404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pedeapsa stabilita pentru infractiunea de talharie

Dosar nr. 30927/212/2009

JUDECĂTORIA CONSTANTA

SENTINTA PENALA NR.248

Şedinţa publică din 12 martie 2010

Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatii BSC , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 211 al.1, al.2 lit,.b şi al.21 lit.a şi c Cod penal, art. 192 al.1,2, Cod penal, cu aplic.art. 33 lit.a Cod penal şi MI trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 211 al.1, al.2 lit,.b şi al.21 lit.a şi c Cod penal, art. 192 al.1,2, Cod penal, cu aplic.art. 33 lit.a Cod penal .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 24.02.2010 , consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , care face parte integrantă din prezenta , când instanta , având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronuntarea la data de 05.03.2010 ,apoi la 12.03.2010 când a dispus următoarele :

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă , constată următoarele ,

Prin rechizitoriul nr. 14078/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa , înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 15.10.2009 sub nr. 30927/212/2009 , s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor BSCsub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 21 lit. a, c C.p. şi a unei infracţiuni de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 1, alin. 2 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi MIsub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 21 lit. a, c C.p. şi a unei infracţiuni de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 1, alin. 2 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p. .

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut , în esenţă , că în seara de 03.10.2009,ora 2l10, inculpaţii BSCşi MI au pătruns fără drept, deteriorând uşa de acces, într-o cameră de locuit, din grajdul fermei aparţinând numitului PI, situată la intrarea în comuna Cumpăna, jud. Constanţa, cameră în care locuiau părţile vătămate UG- şi UV, şi prin ameninţări, având în mâini bare metalice le-au deposedat pe părţile vătămate UV de un telefon mobil, marca SEşi suma de 500 lei iar pe partea vătămată UGGde suma de 11 lei .

Situaţia de fapt expusă în rechizitoriu a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă : plângerea şi declaraţiile părţilor vătămate UG- şi UV, proces – verbal de cercetare la faţa locului la care au fost anexate planşe fotografice , proces – verbal de depistare în flagrant, proces – verbal de prezentare pentru recunoaştere la care au fost anexate planşe fotografice , declaraţiile martorilor BC, GI, NF, NN, NI C şi PI, declaraţiile inculpaţilor BSCşi MI.

În faza cercetării judecătoreşti s-a procedat la audierea inculpaţilor BSCşi MI, a părţilor vătămate UG-Georgel şi UV şi a martorilor BC, GI, NF, NN, NICşi PI.

Analizând întregul material probator administrat în cauză , instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În seara de 03.10.2009, în jurul orelor 2110 , inculpaţii BSCşi MIs-au deplasat la Ferma Pruiu, situată în extravilanul comunei Cumpăna, jud. Constanţa, aparţinând numitului PI unde, într-o cameră din incinta unui grajd locuiau părţile vătămate UGGşi UV .

Prin efracţie şi având asupra lor bare metalice, inculpaţii au pătruns în camera în care locuiau cele două părţi vătămate . Inculpatul BSCa împins părţile vătămate pe pat, timp în care inculpatul MIle-a controlat în buzunare. În continuare, inculpatul BSCa prins de gât părţile vătămate şi le-a ridicat, proferând ameninţări cu moartea iar inculpatul MIa luat din buzunarul pantalonilor părţii vătămate UV un telefon mobil marca SEşi suma de 22 lei. Procedând la căutarea altor bunuri prin încăpere, inculpatul MIa găsit într-o cutie un portofel ce conţinea suma de 540 lei (aparţinând părţii vătămate UGG), bani pe care şi i-a însuşit.

În tot acest timp, inculpaţii au adresat injurii şi ameninţări cu comiterea unor acte de violenţă şi cu moartea, de natură să provoace părţilor vătămate o profundă stare de temere, iar inculpatul BSCa urmărit să lovească partea vătămată UV cu o bară matalică, însă a fost oprit de către inculpatul MI.

Cei doi inculpaţi au fost depistaţi de către organelle de poliţie, în aceeaşi seară, în jurul orelor 02.00, pe raza comunei Cumpăna, la un magazin alimentar iar cu prilejul efectuării controlului corporal, asupra inculpatului MIs-a găsit telefonul mobil marca SEşi suma de 98 lei, iar asupra inculpatului BSCsuma de 70 lei .

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă : plângerea şi declaraţiile părţilor vătămate UGGşi UVcare au arătat că în seara de 03.10.2009, inculpaţii BSCşi MI, prin efracţie şi având asupra lor bare metalice, au pătruns în locuinţa situată în incinta fermei, proprietatea numitului Pruiu Ioan, au proferat la adresa lor ameninţări cu comiterea unor acte de violenţă şi cu moartea şi, în timp ce erau imobilizate de inculpatul Bănică Ştefan Costel, inculpatul MIa luat din buzunarul pantalonilor părţii vătămate UV un telefon mobil marca SEşi suma de 22 lei iar dintr-o cutie de carton suma de 540 lei, proces – verbal de prezentare pentru recunoaştere din care rezultă că părţile vătămate i-au indicat pe inculpaţi ca fiind aceia care prin agresiune, ameninţare cu comiterea unor acte de violenţă şi cu moartea i-au deposedat de bani şi bunuri , declaraţiile martorilor BC, GI, NN şi NICcare au participat ca martori asistenţi la efectuarea recunoaşterilor dintr-un grup de persoane şi care au precizat că părţile vătămate i-au indicat pe inculpaţi ca fiind autorii tâlhăriei, declaraţiile martorului PI care a arătat că în seara de 03.10.2009, părţile vătămate i-au relatat că două persoane au pătruns în locuinţa lor , timp în care au fost ameninţate şi le-au fost sustrase sume de bani, declaraţiile martorului NF care a asistat la depistarea inculpaţilor şi la controlul efectuat asupra inculpatului MI, ocazie cu care a fost găsit telefonul mobil marca Sony Ericsson , proces – verbal de depistare din data de 04.10.2009 , ora 02,00 întocmit de organele de poliţie, proces – verbal de cercetare la faţa locului la care au fost anexate planşe fotografice .

Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale, la data de 04.10.2009, inculpatul BSCnu a recunoscut comiterea faptei, arătând că în seara de 03.10.2009 s-a întâlnit cu inculpatul MIcu care s-a deplasat la magazinul Billa din Constanţa, de unde au plecat către localitatea Cumpăna cu autoturismul marca Dacia condus de numitul NF . Inculpatul precizează că, în momentul în care au ajuns la un magazin non-stop situat pe strada Cireşica din localitatea Cumpăna a fost oprit de către organele de poliţie şi condus la sediul Poliţiei Cumpăna pentru cercetări.

Fiind audiat , în prezenţa apărătorului din oficiu , inculpatul BSCa declarat că în seara de 03.10.2009 , împreună cu inculpatul MIau pătruns în locuinţa părţilor vătămate. Inculpatul a arătat că a lovit cu piciorul uşa de acces în cameră, au pătruns în interior, timp în care inculpatul MI l-a controlat în buzunare pe una din părţile vătămate şi a sustras suma de 500 lei şi un telefon mobil marca Sony Ericsson , iar dintr-un portofel aflat într-o cutie a luat suma de 12 lei . Inculpatul a menţionat că nu a agresat şi nu a ameninţat părţile vătămate.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul MIa declarat că, în seara de 03.10.2009 , a pătruns împreună cu celălalt inculpat în camera în care locuiau părţile vătămate, inculpatul BSCavând asupra sa o bară metalică, context în care au sustras părţilor vătămate un telefon mobil şi suma de 517 lei. Inculpatul a precizat că nu a agresat şi nu a ameninţat părţile vătămate.

Fiind audiaţi pe parcursul cercetării judecătoreşti inculpaţii au revenit asupra declaraţiilor date pe parcursul urmăririi penale .

Inculpatul BSCa arătat că nu este vinovat de faptele care i se reţin şi nu îşi aminteşte ce s-a întâmplat în acea seară, iar inculpatul MIa recunoscut învinuirea care i se aduce, însă a negat implicarea inculpatului BSCîn săvârşirea faptelor. Astfel, inculpatul a precizat că a pătruns singur în camera în care locuiau părţile vătămate pe care le-a ameninţat cu o bară metalică şi le-a sustras acestora un telefon mobil şi suma de 530 lei.

La termenele de judecată din data de 03.02.2010 şi 24.02.2010, inculpatul MIa arătat că nu menţine declaraţia dată în faţa instanţei la data de 18.11.2009 şi menţine declaraţiile date în faza de urmărire penală . La termenul de judecată din data de 24.02.2010 inculpatul BSCa arătat că îşi menţine declaraţiile date la organele de poliţie .

Apărările inculpaţilor, care au revenit în mod repetat şi fără nicio justificare obiectivă asupra declaraţiilor iniţiale, sunt apreciate de instanţă ca nesincere, fiind infirmate de ansamblul probator administrat în cauză.

Astfel, susţinerile inculpatului MIîn sensul că a pătruns singur în camera în care locuiau părţile vătămate sunt contrazise de afirmaţiile părţilor vătămate care au declarat că ambii inculpaţi au pătruns în camera unde locuiau , precizând contribuţia fiecăruia la săvârşirea faptei, de cele consemnate în procesul-verbal de prezentare pentru recunoaştere dintr-un grup de personae şi de procesul-verbal de depistare din care reiese că asupra inculpaţilor s-au găsit sume de bani şi telefonul marca Sony Ericsson, reclamat ca sustras. Mai mult, pe parcursul urmăririi penale inculpaţii au recunoscut că au pătruns împreună în locuinţa părţilor vătămate .

De asemenea, susţinerile inculpaţilor potrivit cărora nu au folosit ameninţarea pentru a sustrage bunurile sunt infirmate de cele declarate de părţile vătămate UGGşi UV, care au precizat că inculpaţii au pătruns în locuinţă având asupra lor bare metalice, au proferat ameninţări cu comiterea unor acte de violenţă şi cu moartea. De altfel, chiar inculpatul MIa aratat în declaraţia dată în faţa instanţei la data de 18.11.2009, că a deposedat părţile vătămate de bunuri prin folosirea ameninţării.

Declaraţiile părţilor vătămate date pe parcursul procesului penal se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, cu proces – verbal de prezentare pentru recunoaştere la care au fost anexate planşe fotografice, cu proces – verbal de depistare din data de 04.10.2009 întocmit de organele de poliţie, cu procesul – verbal de cercetare la faţa locului la care au fost anexate planşe fotografice şi cu celelalte înscrisuri aflate la dosar astfel încât constituie mijloace de probă în înţelesul art. 69 C.p.p. şi sunt avute în vedere ca atare de instanţă .

Sub aspectul laturii obiective fapta inculpaţilor BSCşi MIcare, în seara de 03.10.2009, au pătruns fără drept, prin efracţie, în locuinţa părţilor vătămate, şi prin ameninţări, având în mâini bare metalice, au deposedat partea vătămată UV de un telefon mobil, marca SEşi suma de 500 lei şi partea vătămată UGGde suma de 11 lei întruneşte elementele constitutive a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 21 lit. a, c C.p. şi a unei infracţiuni de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin. 1, alin. 2 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

Sub aspectul laturii subiective inculpaţii au săvârşit fapta cu intenţie directă .

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor instanţa va avea in vedere criteriile prev. de art. 72 C.p. , şi anume : dispoziţiile din partea generala a Codului Penal , limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile de tâlhărie şi violare de domiciliu, gradul de pericol social al faptelor pe care instanţa îl apreciază ca deosebit de ridicat şi care rezultă din împrejurarea că inculpaţii au acţionat pe timp de noapte , împreună , prin folosirea de ameninţări, având asupra lor bare metalice, creând părţilor vătămate o puternică stare de temere, partea vătămată UGGarătând că se simte în continuare ameninţată de inculpatul Bănică Ştefan Costel, de urmările ce s-ar fi putut produce în contextul comiterii de fapte în aceste circumstanţe existând posibilitatea punerii în primejdie a vieţii şi integrităţii fizice a părţilor vătămate, dar şi de persoana fiecărui inculpat : inculpatul BSCnu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar, cu şanse reduse de reintegrare socială (potrivit referatului de evaluare întocmite de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa), inculpatul MIeste cunoscut cu antecedente penale , a săvârşit faptele în cursul termenul de încercare de 1 an şi 6 luni stabilit prin sentinţa penală nr. 553/23.05.2008 a Judecătoriei Constanţa, nu a respectat măsurile de supraveghere impuse de instanţa de judecată prin aceeaşi sentinţă de condamnare(potrivit adresei Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa nr. 2459/28.10.2009), cu perspective de reintegrare în societate condiţionate de o intervenţie suportivă care să faciliteze procesul de schimbare comportamentală şi să asigure susţinerea motivaţională necesară schimbării comportamentale(potrivit referatului de evaluare întocmite de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa).

Fapta inculpaţilor este neîndoielnic foarte gravă, astfel că în operaţiunea de individualizare a tratamentului penal, instanţa va ţine seama de circumstanţele reale ale săvârşirii faptelor, de circumstanţele personale ale inculpaţilor, coroborate cu lipsă de sinceritate a acestora, împrejurare care demonstrează că resocializarea viitoare pozitivă a acestora nu este posibilă decât prin aplicarea unei pedepse ferme care să fie în deplin acord cu dispoziţiile art.1 c.pen. şi care să producă efecte atât asupra conduitei inculpaţilor, contribuind la reeducarea acestora, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care sunt supuşi cei ce comit astfel de infracţiuni, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni.

La stabilirea pedepselor, instanţa va ţine seama de contribuţia fiecărui inculpat la săvârşirea faptelor, de împrejurarea că inculpatul MIl-a împiedicat pe inculpatul BSCsă lovească părţile vătămate cu bara de metal pe care o avea asupra sa.

Astfel, instanţa va condamna pe inculpatul BSCpentru infracţiunile de tâlhărie la câte o pedeapsă de 8 ani închisoare iar pentru infracţiunea de violare de domiciliu va condamna inculpatul la pedeapsa de 4 ani închisoare .

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit b c.pen va contopi cele 3 pedepse, în final inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare .

Instanţa va condamna pe inculpatul MIpentru infracţiunile de tâlhărie la câte o pedeapsă de 7 ani închisoare iar pentru infracţiunea de violare de domiciliu va condamna inculpatul la pedeapsa de 4 ani închisoare .

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b c.pen va contopi cele 3 pedepse, în final inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare. Raportat la împrejurarea că inculpatul a săvârşit din nou o infracţiune în cursul termenului de încercare stabilit prin sent pen 553/2008, definitivă la data de 18.06.2008, în baza art. 1101 alin.2 c.pen rap. la art. 864 şi art. 83 c.pen va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 5 luni închisoare aplicată inculpatului Moraru Ion prin sent pen nr. 553/2008 a Judecătoriei Constanţa, pe care o va adăuga pedepsei de 7 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul executând pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic -7 ani şi 5 luni închisoare .

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, raportat la circumstanţele reale ale comiterii infracţiunii, caracterul premeditat şi organizat al activităţii infracţionale, prejudiciul material însemnat, circumstanţele personale ale inculpaţilor, instanţa apreciază că scopul prevăzut de art. 52 C.p. poate fi atins doar prin executarea în regim de detenţie a pedepselor de către inculpaţi.

În baza art. 71 c.pen. va interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b c.pen.

În raport de elementele menţionate mai sus (natura şi gravitatea infracţiunilor, circumstanţele reale şi personale), ţinând cont şi de pronunţarea prezentei hotărâri de condamnare, instanţa apreciază că prin lăsarea în libertate a inculpaţilor MIşi BSCs-ar crea pericol pentru ordinea publică, astfel că, în baza art. 350 C.p.p. va menţine arestarea preventivă a inculpaţilor şi va respinge solicitarea avocaţilor inculpaţilor privind revocarea măsurii arestarii preventive .

În baza art. 88 c.pen. instanţa va deduce, în privinţa ambilor inculpaţi, din pedepsele aplicate perioada reţinerii şi arestării preventive de la 04.10.2009 la zi.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei instanţa va lua act că partea vătămată UGG nu s-a constituit parte civilă iar partea vătămată UV a renunţat la pretenţiile civile formulate .

În baza art. 118 lit e c.pen va dispune confiscarea de la fiecare inculpat a sumei de 135 lei în folosul statului .

În baza art 189 c.pr.pen va dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu BCC, conform delegaţiei nr 4748/2009 şi TC , conform delegaţiei nr 4749/2009, în cuantum de 400 lei fiecare din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.

În baza art 191 c.pr.pen va obliga fiecare inculpat la plata a câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 211 alin 1, alin.2 lit.b, alin 21 lit a,c c.pen condamnă inculpatul BSC deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, la pedeapsa de 8 ani închisoare .

În baza art. 211 alin 1, alin.2 lit.b, alin 21 lit. a,c c.pen condamnă inculpatul BSCla pedeapsa de 8 ani închisoare .

În baza art. 192 alin.1, alin.2 c.pen condamnă inculpatul BSCla pedeapsa de 4 ani închisoare .

În baza art. 33 lit a şi art 34 lit b c.pen contopeşte cele 3 pedepse, în final inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie conform art. 57 c.pen.

În baza art. 71 c.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit a teza a II-a şi lit b c.pen .

În baza art. 350 c.pr.pen menţine arestarea preventivă a inculpatului .

În baza art. 88 c.pen deduce din pedeapsă durata reţinerii de la 04.10.2009, h 02.30 şi durata arestării de la 05.10.2009 la zi.

Respinge solicitarea avocatului inculpatului BSCprivind revocarea măsurii arestarii preventive .

În baza art. 211 alin 1 , alin 2 lit b, alin 21 lit a, c c.pen condamnă inculpatul MI deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, , la pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 211 alin 1 , alin 2 lit b, alin 21 lit a, c c.pen condamnă inculpatul MIla pedeapsa de 7 ani închisoare .

În baza art. 192 alin.1, alin.2 c.pen condamnă inculpatul MIla pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art. 33 lit a şi art. 34 lit b c.pen contopeşte cele 3 pedepse, în final inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În baza art. 1101 alin.2 c.pen rap. la art. 864 şi art. 83 c.pen revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 5 luni închisoare aplicată inculpatului MIprin sent pen nr. 553/2008 a Judecătoriei Constanţa, pe care o adaugă pedepsei de 7 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul executând pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic -7 ani şi 5 luni închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie conform art. 57 c.pen..

În baza art. 71 c.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit a teza a II-a şi lit b c.pen .

În baza art. 350 c.pr.pen menţine arestarea preventivă a inculpatului .

În baza art. 88 c.pen deduce din pedeapsă durata reţinerii de la 04.10.2009, h 02.30 şi durata arestării de la 05.10.2009 la zi.

Respinge solicitarea avocatului inculpatului MI privind revocarea măsurii arestarii preventive.

Ia act că partea vătămată UGG nu s-a constituit parte civilă iar partea vătămată UV a renunţat la pretenţiile civile formulate.

În baza art. 118 lit. e c.pen dispune confiscarea de la fiecare inculpat a sumei de 135 lei în folosul statului.

În baza art. 189 c.pr.pen dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu BCC , conform delegaţiei nr. 4748/2009 şi TC , conform delegaţiei nr. 4749/2009, în cuantum de 400 lei fiecare din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.

În baza art. 191 c.pr.pen obligă fiecare inculpat la plata a câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12.03.2010.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro