404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Critici în privinţa limitelor pedepselor pentru fapte de corupţie din proiectul de Cod penal

Iniţiativa pentru o Justiţie Cura­tă (IJC) a criticat  proiectul nou­lui Cod penal adoptat de Mi­niste­rul Justiţiei, pentru că, în pofida cri­ti­ci­lor formulate de Comisia Eu­ro­peană la adresa pedepselor blânde aplicate de in­stanţele româneşti pentru astfel de fap­te, limitele minimă şi maximă ale pedepselor urmează să fie mult reduse. „Limitele de pedeapsă pentru lua­rea de mită scad, de la 3-12 ani în Co­dul actual, la 2-7 ani (pentru medici şi profesori sunt reduse la jumătate) în proiect, iar pentru traficul de in­fluenţă şi cumpărarea de influenţă scad de la 2-10 ani la 1-5 ani”, se ara­tă într-un comunicat al IJC.

Ministe­rul Justiţiei a justificat vineri această re­ducere chiar prin practica instan­ţe­lor româneşti, care preferă să dea pe­depse minime, cel mai adesea cu suspendare, pentru faptele de corupţie, şi că noul act normativ prevede o sanc­ţionare mai drastică a recidivei sau a pluralităţii de in­fracţiuni.

IJC nu agre­ează însă această argumentare, pe motiv că nu practica instanţelor tre­buie să justifice aspri­mea pe­dep­se­lor, ci invers. „Astfel, prin Convenţia Naţiunilor Unite împotriva co­rupţiei din 2003, ratificată de Ro­mâ­nia, se prevede doar gravitatea in­frac­ţiuni­lor de corupţie ca fiind crite­riul de sta­bi­li­re a pedepselor, nicidecum practica instanţelor“, consideră ONG-urile care alcătuiesc IJC.

Ele nu cri­tică scă­derea plafonului maxim al acestor pe­depse, care se înscrie în cuantumul me­diu din UE, ci doar co­bo­rârea pra­gului minim al acestora. „Prin ur­ma­re, faptul că instanţele apli­că pedepse mici în cazul infracţiunilor de corup­ţie impune o corijare a acestui aspect, nicidecum scăderea limitelor pedep­se­lor legale. Este necesar ca le­giu­i­to­rul să ridice limita minimă a pe­depsei legale şi eventual să interzică aplica­rea măsurilor de suspendare a execu­tă­rii pedepsei pentru acest gen de in­fracţiuni“, arată IJC.

Citeste articolul complet în Cotidianul.

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro