404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Extradare

Dosar nr. 29021/212/2008

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

SENTINŢA PENALĂ NR.560

Şedinţa publică din data de 29.04.2009

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe condamnatGA, având ca obiect rejudecarea după extrădare (art.522 ind.1 C.p.p.).

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 14.04.2009 consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 23.04.2009, 24.04.2009 şi 29.04.2009.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin adresa nr.6552/2/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, înregistrată pe rolul instanţei sub numărul 2921/212/2008 din data de 29.12.2009 s-a înaintat instanţei dosarul cu acelaşi număr al Î.C.C.J., împreună cu dosarele de fond nr.26/92/2008, 24/92/2007 ale Tribunalului Militar Bucureşti, nr.8816/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa, nr.8816/212/2007 al Tribunalului Constanţa şi nr. 8816/212/2007 al Judecătoriei Constanţa, privind pe condamnatul Gheorghe Adrian, în care a fost pronunţată încheierea nr.1676/09.10.2008 a Secţiei Penale a Î.C.C.J.

Asupra conflictului negativ de competenţă ivit între Tribunalul Militar Bucureşti şi Curtea de Apel Constanţa, prin Încheierea nr.1675/09.10.2008, dispusă în dosar nr.6552/1/21008 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul Gheorghe Adrian, în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Au fost anexate dosarele de fond nr.26/92/2008, 24/92/2007 ale Tribunalului Militar Bucureşti, nr.8816/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa, nr.8816/212/2007 al Tribunalului Constanţa şi nr. 8816/212/2007 al Judecătoriei Constanţa, privind pe petentul-inculpatGA.

La termenul de judecată din data de 14.04.2009, petentul-condamnat Gheorghe Adrian, prin apărătorul ales a solicitat admiterea cererii de rejudecare, apreciind ca fiind întrunite cerinţele prevăzute de art.405-408 C.pr.pen., solicitarea vizând rejudecarea cauzei în temeiul art.5221 C.pr.pen.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, se reţine următoarea situaţie:

In sustinerea cererii formulate iniţial şi menţinută şi cu ocazia cauzei de faţă, petentul-condamnat GAa aratat ca prin sent pen nr 91/2003 a Tribunalului Militar Bucuresti a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni concurente .

Intrucat in cursul solutionarii cauzei de fond acesta a parasit tara pentru a se angaja in strainatate , a fost in imposibilitate de a participa la finalizarea procesului si exercitarea cailor de atac.

Prin Încheierea nr.1675/09.10.2008, dispusă în dosar nr.6552/1/21008 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatulGA, în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Analizând cererea de rejudecare după extrădare, constată că este neîntemeiată, astfel că o va respinge pentru cons9iderentele ce urmează a fi expuse în continuare.

Prin sent. Pen. nr. 91/2003pronuntata in dosarul penal nr 159/2002 al Tribunalului Militar Bucuresti petentul-condamnat GAa fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni concurente.

Din analiza actelor dosarului de fond rezultă ca GAa fost prezent in cursul judecatii la prima instanta la termenele de judecata din 19.09.2002, 21.10.2002 (cand a fost si audiat), 16.01.2003 (data la care au fost audiati mai multi martori) si 13.02.2003 (data la care au fost audiati mai multi martori).

Impotriva solutiei pronuntate de instanta de fond a declarat apel si apoi recurs avocatul inculpatului, caile de atac fiind solutionate pe fond de instante.

Impotriva deciziei pronuntate in recurs de Curtea Militara de Apel petentul-condamnat Gheorghe Adrian a declarat contestatie in anulare, care a fost respinsa ca inadmisibila de catre Curtea Militara de Apel prin dec pen nr 28/21.06.2007.

La data de 18.04.2007 petentul-condamnat GAa fost arestat si extradat din Spania.

În aceeasi zi condamnatul a fost depus in arestul Directiei de Cercetari Penale a IGPR .

Aşadar petentul-condamnat a invocat în cerere dispoziţiile art. 5221 C. proc. pen., care statuează că „în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.”

Instanta apreciaza ca interpretarea corectă din punct de vedere gramatical şi sistematic a sintagmei „judecate şi condamnate în lipsă”, pentru a fi respectată voinţa legiuitorului, nu poate fi decât aceea ce include în sfera de aplicare exclusiv pe inculpaţii condamnaţi ce au lipsit pe întreaga durată a procedurii de judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii (atât la toate termenele de judecată şi pronunţarea în primă instanţă, cât şi la judecata în apel şi recurs, în măsura în care au fost exercitate în cauză aceste căi ordinare de atac).

Din verificarea dosarului nr. 159/2002 al Tribunalului Militar Bucuresti rezultă că inculpatul GAa fost prezent la 4 termene de judecata, fiind audiat de instanta şi fiind audiati in prezenta lui mai multi martori, iar avocatul sau a exercitat caile de atac prevazute de lege impotriva solutiei primei instante , care au fost solutionate pe fond .

Având în vedere aceste considerente instanta apreciaza că situaţia petentului-condamnat nu se îcadrează în dispoziţiile de aplicare ale art. 5221 C. proc. pen., întrucât acesta a fost prezent personal la judecata în primă instanţă .

Instanta apreciaza ca dreptul la apărare al inculpatului a fost asigurat în cauză prin audierea şi prezenţa sa nemijlocită în faza de judecată în primă instanţă şi, în permanenţă, prin apărători aleşi, pe parcursul întregii proceduri penale până la definitivarea acesteia .

Solutia instantei este in acord si cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, dreptul inculpatului de a fi prezent la judecată este recunoscut în Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice şi în art. 6 paragraf 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care recunoaşte celui acuzat „dreptul de a se apăra el însuşi” şi „dreptul de a interoga martorii”; daca de principiu Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că prezenţa inculpatului este în principiu obligatorie la soluţionarea cauzei au fost admise si excepţii de la regula prezenţei inculpatului atunci când asigurarea acestei condiţii ar fi de natura a conduce la amânarea nejustificată a cauzei, mai ales dacă această situaţie a fost verificată şi constatată şi dacă inculpatul are o culpă în absenţa sa (a se vedea in acest sens Hotărârea Colozza c. Italia şi Rubinat c.Italia).

În conditiile in care petentul-condamnat GAa avut cunostinta de proces, s-a prezentat la patru termene de judecata ,a fost audiat, dupa care a ales sa paraseasca tara din motive particulare, fiind reprezentat pe tot parcursul procesului de avocatul sau ales care a si exercitat caile de atac prevezute de lege, instanta apreciaza ca cererea acestuia de rejudecare dupa extradare nu este intemeiata, neputandu-se considera raportat la datele dosarului ca GA

a fost „judecat si condamnat in lipsa” astfel ca va o va respinge.

In baza art 192 alin 2 c.pr.pen va obliga petentul-condamnat GA la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 522 1 c.pr.pen respinge cererea de rejudecare după extrădare formulata de petentul-condamnatulGA, , deţinut in Penitenciarul Poarta Alba cu privire la sent pen nr 91/2003 a Tribunalului Militar Bucuresti, rămasă definitiva prin dec. pen. nr. 211/2003 a Curtii Militare de Apel Bucureşti.

In baza art. 192 alin 2 c.pr.pen obliga petentul-condamnatul GA la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă.

Pronunţata in şedinţă publică azi, 29.04.2009.

Red.jud. L.I.B./03.06.2009.

Ex.4

Dosar nr. 29021/212/2008

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

SENTINŢA PENALĂ NR.560

Şedinţa publică din data de 29.04.2009

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe condamnatGA, având ca obiect rejudecarea după extrădare (art.522 ind.1 C.p.p.).

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 14.04.2009 consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 23.04.2009, 24.04.2009 şi 29.04.2009.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin adresa nr.6552/2/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, înregistrată pe rolul instanţei sub numărul 2921/212/2008 din data de 29.12.2009 s-a înaintat instanţei dosarul cu acelaşi număr al Î.C.C.J., împreună cu dosarele de fond nr.26/92/2008, 24/92/2007 ale Tribunalului Militar Bucureşti, nr.8816/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa, nr.8816/212/2007 al Tribunalului Constanţa şi nr. 8816/212/2007 al Judecătoriei Constanţa, privind pe condamnatul Gheorghe Adrian, în care a fost pronunţată încheierea nr.1676/09.10.2008 a Secţiei Penale a Î.C.C.J.

Asupra conflictului negativ de competenţă ivit între Tribunalul Militar Bucureşti şi Curtea de Apel Constanţa, prin Încheierea nr.1675/09.10.2008, dispusă în dosar nr.6552/1/21008 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul Gheorghe Adrian, în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Au fost anexate dosarele de fond nr.26/92/2008, 24/92/2007 ale Tribunalului Militar Bucureşti, nr.8816/212/2007 al Curţii de Apel Constanţa, nr.8816/212/2007 al Tribunalului Constanţa şi nr. 8816/212/2007 al Judecătoriei Constanţa, privind pe petentul-inculpatGA.

La termenul de judecată din data de 14.04.2009, petentul-condamnat Gheorghe Adrian, prin apărătorul ales a solicitat admiterea cererii de rejudecare, apreciind ca fiind întrunite cerinţele prevăzute de art.405-408 C.pr.pen., solicitarea vizând rejudecarea cauzei în temeiul art.5221 C.pr.pen.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, se reţine următoarea situaţie:

In sustinerea cererii formulate iniţial şi menţinută şi cu ocazia cauzei de faţă, petentul-condamnat GAa aratat ca prin sent pen nr 91/2003 a Tribunalului Militar Bucuresti a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni concurente .

Intrucat in cursul solutionarii cauzei de fond acesta a parasit tara pentru a se angaja in strainatate , a fost in imposibilitate de a participa la finalizarea procesului si exercitarea cailor de atac.

Prin Încheierea nr.1675/09.10.2008, dispusă în dosar nr.6552/1/21008 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatulGA, în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Analizând cererea de rejudecare după extrădare, constată că este neîntemeiată, astfel că o va respinge pentru cons9iderentele ce urmează a fi expuse în continuare.

Prin sent. Pen. nr. 91/2003pronuntata in dosarul penal nr 159/2002 al Tribunalului Militar Bucuresti petentul-condamnat GAa fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni concurente.

Din analiza actelor dosarului de fond rezultă ca GAa fost prezent in cursul judecatii la prima instanta la termenele de judecata din 19.09.2002, 21.10.2002 (cand a fost si audiat), 16.01.2003 (data la care au fost audiati mai multi martori) si 13.02.2003 (data la care au fost audiati mai multi martori).

Impotriva solutiei pronuntate de instanta de fond a declarat apel si apoi recurs avocatul inculpatului, caile de atac fiind solutionate pe fond de instante.

Impotriva deciziei pronuntate in recurs de Curtea Militara de Apel petentul-condamnat Gheorghe Adrian a declarat contestatie in anulare, care a fost respinsa ca inadmisibila de catre Curtea Militara de Apel prin dec pen nr 28/21.06.2007.

La data de 18.04.2007 petentul-condamnat GAa fost arestat si extradat din Spania.

În aceeasi zi condamnatul a fost depus in arestul Directiei de Cercetari Penale a IGPR .

Aşadar petentul-condamnat a invocat în cerere dispoziţiile art. 5221 C. proc. pen., care statuează că „în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.”

Instanta apreciaza ca interpretarea corectă din punct de vedere gramatical şi sistematic a sintagmei „judecate şi condamnate în lipsă”, pentru a fi respectată voinţa legiuitorului, nu poate fi decât aceea ce include în sfera de aplicare exclusiv pe inculpaţii condamnaţi ce au lipsit pe întreaga durată a procedurii de judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii (atât la toate termenele de judecată şi pronunţarea în primă instanţă, cât şi la judecata în apel şi recurs, în măsura în care au fost exercitate în cauză aceste căi ordinare de atac).

Din verificarea dosarului nr. 159/2002 al Tribunalului Militar Bucuresti rezultă că inculpatul GAa fost prezent la 4 termene de judecata, fiind audiat de instanta şi fiind audiati in prezenta lui mai multi martori, iar avocatul sau a exercitat caile de atac prevazute de lege impotriva solutiei primei instante , care au fost solutionate pe fond .

Având în vedere aceste considerente instanta apreciaza că situaţia petentului-condamnat nu se îcadrează în dispoziţiile de aplicare ale art. 5221 C. proc. pen., întrucât acesta a fost prezent personal la judecata în primă instanţă .

Instanta apreciaza ca dreptul la apărare al inculpatului a fost asigurat în cauză prin audierea şi prezenţa sa nemijlocită în faza de judecată în primă instanţă şi, în permanenţă, prin apărători aleşi, pe parcursul întregii proceduri penale până la definitivarea acesteia .

Solutia instantei este in acord si cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, dreptul inculpatului de a fi prezent la judecată este recunoscut în Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice şi în art. 6 paragraf 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale care recunoaşte celui acuzat „dreptul de a se apăra el însuşi” şi „dreptul de a interoga martorii”; daca de principiu Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că prezenţa inculpatului este în principiu obligatorie la soluţionarea cauzei au fost admise si excepţii de la regula prezenţei inculpatului atunci când asigurarea acestei condiţii ar fi de natura a conduce la amânarea nejustificată a cauzei, mai ales dacă această situaţie a fost verificată şi constatată şi dacă inculpatul are o culpă în absenţa sa (a se vedea in acest sens Hotărârea Colozza c. Italia şi Rubinat c.Italia).

În conditiile in care petentul-condamnat GAa avut cunostinta de proces, s-a prezentat la patru termene de judecata ,a fost audiat, dupa care a ales sa paraseasca tara din motive particulare, fiind reprezentat pe tot parcursul procesului de avocatul sau ales care a si exercitat caile de atac prevezute de lege, instanta apreciaza ca cererea acestuia de rejudecare dupa extradare nu este intemeiata, neputandu-se considera raportat la datele dosarului ca GA

a fost „judecat si condamnat in lipsa” astfel ca va o va respinge.

In baza art 192 alin 2 c.pr.pen va obliga petentul-condamnat GA la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 522 1 c.pr.pen respinge cererea de rejudecare după extrădare formulata de petentul-condamnatulGA, , deţinut in Penitenciarul Poarta Alba cu privire la sent pen nr 91/2003 a Tribunalului Militar Bucuresti, rămasă definitiva prin dec. pen. nr. 211/2003 a Curtii Militare de Apel Bucureşti.

In baza art. 192 alin 2 c.pr.pen obliga petentul-condamnatul GA la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă.

Pronunţata in şedinţă publică azi, 29.04.2009.

Red.jud. L.I.B./03.06.2009.

Ex.4

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro