404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Retinerea situatiei de fapt pe baza probelor administrate in cauza

Dosar nr.35265/212/2009

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SENTINŢA PENALĂ NR.341

Şedinţa publică din 31 martie 2010

Pe rol , solutionarea cauei penale privind pe inculpatul MM trimis în judecată pentru săvârşirea infractiunii prev. şi ped. art.208 al.1 – 209 al.1 lit .a şi i şi al.2 lit.b Cod penal , art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a şi i , al.2 lit.b Cod penal, cu aplic.art. 37 lit.b Cod penal, ambele cu aplic.art. 33 lit.a Cod penal .

Dezbaterile aspra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 24.03.2010 , consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , care face parte integrantă din prezenta , când instanta , având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronuntarea la data de 31.03.2010 , când a dispus următoarele :

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă , constată următoarele ,

Prin rechizitoriul nr. 14936/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 12.11.2009 sub nr. 35265/212/2009, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MMsub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. b C.p. şi furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. b C.p. , ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că la data de 17.10.2009 inculpatul MMîmpreună cu un alt participant, ar fi sustras din locuinţa părţii vătămate SCo geantă ce conţinea cartea de identitate a acesteia, acte şi alte bunuri personale, precum şi suma de 20 lei, iar la data de 25.10.2009 împreună cu acelaşi participant, prin escaladare, ar fi sustras din apartamentul părţii vătămate PSVo geantă ce conţinea cartea de identitate a acesteia, suma de 67 lei, înscrisuri şi două telefoane mobile marca Sony Ericsson şi Motorola .

Situaţia de fapt expusă în rechizitoriu a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate SCşi Purice Silvia Maria, procese – verbale de cercetare la faţa locului, însoţite de planşele fotografice, proces-verbal de depistare a inculpatului, proces-verbal de recunoaştere din grup efectuată de martorul ZA, procese-verbale de conducere în teren cu învinuitul SA, însoţit de planşa fotografică, declaraţiile martorilor ZA, CG, SA, PM, AI, AI, AMşi MA, declaraţiile inculpatului MMşi ale învinuitului SA .

În faza cercetării judecătoreşti s-a procedat la audierea inculpatului, a părţii vătămate PSVşi a martorilor ZA, CG, AI, AI, AMşi MA, în privinţa martorilor SA şi PM s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.327 alin. 3 C.p.p. .

Analizând întregul material probator administrat în cauză , instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

1. La data de 17.10.2009, în jurul orei 1150 , la iniţiativa inculpatului MMprin escaladare şi ajutat de inculpat, numitul SAa pătruns în locuinţa părţii vătămate SCdin Constanţa,). Din holul apartamentului, numitul SAa sustras o poşetă de damă ce conţinea o carte de identitate, acte şi alte lucruri personale, iar din bucătărie, suma de 20 lei şi un pachet de ţigări. Toate aceste bunuri au fost înmânate pe fereastră inculpatului MM, după care numitul SAa părăsit locuinţa, sărind în exterior.

În aceste împrejurări, inculpatul şi numitul SAau fost remarcaţi de către martora ZA, care a anunţat-o telefonic pe partea vătămată SC.

După comiterea faptei, inculpatul MMşi numitul SAs-au deplasat pe strada Caraiman, iar după ce au verificat conţinutul poşetei, au abandonat-o în zona căii ferate.

Organele de poliţie au identificat pe calea ferată, în spatele fostei fabrici de peşte, bunurile sustrase ( o geantă de culoare maro, mai multe fotografii, un card bancar pe numele părţii vătămate SC, o iconiţă, o dischetă şi alte documente), ce au fost predate părţii vătămate pe bază de dovadă.

2. La data de 25.10.2009, prin escaladarea ferestrei, inculpatul MMa pătruns în locuinţa părţii vătămate PSC, din Constanţa, în timp ce partea vătămată şi soţul acesteia se aflau într-unul din dormitoarele apartamentului. Inculpatul a sustras o geantă ce conţinea un portofel, acte de identitate şi alte documente personale, suma de 67 lei, precum şi două telefoane mobile marca Sony Ericsson, respectiv Motorola. Bunurile i-au fost înmânate pe geamul de la bucătăria apartamentului numitului SA, după care, cei doi s-au deplasat în zona Porţii nr.5 a Portului Constanţa, au luat din geantă suma de bani şi au abandonat poşeta în zona respectivă, unde a fost găsită ulterior de către organele de poliţie.

Inculpatul MMa păstrat cele două telefoane mobile, telefonul marca Motorola C139 fiind găsit asupra inculpatului, aşa cum rezultă din procesul-verbal de depistare din data de 26.10.2009. Telefonul mobil marca Sony Ericsson a fost descoperit la numita Sali Asibe, acesta declarând că 1-a primit de la inculpatul MM, la data de 25.10.2009.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de depistare din data de 26.10.2009 din care reiese că asupra inculpatului MM a fost găsit un telefon mobil marca Motorola C139, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate SCcare a arătat că la data de 17.10.2009, în jurul orei 1150, persoane necunoscute au pătruns, prin escaladare, în locuinţa din Constanţa, , de unde au sustras suma de 20 lei, un pachet de ţigări şi o poşetă de damă ce conţinea o carte de identitate, acte şi alte lucruri personale, proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 17.10.2009, la care au fost ataşate planşe fotografice, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate PSC care a arătat că la data de 25.10.2009, persoane necunoscute au pătruns în apartamentul său din Constanţa, , de unde au sustras o geantă ce conţinea un portofel, acte de identitate şi alte documente personale, suma de 67 lei, precum şi două telefoane mobile marca Sony Ericsson, respectiv Motorola, proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 26.10.2009, la care au fost ataşate planşe fotografice, procese-verbale de conducere în teren din 26.10.2009, respectiv 09.11.2009 , la care au fost anexate planşe fotografice din care reiese că numitul SA a indicat organelor de poliţie locuinţele de unde a sustras bunuri împreună cu inculpatul MM şi locurile unde au abandonat o parte din bunurile sustrase, declaraţiile martorei ZA care a arătat că a observat persoanele care au sustras bunuri din locuinţa părţii vătămate SC, proces-verbal de recunoaştere dintr-un grup de persoane din data de 26.10.2009, din care reiese că, în prezenţa martorului asistent PM, martora ZA l-a indicat pe inculpatul MM, ca fiind acela care se afla în faţa ferestrei apartamentului părţii vătămate şi primea de la persoana aflată în interior bunurile sustrase, proces-verbal din data de 26.10.2009 din care rezultă că martora SA a predat organelor de poliţie un telefon mobil marca Sony Ericsson, declaraţiile martorei SA care a arătat că la data de 25.10.2009 a primit de la inculpatul MMun telefon mobil marca Sony Ericsson, declaraţiile martorului CG, declaraşiile martorului PM, declaraţiile martorului AI, declaraţiile martorului AI, declaraţiile martorului MA, declaraţiile martorului MA , declaraţiile numitului SA, date în calitate de învinuit pe parcursul urmăririi penale, care a arătat că, la iniţiativa inculpatului MMprin escaladare, a pătruns într-o locuinţă de unde a sustras de pe masa din bucătărie un pachet de ţigări şi suma de 20 lei, iar din hol o poşetă ce conţinea acte de identitate şi alte documente, bunuri pe care i le-a dat pe fereastră inculpatului; la o dată ulterioară, inculpatul a pătruns, prin escaladare, într-o altă locuinţă de unde a sustras două telefoane mobile, dintre care unul marca Motorola şi o poşetă ce conţinea bani şi documente.

Fiind audiat, cu privire la fapta din 17.10.2009, inculpatul MMa negat că ar fi fost implicat în vreun mod, arătând că la data de 17.10.2009 s-a aflat în localitatea Făurei pentru un schimb de cai. În acest sens au fost audiaţi martorii AI, AIl, AMşi MA, care, pe parcursul cercetării judecătoreşti, au confirmat efectuarea unui schimb de cai, însă nu au fost în măsură să precizeze data la care această operaţiune a avut loc. Mai mult, în faza de urmărire penală, martorul MA a precizat că schimbul de cai a avut loc la data de 09.10.2009, iar martorul MA a menţionat că la data de 17.10.2009 nu s-a aflat împreună cu inculpatul. Analizând declaraţiile martorilor AI, AIl, AMşi MA, date pe parcursul urmăririi penale şi în faza de judecată, instanţa reţine că la data de 09.10.2009, inculpatul s-a deplasat în localitatea Făurei pentru a aduce martorului MA un cal, dobândit în baza înţelegerii cu martorul AIl. Inculpatul a rămas în localitatea Făurei de la data de 09.10.2009 şi până la data de 11.10.2009.

Astfel, instanţa reţine că inculpatul a încercat să inducă în eroare organele judiciare, prin prezentarea ca petrecute la data de 17.10.2009, evenimente din perioada 09.10.2009-11.10.2009.

În schimb, martora ZA l-a indicat pe inculpatul MM, ca fiind acela care, la data de 17.10.2009, în jurul orei 1150 , se afla în faţa ferestrei apartamentului părţii vătămate SCdin Constanţa, Aleea Stânjeneilor nr.1, bloc C2, apartament 4 (parter) şi primea de la persoana aflată în interior bunurile sustrase, aspecte ce se coroborează cu declaraţiile numitului SA, date în calitate de învinuit pe parcursul urmăririi penale, care a arătat că, la iniţiativa inculpatului MMprin escaladare a pătruns într-o locuinţă de unde a sustras de pe masa din bucătărie un pachet de ţigări şi suma de 20 lei, iar din hol o poşetă ce conţinea acte de identitate şi alte documente, bunuri pe care i le-a dat pe fereastră inculpatului şi cu procesele-verbale de conducere în teren.

Implicarea inculpatului în calitate de coautor este evidenţiată de faptul că a avut iniţiativa comiterii faptei, l-a ajutat pe numitul SA să escaladeze fereastra şi să pătrundă în locuinţă, a preluat pe fereastră bunurile înmânate de numitul SA, într-o acţiune unică de scoatere a acestora din sfera de stăpânire a părţii vătămate, beneficiind în cea mai mare măsură de folosul infracţiunii.

Referitor la fapta din 25.10.2009, inculpatul a negat comiterea acesteia, arătând că a numitul SAi-a vândut telefonul mobil marca Sony Ericcson pentru suma de 30 lei, iar telefonul marca Motorola îl împrumutase de la martorul MA. Nici aceste afirmaţii ale inculpatului nu sunt credibile, fiind infirmate de ansamblul probelor administrate în cauză. Astfel sunt procesul-verbal de depistare din data de 26.10.2009 din care reiese că asupra inculpatului s-a găsit un telefon mobil marca Motorola C139, recunoscut de partea vătămată PSVca fiind telefonul ce-i fusese sustras, declaraţiile martorei SA din care reiese că inculpatul a vizitat-o, însoţit de numitul SA, împrejurare în care i-a dat un telefon Sony Ericcson, telefon recunoscut de partea vătămată ca fiind al său, declaraţiile numitului SA, date în calitate de învinuit pe parcursul urmăririi penale, care a arătat că inculpatul a pătruns, prin escaladare, într-o locuinţă situată la parter, de unde a sustras două telefoane mobile, dintre care unul marca Motorola şi o poşetă ce conţinea bani şi documente, aspecte ce se coroborează cu procesele-verbale de conducere în teren.

Cu privire la numitul SA, instanţa nu a procedat în mod nemijlocit la audierea acestuia întrucât prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.14936/P/2009 s-a dispus disjungerea cauzei faţă de acesta şi continuarea cercetărilor, o persoană neputând avea calitatea de învinuit, iar în faţa instanţei să fie audiată în calitate de martor cu privire la aceleaşi fapte. În acelaşi sens este şi opinia Comisiei „Unificarea practicii judiciare” din cadrul CSM, minuta din 17.06.2009.

La termenul din 24.03.2010, instanţa din oficiu a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpatului din infracţiunile de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. b C.p. şi furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. b C.p. , ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. în infracţiunile de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. a,b C.p. şi furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. a,b C.p.

Având în vedere fişa de cazier judiciar a inculpatului MM ataşată la dosarul cauzei ( f. 24 ) instanţa constată că acesta a săvârşit prezenta faptă în stare de recidivă postcondamnatorie raportat la pedeapsa de 4 ani şi 197 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 392/06.03.2009 a Judecătoriei Medgidia, din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 18.08.2009 având un rest de 154 zile . Având în vedere decizia nr. XVIII/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie , apreciind că inculpatul a comis fapta atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie cât şi în condiţiile stării de recidivă postexecutorie, instanţa va reţine dispoziţiilor art. 37 lit. a, b C.p.

Sub aspectul laturii obiective, faptele inculpatului MMcare la 17.10.2009, împreună cu un alt participant, a sustras din locuinţa părţii vătămate SCo geantă ce conţinea cartea de identitate, acte şi alte bunuri personale, precum şi suma de 20 lei, iar la data de 25.10.2009 , împreună cu acelaşi participant, prin escaladare, a sustras din apartamentul părţii vătămate PSVo geantă ce conţinea o documente de identitate, suma de 67 lei, înscrisuri şi două telefoane mobile marca Sony Ericsson, respectiv Motorola întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat (2 infracţiuni), ambele prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1lit.a, i şi alin. 2 lit. b C.p., cu aplic. art. 37 lit. a,b C.p. , cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului instanţa va avea in vedere criteriile prev. de art. 72 C.p. şi anume : dispoziţiile din partea generala a Codului Penal, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea de furt calificat, gradul de pericol social al faptelor pe care instanţa îl apreciază ca foarte ridicat şi care rezultă din împrejurarea că inculpatul, în plină zi, prin escaladare, a pătruns în apartamentele părţilor vătămate, în timp ce acestea sau alte persoane se aflau în interiorul locuinţelor, de unde a sustras bunuri, acte de identitate şi sume de bani, de urmările ce s-ar fi putut produce în cazul săvârşirii de furturi în aceste circumstanţe, de rezonanţa socială negativă a faptelor de acest gen, dar şi de persoana inculpatului, care deşi în vârstă de 26 de ani, a suferit până în prezent 8 condamnări definitive la pedepse cu închisoarea pentru comiterea mai multor infracţiuni de furt calificat. Faptele inculpatului sunt neîndoielnic foarte grave, astfel că în operaţiunea complexă de individualizare a tratamentului penal, instanţa va ţine seama de circumstanţele reale ale săvârşirii acestora, coroborate cu totala lipsă de sinceritate a inculpatului, împrejurare care demonstrează că resocializarea viitoare pozitivă a acestuia nu este posibilă decât prin aplicarea unor pedepse ferme care să fie în deplin acord cu dispoziţiile art.1 C.p. şi care să producă efecte atât asupra conduitei inculpatului, contribuind la reeducarea acestuia, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care sunt supuşi cei ce comit astfel de infracţiuni, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni.

Astfel, instanţa va condamna în baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p. inculpatul MMla pedeapsa de 5 ani închisoare .

În baza art. 61 C.p. va revoca liberarea condiţionată privind restul rămas neexecutat de 154 zile din pedeapsa de 4 ani şi 197 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 392/06.03.2009 a Judecătoriei Medgidia, pe care îl va contopi cu pedeapsa închisorii aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare .

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p. va condamna inculpatul MMla pedeapsa de 5 ani închisoare .

În baza art. 61 C.p. va contopi restul rămas neexecutat de 154 zile din pedeapsa de 4 ani şi 197 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 392/06.03.2009 a Judecătoriei Medgidia cu pedeapsa închisorii aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare .

În baza art. 33 lit. a C.p., 34 lit. b C.p. va contopi cele două pedepse de 5 ani închisoare şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare, raportat la circumstanţele reale ale comiterii infracţiunii, la circumstanţele personale ale inculpatului instanţa apreciază că scopul prevăzut de art. 52 C.p. poate fi atins doar prin executarea în regim de detenţie a pedepsei de către inculpat.

În baza art. 71 C.p. va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b C.p.

În baza art. 88 C.p. instanţa va deduce din pedeapsa de 5 ani închisoare perioada reţinerii şi arestării preventive de la 26.10.2009 la zi.

În raport de elementele menţionate mai sus (natura şi gravitatea infracţiunilor, circumstanţele reale şi personale), ţinând cont şi de pronunţarea prezentei hotărâri de condamnare, instanţa apreciază că prin lăsarea în libertate a inculpatului MMs-ar crea pericol pentru ordinea publică, astfel că, în baza art. 350 C.p.p. va menţine arestarea preventivă a inculpatului. Pe cale de consecinţă respinge solicitarea apărătorului inculpatului privind revocarea măsurii arestării preventive.

Instanţa va lua act că partea vătămată SC nu s-a constituit parte civilă, iar partea vătămată PSV a renunţat la pretenţiile civile formulate .

În baza art. 118 lit. e C.p. va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 70 lei în folosul statului.

În baza art. 189 C.p.p. va dispune avansarea sumei de 300 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu BR, conform delegaţiei nr. 5176/13.11.2009 din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa .

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. va obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpatului MMdin infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit.b C.p. şi infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit.b C.p., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. în infracţiunile de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p. şi infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p. condamnă inculpatul MM, la pedeapsa de 5 ani închisoare .

În baza art. 61 C.p. revocă liberarea condiţionată privind restul rămas neexecutat de 154 zile din pedeapsa de 4 ani şi 197 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 392/06.03.2009 a Judecătoriei Medgidia, pe care-l contopeşte cu pedeapsa închisorii aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare .

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a,i şi alin.2 lit.b C.p., cu aplicarea art.37 lit. a,b C.p. condamnă inculpatul MMla pedeapsa de 5 ani închisoare .

În baza art. 61 C.p. contopeşte restul rămas neexecutat de 154 zile din pedeapsa de 4 ani şi 197 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 392/06.03.2009 a JM cu pedeapsa închisorii aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare .

În baza art. 33 lit. a C.p., 34 lit. b C.p. contopeşte cele două pedepse de 5 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie conform art. 57 C.p..

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p .

În baza art. 350 C.p.p. menţine arestarea preventivă a inculpatului .

În baza art 88 C.p. deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 26.10.2009 la zi.

Respinge solicitarea avocatului inculpatului privind revocarea măsurii arestarii preventive .

Ia act că partea vătămată SC nu s-a constituit parte civilă .

Ia act că partea vătămată PSV a renunţat la pretenţiile civile formulate .

În baza art. 118 lit. e C.p. dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 70 lei în folosul statului.

În baza art. 189 C.p.p. dispune avansarea sumei de 300 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu Buştiuc Roxana Elena , conform delegaţiei nr. 5176/13.11.2009 din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa .

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

Cu apel în 10 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.03.2010

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro