404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii prevazute de art. 248 alin.1 C.pen. Achitare in baza art.11 pct.2 lit.a C.proc.pen raportat la art. 10 alin.1 lit.d C.proc.pen

Prin sentinta penala nr. 23/P/17.03.2008 pronuntata de Judecatoria Hirsova in dosarul nr. 280/842/2007 s-a dispus achitarea inculpatului B.I. pentru savirsirea infractiunii prevazute de art. 248 C.pen.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut urmatoarele:

Prin Rechizitoriul parchetului nr. 481/P/2005 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului B. I. pentru savirsirea infractiunii prevazute de art.248 alin.1 C.pen.

In motivarea, in fapt, a rechizitoriului se arata ca inculpatul, in calitate de primar al comunei Topalu in perioada 2000-2004 a incheiat, fara aprobarea consiliului local al comunei Topalu, un contract de colaborare cu SC Iuli Dan Company SRL Topalu prejudiciind bugetul local cu suma de 7.239,7 lei.

Tot in aceeasi perioada inculpatul a incheiat, de asemenea ilegal, un contract de prestari servicii cu SC Tudor Construct SRL pentru efectuarea de placaj ceramic cu gresie glazurata la imobilul cu destinatia scoala, la obiectivul denumit generic Clubul Tineretului, cauzind un prejudiciu local, in cuantum de 10.351,09 lei.

Partea vatamata C.L. al comunei Topalu s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 10.351,09 lei reprezentind diferenta de plata a prejudiciului cauzat de inculpat in calitate de ordonator principal – primar al comunei Topalu.

Inculpatul, legal citat, s-a prezentat la judecarea cauzei si nu a recunoscut savirsirea faptelor retinute in sarcina sa.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii din lucrari M. N. V., F. C., N. T., B. C. si J. I. si au fost depuse inscrisurile solicitate partii civile.

Din analiza materialului probator existent in cauza instanta retine urmatoarele:

Inculpatul B. I. a indeplinit functia de primar al comunei Topalu in perioada 1996 – 2004.

La data de 13.04.2004 organele de politie, la sesizarea martorului B. C., au efectuat cercetari penale fata de inculpat, sub aspectul savirsirii infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice prevazuta de art. 248 alin.1 C.pen.

Prin adresa nr. 2468/15.11.2004 ( fila 110 din dos.urm.pen) Primaria comunei Topalu prin Primar formuleaza plingere penala impotriva fostului primar B. I. pentru a fi cercetat sub aspectul savirsirii infractiunii de abuz in serviciu impotriva intereselor publice prevazuta si pedepsita de art. 248 din C.pen.

Din ansamblul probator administrat pe parcursul cercetarilor penale intreprinse in cauza, rezulta ca in perioada 2003-2004, inculpatul B.I., in mod repetat a insistat pentru includerea pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu a unui proiect de hotarire ce viza scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unui spatiu din cladirea scolii generale de linga Muzeul de Arta din comuna Topalu.Destinatia spatiului urma sa fie stabilita in consiliul local.

Anterior, acest spatiu a fost administrat de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta institutia competenta sa dispuna inchirierea acestuia si sa stabileasca cuantumul chiriei.In perioada 1994 – 2002 in acest spatiu se desfasurau activitati distractive, publicul tinta fiind tinerii din comuna.

In anul 2001 scolile au trecut din administrarea inspectoratelor scolare in administrarea consiliilor locale. In consecinta, tot ce tinea de gestionarea patrimoniului institutiilor de invatamint intra in atributia consiliului local.

Sumele obtinute prin inchirierea spatiilor libere din institutiile de invatamint aveau o destinatie speciala, fiind utilizate pentru amenajarea si intretinerea acestor spatii; legea nu permitea utilizarea acestora in alte scopuri.

Desi intentia inculpatului a fost de a utiliza in vreun fel acest spatiu, in perioada 2002 – 2004 consiliul local nu a aprobat inchirierea acestuia si nici nu i-a dat o alta destinatie astfel ca, spatiul a fost liber si nu a adus nici un venit la bugetul local.

In aceste conditii, la data de 15.03.2004 primarul, fara aprobarea consiliului local, incheie Contractul de colaborare nr. 628 cu SC IULI –DAN COMPANY SRL avind sediul in com. Topalu, jud. Constanta, prin care spatiul din incinta scolii este inchiriat pentru desfasurarea activitatii de bar de zi si discoteca. Pretul inchirierii a fost de 500 EURO anual, platibil in 4 rate trimestriale.

In cursul aceleasi zile, intre aceleasi parti, se incheie un act aditional la contractul de colaborare nr. 628 prin care se precizeaza ca se pune la dispozitia colaboratorului un spatiu de 140 mp pentru desfasurarea activitatii de bar si discoteca delimitat astfel: pentru bar 60 mp, pentru discoteca 60 mp, cai de acces 20 mp iar sumele rezultate din investitiile pentru buna desfasurare a activitatii, cit si pentru amenajarea si intretinerea cladirii vor fi deduse din sumele datorate de colaborator catre consiliul local.

La data de 17.03.2004 inculpatul a intocmit adresa nr. 645 prin care solicita SC Tudor Construct SRL Hirsova, reprezentata de administrator N. T., efectuarea de lucrari de reparatii si amenajare a spatiului ce facea obiectul contractului de colaborare nr. 628/2004, mai precis, placaj ceramic cu gresie glazurata.

Din declaratia martorului N. T. se retine ca, pe de o parte, i-a fost facuta aceasta oferta intrucit societatea al carui administrator este avea in derulare o alta lucrare in cadrul comunei Topalu, si anume reabilitarea termica a bisericii, iar pe de alta parte, s-a apreciat ca lucrarea nu va depasi suma de 2000 EURO, limita pina la care nu era nevoie de organizarea licitatiei pentru stabilirea constructorului, putind fi incredintata direct. In al doilea rind, asa cum a declarat si martorul J. I., viceprimar in perioada 2000-2004 si care a supravegheat indeaproape executia lucrarii, au fost utilizati ca muncitori executanti- locuitori ai comunei Topalu, beneficiari de ajutor social, tocmai pentru a se elimina cheltuielile cu manopera lucrarii.

Desi nu s-a intocmit, in scris, un proces verbal, receptia faptica a lucrarii a avut loc, imediat dupa receptia lucrarii de reabilitare termica a bisericii, martorul J. I. declarind ca a mers impreuna cu unii din membrii comisiei de receptie si au evaluat lucrarea executata, apreciind-o ca fiind de buna calitate si corespunzatoare sumelor ce s-au platit.

Pentru lucrarea efectuata, unitatea prestatoare SC CONSTRUCT SRL Hirsova a intocmit doua situatii de plata de 6.121 lei si 4.229 lei, in valoare totala de 10.350 lei si care au fost achitate cu OP nr. 247/17.03.2004 si 198/16.04.2004.

Desi nu a existat o hotarire a consiliului local pentru executia acestei lucrari, sumele platite SC CONSTRUCT SRL Hirsova se regaseau in bugetul local si erau aprobate de consiliul local pentru a efectua reparatii. Aceasta situatie este confirmata de declaratia martorei M. N. V. , contabila in primaria comunei Topalu care a precizat ca: „bani pentru repararea spatiului din scoala veche s-au alocat doar in anul 2004 si au fost folositi in acest scop”.

Expertiza contabila dispusa in cauza de IPJ Constanta – Serviciul de Investigare a Fraudelor, prin Ordonanta nr. 450741/7.12.2004, concluziona ca: 1.Executarea lucrarii „placaj ceramic cu gresie glazurata” la Clubul Tineretului apartinind consiliului local Topalu s-a facut cu nerespectarea reglementarilor legale in vigoare – HG 272/1994 si OMFP 1014/2001 .In situatia in care beneficiarul, respectiv Consiliul local Topalu si organele de cercetare penala vor constata ca lucrarea nu era si nu este oportuna si necesara, paguba consiliului local este egala cu suma achitata constructorului, in valoare de 103.510.911 lei; 2.Avind in vedere HCL nr. 52/15.12.2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004, prejudiciul creat consiliului local Topalu prin nerespectarea acestei hotariri este constituit din diferenta dintre chiria prevazuta in contractul de colaborare si cea prevazuta de HCL nr. 52, respectiv 72.397.078 lei.

Pe parcursul urmaririi penale, inculpatul a achitat suma de 72.397.078 lei reprezentind diferenta dintre chiria prevazuta in contractul de colaborare incheiat cu SC Iuli -Dan Company SRL si cea prevazuta de HCL nr. 52/2003, prin chitanta nr. 0365818/10.04.2007.

Situatia de fapt retinuta de instanta rezulta din ansamblul probator administrat in cauza respectiv declaratiile inculpatului date in faza de urmarire penala si a cercetarii judecatoresti, sesizarea si declaratiile martorului B. C., plingerea penala formulata de Primaria comunei Topalu prin Primar, contractul de colaborare nr. 628/15.03.2004 si Actul aditional la acest contract, HCL nr. 52/15.12.2003, raportul de expertiza contabila efectuat de IPJ Constanta – Serviciul de Investigare a Fraudelor, declaratiile martorilor J. I., M. N. V., F. C. si N. T., procesele verbale de prezentare a materialului de urmarire penala, etc.

In drept,

Fapta inculpatului B. I. constind in aceea ca, in cursul lunii martie 2004, in calitatea sa de primar al comunei Topalu, a incheiat fara aprobarea consiliului local Topalu un contract de colaborare cu SC Dan Company SRL pentru un spatiu din cladirea scolii vechi si ulterior, un contract de prestari servicii cu SC Tudor Construct SRL Hirsova pentru efectuarea lucrarii de placaj ceramic cu gresie glazurata la acelasi spatiu, nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 248 alin.1 din C.pen.

Pentru existenta infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, reglementata de art. 248 C.pen,legea prevede indeplinirea unor cerinte esentiale.In speta de fata instanta apreciaza ca este necesar sa se dovedeasca ca fapta a produs o paguba unui organ sau institutie de stat si a fost savirsita cu intentie ( directa sau indirecta).

Situatia de fapt retinuta de instanta a evidentiat ca, in perioada 2002 -2004 spatiul din cladirea scolii vechi nu a fost inchiriat si nu a adus nici un venit la bugetul local.Desi primarul a initiat mai multe proiecte de hotarire pentru inchirierea acestui spatiu, acestea au fost respinse de plenul consiliului local. Motivatia a fost de a se da o alta destinatie acestui spatiu, fara a fi precizata insa si fara a se concretiza intr-un proiect de hotarire. Astfel ca, in perioada mentionata, spatiul a continuat sa se degradeze, nefiind folosit in interesul cetatenilor.

Surprinzator, dupa incheierea contractului de colaborare nr. 628/15.03.2004 consiliul local adopta in data de 31 martie 2004 hotarirea nr. 12 prin care dispune infiintarea, in acest spatiu, a unei sali de calculatoare si a unei sali de sport.Hotarirea consiliului local a fost, initial notificata de catre Prefectura judetului Constanta, prin adresa nr. 2734/27.04.2004 si ulterior anulata prin hotarire judecatoreasca definitiva.

De altfel, ineficienta consiliului local in ceea ce priveste administrarea problemelor comunei este dovedita de adresa nr. 2650/6.04.2004 a Prefecturii judetului Constanta, prin care este inaintata Ministerului Administratiei si Internelor propunerea de dizolvare a consiliului local Topalu, avind in vedere ca au fost anulate in mod definitiv si irevocabil de instanta de contencios administrativ 6 hotariri adoptate de acest. Consiliu.

In aceste conditii, se pune intrebarea care dintre cele doua autoritati publice si-a desfasurat atributiile in mod defectuos si a prejudiciat interesele comunitatii: consiliul local care a preferat sa lase spatiul neinchiriat, supus degradarii, timp de doi ani si sa nu colecteze nici un leu la bugetul local sau primarul care, desi nu a respectat legislatia, a incredintat acest spatiu unui agent economic care sa desfasoare o activitate in interesul tinerilor si sa plateasca chirie.

Desi chiria stabilita de primar pentru a fi platita de SC Iuli – Dan Company SRL nu este conforma cu hotarirea consiliului local nr.52/2003 este necesar a fi retinute urmatoarele aspecte: pe de o parte, la stabilirea acestei chirii inculpatul a avut in vedere chiria incasata pina in anul 2002 actualizata cu indicele de inflatie, iar pe de alta parte, nivelul chiriei stabilite prin hotarirea nr. 52/2003 pentru spatiile aflate in administrarea consiliului local era foarte mare si nu tinea cont de posibilitatile reale ale agentilor economici din comuna.

De exemplu, daca pentru un spatiu de 250 mp detinut de consilierul B. C. si in care se desfasura activitate de aceeasi natura cu cea stabilita prin contractul de colaborare nr. 628/2004, se percepea o chirie de 1.100.000 lei ROL/ luna, conform hotaririi consiliului local nr. 52/2003, pentru spatiul in suprafata de 140 mp din sediul scolii vechi, chiria ar fi fost de 14.000.000 lei ROL/ luna.

Chiar fostul viceprimar din acea perioada, martorul J. I., declara ca aceasta chirie, daca ar fi fost perceputa, ar fi depasit posibilitatile reale ale unui agent economic din comuna.

In plus, de la data adoptarii acestei hotariri si pina in prezent, nici un spatiu aflat in administrarea consiliului local nu a fost inchiriat cu acest nivel al chiriei. In prezent, spatiul din incinta scolii vechi este in continuare liber, din luna iunie 2004, este incuiat si nu este la dispozitia cetatenilor comunei.

Intentia inculpatului la incheierea acestui contract de colaborare nr. 628/2004 a fost de a utiliza acest spatiu conform destinatiei stabilite de adunarea cetateneasca din 30.05.2003 si anume pentru desfasurarea unor activitati distractive, precum si de a colecta bani destinati intretinerii si amenajarii acestui spatiu.

Prejudiciul inseamna o paguba reala, efectiva, certa. In acest caz nu a fost produsa o asemenea paguba, cel putin nu de catre inculpat, a carui intentie a fost de a utiliza spatiul si de a colecta o suma la bugetul local, mai bine mai mica decit deloc.

In ceea ce priveste contractul de prestari servicii incheiat cu SC Tudor Construct SRL, instanta retine ca, desi nu a existat o hotarire a consiliului local pentru amenajarea acestui spatiu, sumele care au fost platite pentru executia lucrarii de placaj ceramic cu gresie glazurata erau cuprinse in bugetul local al anului 2004 cu aceasta destinatie.

Suma platita depasea cu putin plafonul de 2.000 EURO care permitea executia lucrarii prin incredintarea directa a contractului de achizitie publica, respectiv 86.983.959 lei ROL fata de 80.000.000 lei ROL ( din suma totala de 103.510.904 lei se scade valoarea TVA-ului de 16.526.953 lei ROL asa cum prevede art. 8 alin.6 din OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare).

Potrivit art. 98 alin.1 din OUG nr. 60/2001 modificata si completata, constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni: a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia.

Prin incredintarea directa a contractului de executie a lucrarii catre SC Construct SRL Hirsova, intentia inculpatului a fost de amenajare a acestuia in conditii cit mai avantajoase pentru comunitate, manopera fiind executata de locuitorii comunei beneficiari de ajutor social, sub indrumarea directa a martorului N. T., intr-un timp foarte scurt ( 10 zile) obtinind si unele facilitati din partea constructorului, asa cum rezulta din Procesul verbal de inspectie nr. 16747/22.11.2004 intocmit de DGAFP Constanta.( fila 169 din dos.urm.pen).

Inculpatul nu a obtinut nici un folos material, pentru sine sau pentru altul, declaratiile martorilor fiind unanime in acest sens.

Pentru nerespectarea dispozitiilor OUG nr. 60/2001 inculpatul poate raspunde contraventional, insa in nici un caz penal.

Avind in vedere motivatia prezentata anterior, instanta apreciaza ca inculpatul nu a avut in nici un moment intentia de a prejudicia bugetul local si chiar daca actiunile sale nu au respectat intrutotul dispozitiile legale, acest lucru a fost determinat, in mare parte, si de atitudinea membrilor consiliului local care, asa cum a declarat martorul J. I. :” a existat o opozitie din partea consilierilor de alta culoare politica decit cea a primarului, care intotdeauna nu erau de acord cu actiunile acestuia fie ca erau bune fie ca erau rele”.

In consecinta, instanta, in temeiul dispozitiilor art. 11 pct.2 lit.a C.proc.pen rap la art. 10 alin.1 lit.d C.proc.pen. va dispune achitarea inculpatului B. I. pentru savirsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice prevazute de art. 248 alin.1 C.pen intrucit faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii si anume, vinovatia (sub forma intentiei directe sau indirecte).

Consiliul local s-a constituit parte civila in cauza, la termenul de judecata din data de 26.02.2008 cind a depus Procesul verbal al sedintei consiliului local din 20.02.2008.Din cuprinsul acestui proces verbal nu rezulta suma pentru care consiliul local se constituie parte civila si in ce dosar penal.

Din declaratiile martorilor audiati in cauza a reiesit ca in nici o sedinta de consiliu local nu s-a discutat constituirea de parte civila in acest dosar si ca nu a fost imputernicit primarul sa formuleze plingere penala impotriva inculpatului.

In aceste conditii,instanta apreciaza ca primarul nu a fost imputernicit de consiliu local sa formuleze plingere penala impotriva inculpatului si sa se constituie, in numele acestuia, ca parte civila in acest dosar penal; mandatul a venit in sedinta din 20.02.2008, insa si acesta este incomplet, intrucit nu precizeaza suma pentru care imputerniceste primarul sa exercite actiunea civila.Dovada acestui mandat, respectiv hotarirea consiliului local, nu a fost depusa la dosar.

Avind in vedere insa ca partea vatamata se poate constitui parte civila numai pina la citirea actului de sesizare, constituirea de parte civila a consiliului local al comunei Topalu este tardiv formulata si va fi respinsa pentru acest considerent.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza dispozitiilor art.11 pct.2 lit. a C.proc.pen raportat la art. 10 alin.1 lit.d C.proc.pen

Achita inculpatul .B. I. pentru savirsirea infractiunii prevazute de art. 248 C.pen – abuz in serviciu contra intereselor publice.

In baza dispozitiilor art.15 alin.2 din C.proc.pen

Respinge cererea de constituire ca parte civila a partii vatamate C.L. al comunei Topalu ca fiind tardiv formulata.

In baza dispozitiilor art.192 pct.1 lit.b C.proc.pen

Obliga partea vatamata sa plateasca suma de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi 17.03.2008.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro