404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. Liberarea condiţionată se acordă în cazul în care condamnatul a executat ifracţiunea stabilită de lege din pedeapsă, nu a fost sancţionat disciplinar, a executat dispoziţiile primite, a dat dovezi temeinice de îndreptare

b) Liberarea conditionata se acorda în cazul în care condamnatul a executat ifractiunea stabilita de lege din pedeapsa, nu a fost sanctionat disciplinar, a executat dispozitiile primite, a dat dovezi temeinice de îndreptare. Natura si gravitatea faptei nu sunt prevazute printre criteriile art.59 cod penal, deoarece acestea au fost avute în vedere la individualizarea pedepsei.

Starea de recidiva a inculpatului, în lipsa altor impedimente, nu este de natura a-l exclude de la aplicarea dispozitiilor privind liberarea conditionata.

La 01 octombrie 2003, comisia de propuneri pentru liberare conditionata ce Junctioneaza în Penitenciarul Poarta Alba jud.Constanta, a analizat situatia condamnatului P.I. aflat în executarea unei pedepse de 7 ani si 6 luni privativa de libertate, si a amânat liberarea acestuia pâna la 01.01.2004, când urma sa fie reluata analiza.

Procesul verbal nr.44 din 01.10.2003 al comisiei amintite a fost contestat de P.I., care l-a criticat pentru netemeinicie, aratând ca a executat fractia din pedeapsa prevazuta de lege pentru liberare conditionata, a respectat întocmai regulamentul de ordine interioara din penitenciar si a fost recompensat de 5 ori, cu suplimentarea drepturilor.

Judecatoria Medgidia sesizata cu solutionarea contestati ei, a admis cererea condamnatului P.I. si a dispus liberarea conditionata a acestuia.

Hotarârea Judecatoriei a fost atacata cu apel de catre procuror, care a criticat-o pentru gresita aplicare a prevederilor legale referitoare la liberarea conditionata, netinând seama de starea de recidiva a condamnatului.

Tribunalul Constanta prin decizia penala nr.904 pronuntata la 20.11.2003, în dosarul 2010/2003 a respins ca nefondat apelul procurorului, motivând ca starea de recidiva a condamnatului P.I. nu înlatura posibilitatea liberarii sale conditionate, atâta vreme cât sunt îndeplinite celelalte conditii cerute de lege (art.59 cod penal).

Ambele hotarâri au fost recurate de catre procuror, care a reiterat motivele din apel, referitoare la starea de recidiva a inculpatului, adaugând faptul ca, P.I. a câstigat prin munca numai 12 zile, desi s-a aflat în detentie o perioada apreciabila de timp, începând cu 09.01.1999.

Curtea constata ca hotarârile pronuntate în cauza sunt legale si temeinice, motiv pentru care va respinge ca nefondat recursul procurorului.

Textele ce reglementeaza institutia liberarii conditionate prevad ca organele judiciare chemate sa rezolve o asemenea problema, trebuie sa tina seama de antecedentele penale ale condamnatului si nicidecum înlaturarea acestuia de la beneficiul liberarii conditionate. Faptul ca P.I.a mai fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare, nu înseamna ca acesta nu poate beneficia de liberare conditionata.

Imprejurarea ca P.I. a câstigat numai 12 zile prin munca depusa în perioada detentiei, nu dovedeste ca acesta nu a fost staruitor în munca. Este binecunoscuta situatia lipsei frontului de lucru pentru detinuti în perioada de dupa 1990, când sectoarele economice (agricultura si constructii) în care era folosita o asemenea forta de munca, au cunoscut o serIoasa reducere a activitatii. Procurorul invocând numarul mic de zile câstigate prin munca de condamnat, nu a adus dovezi ca situatia este imputabila acestuia, iar din procesul verbal al comisiei nu rezulta vreo sanctionare a celui în cauza pentru refuz de munca.

Instanta de recurs retine ca, P.I. a respectat regulamentul de ordine interioara din penitenciar, a executat dispozitiile primite de cei inditruiti în acest sens si constata astfel ca a dat dovezi temeinice de îndreptare, hotarârea instantei de fond care a dispus liberarea sa conditionata fiind temeinica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro