404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. Liberarea condiţionată se acordă în cazul în care condamnatul a executat ifracţiunea stabilită de lege din pedeapsă, nu a fost sancţionat disciplinar, a executat dispoziţiile primite, a dat dovezi temeinice de îndreptare.

c) Judecatoria Medgidia, prin sentinta penala nr.2778 din 28.11.2003, a admis contestatia formulata de condamantul P.N.

S-a dispus liberarea conditionata a condamnatului.

Pentru a se pronunta astfel, s-a retinut ca acesta nu poseda antecedente penale, are o vârsta înaintata, este bolnav si nu a fost sanctionat disciplinar.

Impotriva acestei hotarâri a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia.

Tribunalul Constanta, prin decizia penala nr.5 din 5 ianuarie 2004,a respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia, cu motivarea ca prima instanta a pronuntat o solutie legala si temeinica.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si inculpatul.

Recursul declarat de parchet vizeaza nelegalitatea si netemeinicia sentintelor pronuntate, în sensul ca, au fost încalcate cerintele art.385/9 pct.171 cod pr.penaIa, nefiind îndeplinite cerintele art.59 si 60 Cod penal.

Recursul declarat de catre inculpat a fost retras de acesta în sedinta publica din 9 martie 2004, sens în care se vor aplica dispozitiile art.385/4 al.2 cu referire la art.369 cod. pr.penaIa.

Recursul declarat de catre parchet este nefondat.

Condamnatul se afla în executarea unei pedepse de 12 ani închisoare pentr savârsirea infractiunii de omor, pedeapsa ce a început sa fie executata la data de 13.10.1997 si urmeaza a expira la 12.10.2009.

Din continutul procesului-verbal al comisiei pentru punerea în libertate din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, rezulta ca, condamnatul nu a fost sanctionat disciplinar, a executat dispozitiile primite, nu a fost folosit la munca, nu a fost recompensat si este în vârsta de 73 ani.

De asemenena, se arata ca acesta nu a manifestat receptivitate fata de activitatile de reeducare, iar comisia îl amâna la 15.04.2004, având în vedere gravitatea faptei, cât si a împrejurarii ca condamnatul nu a dat dovezi temienice de îndreptare.

Potrivit art.59 cod penal, dupa ce condamnatul a executat cel putin % în cazul închisorii mai mare de 10 ani, daca este staruitor în munca, disciplinat si da dovezi temeinice de îndreptare, tinând seama si de antecedente sale penale, condamnatul poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.

Potrivit art.60 al.2 cod penal,(text de lege aplicabil în speta – condamnatul are 74 ani în prezent), pot fi liberati condamnatii trecuti de vârsta de 60 ani, dupa executarea a unei jumatati în cazul închisorii mai mare de 10 ani si daca sunt îndeplinite .celelalte conditii prevazute de art.59 cod penal.

Aceste doua texte de lege au fost corect interpretate atât de instanta de fond si apel, cînd au admis contestatia formulata de condamnat si au dispus punerea în libertate a condamnatului (acesta a executat 6 ani si 5 luni în perioada 13.10.1997¬9.03.2004).

Deci cele doua conditii – conduita buna a condamnatului cât si fractiunea de pedeapsa ce a fost executata de condamnat – sunt îndeplinite cumulativ, iar recursul parchetului. urmeaza a fi respins ca nefondat în temeiul art.385/15 pctl litb cod pr.penala.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro