404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Executivul a adoptat proiectul de lege privind Codul civil

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

Proiectul de lege privind Codul Civil, adoptat astăzi de Guvern, este un cod modern, care răspunde nevoilor societăţii româneşti şi vizează modernizarea statului român, a afirmat primul-ministru Emil Boc.
„În primul rând aş vrea să subliniez faptul că acest Guvern are voinţa şi capacitatea de a realiza reformele structurale din societatea românească” a subliniat premierul.
La rândul său, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat că „modernizarea justiţiei, administraţiei şi a statului în general nu vor fi posibile fără schimbarea mentalităţilor din societatea noastră. Adoptarea codurilor din justiţie vor constitui pasul decisiv în schimbarea în profunzime a matricei relaţiilor sociale şi, implicit, a mentalităţilor”.

Proiectul noului Cod civil încorporează totalitatea reglementărilor referitoare la persoane, relaţiile de familie şi relaţiile comerciale. În plus, consecvenţa a obligat ca opera de codificare să aibă în vedere şi dispoziţiile de drept internaţional privat.

Proiectul Noului Cod civil este structurat pe şapte cărţi, precedate de un titlu preliminar:

– Cartea I, Despre persoane, va avea ca obiect de reglementare capacitatea civilă a persoanei fizice şi juridice şi va reintroduce în Codul civil dispoziţiile principalelor legi speciale în această materie.

– Cartea a II-a, Despre familie, propune, în primul rând, o regândire a modalităţii de reglementare a materiei familiei, renunţându-se la ideea unui cod distinct care să guverneze acest domeniu, aşa cum există în prezent.

– Cartea a III-a, Despre bunuri, unifica dispoziţiile în materia bunurilor, a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale, unele existente în reglementări disparate, ţinând cont de soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă în acest domeniu.

– Cartea a IV-a, Despre moştenire şi liberalităţi, reglementează materia succesiunilor şi liberalităţilor, în redactarea acesteia pornindu-se de la necesitatea revizuirii unor instituţii precum testamentul, rezerva succesorală sau raportul succesoral.

– Cartea a V-a, Despre obligaţii, urmăreşte o abordare unitară a raporturilor obligaţionale, în sensul renunţării la diviziunea tradiţională în raporturi civile şi raporturi comerciale, şi asigurarea unei protecţii corespunzătoare a consumatorilor, perspectivă ce se va reflecta în dispoziţiile referitoare la formarea contractului, integrarea clauzelor-standard în contract, reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului nepatrimonial ş.a.

– Cartea a VI-a, Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor, preia, cu îmbunătăţiri substanţiale, prevederile Decretului nr.167/1958, sistematizate pe probleme specifice (dispoziţii generale, termenul prescripţiei extinctive, cursul prescripţiei extinctive, împlinirea prescripţiei extinctive), la care se va adăuga o reglementare generală a termenelor de decădere, aceasta din urmă constituind o noutate absolută în dreptul civil român.

– Cartea a VII-a, Dispoziţii de drept internaţional privat consacră autonomia de voinţă a soţilor, în sensul posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabilă regimurilor matrimoniale şi reafirmat în Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti.
Elaborarea unui nou Cod civil a fost impusă de necesitatea unificării normelor care guvernează raporturile de drept privat, în contextul în care la momentul actual, anumite materii sunt reglementate prin norme separate, ce au suferit modificări numeroase, operate, în special, în perioada comunistă.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 11.03.2009

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro