404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs civil. Acţiune în pretenţii.

Recurs civil. Actiune în pretentii.

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria O sub nr. 2272/269/2009 reclamanta C.N.C.F. „ C.F.R.” SA – Regionala Bucuresti a chemat în judecata pe pârâta D.A. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 866 lei reprezentând contravaloare prejudiciu.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca la 20.02.2008, pârâta D. A. a încheiat un contract de închiriere cu martora L. B., persoana fizica autorizata, ce avea ca obiect imobilul fostei statii CFR Plataresti, asupra careia detine dreptul de proprietate, însa nu a declarat organelor fiscale competente venitul realizat, în acest mod creând un prejudiciu bugetului de stat de 866 lei.

Constatarea savârsirii aceste fapte a fost facuta în urma unei plângeri depuse de societate în care a fost reclamat faptul ca numita D. A. ar fi ocupat fara drept si terenul aferent constructiei închiriate, respectiv o suprafata de 2.000 m.p.

Administratia Finantelor Publice a Sect. 2 Bucuresti, acolo unde are pârâta domiciliul stabil, prin adresa nr. 20401/2009 a sesizat ca aceasta nu a declarat contractul de închiriere conform legii privind codul fiscal, omisiune prin care a prejudiciat statul cu suma de 866 lei.

Fata de aceste motive a solicitat admiterea actiunii si obligarea pârâtei la plata sumei de 866 lei actualizata la data platii efective.

In drept reclamanta a invocat dispoz. art. 998 si urm. C. civil.

Conf. art. 242 alin. 2 C.pr.civila a solicitat judecarea cauzei si în lipsa.

La dosar reclamanta a depus Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ din 29.04.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria O privind pe pârâta.

Procedura de citare cu pârâta a fost legal îndeplinita însa aceasta nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si nu a formulat întâmpinare, fiind citata cu aceasta mentiune.

Solutionând cauza, Judecatoria O prin sentinta civila nr. 2075/2009 a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta.

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut în vedere faptul ca din nici o proba a dosarului nu rezulta ca reclamanta a fost cea prejudiciata cu suma de 866 lei.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamanta CFR Sa Regionala Bucuresti, care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, în sensul ca gresit nu a fost avuta în vedere nedeclararea catre organele fiscale de catre pârâta a contractului de închiriere cu L. B. asupra imobilului fostei statii CFR Plataresti, conform legii, cauzând un prejudiciu de 866 lei statului.

Au fost invocate dispozitiile art.304 c.pr.civila.

În contradictoriu, intimata nu s-a prezentat si nu si-a exprimat optiunea.

Analizând recursul declarat prin prisma motivatiei sale, a probatoriului administrat, a dispozitiilor legale incidente, tribunalul constata ca recursul este nefondat, urmând a-l respinge în considerarea urmatoarelor:

Dispozitiile legale invocate de reclamanta, obiectul actiunii fac trimitere la regimul raspunderii civile delictuale, regim din care face parte si regula despagubirii celui ce a suferit prejudiciul pretins în cauza- „…care cauzeaza altuia…” art.998 c.civil.

Dispozitiile art. 109 c.pr.civila folosesc, în dispozitiile generale privind judecata înaintea primei instante, sintagma „oricine pretinde un drept…”, toate acestea fiind în sensul exclusiv al necesitatii invocarii unui drept/prejudiciu propriu, altfel neputând fi pretinsa repararea prejudiciului altei persoane.

Cum acest aspect a fost retinut si de prima instanta, recursul declarat de fata nu poate fi admis, urmând deci a fi respins, conform art.312 c.pr.civila, mentinând sentinta atacata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro