta în zona respectivă, astfel cum rezultă şi din planşele fotografice aflate la filele 61 – 65 din dosar.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, constată că faptele există, sunt prevăzute de legea penală, prezintă pericol social, au fost săvârşite cu intenţie de către inculpaţi.

În drept, instanţa constată că fapta inculpatului N A care, în noaptea de 23/24.09.2009, de comun acord cu inculpatul T I, prin forţarea uşii de acces a pătruns în locuinţa părţii vătămate F D şi sub ameninţarea cu acte de violenţă şi lovind-o a sustras de la aceasta suma de 76 de lei, în timp ce inculpatul T I i-a asigurat paza, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tâlhărie”, prev. şi ped. de art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. pentru inculpatul N A şi respectiv de „complicitate la tâlhărie” prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. pentru inculpatul T I.

Se constată că fapta inculpatului N A care, în noaptea de 27/28.09.2009, de comun acord cu inculpatul T I, prin forţarea uşii de acces a pătruns în locuinţa părţii vătămate V C şi sub ameninţarea cu violenţa, agitând un cuţit pe care i l-a pus în zona gâtului a luat de la aceasta suma de 230 de lei, în timp ce inculpatul T I i-a asigurat paza, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tâlhărie”, prev. şi ped. de art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. pentru inculpatul N A respectiv de „complicitate la tâlhărie” prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 211 al. 1 şi al. 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. pentru inculpatul T I.

Se constată că fapta aceloraşi inculpaţi care, în aceeaşi noapte, de comun acord, au pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate C E, tulburându-i folosinţa locuinţei şi creându-i o stare de temere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „violare de domiciliu”, prev. şi ped. de art. 192 al. 2 C.p.

De asemenea, se constată că fapta inculpatului N A care, în noaptea de 15/16.09.2009, a sustras de la partea vătămată M P ce se deplasa pe stradă pe raza loc. Ileana, suma de 550 lei şi un telefon marca „Nokia”, producând un prejudiciu în cuantum de 650 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „g şi e” C.p.

Cum cele trei, respectiv patru fapte au fost săvârşite de inculpaţi înainte de a fi condamnaţi definitiv pentru vreuna dintre ele, urmează a se reţine în sarcina acestora situaţia concursului real de infracţiuni prev. de art. 33 lit. „a” C.p.

Din fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor A T şi C M A rezultă că aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale.

Prin Ordonanţele nr. 1500/P/2009, faţă de ambii inculpaţi s-a luat măsura reţinerii pe timp de câte 24 de ore începând cu data de 28.09.2009 ora 18,00, iar prin încheierea de şedinţă din data de 29.09.2009 pronunţată în dosarul nr. 1377/249/2009 al Judecătoriei Lehliu Gară, definitivă prin încheierea nr. 42/01.10.2009 a Tribunalului Călăraşi prin respingerea recursurilor inculpaţi, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de câte 29 de zile – pentru fiecare, începând de la 29.09.2009 ora 18,00, până la data de 27.10.2009, ora 18,00, emiţându-se mandatele de arestare preventivă nr. 12 şi respectiv 13 din 29.09.2009.

Prin încheierea de şedinţă din 26.10.2009 a Judecătoriei Lehliu, definitivă prin decizia nr. 131/R/29.10.2009 a Tribunalului Călăraşi, în baza art. 3001 C.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor N A şi T I, menţinându-se arestarea preventivă a acestora.

De asemenea, prin încheierile de şedinţă din 16.12.2009 a Judecătoriei Lehliu, definitivă prin decizia nr. 148/R/23.12.2009 a Tribunalului Călăraşi, şi din 03.02.2010 a Judecătoriei Lehliu, definitivă prin decizia nr. 15/R/11.02.2010 a Tribunalului Călăraşi, în baza art. 160b C.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor N A şi T I, menţinându-se arestarea preventivă a acestora.

Inculpatul N A a depus la dosarul cauzei acte în circumstanţiere, respectiv adeverinţa nr. 3622/26.10.2009 emisă de Primăria com. Ileana din care rezultă că inculpatul figurează în evidenţe cu cerere pentru acordarea ajutorului social, beneficiind de un astfel de ajutor în perioada 01.07.2009 – 30.09.2009; adeverinţa nr. 2324/06.08.2009 emisă de Primăria com. Ileana, iar inculpatul T I a depus la dosar copie de pe extrasul din certificatul de naştere nr. 171 al minorului T I – Ş, fiul inculpatului, născut la data de 26.10.2007.

La stabilirea şi aplicarea pedepsei instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 C.p., respectiv persoana inculpaţilor, tineri, în vârstă de 18 şi respectiv 25 de ani, lipsiţi de antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală, natura infracţiunilor – fapte săvârşite cu intenţie, modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor – pe timp de noapte, pe fondul consumului de alcool, prin exercitarea de violenţe asupra părţilor civile, pericolul social pe care-l reprezintă astfel de fapte – starea de insecuritate creată faţă de bunurile persoanelor, atingerea adusă patrimoniului persoanelor, scopul urmărit – în special sustragerea de bani, părţile civile vizate – bătrâni în vârstă de 72 şi 76 de ani, care locuiau singuri, sustrăgându-le banii, cuantumul prejudiciului, relativ redus (76 lei, 230 lei, 650 lei), dar şi poziţia inculpaţilor care au încercat să-şi formuleze o apărare, infirmată de probele administrate, precum şi atitudinea cooperantă a acestora.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că li se pot acorda ambilor inculpaţi largi circumstanţe atenuante prevăzute de art. 74 C.p., urmând ca pedeapsa să fie coborâtă în mod corespunzător sub minimul prevăzut de lege, în conformitate cu prevederile art. 76 C.p., impunându-se aplicarea unei pedepse într-un cuantum mai mic faţă de inculpatul T I, având în vedere participarea acestuia la cele două tâlhării sub forma complicităţii şi aplicarea unei pedepse într-un cuantum mai mare faţă de inculpatul N A, având în vedere că acesta din urmă a pătruns în locuinţele părţilor vătămate, a exercitat violenţe asupra acestora şi le-a luat banii.

Se apreciază, totodată, că scopul pedepsei şi reeducarea ambilor inculpatului se pot realiza numai în regim de detenţie, având în vedere gravitatea faptelor săvârşite.

Urmează, în baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul N A la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani (p.v. F D).

Urmează, în baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani (p.v. V C).

Urmează, în baza art. 192 al. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni (p.v. C E).

Urmează, în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „g, e” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani (p.v. M P).

Urmează, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul N A să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (şase) ani închisoare.

Urmează, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „a” teza a II – a şi lit. „b” C.p. din momentul rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Urmează, în baza art. 88 C.p., a scădea din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 28.09.2009 la zi.

Urmează, în baza art. 350 C.p.p., a menţine starea de arest a inculpatului N A.

Urmează, în baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe inculpatul T I la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani (p.v. F D).

Urmează, în baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p., a-l condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani (p.v. V C).

Urmează, în baza art. 192 al. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni (p.v. C E).

Urmează, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul T I să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 (patru) ani închisoare.

Urmează, în baza art. 71 C.p., a-i interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „a” teza a II – a şi lit. „b” C.p. din momentul rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

Urmează, în baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 28.09.2009 la zi.

Urmează, în baza art. 350 C.p.p., a menţine starea de arest a inculpatului Toma Ilie.

Cum prin fapta inculpaţilor s-a cauzat un prejudiciu, se naşte în sarcina acestora obligaţia de a-l repara integral. În privinţa prejudiciului cauzat părţii civile V C, acesta a fost de 230 lei, pretenţii cu care ambii inculpaţi au fost de acord.

Având în vedere achiesarea inculpaţilor la aceste pretenţii, urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă V C şi în conformitate cu prevederile art. 998 şi 1003 Cod civil art. 14 şi 346 C.p.p., a-i obliga pe cei doi inculpaţi, în solidar, la plata sumei de 230 lei cu acest titlu către această parte civilă.

În privinţa părţii civile M P, prejudciul cauzat acestuia de către inculpatul Nicolae Alexandru este de 650 lei, pretenţii cu care inculpatul a fost de acord, şi în conformitate cu prevederile art. 998 Cod civil art. 14 şi 346 C.p.p., urmează a admite cererea de despăgubiri civile şi a-l obliga pe inculpatul N A la plata sumei de 650 lei cu acest titlu către această parte civilă.

Urmează a lua act că partea vătămată F D a mai formulat pretenţii civile în cauză.

Urmează a lua act că partea vătămată C E nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Cum inculpatul N A a fost condamnat, urmează, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 900 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 600 lei – onorariu apărător oficiu – Baroul de Avocaţi C (300 lei – av. Ş A, av. S S şi av. N O M – faza de urmărire penală şi 300 lei – av. N O M – faza de judecată).

Cum şi inculpatul T I a fost condamnat, urmează, în baza art. 192 al. 2 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 900 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 600 lei – onorariu apărător oficiu – Baroul de Avocaţi Călăraşi (300 lei – av. Ş A, av. S S şi av. N O M – faza de urmărire penală şi 300 lei – av. N O M – faza de judecată).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1. În baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p. condamnă pe inculpatul N A, la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani (p.v. Fulger Dumitru).

În baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani (p.v. V C).

În baza art. 192 al. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni (p.v. C E).

În baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. „g, e” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani (p.v. M P).

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul N A să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 (şase) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „a” teza a II – a şi lit. „b” C.p. din momentul rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 28.09.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului NA.

2. În baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p. condamnă pe inculpatul T I, la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani (p.v. F D).

În baza art. 211 al. 1 şi 2 lit. „b” şi al. 21 lit. „a şi c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „b” C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani (p.v. V C).

În baza art. 192 al. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. şi art. 76 lit. „c” C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni (p.v. C E).

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul T I să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „a” teza a II – a şi lit. „b” C.p. din momentul rămânerii definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 88 C.p. scade din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 28.09.2009 la zi.

În baza art. 350 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului T I.

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă V C, şi îi obligă pe cei doi inculpaţi, în solidar, la plata sumei de 230 lei – cu acest titlu către această parte civilă.

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă M P, şi obligă pe inculpatul N A la plata sumei de 650 lei – cu acest titlu către această parte civilă.

Ia act că partea vătămată F D, nu a mai formulat pretenţii civile în cauză.

Ia act că partea vătămată C E, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obligă pe inculpatul N A la plata sumei de 900 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 600 lei – onorariu apărător oficiu – Baroul de Avocaţi C (300 lei – av. Ş A, av. S S şi av. N O M – faza de urmărire penală şi 300 lei – av. N O M – faza de judecată).

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. obligă pe inculpatul T I la plata sumei de 900 lei – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 600 lei – onorariu apărător oficiu – Baroul de Avocaţi Călăraşi (300 lei – av. Ş A, av. S S şi av. N O M – faza de urmărire penală şi 300 lei – av. N O M – faza de judecată).

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi partea civilă M P, iar pentru inculpaţii arestaţi N A şi T I, părţile civile F D şi V C şi pentru partea vătămată C E – de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 17.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

(Împotriva sentinţei au declarat apel inculpaţii, sentinţa rămânând irevocabilă prin Decizia penală nr. 74/A/22.04.2010, inculpaţii retrăgându-şi apelul în faţa Tribunalului Călăraşi)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro