404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Penal – violarea de domiciliu (art.192 C.p.) – al. 2 Cp.

Pe rol judecarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară şi inculpatul S.V. împotriva sentinţei penale nr.110/5.06.2008 pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară în dosarul nr.733/249/2007.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat: apelantul inculpat S.V. în stare de arest şi asistat de av. M.M., intimatul inculpat I.C. personal şi asistat de av. M.D. prin substituirea doamnei avocat AM.D., care răspunde şi pentru intimaţii inculpaţi C.D., C.M.C. şi D.S., avocat A.D. care substituie pe avocat B.B. pentru intimaţii inculpaţi B.G., I.N. şi C.M., lipsă fiind intimaţii inculpaţi C.D., C.M.C., B.G., I.N., C.M., D.S. şi intimatul parte vătămată N.C..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Apelantul inculpat S.V., având cuvântul, arată că revine asupra cererii de retragere a apelului formulată la un termen anterior şi îşi menţine apelul.

Reprezentanta Parchetului, avocat M.M., avocat M.D. şi avocat A.D., având cuvântul, pe rând, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru susţineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Reprezentanta parchetului, având cuvântul, solicită admiterea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară pentru motivele invocate în scris, respectiv greşita achitare a celorlalţi coinculpaţi pentru infracţiunea de violare de domiciliu.

În plus, înţelege să invoce, oral, trei motive de nulitate care atrag desfiinţarea în tot a soluţiei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În primul rând, instanţa de fond nu s-a pronunţat pe cererea apărătorului inculpatului S.V. de aplicare a dispoziţiilor art. 73 lit b C.p.p., respectiv, s-a solicitat a se reţine în favoarea inculpatului provocarea din partea victimei, însă instanţa nici în considerente şi nici în dispozitiv nu s-a pronunţat asupra acestei cereri.

Un al doilea motiv vizează faptul că, deşi în considerentele sentinţei de fond se precizează că nu va aplica dispoziţiile art. 118 lit.b C.p. deoarece bunurile găsite asupra inculpaţilor cu ocazia depistării lor pe autostradă nu a rezultat că-i aparţin inculpatului S.V. Tot în aceleaşi considerente, la fila 780 verso, instanţa precizează că inculpatul S. a săvârşit infracţiunea de violare de domiciliu înarmat cu o bâtă şi alte obiecte contondente, astfel că se contrazice.

Un al treilea motiv de nelegalitate este acela că instanţa de fond s-a antepronunţat. Deşi s-a solicitat de către apărători schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de violare de domiciliu, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice în sensul că inculpaţilor achitaţi le-a înlăturat de la încadrarea juridică a faptei de violare de domiciliu dispoziţiile privitoare la fapta comisă de mai multe persoane şi împreună cu un minor.

Cu alte cuvinte, înainte de dezbaterile pe fond, instanţa, înlăturând aceste circumstanţe agravante – comiterea faptei pentru răzbunare şi împreună cu un minor – echivalează cu o antepronunţare.

Solicită a se avea în vedere şi motivul invocat în scris cu privire la achitarea celorlalţi inculpaţi, deoarece probele,în totalitatea lor confirmă participaţia penală a acestora, mai ales că la urmărirea penală au descris în amănunt modalitatea în care au comis fapta.

Solicită a se avea în vedere contrarietatea dintre declaraţiile coinculpaţilor, în care fiecare dintre ei încearcă să se dezvinovăţească şi plasând-ul numai pe inculpatul S. în locuinţa victimei, apreciază că instanţa de fond nu a exercitat suficient rol activ.

În situaţia în care se vor respinge motivele invocate, solicită să se constate că şi ceilalţi coinculpaţi se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor şi în consecinţă să se dispună şi condamnarea lor.

Avocat M.M. pentru apelantul inculpat S.V., solicită admiterea apelului, casarea sentinţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la cererea formulată de apărătorul apelantului privind reţinerea circumstanţei prevăzută de art. 73 C.p., respectiv provocarea.

În subsidiar, solicită redozarea pedepsei, întrucât apreciază pedeapsa aplicată ca fiind excesiv de aspră faţă de circumstanţele comiterii faptei şi faţă de situaţia că ceilalţi coinculpaţi au fost achitaţi, deşi instanţa de fond a reţinut că, partea vătămată arată că a fost bătut de către I.C.

În ceea ce priveşte apelul parchetului, solicită admiterea acestuia.

Avocat M.D. pentru intimaţii inculpaţi I.C., C.D., C.M.C. şi D.S., având cuvântul, solicită respingerea apelului declarat de parchet şi menţinerea sentinţei de fond pe care o apreciază ca fiind legală şi temeinică.

Arată că instanţa de fond, atunci când a pronunţat soluţia, a coroborat întregul material probator şi nu numai declaraţia unui inculpat sau a celuilalt.

Consideră că în mod corect a dispus achitarea inculpaţilor pe care îi apără.

În ceea ce priveşte prevederea reglementată de art. 73 lit.b C.p., chiar dacă nu se face vorbire în considerentele sentinţei de fond, încheierile premergătoare pronunţării acestei sentinţe, vorbesc de la sine şi apreciază că acesta nu este un motiv care să conducă la casarea în totalitate a sentinţei de fond.

Cu privire la apelul declarat de către inculpatul S.V., arată că lasă la aprecierea instanţei.

Totodată, solicită obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare stabilite prin protocol.

Avocat A.D. pentru intimaţii inculpaţi B.G., I.N. şi C.M., având cuvântul, solicită respingerea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară întrucât apreciază ca fiind temeinică şi legală sentinţa instanţei de fond şi consideră că motivul pentru care s-a solicitat desfiinţarea în tot a sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare având în vedere că instanţa nu s-a pronunţat pe o cerere esenţială nu poate fi reţinută.

Arată că această cerere a fost formulată pentru a se avea în vedere la individualizarea pedepsei, la stabilirea circumstanţelor în care a fost săvârşită fapta, ori, apreciază că, aşa cum rezultă şi din considerente, instanţa de fond a avut în vedere această cerere prin pedeapsa aplicată apelantului inculpat S.V.

Referitor la critica privind antepronunţarea de către instanţa de fond, solicită respingerea acesteia întrucât apreciază că respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice nu se regăseşte în soluţia de achitare. Consideră că această cerere a fost respinsă în mod temeinic, instanţa de fond având în vedere materialul probator administrat în cauză.

În ceea ce priveşte temeinica soluţiei, consideră că instanţa a apreciat în mod corect probele, cu privire la intimatul I.N., într-adevăr, nu se poate reţine în sarcina acestuia vinovăţia în săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu din moment ce din tot materialul probator administrat în cauză rezultă că a pătruns în locuinţa părţii vătămate cu scopul de a-l scoate pe inculpatul S.V.

Cu privire la intimaţii B.G. şi C.M., deasemenea, din probele administrate în cauză nu rezultă faptul că aceştia ar fi săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii cu vinovăţie astfel că achitarea pronunţată este temeinică.

Menţionează că lasă la aprecierea instanţei apelul declarat de inculpatul S.V.

Totodată, solicită obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Reprezentanta parchetului, având cuvântul, solicită admiterea apelului declarat de inculpatul S.V.

Inculpatul S.V., în ultimul său cuvânt, solicită să se constate că deşi la instanţa de fond partea vătămată a declarat că nu el a fost cel care l-a lovit, în mod surprinzător, a dispus condamnarea sa.

Consideră pedeapsa aplicată ca fiind mult prea aspră şi solicită să se dispună condamnarea pentru faptele comise de el şi nu de către alte persoane.

Intimatul inculpat I.C., în ultimul său cuvânt, arată că nu s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate pentru a se răzbuna. Menţionează că nu a lovit nici o persoană ci doar l-a imobilizat pe inculpatul S.

T R I B U N A L U L

Asupra apelurilor penale de faţă;

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară nr.344/P/2005 din 09.05.200, Judecătoeia Lehliu Gară a fost sesizată pentru judecarea inculpaţilor:

-I.C., fiul lui x şi y, născut la data de , în mun. , cetăţean , studii , cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com., satul, jud., CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.37 lit.,,a” din C.pen. şi art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-S.V., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în com. , jud., cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domiciliu”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.37 lit.,,b” din C.pen. şi art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-C.D., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-C.M.C. , fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud. , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-B.G., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 5 clase, vânzător, necăsătorit, un copil minor în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud. , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-I.N., fiul x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în com. , jud. , cetăţean român, studii 8 clase, pensionar, căsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , str. , nr. jud. , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-C.M. fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 5 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, doi copii minori în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în mun. , str. , nr., bl., ap., sector , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen.;

-D.S., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 10 clase, lucrător pe şantier, necăsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud. , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.75 lit.,,c şi d” din C.pen..

Potrivit actului de sesizare a instanţei, infracţiunea reţinută în sarcina inculpaţilor constă în aceea că, în ziua de 31.07.2005 inculpaţii, înarmaţi cu bâte şi alte obiecte contondente şi tăietor-înţepătoare, împreună cu minorii C.M. şi I.C., au pătruns în curtea părţii vătămate N.C. pe care l-au agresat fizic.

Soluţionând cauza, Judecătoria Lehliu Gară prin sentinţa penală nr. 110 din 05.06.2008, a luat act de schimbarea încadrării juridice dată infracţiunii reţinute în sarcina inculpaţilor S.V., I.C., I.N., C.D., C.M.C., B.G., C.M. şi D.S., în sensul înlăturării din această încadrare a dispoziţiilor art.75 lit.,,c şi d” din C.pen. în privinţa inculpaţilor I.C., I.N. C.D., C.M.C., B.G., C.M. şi D.S., şi a dispoziţiilor art 75 lit.,,c” din C.pen. în privinţa inculpatului S.V..

În temeiul art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.37 lit.,,b” din C.pen. şi a art.75 lit.,,d” din C.pen. a condamnat pe inculpatul S.V., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în com. , jud. , cetăţean român, studii 6 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – , la pedeapsa închisorii de 5 ani.

Pe durata executării pedepsei cu închisoarea de 5 ani, inculpatului S.V. i s-au interzis exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.”a şi b” din C.pen., în temeiul art.71 din C.pen..

A luat act că inculpatul S.V. este arestat în altă cauză.

În temeiul art.11 punctul 2 lit.,,a” din C.pr.pen. cu aplicarea art.10 al.1 lit.,,d” din C.pr.pen.a achitat pe inculpatul I.C., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 12 clase, vânzător, căsătorit, un copil minor în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, cunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud. , CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen. cu aplicarea art.37 lit.,,a” din C.pen..

În temeiul art.11 punctul 2 lit.,,a” din C.pr.pen. cu aplicarea art.10 al.1 lit.,,d” din C.pr.pen. a achitat pe inculpatul I. N. fiul x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în com. , jud. , cetăţean român, studii 8 clase, pensionar, căsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , str. ,nr. jud., CNP – , acuzat de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen..

În temeiul art.11 punctul 2 lit.,,a” din C.pr.pen. cu aplicarea art.10 al.1 lit.,,c” din C.pr.pen., a achitat pe inculpaţii:

-C.D., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 10 clase plus Şcoală Profesională, şomer, necăsătorit, un copil minor în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – ;

-C.M.C. , fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 10 clase, şomer, necăsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – ;

-B.G, fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 5 clase, vânzător, necăsătorit, un copil minor în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – ;

-C.M., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 5 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, doi copii minori în întreţinere, stagiul militar nesatisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în mun. , str. , nr., bl., ap., sector , CNP – ;

-D.S., fiul lui x şi y, născut la data de xx.yy.zzzz, în mun. , cetăţean român, studii 10 clase, lucrător pe şantier, necăsătorit, fără copii minori în întreţinere, stagiul militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în com. , satul , jud., CNP – , acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de “violare de domicilui”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.192 al.2 din C.pen..

În temeiul art.191 al.1 din Cod pr.penală a obligat pe inculpatul S.V. să plătească statului suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, din care 150 lei reprezintă onorariu apărător oficiu pentru acest inculpat- av. G.P..

În temeiul art.192 al.3 din Cod pr. penală, onorariul apărător oficiu în cuantum de 450 lei-av. C.M. pentru inculpaţii C.D., B.G. şi C.M., a rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară şi inculpatul S.V.

Prin motivele depuse la dosarul cauzei, Ministerul Public critică hotărârea primei instanţe pentru nelegalitate în baza celor de mai jos.

Un prim motiv de apel vizează achitarea inculpaţilor I.C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 192 al.2 C.p. cu aplicarea art. 37 lit.a C.p. şi a inculpatului I.N. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 192 al2 C.p., apreciind în mod greşit că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii lipsind vinovăţia inculpaţilor.

Un alt motiv de apel se referă la greşita achitare a inculpaţilor C.D., C.M.C. şi D.S. pentru săvârşirea de către aceştia a infracţiunii prevăzute de art. 192 al.2 C.p. apreciind că inculpaţii nu au săvârşit infracţiunea, probatoriile fiind insuficiente pentru a stabili cu certitudine vinovăţia inculpaţilor.

Procurorul de şedinţă având cuvântul învederează instanţei că există încă trei motive de nulitate a hotărârii de fond care impun desfiinţarea în tot a soluţiei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Primul dintre aceste trei motive se referă la omisiunea instanţei de a se pronunţa pe cererea inculpatului S.V. de aplicare a dispoziţiilor art. 73 lit.b C.p., respectiv provocarea inculpatului din partea victimei.

Al doilea motiv de apel vizează faptul că instanţa de fond nu a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 118 lit.b C.p. privind confiscarea bunurilor care au servit la comiterea faptei apreciind că nu aparţin inculpatului S.V., deşi în considerentele hotărârii la fila 780 verso instanţa precizează că inculpatul a săvârşit infracţiunea de violare de domiciliu înarmat cu o bâtă şi alte obiecte contondente.

Al treilea motiv de nelegalitate constă în faptul că instanţa s-a antepronunţat dispunând, anterior pronunţării hotărârii, schimbarea încadrării juridice a faptei de violare de domiciliu înlăturând pentru inculpaţii achitaţi dispoziţiile privitoare la faptă agravanta comiterii de mai multe persoane şi împreună cu un minor.

Apelantul inculpat S.V., având cuvântul a invederat instanţei că revine asupra cererii de retragere a apelului formulată în şedinţa din 12 martie 2009 şi îşi menţine calea de atac.

Apelantul arată că achiesează la motivul de apel al parchetului, respectiv cel ce vizează omisiunea instanţei de a se pronunţa pe cererea sa de aplicare a dispoziţiilor art. 73 lit.b C.p.

În subsidiar, acesta a solicitat redozarea pedepsei, cuantumul acesteia la care s-a orientat prima instanţă fiind excesiv în raport de circumstanţele comiterii faptei şi faţă de faptul că ceilalţi inculpaţi au fost achitaţi deşi însăşi instanţa a reţinut că partea vătămată a arătat că a fost bătută de către inculpatul I.C.

Apelurile sunt nefondate şi vor fi respinse.

Astfel, tribunalul apreciază corectă soluţia de achitare a inculpaţilor I.C. şi I.N., C.D., C.M.C. şi D.S., pentru infracţiunea de violare de domiciliu întrucât, aşa cum rezultă din întregul material probator, aceştia au pătruns în curtea părţii vătămate cu scopul de a-l scoate pe inculpatul S.V. din domiciliul părţii vătămate, fără intenţia de a comite vreo faptă penală.

Aşa fiind, în mod vădit faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, şi anume intenţia.

Declaraţia martorului I.N., potrivit căreia toţi inculpaţii au pătruns în curtea părţii vătămate, nu poate constitui o probă certă în reţinerea în sarcina inculpaţilor achitaţi a infracţiunii de violare de domiciliu întrucât prezenţa acestora în curtea părţii vătămate a fost justificată prin celelalte probe aflate la dosar din care rezultă, aşa cum s-a reţinut mai sus, că aceştia au urmărit îndepărtarea inculpatului S.V.

Nici celelalte motive de apel invocate de parchet nu pot fi primite.

În dosarul cauzei nu există nici o probă care să justifice aplicarea art. 118 lit.b C.p., bunurile fiind găsite asupra inculpaţilor achitaţi.

Deasemenea, argumentele pe care se sprijină soluţia fondului sunt şi motivele pentru care instanţa nu a primit cererea inculpatului S. privind aplicarea art. 73 lit.b C.p. din partea părţii vătămate.

În ceea ce priveşte motivul de apel referitor la antepronunţaea instanţei, tribunalul îl apreciază nefondat, instanţa fiind îndreptăţită să pună în discuţia părţilor până la dezbaterile pe fond orice problemă de fapt şi de drept, părţile având posibilitatea apărării.

Pentru considerentele de mai sus şi apelul inculpatului S.V. este nefondat pentru motivul referitor la omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa pe aplicarea art. 73 lit.b C.p.

Cât priveşte redozarea pedepsei tribunalul apreciază apelul, deasemenea, nefondat faţă de gravitatea faptei şi urmările acesteia.

Pentru aceste argumente, instanţa urmează ca în baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p. să respingă, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară şi inculpatul S.V. împotriva sentinţei penale nr. 110/05.06.2008 pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară.

Urmează a obliga pe apelantul S.V. la 3.200 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu pentru arestarea inculpatului, iar câte 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu pentru fiecare dintre inculpaţii intimaţi.

Celelalte cheltuieli judiciare vor rămâne în statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p.

Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară şi inculpatul S.V. împotriva sentinţei penale nr. 110/05.06.2008 pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară.

Obligă pe apelantul S.V. la 3.200 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariu apărător oficiu pentru arestarea inculpatului, iar câte 400 lei reprezintă onorariu apărător oficiu pentru fiecare dintre inculpaţii intimaţi.

Celelalte cheltuieli judiciare rămân în statului.

Cu recurs în 10 zile pentru procuror şi cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă, termenul curgând de la pronunţare pentru procuror şi cei prezenţi.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Iunie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro