404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul AA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped.de art. 211 al.1,2 lit.c Cod penal, art.211 al.1 Cod penal

DOSAR PENAL NR. 3634/212/2010

JUDECATORIA CONSTANTA

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 524

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public

PROCUROR – BB

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul AA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped.de art. 211 al.1,2 lit.c Cod penal, art.211 al.1 Cod penal şi art. 27 al.1 din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal, toate cu aplic.art. 33 lit.b Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 30.04.2010 consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 07.05.2010.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 27.01.2010 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 3634/212/2009, rechizitoriul nr. 14893/P/2009 emis la data de 25.01.2010 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului CC, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie(două fapte), prevăzute de art.211 alin. 1, alin.2 lit.c C.pen. şi art.211 alin.l C.pen. şi tentativă la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. si art.33 lit.a C.pen.

În actul actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că la data de 16.10.2009, în jurul orei 07:00, inculpatul AA a deposedat-o prin violenţă pe partea vătămată DD de o geantă ce conţinea două telefoane mobile, o sumă de bani, un card bancar si alte bunuri, în timp ce aceasta se deplasa pe aleea Lupeni din mun.Constanta; la data de 16.10.2009, la scurt timp de la săvârşirea primei fapte, inculpatul AA a folosit de două ori cardul bancar sustras părţii vătămate DD, cu scopul de a retrage de fiecare dată suma de 50 lei, fără a reuşi însă acest lucru; la data de 03.12.2009, în jurul orei 07:00, inculpatul AA a deposedat-o prin violentă pe partea vătămată EE de o geantă ce conţinea, printre altele, un telefon mobil.

In susţinerea actului de inculpare au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de depistare a inculpatului din data de 07.12.2009 împreună cu planşă fotografică(d.u.p. – vol.1, filele 11-20); declaraţie parte vătămată FF(d.u.p. – vol. 1, filele 24-30); proces-verbal de cercetare la faţa locului din data 16.10.2009 împreună cu planşa fotografică(d.u.p. –vol 1, filele 32-38); documente de achiziţie a telefonului mobil marca SIEMENS A62, cu seria de IMEI355753006808773, de către partea vătămată FF (d.u.p. –vol 1, filele 53-54); proces-verbal de cercetare la faţa locului din data 03.12.2009 împreună cu planşa fotografică(d.u.p. –vol 1, filele 44-52); declaraţie parte civilă GG(d.u.p. –vol 1, filele 57-62, 70); procese-verbale de prezentare pentru recunoaştere din data de 07.12.2007 şi 22.12.2009(d.u.p. – vol. 1, filele 64-69, 88-94); raport de constatare medico-legală nr. 6817A1/23.12.2009(d.u.p.- vol. 1, fila 73); declaraţia martorului HH(d.u.p. – vol 1, fila 75) ; adresa nr. 55.3/4224/27.10.2009 emisă de SC BANCPOST SA(d.u.p. – vol 1, fila 79); proces-verbal din data de 07.12.2009 împreună cu fotografii suprinse în apropierea bancomatului aparţinând BANCPOST SA(d.u.p. – vol. 1, filele 80-87); raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 54126 din 04.01.2010 întocmit de IPJ Constanţa – Serviciul Criminalistic(d.u.p. – vol. 2 – filele 101-104); declaraţii martor CLUCI VIOLETA(d.u.p. – vol 2, filele 105-106); proces-verbal de percheziţie domiciliară împreună cu planşa fotografică(d.u.p. – vol. 2, filele 113-124); proces-verbal privind efectuarea unui experiment judiciar din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 130); proces-verbal din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 131); declaraţie martor MUNTEANU VIRGIL(d.u.p. – vol 2, fila 132); proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 136); proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 137); declaraţii martora TOMA ALEXANDRA(d.u.p. – vol. 2, filele 138- 142); declaraţie martora GÂRBEA CORINA şi proces-verbal din data de 06.01.2010(d.u.p. – vol. 2, filele 143-146, 154); proces-verbal din data de 18.01.2010(d.u.p. – vol. 2, fila 147); proces-verbal din data de 28.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 150); proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 3 fila 169); proces-verbal din data de 06.01.2010(d.u.p. – vol. 3, fila 170); proces-verbal din data de 24.12.2009(d.u.p. – vol 2, fila 155); procese-verbale din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 156-160) ; proces-verbal de consemnare a declaraţiei inculpatului din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 3 – filele 198-199); declaraţiile inculpatului din datele de 07.12.2009, 08.12.2009, 04.01.2010 şi 22.01.2010(d.u.p. – vol. 3, fila 200, 202, 208-209, 211, 212).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi partea civilă GG(fila 37), martora TOMA ALEXANDRA(fila 78), martorul MUNTEANU VIRGIL(fila 79), martorele CLUCI VIOLETA(fila 50) şi GÂRBEA CORINA(fila 51) – surorile inculpatului, nu au dorit să mai dea declaraţii, inculpatul nu a dorit sa dea declaraţie, au fost depuse înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpat(filele 71-72), s-a efectuat referat de evaluare a inculpatului, a fost depusă fişa de cazier judiciar a inculpatului(fila28), din care reiese că acesta este recidivist.

Pe baza probelor administrate in cauza, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt:

1. În data de 16.10.2009, în jurul orei 07:00, partea vătămată DD, în timp ce se deplasa de la domiciliu spre locul de muncă, pe aleea Lupeni din mun.Constanta, a fost prinsă de la spate de inculpatul LUCHIAN CIPRIAN – PETRICĂ, care i-a pus ambele mâini deasupra gurii pentru a o împiedica să tipe, amenintând-o că o va omorî, după care a doborât-o la pământ si a târât-o între două maşini, unde i-a sustras poşeta pe care o avea asupra ei.

În poşetă se afla un portofel ce conţinea suma de 75 lei, abonamentul RATC, cărţi de vizită, legitimaţia de serviciu, două telefoane mobile, unul marca Nokia 11l0i cu seria IMEI 35364401147440 si unul marca Siemens A62 cu seria IMEI 355753006808773, un card de salarii emis de Tiriac Bank si mai multe alte bunuri personale.

Din cauza modului în care a fost atacată si deposedată de bunuri, partea vătămată a declarat că nu l-ar putea recunoaşte pe agresor, însă a descris semnalmentele acestuia care se potrivesc cu cele ale inculpatului AA.

În baza autorizaţiei nr.209/28.10.2009 emisă de Judecătoria Constanta s-a procedat la interceptarea si înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de la terminalul telefonic marca Siemens A62 cu seria IMEI 355753006808773 aparţinând părţii vătămate DD, rezultând că inculpatul a folosit de mai multe ori acest telefon, până la momentul surprinderii sale de către organele de politie în data de 07.12.2009, când a fost găsit asupra sa, fiind identificate totodată şi două cartele SIM cu nr. de apel 0761/89.04.44 si 0735/92.97.40. Aceste cartele telefonice au fost folosite de către inculpat cu terminalele mobile aparţinând părţii vătămate FF, în perioada lunii noiembrie a anului 2009.

Inculpatul nu a negat faptul că a folosit telefonul arătat însă a declarat(la data de 08.12.2009) că a cumpărat acest terminal împreună cu încă unul, marca Nokia 6230, de la o persoană necunoscută contra sumei de 50 sau 100 lei, împrumutată de la martora TOMA ALEXANDRA. La data de 14.01.2010, inculpatul a revenit asupra acestei declaraţii si a precizat că de fapt a găsit telefonul arătat anterior într-o poşetă abandonată în zona Casa de Cultură păstrându-l si folosindu-1 si adăugând că în acea poşetă se afla si un card bancar.

În ceea ce priveşte telefonul marca Nokia 1110i, cu seria IMEI 35364401147440, în urma interceptărilor si înregistrărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că acesta a fost folosit la sfârşitul lunii octombrie si începutul lunii noiembrie 2009 cu nr. 0729/459.539, nr. ce aparţine numitei CLUCI PROFIRA, în vârstă de 70 de ani, domiciliată în jud.Botoşani, care este soacra numitei CLUCI VIOLETA, sora inculpatului.

Din actele de urmărire penală, inclusiv din declaraţia martorei GÂRBEA CORINA, cealaltă soră a inculpatului, rezultă că numita CLUCI PROFIRA s-a aflat în mun.Constanta la sfârşitul lunii octombrie si începutul lunii noiembrie 2009, locuind la domiciliul nurorii sale CLUCI VIOLETA, pentru a avea grijă de copilul minor al acesteia cât timp nora sa a fost internată în spital.

După cum reiese din declaraţia martorei GÂRBEA CORINA, numita CLUCI PROFIRA îsi uitase la domiciliu încărcătorul propriului telefon mobil care devenise inutilizabil din cauza descărcării acumulatorului, motiv pentru care martora a împrumutat de la inculpat, telefonul mobil marca Nokia 1110i de culoare albastră, în legătură cu care inculpatul i-a spus că 1-a cumpărat de la o persoană necunoscută din Năvodari, şi i l-a remis numitei CLUCI PROFIRA, care a introdus în aparat cartela sa SIM.

De asemenea, martora TOMA ALEXANDRA a declarat că a văzut că inculpatul folosea la sfârşitul anului 2009 un telefon marca Siemens si unul marca Nokia 1110i în legătură cu care inculpatul i-a spus că 1-a cumpărat de la un necunoscut din Năvodari contra sumei de 20 lei pe care ea însăşi i-o împrumutase.

Inculpatul a declarat că nu este adevărat că a încredinţat martorei GÂRBEA CORINA un asemenea telefon pentru ca la rândul ei aceasta să îl remită numitei CLUCI PROFIRA, arătând că nimeni, cu excepţia martorei TOMA ALEXANDRA, nu a folosit vreodată vreunul din telefoanele sale.

2. În aceeaşi dată de 16.10.2009, la scurt timp de la săvârşirea tâlhăriei asupra părţii vătămate FF, respectiv orele 07:58:43 şi 07:59:25, inculpatul AA, a utilizat cardul de salarii sustras acestei părţi vătămate, la bancomatul agenţiei Bancpost „Casa de Cultură”, din mun.Constanta, încercând în două rânduri să retragă suma de 50 lei, fără însă a reuşi deoarece nu a introdus corect codul PIN.

Între locul săvârşirii faptei si ATM-ul Bancpost distanta este relativ mică, intervalul de timp scurs între comiterea tâlhăriei si momentul folosirii cardului, fiind suficient pentru parcurgerea pe jos a acesteia, în ritm normal.

Audiat la data de 14.01.2010, inculpatul a recunoscut că a folosit la data de 16.10.2009 cardul persoanei vătămate fără consimţământul acesteia pentru a retrage sume de bani, însă a adăugat că a găsit acest card într-o poşetă aruncată pe jos în zona Casei de Cultură.

3. La data de 03.12.2009, în jurul orei 07:30, partea civilă EE, în timp ce se afla în scara blocului în care locuieşte, a fost agresată de către inculpatul AA, care a apucat-o de gât, după care i-a aplicat o lovitură de pumn în zona feţei în urma căreia partea civilă a căzut la pământ, ceea ce a permis inculpatului să îi sustragă poşeta, în care se aflau mai multe bunuri personale, printre care si un telefon marca Vodafone Jim Slider.

În urma agresiunii partea civilă a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.

În baza autorizaţiei nr.229/04.12.2009 emisă de Judecătoria Constanta s-a procedat la efectuarea interceptării si înregistrării convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul telefonului marca Vodafone Jim Slider aparţinând părtii civile EE, rezultând că acesta a fost folosit de către inculpat în zona judeţelor Suceava si Botoşani cu cartela SIM cu nr.0735/92.97.40, cartelă care aparţine inculpatului, şi care a fost găsită asupra acestuia cu ocazia depistării sale la data de 07.12.2009.

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută şi expusă anterior, rezultă

din coroborarea următoarelor mijloace de probă, administrate în cauză:

-proces-verbal de depistare a inculpatului din data de 07.12.2009 împreună cu planşa fotografică(d.u.p. – vol.1, filele 11-20), potrivit căruia, existând date că utilizatorul telefonului mobil marca Siemens A62 cu seria de IMEI 355753006808773, sustras părţii vătămate FF în data de 16.10.2009, foloseşte nr. de telefon 0761.890.444 şi se numeşte « Ciprian », acesta a fost contactat de către organele de poliţie. Acestea s-au întâlnit ulterior cu inculpatul, au stabilit identitatea acestuia şi au găsit totodată asupra sa telefonul mobil marca Siemens A62 cu seria de IMEI 355753006808773, cu o cartelă telefonică cu nr. de telefon 0735.92.97.40 şi un telefon mobil marca LG cu o cartelă telefonică cu nr. de telefon 0761.890.444;

-declaraţie parte vătămată FF(d.u.p. – vol. 1, filele 24-30) din care reiese că în data de 16.10.2009, în jurul orelor 07, a ieşit din scara blocului unde locuieşte, situat pe Aleea Lupeni din mun. Constanţa, îndreptându-se spre str. Mihai Viteazu, cu intenţia de a ajunge la staţia de autobuz. In acest timp a observat un tânar care avea o stare agitată, a trecut de acesta, iar în dreptul blocului F1, la o distanţă de 10-12 metri până la intersecţia cu str. Mihai Viteazu, a fost prinsă din spate de acel tânăr, care i-a pus ambele mâini la gură, spunându-i să tacă că altfel o omoară, trâgând-o între două maşini parcate, timp în care încerca să îi smulgă geanta din mână şi o sacoşă cu mâncarea pentru serviciu. Observând că partea vătămată nu dă drumul la bunuri, inculpatul a trântit-o la pământ şi i-a smuls geanta şi sacoşa, după care a fugit în direcţia străzii Traian. Ulterior inculpatul s-a întors, luând de lângă partea vătămată un telefon mobil care îi căzuse din buzunar în momentul atacului, după care a fugit în aceeaşi direcţie, având asupra sa geanta părţii vătămate. In geantă partea vătămată avea un portofel de culoare neagră ce conţinea aproximativ 75 lei, abonament RATC, legitimaţia de serviciu tip Mapn, actul de identitate, două telefoane mobile, unul marca Nokia 1110i cu seria de IMEI 353644011474440 şi unul marca Siemens A62 cu seria de IMEI 355753006808773, un card de salariu emis de Banca Tiriac, prejudiciul total fiind în sumă de 600 lei. De asemenea, partea vătămată a declarat că ulterior a fost instiinţată de reprezentanţii Băncii Ţiriac, că la data de 16.10.2009, în jurul orelor 0758 cardul său a fost introdus într-un bancomat al băncii Bancpost, de o persoană necunoscută. Partea vătămată a arătat că nu l-a văzut la faţă pe inculpat, reţinând semnalmentele acestuia. Ulterior fiindu-i prezentat telefonul mobil marca Siemens A62 identificat asupra inculpatului la momentul depistării sale, partea vătămată a recunoscut acel telefon ca fiind aceleşi care i-a fost sustras în data de 16.10.2009;

-proces-verbal de cercetare la faţa locului din data 16.10.2009 împreună cu planşa fotografică(d.u.p. –vol 1, filele 32-38) în care sunt indicate principalele momente susţinute de partea vătămată FF din timpul comiterii infracţiunii;

-documente de achiziţie a telefonului mobil marca SIEMENS A62, cu seria de IMEI355753006808773, de către partea vătămată FF (d.u.p. –vol 1, filele 53-54);

-proces-verbal de cercetare la faţa locului din data 03.12.2009 împreună cu planşa fotografică(d.u.p. –vol 1, filele 44-52) în care sunt indicate principalele momente susţinute de partea civilă GG din timpul comiterii infracţiunii;

-declaraţie parte civilă GG – potrivit căreia, în data de 03.12.2009, în jurul orelor 07,30, dimineaţa, întorcându-se de la serviciu la domiciliu, a introdus cartela de interfon la intrarea in scară, iar după ce a intrat în scara blocului, imediat după ea a intrat inculpatul care a luat-o cu braţul drept de gât, după care a lovit-o cu pumnul în gură, aceasta căzând jos, lovind-o încă o dată în ceafă cu braţul. In timpul agresiunii, inculpatul a încercat să smulgă geanta părţii civile, reuşind să i-o smulgă în momentul în care aceasta a căzut jos. In geanta sustrasă, partea civilă avea un telefon mobil marca Vodafone şi alte bunuri persoane, inclusiv documente de identificare a autoturismului său şi cele de identitate. Valoarea totală a prejudiciului a fost în sumă de 700 lei. Ulterior partea civilă l-a recunoscut pe inculpatul CC ca fiind persoana care a tâlhărit-o în data de 03.12.2009, participând la două recunoaşteri din grup în datele de 07.12.2009 şi 22.12.2009, cu ocazia primei recunoaşteri aceasta suferind un atac de panică, nefiind îndrumată de nicio persoană, spre a-l indica pe inculpat. Si in faţa cercetării judecătoreşti partea civilă a menţionat că în timpul agresiunii l-a văzut bine pe inculpat, acesta fiind cu certitudine cel care a agresat-o şi i-a luat geanta, rămânând cu o stare de temere şi în prezent;

-procese-verbale de prezentare pentru recunoaştere din data de 07.12.2007 şi 22.12.2009(d.u.p. – vol. 1, filele 64-69, 88-94), din care reiese că partea civilă l-a recunoscut pe inculpat ca fiind cel care a tâlhărit-o în data de 03.12.2009, în jurul orelor 07,30. Inculpatul a declarat cu ocazia reconstituirii din 07.12.2007 că în dimineaţa zilei de 03.12.2009 se afla în mun Suceava de unde s-a întors în 07.12.2009, iar cu ocazia recunoaşterii din data de 22.12.2009 că era în Năvodari la prietena sa TOMA ALEXANDRA;

-raport de constatare medico-legală nr. 6817A1/23.12.2009(d.u.p.- vol. 1, fila 73) potrivit căruia partea civilă STOIAN CAMELIA a prezentat leziuni care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure ce pot data din 03.12.2009 şi au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale;

-declaraţia martorului HH(d.u.p. – vol 1, fila 75) – potrivit căruia a auzit partea civilă în data de 03.12.2009 în jurul orelor 07,10 strigând după ajutor, susţinând că a fost atacată de un tânăr necunoscut care a lovit-o şi i-a smuls geanta, aceasta prezenta urme de violenţă în zona feţei şi era foarte speriată;

-adresa nr. 55.3/4224/27.10.2009 emisă de SC BANCPOST SA(d.u.p. – vol 1, fila 79) din care reiese că în data de 16.10.2009, la orele 07:58:43, respectiv 07:59:25, s-au respins două cereri de retragere numerar la bancomatul agenţiei Constanţa a Băncii Bancpost;

-proces-verbal din data de 07.12.2009 împreună cu fotografii suprinse(d.u.p. – vol. 1, filele 80-87) privind imaginile surprinse la bancomatul Băncii Bancpost;

-raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 54126 din 04.01.2010 întocmit de IPJ Constanţa – Serviciul Criminalistic(d.u.p. – vol. 2 – filele 101-104) – din care reiese că imaginile în format digital surprinse de camera de supraveghere a bancomatului aparţinând BANCPOST SA – Agenţia Casa de Cultură, sunt insuficiente din punct de vedere calitativ;

-declaraţii martor CLUCI VIOLETA(d.u.p. – vol 2, filele 105-106) – din care reiese că inculpatul, fratele martorei, a locuit singur într-un apartament administrat de aceasta, situat în Constanţa, Bd Tomis, nr. 67, bl S2, sc. B, ap 1;

-proces-verbal de percheziţie domiciliară împreună cu planşa fotografică(d.u.p. – vol. 2, filele 113-124);

-proces-verbal privind efectuarea unui experiment judiciar din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 130) – din care reiese că distanţa dintre locul unde a fost tâlhărită partea vătămată BEŞLEAGĂ MARIA, până la bancomatul Bancpost din zona Casei de Cultură folosit de inculpat, poate fi parcursă în aproximativ 20 de minute;

-proces-verbal din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 131)- din care reiese că numărul de telefon 0729.459.539 aparţine numitei CLUCI PROFIRA, mama numitului CLUCI MIHAI, care în noiembrie 2009 a fost în municipiul Constanţa pentru a avea grijă de minorul CLUCI CLAUDIU, fiul martorei CLUCI VIOLETA, sora inculpatului;

-declaraţie martor MUNTEANU VIRGIL(d.u.p. – vol 2, fila 132), din care reiese că a participat la audierea inculpatului precum şi la efectuarea a două recunoaşteri din grup a inculpatului de către partea civilă STOIAN CAMELIA, la prima recunoaştere, in momentul în care a intrat în sală această parte civilă a devenit in mod vizibil speriată şi a început să plângă. După ce s-a calmat l-a indicat pe inculpatul LUCHIAN CIPRIAN – PETRICĂ, ca fiind cel care a tâlhărit-o în data de 03.12.2009, inculpatul declarând că în ziua respectivă se afla în Suceava. La cea de-a doua recunoaştere efectuată în cameră special amenajată pentru protejarea identităţii perosanei care face recunoaşterea, partea civilă l-a indicat fără nicio ezitare pe inculpat ca fiind cel care a tâlhărit-o;

-proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 136) – din care reiese că inculpatul s-a prezentat la sediul Poliţiei mun. Suceava unde i s-a preluat imaginea în vederea eliberării cărţii de identitate, la data de 04.12.2009, orele 11:31:30;

-proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 137) – din care reiese că pe ruta trenurilor CFR relaţia Constanţa Suceava, există următoarele curse: pe ruta Constanţa – Suceava Nord, plecare 2335, sosire 0500 şi retur plecare 2129, sosire 0637 ;

-declaraţii martora TOMA ALEXANDRA(d.u.p. – vol. 2, filele 138- 142) –prietena inculpatului, din care reiese că inculpatul folosea la sfârşitul anului 2009, un telefon mobil marca Siemens şi unul Nokia 1110i, cu privire la acesta din urmă inculpatul i-a cerut martorei suma de 20 lei pentru a-l cumpăra, aceasta nefiind de faţă în momentul achiziţionării telefonului întrucât inculpatul nu a dorit acest lucru. In noaptea de 01/02.12.2009 inculpatul a dormit împreună cu martora la locuinţa ei din Năvodari, plecând în dimineaţa zilei de 02.12.2009, la sora sa Cluci Violeta, pentru a-l ajuta să îşi facă carte de identitate în mun. Constanţa. Ulterior inculpatul i-a spus martorei că trebuie să plece în Suceava pentru a-şi face act de idetnitate, aceasta cunoscând faptul că a plecat din Constanţa în data de 03.12.2009 în jurul orelor 10-11 seara şi s-a reîntors în 07.12.2009. Martora a indicat numerele de telefon cunoscute de aceasta ca fiind utilizate de inculpat, respectiv 0761.890.444 şi 0765.784.271;

-declaraţie martora GÂRBEA CORINA şi proces-verbal din data de 06.01.2010(d.u.p. – vol. 2, filele 143-146, 154), sora inculpatului, care arată că în luna noiembrie 2009, sora sa Cluci Violeta a fost internată în spital, motiv pentru care soacra sa Cluci Profira a venit în Constanţa din jud. Botoşani, pentru a avea grijă de nepotul său Cluci Claudiu. Întrucât Cluci Profira a uitat să îşi ia încărcătorul telefonului mobil, inculpatul s-a oferit să îi dea spre folosinţă un telefon mobil cu privire la care i-a spus martorei că l-a achiziţionat cu banii primiţi de la martora TOMA ALEXANDRA. Ulterior acesta i-a dat martorei Gârba Corina telefonul mobil marca Nokia pentru a i-l da numitei Cluci Profira, aceasta introducând cartela sa in telefonul mobil, folosindu-l o zi sau două, până a fost cerut înapoi de către inculpat;

-proces-verbal din data de 18.01.2010(d.u.p. – vol. 2, fila 147) – din care reiese că localitatea Siliştea, Jud. Suceava, unde locuieşte familia inculpatului, se află la o distanţă de 20 km faţă de comuna Vorona, jud. Botoşani şi la 10 km faţă de comuna Tudora, jud. Botoşani.

-proces-verbal din data de 28.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 150) – din care rezultă că martora Cluci Violeta a comunicat organelor de poliţie că soacra sa Cluci Profira , la inceputul lunii noimebrie 2009 a avut introdusă cartela sa cu numărul de telefon 0729.459.539, într-un telefon marca Nokia primit spre folosinţă câteva zile, de la sora sa Gârbea Corina;

-proces-verbal din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 3 fila 169) – potrivit căruia terminalul mobil cu seria de IMEI 358213010125794 a fost utilizat cu cartelele cu numerele de telefon 0735.929.740 şi 0721.970.199; proces-verbal din data de 06.01.2010(d.u.p. – vol. 3, filele 170-), privind redarea unor convorbiri telefonice purtate de la terminalul mobil cu seria de IMEI 358213010125794 de pe numărul de telefon 0734.327.831 utilizat de inculpatul CC, în perioada 04.12.2009-06.12.2010- potrivit convorbirii telefonice purtate la ora 11:39:39 de la nr. de telefon 0735.929.740, localizat în zona com. Vorona, jud. Botoşani, cel care utilizează nr. de telefon spune că se duce să îşi ridice buletinul; totodată este redată o discuţie telefonică de pe acelaşi terminal mobil având numărul de telefon 0721.970.199 folosit în zona com. Tudora, jud. Botoşani, cu nr. de tel. 0724.331.552;

-proces-verbal din data de 24.12.2009(d.u.p. – vol 2, fila 155) – din care reiese că terminalul mobil cu seria de IMEI 355753006808773 a fost folosit cu cartela cu nr. 0761890444, aparţinând inculpatului, în perioada 30.10.2009, data autoriţaţiei – 27.11.2009. La data de 27.11.2009 telefonul a fost folosit cu nr. de apel 0735929740;

-procese-verbale din data de 26.12.2009(d.u.p. – vol. 2, fila 156-160), privind apeluri efectuate de la terminalul mobil GSM, cu seria de IMEI 353644011474440, cu numerele de telefon 0729.629.601, 0729.459539, 0760389442, 0762660258, şi cu seria de IMEI 355753006808773 cu numărul de telefon 0761890444.

Potrivit procesului-verbal de consemnare a declaraţiei inculpatului din data de 07.12.2009(d.u.p. – vol. 3 – filele 198-199) – reiese că inculpatul a declarat că în data de 01.12.2009 orele 2335 a plecat din Constanţa în Suceava cu trenul, iar în seara de 06.12.2009, orele 2136 a plecat în sens invers, ajungând în Constanţa în dimineaţa zilei de 07.12.2009, în data de 06.12.2009 ridicând cartea de identitate de la poliţia municipiului Suceava. Nu şi-a adus aminte când a făcut fotografia, în 03.12.2009 sau 04.12.2009, însă în data de 03.12.2009 se afla în mun. Suceava nu în mun. Constanţa, aici revenind aşa cum a arătat în data de 07.12.2009. Totodată inculpatul a declarat că în momentul depistării sale de către lucrătorii de poliţie, avea asupra sa două telefoane marca LGU900 respectiv Siemens, acesta din urmă cumpărându-l la sfârşitul lunii octombrie 2009 într-o staţie de autobuz din Năvodari, de la un tânăr care avea spre vânzare mai multe telefoane, dându-i pe el un telefon mobil marca Sony-Ericsson şi 70 lei, primind în schimb telefonul mobil marca Siemens şi un telefon mobil marca Nokia model 6230i pe care l-a revândut contra sumei de 130 lei. In telefonul mobil marca Siemens a declarat că deţine o cartelă telefonică pe care a găsit-o în luna noiembrie 2009 şi al cărei număr nu îl cunoaşte. Acesta a mai declarat că în telefoanele indicate a utilizat mai multe cartele. În declaraţiile din datele de 07.12.2009, 08.12.2009, 04.01.2010, 22.01.2010(d.u.p. – vol. 3, fila 200, 202, 208-209, 211, 212) inculpatul nu a recunoscut faptele de tâlhărie reţinute în sarcina sa, solicitând audierea martorei TOMA ALEXANDRA care să confirme că i-a împrumutat o sumă de bani cu care a cumpărat un telefon mobil marca Nokia 6230 şi unul marca Siemens. Inculpatul a recunoscut că a încercat să sutragă bani de pe cardul părţii vătămate BEŞLEAGĂ-SURUGIU MARIA, cu privire la care a susţinut că l-a găsit în data de 16.10.2009 în zona Casa de Cultură într-o poşetă ruptă în care se aflau unul sau două carduri şi un telefon mobil, probabil marca Siemens. Din poşetă a luat un card pe care l-a folosit la un bancomat din zonă, introducând de două ori PIN-ul fără însă a nimeri combinaţia corectă, lăsând poşeta şi cardurile lângă bancomat iar telefonul l-a păstrat. Fiindu-i arătate imaginile suprinse de camera video a bancomatului, şi ale raportului de constatare tehnico-ştiinţifică criminalistică, inculpatul s-a recunoscut în imaginile prezentate. In legătură cu telefonul mobil găsit în poşetă, acesta a declarat că l-a ţinut asupra sa până a fost depistat de poliţie. Inculpatul a declarat că nu este adevărat că a dat martorei GÂRBEA CORINA un telefon mobil marca Nokia 1100 i pentru a i-l încredinţa numitei CLUCI PROFIRA. A declarat că nu a fost niciodată în posesia telefonului mobil aparţinând părţii vătămate STOIAN CAMELIA. In declaraţiile succesive pe care le-a dat, inculpatul a declarat că a cumpărat mai multe telefoane de la persoane necunoscute, inclusiv în seara de 03.12.2009 a cumpărat 3 telefoane mobile de la o persoană ncunoscută din Gara CFR Constanţa, pe care le-a folosit 2-3 zile şi le-a revândut în Suceava.

În conformitate cu art. 69 Cod proc. pen., declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Or, în cauză, susţinerile inculpatului în care neagă săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, cu excepţia celor privind încercarea de a utiliza cardul părţii civile BEŞLEAGĂ-SURUGIU MARIA, nu se coroborează cu niciuna din faptele si împrejurările care rezultă din probele administrate în cauză, motiv pentru care ele nu sunt apte a servi la aflarea adevărului.

Astfel, inculpatul a negat săvârşirea faptei asupra părţii vătămate STOIAN CAMELIA arătând că la data de 03.12.2009 se afla în mun.Suceava unde a efectuat demersuri pentru obţinerea unei cărţi de identitate, părăsind mun.Constanta în data de 01.12.2009 unde s-a reîntors abia în data de 07.12.2009. Aceste declaraţii ale inculpatului sunt contrazise de cele ale martorei TOMA ALEXANDRA care a arătat că în noaptea de 01/02.12.2009 inculpatul a dormit în locuinţa ei din Năvodari iar în dimineaţa zilei de 02.12.2009 acesta a plecat spunându-i că merge la sora sa CLUCI VIOLETA pentru ca a-1 ajuta să obţină carte de identitate în mun. Constanta. De asemenea, martora a declarat că ştie că inculpatul a plecat din Constanţa în data de 03.12.2009 în jurul orelor 10-11 seara şi s-a reîntors în 07.12.2009. Din verificările efectuate de organele de politie a rezultat că inculpatul s-a prezentat la SPCLEP Suceava pentru eliberarea unei cărţi de identitate la data de 04.12.2009 unde i-a fost prelucrată imaginea necesară emiterii actului. La data de 03.12.2009, inculpatul avea la dispoziţie pentru a călători din mun.Constanta în mun.Suceava un tren care pleca la ora 23:35 si ajungea la destinaţie la ora 05:00, în data de 04.12.2009. Astfel, inculpatul a avut timpul necesar pentru a comite infracţiunea din dimineaţa zilei de 03.12.2009, pentru a pleca din mun.Constanta si a ajunge în mun.Suceava până la data de 04.12.2009, ora 11:31:30.

De asemenea în urma interceptării si înregistrării convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul telefonului marca Vodafone Jim Slider aparţinând părtii civile EE, a rezultat că acest telefon a fost folosit de către inculpat în zona judeţelor Suceava si Botoşani cu cartela SIM cu nr.0735/92.97.40, cartelă care aparţine inculpatului, şi care a fost găsită asupra acestuia cu ocazia depistării sale la data de 07.12.2009.

Totodată susţinerile inculpatului sunt caracterizate de inconsecvenţă şi reveniri succesive, astfel inculpatul a declarat cu ocazia reconstituirii din 07.12.2007 că în dimineaţa zilei de 03.12.2009 se afla în mun Suceava de unde s-a întors în 07.12.2009, iar cu ocazia recunoaşterii din data de 22.12.2009, a declarat că era în Năvodari la prietena sa TOMA ALEXANDRA. De asemenea în declaraţia din data de 22.01.2010, inculpatul a declarat că a cumpărat mai multe telefoane de la persoane necunoscute, inclusiv în seara de 03.12.2009 a cumpărat 3 telefoane mobile de la o persoană ncunoscută din Gara CFR Constanţa, pe care le-a folosit 2-3 zile şi le-a revândut în Suceava, plasându-se astfel în Constanţa în seara zilei de 03.12.2009.

De asemenea susţinerile inculpatului sunt contrazise de partea civilă STOIAN CAMELIA, care l-a recunoscut fără ezitare ca fiind autorul faptei.

În legătură tâlhăria din data de 16.10.2009 asupra părţii vătămate DD, în urma căreia i-a sustras acesteia telefoanele mobile marca Siemens A62 cu seria IMEI 355753006808773 şi Nokia 1110i, cu seria IMEI 35364401147440, inculpatul a negat de asemenea săvârşirea faptei, susţinând iniţial că a cumpărat telefonul mobil marca Siemens A62 împreună cu încă unul, marca Nokia 6230, de la o persoană necunoscută contra sumei de 50 sau 100 lei, împrumutată de la martora TOMA ALEXANDRA. La data de 14.01.2010, inculpatul a revenit asupra acestei declaraţii si a precizat că de fapt a găsit telefonul marca Siemens A62 într-o poşetă abandonată în zona Casa de Cultură unde a găsit şi un card bancar, păstrându-l si folosindu-1 până la momentul surprinderii sale de către organele de politie în data de 07.12.2009, când a fost găsit asupra sa, fiind identificate totodată şi două cartele SIM cu nr. de apel 0761/89.04.44 si 0735/92.97.40. Aceste cartele telefonice au fost folosite de către inculpat cu terminalele mobile aparţinând părţii vătămate FF, în perioada lunii noiembrie a anului 2009.

În ceea ce priveşte telefonul marca Nokia 1110i, cu seria IMEI 35364401147440, în urma interceptărilor si înregistrărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că acesta a fost folosit la sfârşitul lunii octombrie si începutul lunii noiembrie 2009 cu nr. 0729/459.539, nr. ce aparţine numitei CLUCI PROFIRA, în vârstă de 70 de ani, domiciliată în jud.Botoşani, care este soacra numitei CLUCI VIOLETA, sora inculpatului şi care, potrivit declaraţiei martorei GÂRBEA CORINA, i-a fost dat de către inculpat spre folosinţă.

În consecinţă, din analiza materialului probator şi coroboarea mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa constată că faptele există, constituie infracţiuni si au fost săvârşite de inculpatul AA.

Sub aspect obiectiv, fapta inculpatului AA care la data de 16.10.2009, în jurul orei 07:00, a deposedat-o prin violentă pe partea vătămată DD de o geantă ce conţinea două telefoane mobile, bani, un card bancar si alte bunuri, în timp ce aceasta se deplasa pe aleea Lupeni din mun.Constanta, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.pen.; fapta inculpatului care la data de 03.12.2009, în jurul orei 07:30, a deposedat-o prin violentă pe partea vătămată EE de o geantă ce conţinea, printre altele, un telefon mobil, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin.l C.pen; fapta inculpatului AA care la data de 16.10.2009 a folosit de două ori cardul sustras de la partea vătămată FF cu scopul de a retrage de fiecare dată suma de 50 lei fără a reuşi însă acest lucru, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 20 C.p rap. la art.27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, dat fiind caracterul de infracţiune complexă al infracţiunii de tâlhărie, elementul material al acesteia cuprinde atât actele de executare specifice infracţiunii de furt –deposedarea victimelor de bunurile pe care le aveau asupra lor şi trecerea în stăpânirea sa de fapt, cât şi prin acţiunea adiacentă – actele de violenţă exercitate cu scopul de a lua bunul de la părţile vătămate. Relaţia de condiţionare între cele două componente ale elementului material, de care depinde calificarea faptei ca tâlhărie, este, de asemenea, întrunită în speţă, inculpatul exercitând violenţă în scopul sustragerii şi păstrării bunului sustras.

Ca urmare a exercitării actelor de violenţă, inculpatul a sustras bunurile, pe care le-a trecut în sfera sa de stăpânire, în scopul însuşirii pe nedrept şi a păstrat bunurile ulterior sustragerii, urmarea imediată, constând în diminuarea patrimoniului părţilor vătămate, producându-se la momentul împosedării inculpatului.

Referitor la infracţiunea prev. art.27 alin.l din Legea nr.365/2002, se reţine tentativa de a efectua retragerea de numerare, operaţiune prev. de art. 1 pct 10 lit. b din aceeaşi lege, prin utilizarea cardului bancar de salarii aparţinând părţii vătămate BEŞLEAGĂ MARIA, fără consimţământul acesteia, cardul fiind sustras în urma exercitării acţiunilor de violenţă.

Sub aspect subiectiv, inculpatul a săvârşit faptele expuse anterior, cu intenţie directa, în sensul art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pen. Inculpatul a avut reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţilor vătămate şi asupra integrităţii corporale a acestora, urmărind acest rezultat. Prima fapta de tâlhărie a fost săvârşită într-un loc public, conform art.l52 lit. a Cod penal, respectiv pe stradă, loc ce prin natura şi destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.pen. şi anume: dispoziţiile din partea generală a Codului penal – referitoare la infracţiunea consumată; limitele de pedeapsă prevăzute in partea speciala a Codului penal şi în legea specială; gradul de pericol social al faptelor, pe care instanţa îl apreciază ca fiind ridicat şi care rezultă din modul, mijloacele şi împrejurările în care au fost săvârşite faptele – una din infracţiunile de tâlhărie într-un loc public iar cealaltă în scara unui bloc, cu premeditare, prin urmărirea părţilor vătămate, prin luarea acestora prin surprindere, prin exercitarea unor acţiuni de violenţă în mod repetat asupra părţilor vătămate, femei, dimineaţa devreme, asupra unui număr de două victime, una din fapte a fost săvârşită în formă continuată, din scopul urmărit – sustragerea de bunuri din patrimoniul altor persoane prin utilizarea de violenţe, şi prin utilizarea instrumentelor de plată, din urmarile produse sau care s-ar fi putut produce – au fost afectate mai multe persoane, s-a cauzat vătămarea corporală a părţii vătămate EE, care a necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale, persoana şi conduita inculpatului, acesta are vârsta de 26 ani, este recidivist – fiind condamnat tot pentru infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului şi a integrităţii corporale a persoanelor. dovedind astfel persistenţă infracţională, munceşte ocazional, necăsătorit, raportat la prezenta cauză a avut o atitudine nesinceră, încercând să inducă în eroare organele judiciare, valorile sociale afectate – care sunt unele din cele mai importante într-o societate civilizată, respectiv patrimoniul şi integritatea corporală a persoanei.

Fiind dovedită existenţa faptelor, elementele constitutive ale infracţiunilor, precum şi săvârşirea acestora de către inculpat, instanţa urmează să antreneze răspunderea penală a acestuia, apreciind ca scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea îndreptate spre minimul special prevăzut de codul penal respectiv legea specială.

Instanţa constată că inculpatul a săvârşit infracţiunile ce au făcut obiectul prezentei cauze, în stare de recidivă postexecutorie, raportat la sentinţa penală nr. 49/P/20.03.2009 a Judecătoriei Hârşova.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen., va contopi pedepsele aplicate prin prezenta, inculpatul CC urmând să execute în final pedeapsa cea mai grea.

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie potrivit art. 57 C.penal.

În baza art. 71 C.penal va interzice inculpatului CC exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

Faţă de natura şi circumstanţele comiterii infracţiunii, de pronunţarea prezentei hotărâri de condamnare, de persoana inculpatului, instanţa apreciază că prin lăsarea în libertate a inculpatului CC s-ar crea pericol pentru ordinea publică, astfel că, în baza art. 350 C.p.p. va menţine arestarea preventivă a inculpatului.

În baza art. 88 C.penal va deduce din pedeapsa aplicata inculpatului CC, perioada retinerii si arestarii preventive, de la 07.12.2009 la zi.

Va lua act că partea vătămată FF nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

În legătură cu pretenţiile civile formulate de partea civilă STOIAN CAMELIA – VIORICA, instanta constată că în cauză sunt indeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatului CC, potrivit art. 998 şi urm. C.civil, astfel există fapta ilicită care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii civile STOIAN CAMELIA – VIORICA -contravaloarea bunurilor sustrase şi există legatură de cauzalitate intre fapta ilicită si prejudiciul cauzat, iar inculpatul a acţionat cu vinovaţie.

Astfel, în baza art. 14 raportat la art. 346 C.pr.penala coroborat cu art. 998 şi urm. C.civil, va admite actiunea civilă formulată de partea civilă GG şi va obliga inculpatul CC la plata sumei de 700 lei către partea civilă GG, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 189 Cod procedură penală, se va avansa suma de 200 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, în favoarea av. ISMAIL GHIULFER, potrivit delegaţiei nr. 626/01.02.2010.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.penala, va obliga inculpatul la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.pen, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, condamnă inculpatul LUCHIAN CIPRIAN-PETRICĂ(fiul lui Dragomir şi Marioara, născut la data de 04.06.1984, în Fălticeni, jud. Suceava, cetăţean roman, fara ocupatie, fara loc de munca, recidivist, necăsătorit, CNP 1840604336400) la pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare.

În baza art. 211 alin. 1 C.pen, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare.

În baza art. 20 rap. la art. 27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.p., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen., contopeste pedepsele aplicate prin prezenta, inculpatul CC urmând să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 7(şapte) ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie potrivit art. 57 C.penal.

În baza art. 71 C.penal interzice inculpatului CC exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

În baza art. 350 C.pr.penala menţine arestarea preventivă a inculpatului CC.

În baza art. 88 C.penal deduce din pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare aplicata inculpatului CC, perioada retinerii si arestarii preventive, de la 07.12.2009 la zi.

Ia act că partea vătămată FF nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

În baza art. 14 raportat la art. 346 C.pr.penala coroborat cu art. 998 şi urm. C.civil, admite actiunea civilă formulată de partea civilă GG şi obligă inculpatul CC la plata sumei de 700 lei către partea civilă GG, cu titlu de daune materiale.

În baza art. 189 Cod procedură penală, avansează suma de 200 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, în favoarea av. ISMAIL GHIULFER, potrivit delegaţiei nr. 626/01.02.2010.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.penala, obligă inculpatul la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, pentru inculpatul CC, partea vătămată FF şi partea civilă GG.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 07.05.2010.

Red. jud. V.V./17.05.2010

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro