404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Consecintele depasirii limitelor competentei sale de catre judecatorul delegat la O.R.C. prin pronuntarea asupra unei cereri de radiere a sediului social al recurentului.

Potrivit disp. art.25 al.1 din Legea nr. 26/1990 astfel cum a fost modificata prin Legea nr.161/2003 „orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei înmatriculari ori printr-o mentiune în registrul comertului… are dreptul sa ceara radierea înregistrarii pagubitoare…”, iar potrivit al.3 „tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului”.

Prin încheierea nr.718/29.03.2004 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea a fost admisa cererea formulata de petentul S.Gh. si s-a dispus înscrierea în registrul comertului a mentiunii privind adresa nr.103 din 18.03.2004 prin care se solicita radierea înscrierii sediului social al comerciantului G.Gh. – P.F. de la adresa Tulcea, str. X.

Împotriva încheierii mentionate a declarat recurs G.Ghe. – P.F. care a criticat solutia ca fiind nelegala si netemeinica. A sustinut recurentul ca încheierea a fost pronuntata cu neobservarea formelor legale în sensul ca a fost data fara citarea partilor si a fost data de catre judecatorul delegat la O.R.C. desi prin dispozitiile Legii nr.348/2001 care au modificat dispozitiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 s-a prevazut ca cererea se înainteaza tribunalului. A mai aratat recurentul ca încheierea atacata cuprinde mentiuni nereale care îl prejudiciaza deoarece în dosarul nr. 7593/2004 nu rezulta ca prin vreo hotarâre judecatoreasca s-ar fi dispus evacuarea sa din spatiul S.C.”E” S.A.

De asemenea, a sustinut recurentul ca cererea a fost întocmita si semnata de dl. avocat S.Gh. care nu avea calitatea si nu era împuternicit de catre recurent pentru a solicita radierea din evidentele ORC.

Analizând încheierea sub aspectul motivelor invocate, instanta a constat ca recursul este fondat.

Astfel, în conformitate cu dispozitiile art.25 al.1 din Legea nr.26/1990 astfel cum a fost modificata prin Legea nr.161/2003 „orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei înmatriculari ori printr-o mentiune în registrul comertului … are dreptul sa ceara radierea înregistrarii pagubitoare …”, iar potrivit alin. 3 „tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului”.

Fata de aceste dispozitii s-a constatat ca, în mod gresit, judecatorul delegat la ORC s-a pronuntat asupra cererii privind radierea sediului social al recurentului, aceasta cerere fiind de competenta tribunalului.

Curtea, în baza disp.art.312 alin.5 Cod procedura civila, a casat încheierea atacata cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare instantei competente, respectiv Tribunalului Tulcea.

Decizia civila nr.179/2004

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro