404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs civil. Nulitate absolută titlu de proprietate.

Prin cererea înregistrata la Judecatoria O sub nr. 1572/269/2009 reclamanta D S a chemat în judecata pe pârâtii Z D, Comisia judeteana Calarasi si Comisia locala C pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 98.793/6.09.2007 numai cu privire la suprafata de teren intravilan de 2371 m.p. reconstituita lui Z D în T. 31/1, P. 2143 – 2144/1 si 2144/2.

In motivarea cererii reclamanta arata ca este nepoata de fiu predecedat a pârâtului Z D. Parintii sai Z M si Z I au fost casatoriti din anul 1957 iar cu aceasta ocazie au primit de la bunicul patern, respectiv pârâtul din aceasta cauza, un teren în suprafata de 2371 m.p. Acest teren era detinut fara titlu de bunic, însa parintii sai l-au înregistrat în evidentele fiscale din anul 1969, platind impozit legal. Acest lucru rezulta si de Administratia Fiscala a orasului B nr. 6343/16.09.2007.

In anul 1978, parintii sai au ridicat o locuinta P + 1 pe care de asemenea au înregistrat-o în registrele Consiliului Popular al com. B comportându-se ca proprietari.

La data de 30.12.1997 tatal sau Z I a încetat din viata iar la 15.04.2006 mama sa Z I.

Prin CM nr. 948/2004 s-a dezbatut succesiunea tatalui sau însa nu a declarat la masa succesorala cota de ˝ din imobilul în suprafata de 2371 m.p. teren si locuinta P + 1 întrucât parintii sai nu detineau acte de proprietate.

Prin cererea înregistrata sub nr. 2896/269/28.08.2007 la Judecatoria O a chemat în judecata Primaria C cu actiune în uzucapiune pentru terenul în suprafata de 2371 m.p., accesiune imobiliara cu privire la constructie, completarea CM nr. 948/2004 si dezbaterea succesiunii defunctei Z I.

Prin sentinta civila nr. 2106/18.10.2007 pronuntata de Judecatoria O instanta a admis toate capetele de cerere, constatând ca în baza probatoriului administrat a facut dovada deplina a posesiei utile timp de mai bine de 30 de ani, cu privire la terenul în suprafata de 2371 m.p. pe care parintii sai au edificat locuinta.

Cu toate acestea, comisia locala de fond funciar a admis cererea pârâtului Z G cu privire la reconstituirea acestei suprafete de teren pe care nu o mai folosea din anul 1969 si pentru care nu detinea nici un act de proprietate.

Astfel, în baza propunerii Comisiei locale de fond funciar C, a fost emis titlul de proprietate nr. 98.793/2007 pe numele pârâtului Z D, în timpul judecatii dosarului sau si de care primaria avea cunostinta, fiind parte în proces.

Bunicul sau s-a adresat comisiei de fond funciar cu privire la reconstituirea suprafetei de teren de 2371 m.p. cuprinsa în T. 31/1, P. 2143 – 44, 2144/1 si 2144/2 dupa ce parintii sai au încetat din viata, considerând probabil ca din acel moment i se cuvine.

Împotriva acestuia, cât si împotriva numitului Z T (fratele tatalui sau) au formulat plângere penala care a fost înregistrata sub nr. 920/P/2008 la Parchetul de pe lânga Judecatoria O. Prin Ordonanta din 31.03.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a celor doi învinuiti cu privire la savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 alin.1 – 209 alin. 1 c.p. rap. la art. 210 c.p. si art. 220 alin. 3 c.p. întrucât faptelor le lipseste unui din elementele constitutive ale infractiunii.

Potrivit art. III alin. 1, lit. a si c din Lg. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta actele emise cu încalcarea prev. legii fondului funciar nr. 18/1991 daca au fost reconstituite sau constituite drepturi de proprietate în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndeplinite, potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri sau daca au fost reconstituite sau constituite drepturi de proprietate în intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari.

Întrucât se afla într-o asemenea situatie în care invocând uzucapiunea ca mod originar de dobândire a proprietatii terenului în discutie de catre parintii sai, considera ca în mod injust si cu încalcarea dispoz. legale a fost emis titlul de proprietate a carui nulitate absoluta partiala o solicita.

De la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii nr. 2106/2007 s-a înregistrat în evidentele fiscale ale Primariei C, cu imobilul teren si constructie, la partida parintilor sai, în calitate de mostenitoare a acestora, platind impozit în mod legal.

Fata de aceste motive, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

In drept reclamanta a invocat dispoz. art. III alin. 1 lit. a si c din Lg. 159/1997.

La dosar reclamanta a depus titlul de proprietate nr. 98793/2007, taxa judiciara de timbru, sentinta civila nr. 2106/2007 pronuntata de Judecatoria O definitiva si irevocabila, certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, chitanta privind plata taxelor si impozitelor, copia cartii sale de identitate, dispozitia nr. 67/2009 emisa de Primaria com.C, procesul verbal de autentificare nr. 978/406/26. noiembrie 1959 si actul de vânzare – cumparare din 17 august 1934.

In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat probele cu înscrisuri, interogatorii si 2 martori.

Prezent în instanta, curatorul pârâtului Z D, Z T, a solicitat sa se ia act ca nu are probe de formulat în aparare.

Pentru o justa solutionare a cererii au fost solicitate Comisiei locale C toate actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 98793/6.09.2007 eliberat pe numele pârâtului.

Din declaratiile martorilor audiati la propunerea reclamantei rezulta ca pârâtul Z D este bunicul reclamantei, tatal defunctului Z M. In anii 1960 dupa casatoria fiului sau Z M, pârâtul i-a dat o suprafata de circa 25 ari pentru constructia unei case. La acel moment, pe teren exista o alta constructie edificata de pârât, constructie demolata de defunctul Z M si sotia acestuia. De asemenea, martorii au declarat ca dupa decesul defunctului Z M, pârâtul a ridicat pretentii asupra terenului pe care l-a posedat acesta, motivând ca este proprietatea sa.

Solutionând cauza, prin sentinta civila nr.2233/2009, Judecatoria O a respins actiunea formulata de reclamanta D S, împotriva pârâtilor Z D, prin curator Z T, Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana Calarasi.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca situatia invocata de reclamanta nu se înscrie în dispozitiile art.III alin.1 lit.a sic din Legea nr.169/1997, pârâtul fiind îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu care s-a înscris în C.A.P., la înscrierea în C.A.P. pe suprafata în discutie fiind ridicata si o casa tot de acesta, în care a permis fiului sau si nurorii sa locuiasca

Autorii reclamantului nu au avut atribuit în folosinta terenul de la C.A.P. pentru a le fi aplicabile dispozitiile art.24 din Legea nr.18/1991 si nici nu au avut alt titlu pentru aceasta suprafata .

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta aratând ca bunicului sau Z D i s-a reconstituit în mod nelegal întreaga suprafata de teren de 4,70 ha teren, desi nu a înscris în C.A.P. decât 2,94 ha.

Terenul intravilan în suprafata de 2371 m.p. arata ca a fost daruit de acesta fiului sau în 1957 cu ocazia casatoriei pentru a-si edifica o locuinta, motiv pentru care Z M si Z I nu mai figureaza ca membrii ai gospodariei bunicului în perioada 1959-1963, fiind deci înscrisi în perioada separata.

Examinând actele si lucrarile dosarului în raport de critica formulata, tribunalul retine ca pârâtului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata în discutie prin titlul de proprietate nr.98793 din 6 septembrie 2007, aflat în copie la dosar, urmare cererii facute în baza Legii nr.18/1991, la baza emiterii titlului fiind evidentele din registrul agricol.

Indiferent de mentiunile de pe manseta filei din registrul agricol, este de observat ca autorul sau, Z M, tatal reclamantei nu a facut o cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete si nici reclamanta nu a facut vreo cerere dupa moartea sa, în baza legii nr.1/2000 sau 247/2005.

În aceasta situatie actiunea sa este lipsita de înteles practic, nulitatea partiala a titlului de proprietate neputând fi justificata potrivit legilor de mai sus sau a Legii nr.18/1991 si deci nu poate detine un titlu de proprietate pe suprafata în discutie conform procedurii acestor legi.

Este adevarat ca parintilor sai, prin sentinta civila nr.2106/2007 a Judecatoriei O li s-a constatat dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2371 m.p. ca urmare a uzucapiunii iar reclamanta a fost declarata singura mostenitoare a acestora, însa aceasta a intervenit dupa emiterea titlului de proprietate si oricum nu poate constitui temei pentru anularea acestuia, sentinta nefiind opozabila pârâtului.

Într-o eventuala disputa privind tulburarea dreptului dobândit prin aceasta sentinta se poate doar solicita compararea titlurilor.

Pentru cele expuse recursul este neîntemeiat si urmeaza a fi respins.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Recursul a fost legal timbrat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro