404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Furt calificat. Fals şi uz de fals. Fals privind identitatea. Trecere ilegală a frontierei de stat. Trafic de persoane.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Ş.M.Ş.- trimis în judecată prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călărasi, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat din oficiu avocat C.Iosif pentru inculpatul Ş.M.Ş. si avocat M.Dinu – din oficiu pentru partea vătămată C.M. lipsă fiind părtile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat C.Iosif si avocat M.Dinu având pe rând cuvântul, solicită judecarea cauzei la acest termen.

Reprezentantul parchetului avînd cuvântul, arată că nu se opune solutionarii cauzei la termenul de astăzi.

Tribunalul, apreciază cauza în stare de solutionare si acordă cuvântul pentru sustinerile pe fond.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infractiuni, respectiv pentru furt calificat, fals în declaraţii, infractiunea de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state cum si infractiunea de trafic de persoane.

Arată că faptele sunt dovedite, recunoscute si de autor, de martori si de partea vătămată, astfel că solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detentie.

Solicită a se lua act că partea vătămată S.V. nu se constituie parte civilă.

Întrucât C.M. a fost exploatată, solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă formulată de aceasta, respectiv 50 milioane lei. Solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat si anularea actului obţinut în fals.

Avocat M.Dinu având cuvântul pentru partea civilă C.M., arată că, probatoriul administrat confirmă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea mai multor infractiuni. Solicită aplicarea disp.art.72 c.p. iar rezultanta să fie pe măsura faptelor săvîrşite de inculpat în raport de circumstantele reale si personale.

Arată că, C.M. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând daune morale si apreciază că această cerere este întemeiată atît timp cît inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii de trafic de persoane. Inculpatul s-a folosit de aceasta, a obligat-o să meargă printre maşini să cerşească pentru a-i aduce venituri nejustificate. Consideră că partea civilă a avut de suferit fizic dar si psihic datorită conditiilor în care aceasta a lucrat, a fost folosită, i s-a promis că merge în străinătate pentru a fi tratată de acea infirmitate însă inculpatul a obligat-o să cerşească în folosul său.

Solicită a se avea în vedere aceste aspecte iar pedeapsa ce urmează a i se aplica inculpatului să o simtă ca pe o sanctiune. Solicită admiterea cererii de pretentii civile si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat inclusiv a onorariului apărătorului din oficiu.

Avocat C.Iosif având cuvântul pentru inculpat, pentru faptele prev. de art.292 si art.293 c.p. în raport de probele administrate si de recunoasterea inculpatului, solicită condamnarea acestuia urmând a se ţine cont de disp.art.74 – 76 c.p.iar pedeapsa să fie orientata spre minimul prevăzut de lege iar ca modalitae de executare, urmează a se stabili de instanţă, lasă la apreciere.

Pentru restul infractiunilor retinute în sarcina inculpatului, în baza art.11 pct.2 lit.a c.p.p. rap la art.10 lit.a c.p.p. solicită achitarea. Astfel, arată că pentru infractiunea de furt a unui certificat de nastere privind pe S.V.t nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a furat acest act.

In ceea ce priveşte Lg.678/2001 – faţă de situaţia nedovedită si de conditiile art.12 din această lege, există mari diferente. Solicită a se analiza aceste două aspecte în sensul de a se stabili dacă sunt sau nu elemente care să ducă la condamnarea inculpatului, respectiv elemente care să conducă la vinovăţia inculpatului. Nu s-a dovedit intentia inculpatului, nu s-a dovedit că partea vătămată a fost constrînsă să facă acest lucru, partea vătămată a precizat că a plecat din ţară de bună voie iar obţinerea de foloase necuvenite nu sunt dovedite, partea vătămată a recunoscut că i se dădea o sumă de bani din ceea ce obţinea pentru nevoile sale personale.

Faţă de aceste considerente, solicită achitarea inculpatului.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, cu privire la cererea de achitare, solicită respingerea acesteia. Solicită a se observa declaratiile martorilor si ale părtilor vătămate, inculpatul a insistat să i se dea certificatul de nastere si profitând de lipsa partii vătămate şi l-a însuşit pe nedrept, a luat actul minorului. Mai arată că toate infractiunile săvârşite de inculpat sunt dovedite. Victima a concluzionat că în momentul în care si.a dat seama că nu se duce la doctor, s-a simiţit traficată si folosită întrucît inculpatul nu a făcut nici-un demers pentru a o duce la medic, infractiunea a fost premeditată si săvârşită de inculpat, aceasta există si a fost săvârşită sub forma vinovăţiei directe, astfel că mentine concluziile formulate anterior.

Avocat C.Iosif având cuvântul, în replică, arată că există o declaratie de martor din care rezultă că inculpatul nu a furat actul. De asemenea solicită a se observa că victima a precizat la un moment dat că a fost liberă si că se afla în preajma carabinierilor cărora le putea preciza ceea ce i se întâmplă, însă nu a făcut acest lucru.

Avocat M.Dinu având cuvântul, în replică, arată că actiunea este dovedită, inculpatul a profitat de starea în care se afla victima. Dacă nu i se promitea că merge la doctor pentru a se trata de acea infirmitate la picior, aceasta nu ar fi părăsit ţara. Mai arată că victima nu putea să ascundă veniturile întrucît era păzită de membrii familiei inculpatului.

Referitor la infractiunea de furt, lasă la aprecierea instanei.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi nr.79/D/2006 înregistrat la această instanţă la data de 26.XI.2007 sub nr.3070/116/2007 (739/P/2007) a fost trimis în judecată inculpatul Ş.M.Ş. – fiul lui … si …, născut la data de … în B., judetul B., fără studii, cetăţean român, necăsătorit, fără ocupatie, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în …, f.f.l. în comuna P., str… nr.. jud.I., CNP…, pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

Din actele si lucrările dosarului, respectiv declaraţii parte vătămată, declaratii martori, procese verbale de căutare si comunicări Directia Penitenciarelor, Centrul Militar judetean Prahova, Evidenţa Populatiei si IGPR, acte de stare civilă, instanţa reţine în fapt următoarea situaţie:

Începând cu anul 1997 inculpatul Ş.M.Ş. împreună cu alţi membrii ai familiei sale, mama R.M., sora S.N. si concubina C.G., au mers în Italia la cerşit.

Din banii câştigaţi aceştia si-au construit o casă în comuna P. şi au cumpărat succesiv de la second hand mai multe autoturisme.

La data de 31.01.2003 inculpatul a fost returnat din Italia, fără paşaport, cu interdictia de a mai intra în această ţară până la data de 30.01.2007.

În aceste condiţii, pentru a se întoarce în Italia unde familia sa se afla la cersit, inculpatul s-a hotărât să găsească o persoana pe numele căreia să-şi facă un nou paşaport.

Ocazia a apărut repede când l-a cunoscut pe minorul S.V. care, împreună cu mama sa, îşi construiseră o baracă pe un teren din vecinătatea locuinţei sale.

Aflând din discuţiile cu aceştia că minorul S.V. nu are carte de identitate, inculpatul s-a hotărât să-şi facă paşaport folosind certificatul de naştere al acestuia.

Intrucât minorul a refuzat să-i dea inculpatului certificatul său de nastere, acesta s-a hotărât să-l fure.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, într-una din zile când nu era nimeni acasă, inculpatul a pătruns în baraca care nu era asigurată si din geanta în care ştia că îşi păstrează actele, a sustras certificatul de nastere al minorului S.V.

După ce şi-a bărbierit mustaţa pentru a arăta mai tânăr, cu certificatul de nastere furat, inculpatul Ş.M.Ş. s-a deplasat la Poliţia Municipiului Olteniţa si la IJP Călărasi, unde a înregistrat cereri prin care solicita eliberarea cărtii de identitate si a paşaportului pe numele de S.V.

În baza acestor declaraţii false, inculpatul Ş.M.Ş. a obţinut la data de 10.02.2003 cartea de identitate seria .. nr… iar la data de 26.02.2003 paşaportul nr… ambele pe numele S.V.

Sub această identitate falsă, inculpatul Ş.M.Ş. a trecut ilegal frontiera de stat a României si a altor state, de mai multe ori (6.03.2003, 24.03.2003, 04.04.2003, 31.07.2003) mergând în Italia unde familia sa se afla la cerşit.

Cunoscând-o si pe partea vătămată C.M. care locuia cu minorul S.V. si constatând că aceasta avea un handicap accentuat la un picior (luxaţie congenitală şold drept, monopareză membrul pelvin drept cu scurtarea acestuia cu 4 cm) inculpatul Ş.M.Ş. s-a hotărât să o ducă în Italia si să o exploateze la cerşit.

Pentru a o convinge, inculpatul i-a garantat părtii vătămate transport, cazare şi un loc de muncă ca menajeră la o bătrână sau la un restaurant.

Mai mult, acesta i-a promis că din banii căştigaţi o va ajuta să-şi opereze piciorul în Italia, unde el cunoştea un medic specialist.

Nevoile materiale si şansa efectuării intervenţiei chirurgicale în Italia au făcut pe partea vătămată C.M. să accepte propunerea inculpatului.

Timp de o săptămână cît inculpatul s-a ocupat cu eliberarea paşaportului părţii vătămate, aceasta a locuit la domiciliul acestuia.

Cei doi au plecat spre Italia în ziua de 21.08.2003 si pentru a înlătura orice suspiciune generată de handicapul părtii vătămate, la iniţiativa inculpatului, au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Arad în autoturisme diferite.

Ajunşi în oraşul Bologna, partea vătămată a fost cazată într-o baracă confecţionată din deşeuri lemnoase si carton, fără apă, curent sau căldură.

Incepând cu a treia zi, inculpatul i-a spus părţii vătămate că a fost adusă în Italia să cerşească, zilnic fiind dusă cu autoturismul de către acesta si obligată să cerşească la intersecţii, de la conducătorii auto care opreau la semafoare.

În fiecare seară, inculpatul îi lua părţii vătămate toţi banii căştigaţi din cerşit.

Partea vătămată a fost exploatată în acest mod timp de nouă luni, iar cei aproximativ 20.000 euro câştigaţi de ea din cerşit au fost însuşiţi de inculpatul Ş.M.Ş.

La data de 02.06.2004 partea vătămată a fost returnată în România după ce poliţia italiană a depistat-o fără forme legale de şedere.

Inculpatul Ş.M.Ş. a rămas în Italia până la data de 26.11.2005 când a fost returnat în urma unei detenţii pentru şedere ilegală, prezentându-se în faţa organelor italiene si române sub adevărata sa identitate.

Cu această ocazie, constatând că în evidenţele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Călăraşi, inculpatul nu apărea ca ieşit din ţară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara i-a întocmit dosarul penal nr.9989/P/2005 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 din OUG nr.112/2001 dosar aflat în prezent pe rolul Judecătoriei Timişoara.

Inculpatul deşi a fost legal citat la toate domiciliile indicate de acesta în faza de urmărire penală, nu s-a prezentat în instanţă, nefiind posibilă audierea acestuia.

Din declaraţiile aflate la dosarul de urmărire penală, instanţa constată că inculpatul Ş.M.Ş. a recunoscut în parte infracţiunile săvîrşite în modalităţile expuse mai sus.

A recunoscut că, având interdicţie de a intra în Italia, a sustras certificatul de naştere al minorului S.V. si că prin declaratii false în faţa autorităţilor si-a făcut carte de identitate si paşaport pe numele acestuia.

In ceea ce priveşte traficul de persoane, inculpatul nu a recunoscut această infracţiune, susţinând că doar a cazat-o la domiciliul său, timp de o săptămână, pe partea vătămată C.M. (timp în care i-a obţinut paşaportul acesteia), că a transportat-o şi a cazat-o în Italia unde aceasta a cerşit, nereuşind să-şi achite datoria pe care o avea la el, motiv pentru care nici nu a mai făcut intervenţia chirurgicală la picior, aşa cum îi promisese.

A recunoscut că i-a dat o palmă, fiind nemulţumit de suma de bani pe care o câştiga din cerşit în comparaţie cu familia lui. A mai recunoscut de asemenea în faţa organelor de anchetă penală că i-a luat toţi banii părţii vătămate pe care aceasta îi câştiga din cerşit în contul datoriei pe care aceasta o avea la el.

In faţa instanţei de judecată, apărătorul din oficiu desemnat pentru inculpat a solicitat achitarea acestuia în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p.rap la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 al.1 din Lg.678/2001, susţinând că nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a sustras certificatul de naştere al părtii vătămate S.V. şi că nu s-a dovedit intenţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, partea vătămată nefiind constrânsă să cerşească, ea făcând acest lucru pentru nevoile sale personale si pentru achitarea datoriei pe care o avea faţă de inculpat.

Cererea de achitare formulată de apărătorul inculpatului urmează a fi respinsă întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine vinovăţia inculpatului si săvârşirea infracţiunilor de către acesta.

Astfel, partea vătămată a declarat în faţa instantei că a plecat în Italia, fiind minţită de inculpat că acolo va putea efectua o operaţie la picior pentru rezolvarea infirmităţii şi că o v-a ajuta să-şi găsească de muncă pentru a putea obţine banii necesari operaţiei.

Ajunsă în Italia, partea vătămată a fost pusă să cerşească în intersecţii şi nu a avut posibilitatea să se întoarcă în ţară întrucât inculpatul îi reţinuse toate actele. A mai arătat partea vătămată că a cerşit în aceste condiţii o perioada de 9 luni de zile si că toţi banii câştigati îi erau luaţi de către inculpat sau de familia acestuia.

Din declaraţia părtii vătămate a mai reieşit că aceasta nu avea posibilitatea să fugă întrucât în timp ce cerşea era urmărită îndeaproape de familia inculpatului.

Martorii audiaţi în cauză, respectiv S.A. si R.I. au invederat că inculpatul i-a sustras părţii vătămate S.V. certificatul de naştere şi şi-a făcut acte pentru plecarea din ţară folosindu-se de acest certificat. Martorii au mai declarat că partea vătămată S.V. nu a fost de acord să-i dea inculpatului certificatul de nastere, dar acesta a reuşit să-l sustragă întrucât cunoştea locul unde este ţinut acesta.

Din analiza în ansamblu a probelor administrate în cauză rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. a săvârşit infractiunea de trafic de persoane si de furt, astfel că urmează a se respinge cererea de achitare formulată în temeiul art.10 lit.a c.p.p.

Din materialul probator administrat rezultă de asemenea cu certitudine săvârşirea celorlalte infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului.

Astfel, făcând declaraţii false în faţa autorităţilor, IPJ Călărasi si Poliţia Municipiului Olteniţa, inculpatul a obţinut carte de identitate si paşaport pe numele minorului S.V.

Cu ajutorul acestor acte a trecut frontiera de stat a României si a altor state sub această identitate falsă, în mai multe rânduri (ieşiri – 6.03.2003, 4.04.2003, 21.08.2003 si intrări – 24.02.2003, 31.07.2003).

In drept, fapta inculpatului Ş.M.Ş. care în luna februarie 2003, pe timp de zi a sustras certificatul de nastere a minorului S.V. constituie infractiunea de furt calificat prev. de art.208 al. 1 – 209 al.2 lit.b c.p.;

Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 6.02.2003 si 20.02.2003 a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor IPJ Călărasi si Politiei municipiului Olteniţa, obţinând astfel carte de identitate seria …nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V., constituie infracţiunea de fals în declaraţii prev. de art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care sub o identitate falsă (S.V.) a indus în eroare organele Politiei de Frontieră si a trecut ilegal în mai multe rânduri (6.03.2003, 24.03.2003, 4.04.2003, 21.07.2003 si 21.08.2003) frontiera de stat a României si a altor state pentru a ajunge în Italia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state, fapte prevăzute de art.293 al.1 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001, aprobată prin Lg.243/2002 si art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 aprobată prin Legea 252/2002, toate cu aplicarea art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care în luna august 2003 după ce au racolat si cazat pe partea vătămată C.M. a transportat-o în Italia unde a obligat-o să cerşească în folosul său, constituie infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

Din fişa de cazier judiciar, rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. nu are antecedente penale. Figurează în cazier că a fost pusă în mişcare acţiunea penală la 13.06.2006 în dosarul nr.9989/P/2005 a Parchetul de pe lângă Judecatoria Timişoara pentru art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 al.1 din OUG 112/2001, dar nu apare nici o condamnare.

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului, tribunalul urmează a avea în vedere persoana inculpatului, respectiv, tânăr în vârstă de 27 de ani, fără antecedente penale, natura infracţiunilor, modalitatea de săvârşire a acestora, gradul sporit de pericol social al acestora, urmările produse, poziţia inculpatului de sustragere de la judecată.

Faţă de aceste circumstanţe, tribunalul apreciază că scopul pedepsei si reeducarea inculpatului nu se pot realiza decât prin aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detentie cu aplicarea art.71 c.p., începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinte si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 urmează a dispune confisarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20.000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. urmează a dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul constată că partea vătămată C.M. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, tribunalul urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de C.M. si a obliga pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Urmează a lua act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 c.pr.p. urmează a obliga pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare formulată de inculpatul Ş.M.Ş., prin apărător, în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p. raportat la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.208 alin.1- 209 alin.2 lit.b c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., fiul lui … şi …, născut la data de … in B., judeţul B., CNP …, domiciliat în P.., str… nr.. judeţul P…. fără forme legale în comuna P…, str… nr…, judetul I…, la 3 ani închisoare.

În baza art.292 c.p.cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.293 alin.1 c.p. cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.70 alin.1 din OUG nr.105/2001 cu aplicarea art.41 al.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.1 alin.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 2 ani închisoare.

În baza art.12 alin.1 din Lg.678/2001 condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art.33-34 c.p. inculpatul Ş.M.Ş. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioada de 3 ani.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului Ş.M.Ş. exercitiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a si b c.p. începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… şi paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă C.M. si obligă pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Ia act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Obligă pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON), cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Ş.M.Ş.- trimis în judecată prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călărasi, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat din oficiu avocat C.Iosif pentru inculpatul Ş.M.Ş. si avocat M.Dinu – din oficiu pentru partea vătămată C.M. lipsă fiind părtile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat C.Iosif si avocat M.Dinu având pe rând cuvântul, solicită judecarea cauzei la acest termen.

Reprezentantul parchetului avînd cuvântul, arată că nu se opune solutionarii cauzei la termenul de astăzi.

Tribunalul, apreciază cauza în stare de solutionare si acordă cuvântul pentru sustinerile pe fond.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infractiuni, respectiv pentru furt calificat, fals în declaraţii, infractiunea de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state cum si infractiunea de trafic de persoane.

Arată că faptele sunt dovedite, recunoscute si de autor, de martori si de partea vătămată, astfel că solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detentie.

Solicită a se lua act că partea vătămată S.V. nu se constituie parte civilă.

Întrucât C.M. a fost exploatată, solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă formulată de aceasta, respectiv 50 milioane lei. Solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat si anularea actului obţinut în fals.

Avocat M.Dinu având cuvântul pentru partea civilă C.M., arată că, probatoriul administrat confirmă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea mai multor infractiuni. Solicită aplicarea disp.art.72 c.p. iar rezultanta să fie pe măsura faptelor săvîrşite de inculpat în raport de circumstantele reale si personale.

Arată că, C.M. s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei reprezentând daune morale si apreciază că această cerere este întemeiată atît timp cît inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii de trafic de persoane. Inculpatul s-a folosit de aceasta, a obligat-o să meargă printre maşini să cerşească pentru a-i aduce venituri nejustificate. Consideră că partea civilă a avut de suferit fizic dar si psihic datorită conditiilor în care aceasta a lucrat, a fost folosită, i s-a promis că merge în străinătate pentru a fi tratată de acea infirmitate însă inculpatul a obligat-o să cerşească în folosul său.

Solicită a se avea în vedere aceste aspecte iar pedeapsa ce urmează a i se aplica inculpatului să o simtă ca pe o sanctiune. Solicită admiterea cererii de pretentii civile si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat inclusiv a onorariului apărătorului din oficiu.

Avocat C.Iosif având cuvântul pentru inculpat, pentru faptele prev. de art.292 si art.293 c.p. în raport de probele administrate si de recunoasterea inculpatului, solicită condamnarea acestuia urmând a se ţine cont de disp.art.74 – 76 c.p.iar pedeapsa să fie orientata spre minimul prevăzut de lege iar ca modalitae de executare, urmează a se stabili de instanţă, lasă la apreciere.

Pentru restul infractiunilor retinute în sarcina inculpatului, în baza art.11 pct.2 lit.a c.p.p. rap la art.10 lit.a c.p.p. solicită achitarea. Astfel, arată că pentru infractiunea de furt a unui certificat de nastere privind pe S.V.t nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a furat acest act.

In ceea ce priveşte Lg.678/2001 – faţă de situaţia nedovedită si de conditiile art.12 din această lege, există mari diferente. Solicită a se analiza aceste două aspecte în sensul de a se stabili dacă sunt sau nu elemente care să ducă la condamnarea inculpatului, respectiv elemente care să conducă la vinovăţia inculpatului. Nu s-a dovedit intentia inculpatului, nu s-a dovedit că partea vătămată a fost constrînsă să facă acest lucru, partea vătămată a precizat că a plecat din ţară de bună voie iar obţinerea de foloase necuvenite nu sunt dovedite, partea vătămată a recunoscut că i se dădea o sumă de bani din ceea ce obţinea pentru nevoile sale personale.

Faţă de aceste considerente, solicită achitarea inculpatului.

Reprezentantul parchetului având cuvântul, cu privire la cererea de achitare, solicită respingerea acesteia. Solicită a se observa declaratiile martorilor si ale părtilor vătămate, inculpatul a insistat să i se dea certificatul de nastere si profitând de lipsa partii vătămate şi l-a însuşit pe nedrept, a luat actul minorului. Mai arată că toate infractiunile săvârşite de inculpat sunt dovedite. Victima a concluzionat că în momentul în care si.a dat seama că nu se duce la doctor, s-a simiţit traficată si folosită întrucît inculpatul nu a făcut nici-un demers pentru a o duce la medic, infractiunea a fost premeditată si săvârşită de inculpat, aceasta există si a fost săvârşită sub forma vinovăţiei directe, astfel că mentine concluziile formulate anterior.

Avocat C.Iosif având cuvântul, în replică, arată că există o declaratie de martor din care rezultă că inculpatul nu a furat actul. De asemenea solicită a se observa că victima a precizat la un moment dat că a fost liberă si că se afla în preajma carabinierilor cărora le putea preciza ceea ce i se întâmplă, însă nu a făcut acest lucru.

Avocat M.Dinu având cuvântul, în replică, arată că actiunea este dovedită, inculpatul a profitat de starea în care se afla victima. Dacă nu i se promitea că merge la doctor pentru a se trata de acea infirmitate la picior, aceasta nu ar fi părăsit ţara. Mai arată că victima nu putea să ascundă veniturile întrucît era păzită de membrii familiei inculpatului.

Referitor la infractiunea de furt, lasă la aprecierea instanei.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul D.I.C.O.T – Biroul Teritorial Călăraşi nr.79/D/2006 înregistrat la această instanţă la data de 26.XI.2007 sub nr.3070/116/2007 (739/P/2007) a fost trimis în judecată inculpatul Ş.M.Ş. – fiul lui … si …, născut la data de … în B., judetul B., fără studii, cetăţean român, necăsătorit, fără ocupatie, fără loc de muncă, stagiul militar nesatisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în …, f.f.l. în comuna P., str… nr.. jud.I., CNP…, pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p., art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.293 al.1 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.1 al.1 din OUG 112/2001 cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.12 al.1 din Lg.678/2001 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru toate infractiunile.

Din actele si lucrările dosarului, respectiv declaraţii parte vătămată, declaratii martori, procese verbale de căutare si comunicări Directia Penitenciarelor, Centrul Militar judetean Prahova, Evidenţa Populatiei si IGPR, acte de stare civilă, instanţa reţine în fapt următoarea situaţie:

Începând cu anul 1997 inculpatul Ş.M.Ş. împreună cu alţi membrii ai familiei sale, mama R.M., sora S.N. si concubina C.G., au mers în Italia la cerşit.

Din banii câştigaţi aceştia si-au construit o casă în comuna P. şi au cumpărat succesiv de la second hand mai multe autoturisme.

La data de 31.01.2003 inculpatul a fost returnat din Italia, fără paşaport, cu interdictia de a mai intra în această ţară până la data de 30.01.2007.

În aceste condiţii, pentru a se întoarce în Italia unde familia sa se afla la cersit, inculpatul s-a hotărât să găsească o persoana pe numele căreia să-şi facă un nou paşaport.

Ocazia a apărut repede când l-a cunoscut pe minorul S.V. care, împreună cu mama sa, îşi construiseră o baracă pe un teren din vecinătatea locuinţei sale.

Aflând din discuţiile cu aceştia că minorul S.V. nu are carte de identitate, inculpatul s-a hotărât să-şi facă paşaport folosind certificatul de naştere al acestuia.

Intrucât minorul a refuzat să-i dea inculpatului certificatul său de nastere, acesta s-a hotărât să-l fure.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, într-una din zile când nu era nimeni acasă, inculpatul a pătruns în baraca care nu era asigurată si din geanta în care ştia că îşi păstrează actele, a sustras certificatul de nastere al minorului S.V.

După ce şi-a bărbierit mustaţa pentru a arăta mai tânăr, cu certificatul de nastere furat, inculpatul Ş.M.Ş. s-a deplasat la Poliţia Municipiului Olteniţa si la IJP Călărasi, unde a înregistrat cereri prin care solicita eliberarea cărtii de identitate si a paşaportului pe numele de S.V.

În baza acestor declaraţii false, inculpatul Ş.M.Ş. a obţinut la data de 10.02.2003 cartea de identitate seria .. nr… iar la data de 26.02.2003 paşaportul nr… ambele pe numele S.V.

Sub această identitate falsă, inculpatul Ş.M.Ş. a trecut ilegal frontiera de stat a României si a altor state, de mai multe ori (6.03.2003, 24.03.2003, 04.04.2003, 31.07.2003) mergând în Italia unde familia sa se afla la cerşit.

Cunoscând-o si pe partea vătămată C.M. care locuia cu minorul S.V. si constatând că aceasta avea un handicap accentuat la un picior (luxaţie congenitală şold drept, monopareză membrul pelvin drept cu scurtarea acestuia cu 4 cm) inculpatul Ş.M.Ş. s-a hotărât să o ducă în Italia si să o exploateze la cerşit.

Pentru a o convinge, inculpatul i-a garantat părtii vătămate transport, cazare şi un loc de muncă ca menajeră la o bătrână sau la un restaurant.

Mai mult, acesta i-a promis că din banii căştigaţi o va ajuta să-şi opereze piciorul în Italia, unde el cunoştea un medic specialist.

Nevoile materiale si şansa efectuării intervenţiei chirurgicale în Italia au făcut pe partea vătămată C.M. să accepte propunerea inculpatului.

Timp de o săptămână cît inculpatul s-a ocupat cu eliberarea paşaportului părţii vătămate, aceasta a locuit la domiciliul acestuia.

Cei doi au plecat spre Italia în ziua de 21.08.2003 si pentru a înlătura orice suspiciune generată de handicapul părtii vătămate, la iniţiativa inculpatului, au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Arad în autoturisme diferite.

Ajunşi în oraşul Bologna, partea vătămată a fost cazată într-o baracă confecţionată din deşeuri lemnoase si carton, fără apă, curent sau căldură.

Incepând cu a treia zi, inculpatul i-a spus părţii vătămate că a fost adusă în Italia să cerşească, zilnic fiind dusă cu autoturismul de către acesta si obligată să cerşească la intersecţii, de la conducătorii auto care opreau la semafoare.

În fiecare seară, inculpatul îi lua părţii vătămate toţi banii căştigaţi din cerşit.

Partea vătămată a fost exploatată în acest mod timp de nouă luni, iar cei aproximativ 20.000 euro câştigaţi de ea din cerşit au fost însuşiţi de inculpatul Ş.M.Ş.

La data de 02.06.2004 partea vătămată a fost returnată în România după ce poliţia italiană a depistat-o fără forme legale de şedere.

Inculpatul Ş.M.Ş. a rămas în Italia până la data de 26.11.2005 când a fost returnat în urma unei detenţii pentru şedere ilegală, prezentându-se în faţa organelor italiene si române sub adevărata sa identitate.

Cu această ocazie, constatând că în evidenţele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Călăraşi, inculpatul nu apărea ca ieşit din ţară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara i-a întocmit dosarul penal nr.9989/P/2005 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 din OUG nr.112/2001 dosar aflat în prezent pe rolul Judecătoriei Timişoara.

Inculpatul deşi a fost legal citat la toate domiciliile indicate de acesta în faza de urmărire penală, nu s-a prezentat în instanţă, nefiind posibilă audierea acestuia.

Din declaraţiile aflate la dosarul de urmărire penală, instanţa constată că inculpatul Ş.M.Ş. a recunoscut în parte infracţiunile săvîrşite în modalităţile expuse mai sus.

A recunoscut că, având interdicţie de a intra în Italia, a sustras certificatul de naştere al minorului S.V. si că prin declaratii false în faţa autorităţilor si-a făcut carte de identitate si paşaport pe numele acestuia.

In ceea ce priveşte traficul de persoane, inculpatul nu a recunoscut această infracţiune, susţinând că doar a cazat-o la domiciliul său, timp de o săptămână, pe partea vătămată C.M. (timp în care i-a obţinut paşaportul acesteia), că a transportat-o şi a cazat-o în Italia unde aceasta a cerşit, nereuşind să-şi achite datoria pe care o avea la el, motiv pentru care nici nu a mai făcut intervenţia chirurgicală la picior, aşa cum îi promisese.

A recunoscut că i-a dat o palmă, fiind nemulţumit de suma de bani pe care o câştiga din cerşit în comparaţie cu familia lui. A mai recunoscut de asemenea în faţa organelor de anchetă penală că i-a luat toţi banii părţii vătămate pe care aceasta îi câştiga din cerşit în contul datoriei pe care aceasta o avea la el.

In faţa instanţei de judecată, apărătorul din oficiu desemnat pentru inculpat a solicitat achitarea acestuia în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p.rap la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 al.1 din Lg.678/2001, susţinând că nu există nici o probă care să conducă la faptul că inculpatul a sustras certificatul de naştere al părtii vătămate S.V. şi că nu s-a dovedit intenţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, partea vătămată nefiind constrânsă să cerşească, ea făcând acest lucru pentru nevoile sale personale si pentru achitarea datoriei pe care o avea faţă de inculpat.

Cererea de achitare formulată de apărătorul inculpatului urmează a fi respinsă întrucât din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine vinovăţia inculpatului si săvârşirea infracţiunilor de către acesta.

Astfel, partea vătămată a declarat în faţa instantei că a plecat în Italia, fiind minţită de inculpat că acolo va putea efectua o operaţie la picior pentru rezolvarea infirmităţii şi că o v-a ajuta să-şi găsească de muncă pentru a putea obţine banii necesari operaţiei.

Ajunsă în Italia, partea vătămată a fost pusă să cerşească în intersecţii şi nu a avut posibilitatea să se întoarcă în ţară întrucât inculpatul îi reţinuse toate actele. A mai arătat partea vătămată că a cerşit în aceste condiţii o perioada de 9 luni de zile si că toţi banii câştigati îi erau luaţi de către inculpat sau de familia acestuia.

Din declaraţia părtii vătămate a mai reieşit că aceasta nu avea posibilitatea să fugă întrucât în timp ce cerşea era urmărită îndeaproape de familia inculpatului.

Martorii audiaţi în cauză, respectiv S.A. si R.I. au invederat că inculpatul i-a sustras părţii vătămate S.V. certificatul de naştere şi şi-a făcut acte pentru plecarea din ţară folosindu-se de acest certificat. Martorii au mai declarat că partea vătămată S.V. nu a fost de acord să-i dea inculpatului certificatul de nastere, dar acesta a reuşit să-l sustragă întrucât cunoştea locul unde este ţinut acesta.

Din analiza în ansamblu a probelor administrate în cauză rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. a săvârşit infractiunea de trafic de persoane si de furt, astfel că urmează a se respinge cererea de achitare formulată în temeiul art.10 lit.a c.p.p.

Din materialul probator administrat rezultă de asemenea cu certitudine săvârşirea celorlalte infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului.

Astfel, făcând declaraţii false în faţa autorităţilor, IPJ Călărasi si Poliţia Municipiului Olteniţa, inculpatul a obţinut carte de identitate si paşaport pe numele minorului S.V.

Cu ajutorul acestor acte a trecut frontiera de stat a României si a altor state sub această identitate falsă, în mai multe rânduri (ieşiri – 6.03.2003, 4.04.2003, 21.08.2003 si intrări – 24.02.2003, 31.07.2003).

In drept, fapta inculpatului Ş.M.Ş. care în luna februarie 2003, pe timp de zi a sustras certificatul de nastere a minorului S.V. constituie infractiunea de furt calificat prev. de art.208 al. 1 – 209 al.2 lit.b c.p.;

Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 6.02.2003 si 20.02.2003 a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor IPJ Călărasi si Politiei municipiului Olteniţa, obţinând astfel carte de identitate seria …nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V., constituie infracţiunea de fals în declaraţii prev. de art.292 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care sub o identitate falsă (S.V.) a indus în eroare organele Politiei de Frontieră si a trecut ilegal în mai multe rânduri (6.03.2003, 24.03.2003, 4.04.2003, 21.07.2003 si 21.08.2003) frontiera de stat a României si a altor state pentru a ajunge în Italia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals privind identitatea, trecerea ilegală a frontierei de stat a României si trecerea ilegală a frontierei altor state, fapte prevăzute de art.293 al.1 c.p., art.70 al.1 din OUG 105/2001, aprobată prin Lg.243/2002 si art.1 al.1 din OUG nr.112/2001 aprobată prin Legea 252/2002, toate cu aplicarea art.41 al.2 c.p.

Fapta aceluiaşi inculpat care în luna august 2003 după ce au racolat si cazat pe partea vătămată C.M. a transportat-o în Italia unde a obligat-o să cerşească în folosul său, constituie infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

Din fişa de cazier judiciar, rezultă că inculpatul Ş.M.Ş. nu are antecedente penale. Figurează în cazier că a fost pusă în mişcare acţiunea penală la 13.06.2006 în dosarul nr.9989/P/2005 a Parchetul de pe lângă Judecatoria Timişoara pentru art.70 al.1 din OUG nr.105/2001 si art.1 al.1 din OUG 112/2001, dar nu apare nici o condamnare.

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului, tribunalul urmează a avea în vedere persoana inculpatului, respectiv, tânăr în vârstă de 27 de ani, fără antecedente penale, natura infracţiunilor, modalitatea de săvârşire a acestora, gradul sporit de pericol social al acestora, urmările produse, poziţia inculpatului de sustragere de la judecată.

Faţă de aceste circumstanţe, tribunalul apreciază că scopul pedepsei si reeducarea inculpatului nu se pot realiza decât prin aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detentie cu aplicarea art.71 c.p., începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinte si până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 urmează a dispune confisarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20.000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prev. de art.12 al.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. urmează a dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… si paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, tribunalul constată că partea vătămată C.M. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, tribunalul urmează a admite cererea de despăgubiri civile formulată de C.M. si a obliga pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Urmează a lua act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 c.pr.p. urmează a obliga pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare formulată de inculpatul Ş.M.Ş., prin apărător, în temeiul art.11 pct.2 lit.a c.p.p. raportat la art.10 lit.a c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.208 al.1 – 209 al.2 lit.b c.p. si art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.208 alin.1- 209 alin.2 lit.b c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., fiul lui … şi …, născut la data de … in B., judeţul B., CNP …, domiciliat în P.., str… nr.. judeţul P…. fără forme legale în comuna P…, str… nr…, judetul I…, la 3 ani închisoare.

În baza art.292 c.p.cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.293 alin.1 c.p. cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.70 alin.1 din OUG nr.105/2001 cu aplicarea art.41 al.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş., la 2 ani închisoare.

În baza art.1 alin.1 din OUG nr.112/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 c.p. condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 2 ani închisoare.

În baza art.12 alin.1 din Lg.678/2001 condamnă pe inculpatul Ş.M.Ş. la 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art.33-34 c.p. inculpatul Ş.M.Ş. va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a si b c.p. pe o perioada de 3 ani.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului Ş.M.Ş. exercitiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a si b c.p. începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.19 din Lg.678/2001 dispune confiscarea specială în folosul statului de la inculpatul Ş.M.Ş. a sumei de 20000 euro, dobândită în urma săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.12 alin.1 din Lg.678/2001.

În baza art.348 c.p.p. dispune desfiinţarea actelor false, respectiv cartea de identitate seria … nr… şi paşaportul nr…, ambele pe numele de S.V. (acte aflate în posesia inculpatului).

Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă C.M. si obligă pe inculpat către această parte civilă la plata sumei de 5000 lei (RON) cu titlu de daune morale.

Ia act că partea vătămată S.V. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Obligă pe inculpatul Ş.M.Ş. către stat la plata sumei de 1000 lei (RON), cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu în faza de judecată.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro