404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infracţiuni prev. de art.180 al.2 C.p. cu aplic.art.73 lit.b C.p.

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa nr. 692/P/2006, împotriva inculpatului M.V., trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 al.2 C.p. cu aplic.art.73 lit.b C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat partea vătămată S.A., inculpatul M.V., lipsă fiind martorii M.I., B.F. şi H.F.

Procedura legal îndeplinită.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, după care,

Partea vatamata avand cuvantul, solicita sa se ia act de faptul ca s-a impăcat cu inculpatul.

Inculpatul avand cuvantul solicita sa se ia act de faptul ca, s-a impăcat cu partea vatamata.

Instanta audiaza in acest sens pe partea vatamata S.A. si pe inculpatul M.V., depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata dosarul in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.

Reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul in fond, solicita in tem.art.11 pct.2 lit.b c.p.p. rap.la art.10 lit.h c.p.p. incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului M.V. pentru fapta prev.de art.180 al.2 c.p. cu aplic.art.73 lit.b c.p.Solicita obligarea ambelor părţi la cheltuieli judiciare catre stat.

Partea vatamata avand cuvantul in fond, solicita sa ia act de faptul ca, s-a impăcat cu inculpatul M.V.

Inculpatul avand ultimul cuvant, solicita incetarea procesului pornit impotriva sa intrucat s-a impăcat cu partea vatamata S.A.

J U D E C A T A

Asupra cauzei penale de faţă.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă sub nr. 1829/269/2007 a fost trimis în judecată inculpatul M.V. pentru săvârşirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 c.p. cu aplic art. 73 lit. b c.p. faptă constând în aceea că în seara zilei de 25.04.2006, în stare de provocare a aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele părtii vătămate S.A., cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 15 – 16 zile de îngrijiri medicale.

Prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de S.A., sub aspectul săvârşirii infractiunii de ameninţare prev. de art. 193 alin. 1 c.p., neînceperea urmăririi penale faţă de M.I. cercetat sub aspectul săvârşirii infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin. 2 c.p., şi neînceperea urmăririi penale faţă de S.A. cercetat pentru săvârşirea infractiunii prev. de art. 1/1 pct. 1 din Lg. 61/1991.

In actul de sesizare a instantei se reţine că la data de 21.05.2006 partea vătămată S.A. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că a fost lovit cu pumnii şi picioarele de către M.V. şi M.I. Acesta a precizat că în seara zilei de 25.04.2006, aflându-se la barul SC G.F.P. SRL , la un moment dat, prin surprindere, a ieşit din curtea barului inculpatul M.V.l care a început să-l lovească, împreună cu M.I., conflictul încetând ca urmare a interventiei lui B.F. In urma loviturilor primite partea vătămată S.A. a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 15 – 16 zile de îngrijiri medicale.

Martora B.F., a declarat că în seara zilei de 25.04.2006 în timp ce se afla în incinta barului SC G.F.P. SRL a auzit gălăgie afară şi când a ieşit i-a văzut pe S.A. şi M.V. care se certau, cerându-le să plece, după care martora a intrat din nou în bar. Peste 10 minute martora i-a văzut pe cei doi la pământ şi le-a cerut să înceteze, fără a observa dacă s-au bătut şi dacă ar fi participat şi M.I.

Martorul M.I. a declarat că partea vătămată S.A. l-a înjurat şi ameninţat pe fratele său, inculpatul M.V., iar apoi a încercat să-l lovească, dar acesta s-a ferit şi l-a lovit cu pumnul şi genunchiul pe partea vătămată. De asemenea, martorul declară că a văzut un cuţit la partea vătămată.

Inculpatul M.V. a recunoscut săvârşirea faptei,precizând că l-a lovit pe partea vătămată, dar în prealabil acesta îl ameninţase, fratele său, M.I. nefiind implicat în scandal.

Rechizitoriul parchetului a fost întocmit în baza următoarelor mijloace de probă : plângere, declaraţii parte vătămată, declaraţii inculpat, declaraţii martori, certificat medico – legal, raport de constatare medico – legală, fişă cazier judiciar, proces verbal de prezentare a materialului de urmărire penală seria B nr. 0353794.

Soluţionând cauza Judecătoria Olteniţa, prin sentinţa penală nr. 229/2007 în baza art. 180 alin. 2 c.p. rap. la art. 73 lit. b c.p. cu referire la art. 76 lit. e c.p, a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 500 lei amendă. Totodată a pus în vedere inculpatului dispoz. art. 63/1 c.p. şi a respins cererea de constituie de parte civilă formulată de partea vătămată S.A.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs partea vătămată criticând-o pentru netemeinicie nu numai în ce priveşte latura civilă a cauzei, solicitând ca inculpatul să fie obligat la plata sumei de 15.000.000 lei reprezentând cheltuieli efectuate cu tratarea dinţilor.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi sentinţa recurată, Tribunalul Călăraşi a constatat că recursul este fondat şi prin decizia penală nr. 177/R/2007 a admis recursul, a casat sentinţa penală nr. 229/2007 a Judecătoriei olteniţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instante, fiind înregistrată sub nr. 4017/269/2007.

In considerentele deciziei se reţine că încadrarea juridică dată faptei prin actul de inculpare este greşită întrucât din certificatul medico – legal rezultă că partea vătămată a suferit fractură cu avulsie a dinţilor 11, 12 şi 24. Fiind dinţii din faţă în practica judiciară s-a stabilit că aceasta reprezintă sluţire, încadrarea juridică fiind cea prev. de art. 182 alin. 2 c.p.

In acest sens, prin decizia nr. II din 28.02.2002 C.S.J. Sectiile Unite a respins recursul de în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă C.S.J. cu privire la aplicarea dispoz. art. 182 alin. 2 c.p. în cazul faptei de vătămare corporală săvârşită cu intentie , care a avut ca urmare pierderea unuia sau a mai multor dinti, considerându-se următoarele : potrivit art. 182 alin. 2 c.p. astfel cum a fost modificat prin lg. nr. 169/2002, infractiunea de vătămare corporală gravă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani „ dacă fapta a produs vreuna din următoarele consecinte : pierderea unui simţ sau organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică sau psihică, sluţirea , avortul sau punerea în primejdie a vietii persoanei.”

Anatomic fiecare dintre este un organ format din dentină acoperită cu smalţ implantat în una din alveolele existente la nivelul creşterii alveolare ale maxilarelor. Acest înţeles nu poate fi însă primit şi în sensul juridic atribuit termenului „ organ „ prin art. 182 alin. 2 c.p. deoarece ar fi inacceptabil să se considere ca un dinte singular mai ales dintre cei situaţi la periferia segmentului din aparatul digestiv ce asigură functia fiziologică a masticaţiei, să poată fi asimilat, ca importanţă cu organele unice sau cu cele perechi, cum sunt ochii sau rinichii.

In ce priveşte consecinţa sluţirii, la stabilirea acesteia se poate avea în vedere nu numai semnificaţia ce se atribuie în mod obişnuit acestei noţiuni, ci şi în contextul în care este folosită de legiuitor.

De aceea, constatare producerii sluţirii, în sensul prev. de art. 182 alin. 2 c.p. trebuie determinată nu numai în raport cu semnificaţia curentă a acestei noţiuni, adică mutilare, schilodire, desfigurare, cu condiţia creării aspectului hidos, pocit, respingător, foarte urât, ci şi ţinându-se seama de echivalenţa ce se poate da noţiunii respective prin comparare cu celelalte urmări grave la care se referă textul de lege mentionat.

Se impune deci, concluzia că actiunea violentă, având ca urmare smulgerea, ruperea sau lezarea unor dinţi, trebuie încadrată în infractiunea de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 alin. 2 c.p. ori de câte ori această vătămare, prin natura urmărilor sale, poate fi considerată că a avut drept consecintă pierderea întregului organ ce asigură masticaţia, încetarea funcţionării acestuia, o infirmitate permanentă sau modificarea atât de severă a fizionomiei, încât să constituie o sluţire.

Legea penală nu defineşte noţiunea de sluţire, ceea ce face necesară apelarea la factori externi, respectiv la medicul legist şi la dictionar. In cazul de faţă , actul medico – legal conchide că expulzarea a trei dinţi nu constituie sluţire în sensul art. 182 alin. 2 c.p. ci un prejudiciu estetic temporar, remediabil printr-o lucrare protetică fixă.

Pe de altă parte, dictionarele limbii române definesc termenul de „ slut „ ca reprezentând un „ om schilod, pocit, diform, foarte urât „ consecinte ce nu s-au produs părtii vătămate prin expulzarea a trei dinti, fapta acestuia fiind cea prev. de art. 180 alin. 2 c.p.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere declaraţiile părtilor în sensul că s-au împăcat, instanţa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b c.p.p. rap.la art. 10 lit. h. c.p.p. şi art. 132 alin. 1 şi 2 c.p. va dispune încetarea procesului penal.

In baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b c.p.p. ambele părti vor fi obligate la câte 30 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

In tem.art.11 pct.2 lit.b) c.p.p. rap.la art.10 lit.h) c.p.p. si art.132 al.1 si 2 c.p. inceteaza procesul pornit impotriva inculpatului M.V. – zis „ „ fiul lui x şi y născut la data de xx.yy.zzzz în com. , jud. cu acelaşi domiciliu, CNP – , pentru fapta prev.de art.180 al.2 c.p. cu aplic.art.73 lit.b) c.p. la plangerea prealabila a părţii vătămate S.A. – domiciliat în com. , jud. CNP – .

In tem.art.192 al.1 pct.2 lit.b) c.p.p. obliga pe ambele părţi la cate 30 de lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata azi, 17.03.2008, in sedinta publica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro