404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Inselaciune

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

Dosar nr. 4915/212/2009

SENTINŢA PENALĂ NR. 621

Şedinţa publică de la 19.05.2009

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe condamnatul FERARIU DUMITREL, având ca obiect revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită, potrivit dispoziţiilor art. 310 alin. 2 teza 1 C.p.p..

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.05.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată – parte integrantă a prezentei hotărâri – când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la acest termen.

În aceeaşi compunere,

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 25.02.2009, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 4915/212/2009, adresa nr. 369/16.02.2009 a Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni, aplicată prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în dosarul penal nr. 19593/212/2007, def. prin neapelare, pentru imposibilitatea serviciul menţionat de a desfăşura activitatea de supraveghere.

În motivarea sesizării, se arată că, în vederea realizării primei întrevederi cu persoana condamnată, a fost transmisă la domiciliu său înştiinţarea nr. 500/14.02.2008, prin care i se solicita să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 19.02.2008. Din cauza neprezentării, i-a fost expediată a doua înştiinţare cu nr. 575/20.02.2008 pentru a se prezenta la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 29.02.2008.

Prima înştiinţare a fost returnată, la data de 22.02.2008, cu menţiunea „destinatar mutat fără a comunica noua adresă”, fapt ce a condus la efectuarea unei vizite, în aceeaşi zi, la domiciliul persoanei condamnate.

În cadrul vizitei, s-au purtat discuţii cu o doamnă care a declarat că FD nu mai locuieşte acolo de 3 – 4 ani şi nu are informaţii privind noul domiciliu al acestuia. Aceleaşi aspecte au fost relevate, la data de 11.03.2008, de numita CD , iar la data de 08.12.2008, de numitul PZ. De asemenea, nici numiţii PE şi PD nu au cunoştinţă despre noul domiciliu al persoanei condamnate, ulterior evacuării din spaţiul respectiv.

Prin adresa nr. 634/25.02.2008, trimisă Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Brăila – Biroul Evidenţa Populaţiei, s-a solicitat identificarea domiciliului persoanei condamnate, FD. Răspunsul a fost că figurează înregistrat cu domiciliul stabil în mun B , adresă la care, după cum s-a stabilit, nu mai locuieşte.

Verificările au fost extinse la A.N.P., stabilindu-se că FD nu se află deţinut în vreunul dintre aresturile sau penitenciarele din ţară. De asemenea, nici verificările operative din teren – zona Gării C.F.R.B nu au condus la identificarea persoanei căutate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria Constanţa, def. prin neapelare, s-a dispus condamnarea inculpatului FD:

– în baza art. 20 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune;

– în baza art. 293 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea;

– în baza art. 291 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. s-a dispus contopirea pedepselor stabilite şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 861 C.pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 (patru) ani, reprezentând termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 862 C.pen.

În baza art. 863 alin. 1 C.pen. s-a stabilit ca inculpatul FD să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă TB;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 863 alin. 3 lit. d C.pen. s-a impus inculpatului FD obligaţia de a nu intra în legătură cu numiţii CC, MC şi PAM.

Conform art. 864 alin. 2 C.pen, dacă cel condamnat nu îndeplineşte cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

O condiţie esenţială şi obligatorie pentru a se putea revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, este aceea ca persoana condamnată să nu îndeplinească, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege.

Având in vedere că persoana condamnată FD nu mai locuieşte la domiciliul său din B de aproximativ 7 ani şi nu a mai putut fi identificat, nu se poate stabili cu certitudine existenţa relei sale credinţe şi, astfel, sustragerea de la îndeplinirea măsurilor de supraveghere, nefiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 864 alin. 2 C.pen.

Ca atare, este rezonabil a considera ca FD nu a avut cunostinta de consecintele de care este pasibil, in eventualitatea nerespectarii hotararii judecatoresti.

Pentru considerentele mai sus arătate, având în vedere că în cauză nu sunt probe certe, indubitabile, cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor impuse, cu rea-credinţă, în baza art. 447 C.proc.pen. rap. la art. 864 alin. 2 C.pen., urmează să fie respinsă cererea formulată, ca neîntemeiată, sesizarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Braila, cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 (unu) an si 6 (sase) luni inchisoare, aplicata prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecatoriei Constanta, dosarul penal nr. 19593/212/2007, definitiva prin neapelare, condamnatului FD Văzând şi prevederile art. 189 şi art. 192 alin. 3 C.proc.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 447 C.proc.pen. rap. la art. 864 alin. 2 C.pen. respinge ca neintemeiata sesizarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Braila, cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 (unu) an si 6 (sase) luni inchisoare, aplicata prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecatoriei Constanta, dosarul penal nr. 19593/212/2007, definitiva prin neapelare, condamnatului FD

Conf. art. 192 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Conf. art. 189 C.proc.pen. onorariul aparatorului din oficiu, in cuantum de 100 lei, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, acordandu-se catre avocat RRM

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.05.2009.

Red. Jud. A.E.M. – 27.05.09

Tehnored. A.E. – 4 ex. / 27.05.09

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro