404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Divorţ subsecvent unei alte cereri de divorţ respinse

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 8632/212/2008

SENTINTA CIVILA NR.1281

Sedinta publica din data de 22.01.2009

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamantul LD si pe pârâta LM, având ca obiect divort.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reclamantul personal si asistat de avocat BD, parata personal si asistat de avocat CC.

Procedura legal îndeplinita.

Prezenta cerere s-a timbrat cu suma de 39 lei conform chitantei nr.CT XWM 2510719 PJ din 23.04.2008 depusa la dosar si timbru judiciar de 0,50 lei.

Instanta in conformitate cu disp. art. 196,198 C.pr.civ. administreaza proba testimoniala, se audiaza martorii OEL, PN, LE si MA, cele declarate fiind consemnate in proces-verbal atasat la dosar.

Aparatorul paratei se opune la toate intrebarile adresate martorului LE fata de apelul declarat impotriva cererii de desfacere a casatoriei promovata anterior prezentei cauze. Depune la dosar dovada lipsei paratei de la termenul anterior si un set de inscrisuri.

Aparatorul reclamantului arata ca a mai existat pe rolul instantei un dosar de divort si in care s-a respins cerere de desfacerea casatoriei iar in prezenta cauza sunt alte conditii de desfacerea casatoriei decat cele invocate in cererea anterioara prin care s-a solicita desfacerea casatorie prin acorul partilor , parata opunandu-se. Fata de opozitia paratei la desfacere casatoriei instanta trebuie sa tina seamana daca legal si moral doua persoane care nu mai locuiesc impreuna mai pot ramane casatorite. Fata declaratiile martorilor care au arat ca in fata viitorului ginere erau o familie nu are relavanta intrucat de 5 ani de zile fiecare dintre cei doi sotii locuiesc separat. Amandoi sotii se fac vinovati de desfacerea casatoriei .Din 2005 relatiile dintre sotii nu se mai pot suda aceastia isi traiesc viata separat. In principal solicita desfacertea casatoriei din culpa comuna nemai existand legatura afectiva intre cei doi soti care nu si-au mai dorit continuarea casatoriei, parata sa revina la numele avut anterior casatoriei, fara cheltuieli de judecata.

Parata prin aparator, avand cuvantul, arata ca desfacerea casatoriei se poate solicita pentru ca este legal si nu moral sa se desfaca casatoria. Arata ca a fi legal inseamna a nu fi si moral. Nu se poate divorta si nici nu poate sa invoce propria culpititudine, nici unul din cei doi soti nu se pot desparti si ca sa ingragostit de o alta persoana mai tanara cu 17 ani, care este culpa paratei ca reclamantul a plecat cu o alta femeie? Fata de probele existente in dosar din punct de vedere legal nu mai are ce sa discute. Este depusa la dosar hotararea prin care s-a respins actiunea de divort si nu se poate promova o alta actiune de reclamant daca nu intervine culpa paratei, impotriva afirmatiilor vagi sunt propriile marturisiri si declaratii de dragoste ale partilor. Pana in 2003 casatoria partilor a fost perfecta. Parata doreste continuarea casatoriei, nu se poate desface casatoria din culpa exclusiva si dupa 30 de ani de casatoriei si nu poate nimeni sa plece din aceasta casatorie pentru ca nu este moral si legal.

Aparatorul reclamantului , in replica , arata ca parata vrea pensie de la reclamant intrucat acesta este director.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata constata:

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 8632/212/2008 din 24.04.2008 reclamantul LD a chemat în judecata pe pârâta LM, solicitând instantei desfacerea casatoriei dintre parti din culpa comuna si revenirea paratei la numele anterior casatoriei.

În sustinere, a aratat ca relatiile dintre parti sunt grav vatamate si iremediabil afectate din culpa ambelor parti,partile fiind separate in fapt din anul 2005.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri si martori.

Pârâta a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii,avand in vedere ca nu exista motive pentru care nu ar putea continua casatoria.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 18.09.1975, iar din casatoria lor a rezultat un copil in prezent major.

Instanta constata ca reclamantul din prezenta cauza a mai introdus o actiune de divort anterior care s-a solutionat prin sentinta civila nr 10298/22.11.2005 a Judecatoriei Constanta,in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata,intrucat nu s-a putut retine vreo culpa in sarcina paratei.Impotriva sentintei s-a formulat apel de câtre reclamant,iar prin decizia civila nr 747 din 19.10.2006 a Tribunalului Constanta s-a respins apelul.Reclamantul a formulat recurs,iar prin decizia civila nr 49/FM/15.06.2007 s-a respins in mod irevocabil recursul.

Prin urmare,instanta va analiza in prezenta cauza probatoriile partilor ulterior momentului ramanerii irevocabile a sentintei prin care s-a respins actiunea de divort,respectiv dupa momentul 15.06.2007.

Din declaratiile tuturor martorilor MA,LE,OEL si PN reiese ca partile s-au separat in fapt in urma cu patru ani si de atunci nu au mai locuit impreuna,reclamantul fiind de atunci si pana in prezent intr-o relatie de concubinaj cu o alta femeie.

Instanta constata ca faptul ca reclamantului i s-a respins actiunea de divort anterioara nu a avut nici o inraurire asupra situatiei de fapt existenta intre parti si nici una dintre ele nu a facut nici un demers pentru reluarea casatoriei.

Prin urmare,instanta constata cu privire la perioada de timp ce face obiectul analizei ca partile nu si-au mai gasit motorul si energia pentru a face eforturi unul spre celalalt,nici reclamantul nu a mai contactat-o pe parata,nici parata nu a mai mers la spital la reclamant in ultimii 2 ani in care acesta a fost internat de 2 ori,dupa cum reiese din declaratia martorei PN.

In ceea ce priveste aprecierea martorei OEL ca ar putea continua casatoria partilor daca au fost impreuna fericiti 30 de ani,instanta constata ca perioada de aproape 30 de ani in care au fost fericiti impreuna este mult mai indepartata decât perioada de 4 ani in care sunt despartiti si nu mai au relatii specifice casatoriei.

Prin desfacerea casatoriei dintre parti,instanta doar constata o situatie de fapt care nu mai este conforma cu situatia de drept si cu starea civila a partilor.

Toti martorii au afirmat faptul ca partile sunt separate in fapt de 4 ani,prin urmare nici una dintre parti nu neaga faptul ca intre ei nu mai exista relatii specifice familiei,respectiv convietuire,impartirea atributiilor,a cheltuielilor familiei etc.

Prin urmare,atitudinea paratei de a se opune desfacerii casatoriei in conditiile in care in 4 ani de separatie relatia lor nu a suferit nici o imbunatatire,este echivalentul unei sicane,care se intemeiaza pe orgolii personale care nu mai au nici o legatura cu construirea si mentinerea unei familii propriu-zise care presupune prezenta fizica a sotilor si interesul lor afectiv unul pentru celalalt.

Este dreptul constitutional al reclamantului de a dispune de el insusi,aspect ce se regaseste in art 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,dreptul reclamantului nevenind in contradictie cu drepturile paratei la relatii de familie,avand in vedere ca in prezent singurul drept pe care si-l exercita parata cu privire la casatoria partilor este dreptul de a-l sicana pe reclamant in cadrul actiunii de divort care nu s-ar putea admite doar prin retinerea culpei exclusive a reclamantului.

Instanta constata indeplinite conditiile prevazute de art 38 Cod familie si constata ca nu mai poate continua casatoria dintre parti,pentru ca nu mai au relatii de familie de 4 ani si nici una dintre parti nu mai face demersuri in acest sens.

Conform art. 40 alin.3 Cod fam., instanta urmeaza sa încuviinteze reclamantei revenirea la numele purtat anterior casatoriei, având în vedere pozitia partilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea de divort , actiune formulata de reclamantul LD in contradictoriu cu pârâta LM.

Desface casatoria incheiata intre parti la 18.09.1975 si inregistrata in

registrul starii civile al loc Constanta,sub nr X din 18.09.1975, din culpa comuna.

Incuviinteaza paratei revenirea la numele purtat anterior casatoriei, G.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica,22,01,2009.

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 8632/212/2008

SENTINTA CIVILA NR.1281

Sedinta publica din data de 22.01.2009

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamantul LD si pe pârâta LM, având ca obiect divort.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reclamantul personal si asistat de avocat BD, parata personal si asistat de avocat CC.

Procedura legal îndeplinita.

Prezenta cerere s-a timbrat cu suma de 39 lei conform chitantei nr.CT XWM 2510719 PJ din 23.04.2008 depusa la dosar si timbru judiciar de 0,50 lei.

Instanta in conformitate cu disp. art. 196,198 C.pr.civ. administreaza proba testimoniala, se audiaza martorii OEL, PN, LE si MA, cele declarate fiind consemnate in proces-verbal atasat la dosar.

Aparatorul paratei se opune la toate intrebarile adresate martorului LE fata de apelul declarat impotriva cererii de desfacere a casatoriei promovata anterior prezentei cauze. Depune la dosar dovada lipsei paratei de la termenul anterior si un set de inscrisuri.

Aparatorul reclamantului arata ca a mai existat pe rolul instantei un dosar de divort si in care s-a respins cerere de desfacerea casatoriei iar in prezenta cauza sunt alte conditii de desfacerea casatoriei decat cele invocate in cererea anterioara prin care s-a solicita desfacerea casatorie prin acorul partilor , parata opunandu-se. Fata de opozitia paratei la desfacere casatoriei instanta trebuie sa tina seamana daca legal si moral doua persoane care nu mai locuiesc impreuna mai pot ramane casatorite. Fata declaratiile martorilor care au arat ca in fata viitorului ginere erau o familie nu are relavanta intrucat de 5 ani de zile fiecare dintre cei doi sotii locuiesc separat. Amandoi sotii se fac vinovati de desfacerea casatoriei .Din 2005 relatiile dintre sotii nu se mai pot suda aceastia isi traiesc viata separat. In principal solicita desfacertea casatoriei din culpa comuna nemai existand legatura afectiva intre cei doi soti care nu si-au mai dorit continuarea casatoriei, parata sa revina la numele avut anterior casatoriei, fara cheltuieli de judecata.

Parata prin aparator, avand cuvantul, arata ca desfacerea casatoriei se poate solicita pentru ca este legal si nu moral sa se desfaca casatoria. Arata ca a fi legal inseamna a nu fi si moral. Nu se poate divorta si nici nu poate sa invoce propria culpititudine, nici unul din cei doi soti nu se pot desparti si ca sa ingragostit de o alta persoana mai tanara cu 17 ani, care este culpa paratei ca reclamantul a plecat cu o alta femeie? Fata de probele existente in dosar din punct de vedere legal nu mai are ce sa discute. Este depusa la dosar hotararea prin care s-a respins actiunea de divort si nu se poate promova o alta actiune de reclamant daca nu intervine culpa paratei, impotriva afirmatiilor vagi sunt propriile marturisiri si declaratii de dragoste ale partilor. Pana in 2003 casatoria partilor a fost perfecta. Parata doreste continuarea casatoriei, nu se poate desface casatoria din culpa exclusiva si dupa 30 de ani de casatoriei si nu poate nimeni sa plece din aceasta casatorie pentru ca nu este moral si legal.

Aparatorul reclamantului , in replica , arata ca parata vrea pensie de la reclamant intrucat acesta este director.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata constata:

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 8632/212/2008 din 24.04.2008 reclamantul LD a chemat în judecata pe pârâta LM, solicitând instantei desfacerea casatoriei dintre parti din culpa comuna si revenirea paratei la numele anterior casatoriei.

În sustinere, a aratat ca relatiile dintre parti sunt grav vatamate si iremediabil afectate din culpa ambelor parti,partile fiind separate in fapt din anul 2005.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri si martori.

Pârâta a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii,avand in vedere ca nu exista motive pentru care nu ar putea continua casatoria.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 18.09.1975, iar din casatoria lor a rezultat un copil in prezent major.

Instanta constata ca reclamantul din prezenta cauza a mai introdus o actiune de divort anterior care s-a solutionat prin sentinta civila nr 10298/22.11.2005 a Judecatoriei Constanta,in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata,intrucat nu s-a putut retine vreo culpa in sarcina paratei.Impotriva sentintei s-a formulat apel de câtre reclamant,iar prin decizia civila nr 747 din 19.10.2006 a Tribunalului Constanta s-a respins apelul.Reclamantul a formulat recurs,iar prin decizia civila nr 49/FM/15.06.2007 s-a respins in mod irevocabil recursul.

Prin urmare,instanta va analiza in prezenta cauza probatoriile partilor ulterior momentului ramanerii irevocabile a sentintei prin care s-a respins actiunea de divort,respectiv dupa momentul 15.06.2007.

Din declaratiile tuturor martorilor MA,LE,OEL si PN reiese ca partile s-au separat in fapt in urma cu patru ani si de atunci nu au mai locuit impreuna,reclamantul fiind de atunci si pana in prezent intr-o relatie de concubinaj cu o alta femeie.

Instanta constata ca faptul ca reclamantului i s-a respins actiunea de divort anterioara nu a avut nici o inraurire asupra situatiei de fapt existenta intre parti si nici una dintre ele nu a facut nici un demers pentru reluarea casatoriei.

Prin urmare,instanta constata cu privire la perioada de timp ce face obiectul analizei ca partile nu si-au mai gasit motorul si energia pentru a face eforturi unul spre celalalt,nici reclamantul nu a mai contactat-o pe parata,nici parata nu a mai mers la spital la reclamant in ultimii 2 ani in care acesta a fost internat de 2 ori,dupa cum reiese din declaratia martorei PN.

In ceea ce priveste aprecierea martorei OEL ca ar putea continua casatoria partilor daca au fost impreuna fericiti 30 de ani,instanta constata ca perioada de aproape 30 de ani in care au fost fericiti impreuna este mult mai indepartata decât perioada de 4 ani in care sunt despartiti si nu mai au relatii specifice casatoriei.

Prin desfacerea casatoriei dintre parti,instanta doar constata o situatie de fapt care nu mai este conforma cu situatia de drept si cu starea civila a partilor.

Toti martorii au afirmat faptul ca partile sunt separate in fapt de 4 ani,prin urmare nici una dintre parti nu neaga faptul ca intre ei nu mai exista relatii specifice familiei,respectiv convietuire,impartirea atributiilor,a cheltuielilor familiei etc.

Prin urmare,atitudinea paratei de a se opune desfacerii casatoriei in conditiile in care in 4 ani de separatie relatia lor nu a suferit nici o imbunatatire,este echivalentul unei sicane,care se intemeiaza pe orgolii personale care nu mai au nici o legatura cu construirea si mentinerea unei familii propriu-zise care presupune prezenta fizica a sotilor si interesul lor afectiv unul pentru celalalt.

Este dreptul constitutional al reclamantului de a dispune de el insusi,aspect ce se regaseste in art 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,dreptul reclamantului nevenind in contradictie cu drepturile paratei la relatii de familie,avand in vedere ca in prezent singurul drept pe care si-l exercita parata cu privire la casatoria partilor este dreptul de a-l sicana pe reclamant in cadrul actiunii de divort care nu s-ar putea admite doar prin retinerea culpei exclusive a reclamantului.

Instanta constata indeplinite conditiile prevazute de art 38 Cod familie si constata ca nu mai poate continua casatoria dintre parti,pentru ca nu mai au relatii de familie de 4 ani si nici una dintre parti nu mai face demersuri in acest sens.

Conform art. 40 alin.3 Cod fam., instanta urmeaza sa încuviinteze reclamantei revenirea la numele purtat anterior casatoriei, având în vedere pozitia partilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea de divort , actiune formulata de reclamantul LD in contradictoriu cu pârâta LM.

Desface casatoria incheiata intre parti la 18.09.1975 si inregistrata in

registrul starii civile al loc Constanta,sub nr X din 18.09.1975, din culpa comuna.

Incuviinteaza paratei revenirea la numele purtat anterior casatoriei, G.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica,22,01,2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro