404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

DREPT CIVIL – Sechestru asigurator. Condiţii de admisibilitate.

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 26.05.2010 si înregistrata sub nr. 3290/202 creditoarea M Fl, a chemat în judecata pe debitorul A P, pentru ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna înfiintarea unui sechestru asigurator asupra autoturismului marca Ford Focus, aflat în proprietatea si posesia exclusiva a acestuia , pîna la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului civil 3183/202/2010 al Judecatoriei Calarasi , cu termen de judecata la data de 23.09.2010 .

În motivarea cererii creditoarea a aratat ca i-a împrumutat debitorului o suma de bani, având în vedere gradul de rudenie, respectiv faptul ca este soacra acestuia,pentru rezolvarea unor probleme din familia sa . A mai precizat ca în acest scop i-a virat debitorului în contul deschis la Alpha Bank –Suc. Calarasi suma de 50.000 lei, urmând ca acesta sa-i restituie personal, în cel mai scurt timp .

A mai adaugat ca debitorul nu i-a restituit nici o suma de bani si ca în prezent datorita problemelor pe care acesta le are cu fiica sa , i-a spus ca nu-i va mai restitui nici o suma de bani de buna voie .

A mai precizat ca a formulat la aceasta instanta o actiune , având ca obiect restituire împrumut ,înregistrata sub nr. 3183/202/2010, cu termen de judecata la data de 23.09.2010.

A solicitat înfiintarea unui sechestru asigurator asupra autoturismului proprietatea debitorului , întrucât pîna la solutionarea cauzei mai sus mentionata , acesta îsi poate înstraina bunurile personale sau îsi poate retrage din conturi sume de bani, astfel ca nu îsi va mai putea recupera creanta pe care o detine împotriva lui .

În dovedirea actiunii creditoarea a înteles sa se foloseasca de dovada cu înscrisuri si a depus la dosar copii de pe urmatoarele acte: copie de pe actiunea având ca obiect restituire împrumut, un ordin de plata si un certificat de grefa eliberat de Judecatoria Calarasi în dosarul nr. 3183/202/2010.

La termenul de judecata din data de 3.06.2010, dupa citarea partilor si punerea în discutia lor, instanta a admis conform art. 153 al. 2 C.p.c , cererea formulata de creditoare , de preschimbare a termenului de judecata acordat în sistem aleatoriu la data de 17.06.2010 ,pentru termenul mai sus mentionat , având în vedere ca obiectul cauzei presupune solutionarea cu celeritate a acesteia ,iar potrivit nomenclatorului de cauze stabilit prin Hotarârea Colegiului de Conducere din cadrul Judecatoriei Calarasi, termenul de solutionare este de 1 saptamâna si nu de 2 , cum a acordat calculatorul .

Debitorul desi legal citat nu a formulat întâmpinare ,însa a depus la dosar o serie de înscrisuri ,respectiv o copie de pe contractul deschis la ALPHA BANK România , o copie de pe extrasul de cont, de pe certificatul sau de casatorie cu fiica creditoarei si o dovada ca autoturismul este în proprietatea sa.

Instanta analizînd actele si lucrarile dosarului a retinut urmatoarea situatie de fapt :

creditoarea pretinde ca în urma unei întelegeri cu debitorul , care este ginerele sau, i-a împrumutat acestuia suma de 50.000 lei ,iar acesta refuza sa-i mai restituie aceasta suma .

Creditoarea l-a chemat în judecata pe debitor, pentru restituirea împrumutului mai sus mentionat , cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.3183/202/2010 , al Judecatoriei Calarasi, asa cum rezulta din certificatul de grefa depus la dosar si a solicitat totodata, în prezenta cauza instituirea unui sechestru asigurator asupra autoturismului proprietatea personala a acestuia.

Conform disp. art. 591 al. 1 C.p.c creditorul care nu are un titlu executoriu , dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila , poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor debitorului , daca dovedeste ca a intentat actiunea .

Al. 2 al aceluiasi articol precizeaza ca acelasi drept îl are si creditorul a carui creanta nu este constatata înscris , daca dovedeste ca a intentat actiune si depune odata cu cererea de sechestru , o cautiune din jumatatea reclamata.

În cazul de fata , creditoarea nu are un titlu executoriu , dar nici nu îndeplineste conditiile mai sus mentionate .

Astfel, pentru a îndeplini cerintele prevazute în al. 1 ar trebui sa aiba o creanta constatata prin act scris ,care sa fie si exigibila .În speta, creditoarea nu detine o astfel de creanta constatata prin act scris ,iar ordinul de plata cu care face dovada ca i-a virat debitorului suma de 50.000 lei, la data de 2.10.2008 , reprezinta doar un început de proba scrisa, care trebuie însa completat cu alte mijloace de proba. În lipsa altor probe , nu se poate stabili cu ce titlu a virat creditoarea catre debitor , suma de bani mai sus mentionata si nici daca ea trebuia sa-i fie restituita sau nu si la ce data.

Ca atare, nu se stie daca suma virata reprezinta un împrumut si nici data la care acesta trebuia restituit ,pentru a putea stabili ca suntem în prezenta unei creante a creditoarei, care sa fie exigibila.

Nici cerinta prev. la al. 2 din acelasi articol nu este îndeplinita , întrucât se stipuleaza ca se poate înfiinta un sechestru , chiar daca creanta nu este constatata în scris, daca s-a intentat actiune , cu conditia ca , creanta sa fie exigibila, ori asa cum am aratat nu exista elemente din care sa rezulte acest aspect.

În fine, la al. 3 al art. 591 C.p.c se mentioneaza ca sechestrul asigurator se poate înfiinta , chiar daca creanta nu este exigibila , daca debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului, s-a sustras de la urmarire ,ori a încercat sa-si ascunda sau sa-si risipeasca averea . Si în acest caz însa, trebuie îndeplinite cerintele de la al. 1 , respectiv sa existe o creanta constatata prin act scris .

Ca atare, câta vreme creanta nu este constatata prin act scris nu mai este necesara nici în acest caz, analizarea celorlalte aspecte.

Constatând asadar ca în cauza nu sunt îndeplinite cerintele art. 591 C.p.c instanta urmeaza a respinge cererea formulata de creditoare , ca fiind neîntemeiata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro