404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PLÂNGERE FORMULATA ÎMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEÎNCEPERE A URMARIRII PENALE CONFORM ART. 278 INDICE 1 C.P.P.

PLÂNGERE FORMULATA ÎMPOTRIVA REZOLUTIEI DE NEÎNCEPERE A URMARIRII PENALE CONFORM ART. 278 INDICE 1 C.P.P.

Potrivit art. 278 indice 1 C.p.p. dupa respingerea plângerii facute conform art. 275 – 278 C.p.p. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei, ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, a scoaterii de sub urmarire penala sau de încetare a urmarii penale, date de procurer, persoana vatamata, precum si orice alte persoane, ale caror interese legitime sunt vatamate, pot face plângere, în termen de 20 zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278 C.p.p., la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta.

Prin sentinta penala nr. X/2010, instanta de judecata a admis plângerea formulata de petentul T.M.S. prin reprezentant legal R.M. si a dispus desfiintarea Rezolutiei nr. 12906/P/2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria C. si a Rezolutiei nr. 745/II/2/2009 pronuntata de Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Judecatroria C. privind neînceperea urmaririi penale fata de intimatele N.M., C.A.D. si T.L. pentru savârsirea infractiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificata prev. de art. 246 C.p. raportat la art. 248 indice 1 C.p., de abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi în forma calificata prev. de art. 247 C.p. raportat la art. 248 indice 1 C.p., de abuz în serviciu prev. de art.246 C.p., de abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi prev. de art. 247 C.p. si fals intellectual, prev. de art. 289 alin.1 C.p. .

A dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria C. în vederea începerii urmaririi penale împotriva intimatelor pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 246 C.p., art. 247 C.p., art. 289 alin.1 C.p., art. 246 C.p. raportat la art. 248 indice 1 C.p., art. 247 C.p. raportat la art. 248 indice 1 C.p., sens în care se va completa dosarul cauzei cu fisa postului pentru director si director adjunct, în vederea clarificarii atributiilor de serviciu ce reveneau acestor cadre de conducere ale Liceului „George Calinescu” din Constanta.

Se va proceda la luarea unei declaratii dirigentei clasei petentului, pentru a se clarifica daca acesta are un comportament exagerat si diferit fata de colectivul clasei, care impunea luarea masurilor stabilite privind mutarea petentului în alta clasa.

În raport de Normele pentru completarea si folosirea catalogului de clasa si a fisei posturilor privind atributiile directorului, directorului adjunct, dirigintelui si secretarului sa se stabileasca cine avea competenta înscrierii mentiunilor în catalog la rubrica rezervata transferurilor.

Se va stabili daca exista o disproportie vadita între sanctiunea aplicata petentului si situatia concreta generata de acesta si daca în cauza se puteau aplica alte sanctiuni, conform art. 118 alin.2 din Ordinul nr. 4925/08.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitare.

Se va stabili daca în clasa si respectiv în liceu, mai sunt elevi care manifesta un comportament similar cu al petentului, si daca fata de acestia s-au luat aceleasi masuri sanctionatorii, sau, în speta, pentru petent s-a aplicat o masura disciplinara discriminatorie.

În raport cu „tabelul cu elevi care au încalcat R.O.I. în timpul orei” se va face cercetari daca si pentru elevii înscrisi în acest tabel s-au luat masuri similare cu cele aplicate petentului.

Se va stabili daca la pronuntarea solutiei de catre Procurorul si Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta s-au avut în vedere prevederile art. 44 alin.3 C.p.p., în sensul respectarii sentintei civile nr. 233/05.03.2009 pronuntata de Tribunalul Constanta.

Se va stabili daca în catalog, la rubrica „Mentiuni” (fila 129 din dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta) privind mutarea petentului de la clasa a X-a B, s-a savârsit infractiunea de fals, prin completarea cu mentiunea „si a deciziei 26/15.10.2008”, întrucât din copia acestui înscris rezulta ca rândul 3 este completat cu mentiunea „si a deciziei”, iar între rândurile trei si patru apare mentiunea „Director”.

Se va stabili daca la aplicarea sanctiunii petentului de mutare în alta clasa, s-a aplicat acelasi procedeu ca si la ridicarea sanctiunii si a reînmatricularii în clasa de origine, când s-a convocat Consiliul Profesoral al liceului.

Se va stabili, în raport de dispozitiile legale privind legea învatamântului, daca a fost respectata mentinerea continuitatii învatarii limbilor straine pentru care petentul a optat (avansat limba engleza si limba franceza – începator) sau în speta au fost savârsite infractiunile de abuz în serviciu.

Se va proceda la o evaluare psihologica a petentului, prin care sa se stabileasca daca acesta are un comportament diferit de al colectivitatii si daca acest comportament a fost afectat de masura disciplinara ce i-a fost aplicata.

Se va clarifica temeiurile juridice ce au condus la pronuntarea rezolutiilor Procurorului si ale Primului Procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta întrucât în speta sunt inadmisibile temeiurile invocate (art.10 lit. a C.p.p. si respectiv art.10 lit.d C.p.p.) .

Cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.

Pentru a se hotarî în acest mod, instanta a avut în vedere inadmisibilitatea utilizarii concomitente a temeiurilor juridice care se exclus reciproc, respectiv, ale disp. art.10 lit. a C.p.p.(fapta nu exista) si cele ale art.10 lit.d C.p.p. (faptei îi lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii) .

Astfel, daca în cauza s-ar aplica disp. art. 10 lit.d C.p.p., ar însemna ca faptele exista, însa le lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii (se retine de catre procuror ca lipseste latura subiectiva –intentia – ca forma a vinovatiei) pentru ca aceste fapte sa fie considerate infractiuni.

Pentru aceasta contradictie, urmeaza a se clarifica, în urma cercetarilor ce se vor reface, temeiul juridic ce va sta la baza pronuntarii solutiei.

În al doilea rând, întrucât în cauza prin sentinta civila nr. 233/05.03.2009 pronuntata de Tribunalul C. (solutie definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 227/C/03.06.2009 a Curtii de Apel C.) s-a admis actiunea petentului, formulata în contencios administrativ si s-a dispus anularea masurii mutarii acestuia dintr-o clasa în alta si a tuturor actelor si masurilor subsecvente, respectiv a absentelor de la cursurile scolare si a notei de la purtare, procurorul de caz trebuia ca în baza art. 44 alin. 3 C.p.p. raportat la art.45 C.p.p. sa tina cont de aceste hotarâri si sa aiba în vedere autoritatea de lucru judecat, aspecte ce nu au fost avute în vedere la pronuntarea rezolutiilor, desi chiar si în actul de control al Inspectoratului Scolar Judetean se precizeaza ca nu au fost respectate cu rigurozitate toate etapele premergatoare sanctionarii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si R.O.I.

În alta ordine de idei, , în raport de extrasul catalogului clasei (fila 196 din dosarul instantei) privind rubrica petentului, paragraful „mentiuni” se constata ca peste cuvântul „director” este scris cuvântul „decizie”, ceea ce poate conduce la concluzia ca este o adaugire ulterioara si ca initial mutarea s-a facut numai conform cu adeverinta nr. 484/2008 (fila 126 din dosarul Parchetului).

Urmeaza a se elucida si acest aspect si a se preciza daca dirigintele poate opera modificari în catalog si a se pronunta asupra existentei sau a inexistentei unei infractiuni de fals, comis de conducerea liceului si secretariat, precum si a faptului daca petentul are un comportament exagerat si diferit fata de colectivul clasei (sens în care se va proceda la o evaluare psihologica a acestuia, tinându-se cont si de sustinerile intimatelor-pag. 209 din dosar), ce impunea luarea masurii mutarii acestuia dintr-o clasa în cealalta, sens în care urmeaza a se completa dosarul cu fisa postului directorului, directorului adjunct si se va lua si o declaratie dirigintei clasei petentului, care nu a semnat procesul verbal de mutare a elevului T., ci a fost consultata telefonic.

În raport de Normele pentru completarea si folosirea catalogului de clasa si a fisei posturilor privind atributiile directorului, directorului adjunct, dirigintelui si secretarului urmeaza a se stabili cine avea competenta înscrierii mentiunilor în catalog la rubrica rezervata transferurilor si daca exista o disproportie vadita între sanctiunea aplicata petentului si situatia concreta generata de acesta si daca în cauza se puteau aplica alte sanctiuni, conform art. 118 alin.2 din Ordinul nr. 4925/08.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitare, avându-se în vedere chiar sustinerea intimatelor – fila 208 din dosar – privind nerespectarea cu rigurozitate a etapelor premergatoare sanctiunii elevului prevazute de reglementarile în vigoare.

De asemenea, urmare a stabilirii faptului privind comportamentul elevilor în clasa din care face parte si petentul, urmeaza a se preciza daca fata de acestia s-au luat aceleasi masuri sanctionatorii, sau ce masuri au fost luate.

Pentru aceasta se va avea în vedere „Tabelul cu elevii ce au încalcat R.O.I.” în timpul orelor.

Sa se elucideze daca la aplicarea sanctiunii petentului de mutare în alta clasa, s-a aplicat acelasi procedeu ca si la ridicarea sanctiunii si a reînmatricularii în clasa de origine, când s-a convocat Consiliul Profesoral al liceului, sau în cauza este savârsit un abuz.

În raport de dispozitiile Legii nr. 84/1995 si ale art. 12 si 13 din R.O.F.U.I.P., potrivit carora este obligatori pastrarea parcursului scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor elevului si a mentinerii continuitatii în învatarea limbilor straine pentru care acesta a optat, si tinând cont ca petentul a ales parcursul scolar „stiinte sociale – bilingo engleza) si a optat pentru continuarea studiului limbii engleze la nivel avansat, iar a limbii franceze, la nivel începator, urmeaza a se stabili daca aceasta optiune a petentului a fost respectata, daca s-a facut cu consimtamântul sau si respectiv al reprezentantului legal, daca în raport de dispozitiile legale privind legea învatamântului, a fost respectata mentinerea continuitatii învatarii limbilor straine pentru care petentul a optat (avansat limba engleza si limba franceza – începator) sau în speta s-au savârsit infractiuni de abuz în serviciu.

În baza art. 192 pct.3 alin.3 C.p.c., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro