404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Redozarea pedepsei, conduita inculpatului in cursul urmaririi penale, cât si a cercetarii judecatoresti, cât si valoarea pagubei bunului sustras.

Conform art.345 cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedura penala, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil în sensul art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Referitor la individualizarea pedepsei, în raport de criteriile prevazute de art.72 cod penal, printre care pericolul social concret al faptei – dat de împrejurarile comiterii acesteia, patrunderea în plina zi într-o locuinta (ceea ce demonstreaza o îndrazneala deosebita din partea inculpatului), prin escaladare, sustragerea unui bun de valoare, usor de valorificat, precum si fata de circumstantele personale inculpatului, cooperant pe parcursul anchetei, dar condamnat anterior pentru savârsirea unor fapte de acelasi gen, pedeapsa trebuie sa fie aspra, de natura sa raspunda sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, respectiv sa asigure preventia generala si reeducarea inculpatului.

Însa, fata de sustragerea unui singur bun – o bratara, de natura acestuia, cuantumul pedepsei de 6 ani închisoare este exagerat, impunându-se redozarea în sensul reducerii pedepsei aplicate spre minimul prevazut de textul incriminator; dar, în contextul activitatii infractionale, fata de persistenta inculpatului în activitatea infractionala, neîntelegând sa se adapteze comportamentului unei societati civilizate desi a fost mai multe perioade în detentie, pozitia procesuala cooperanta nu poate constitui o circumstanta atenuanta în sensul art.74 cod penal.

Prin sentinta penala nr.656/03.06.2009, pronuntata în dosarul penal nr. unic 6845/212/2009, Judecatoria Constanta a hotarât:

„În baza art.208 alin.(1)-209 alin.(1) lit.i) Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b) Cod penal condamna pe inculpatul T.M.C. – fara studii, fara ocupatie, stagiul militar nesatisfacut, recidivist, detinut la Penitenciarul Poarta Alba, la pedeapsa de 6 ani închisoare.

Pedeapsa se executa în regim de detentie potrivit art. 57 Cod penal.

În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a) teza a doua si lit.b) Cod penal.

În baza art.350 Cod procedura penala mentine arestarea preventiva a inculpatului T.M.Cocos.

În baza art.88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive de la 27.02.2009 la zi .

Ia act ca partea vatamata D.C. nu s-a constituit parte civila în cauza.

Pentru pronuntarea hotarârii, instanta a stabilit situatia de fapt urmatoare:

La data de 27.02.09, în jurul prânzului, în apropierea zonei „Podul butelii”, în Constanta, inculpatul T.M.C. a observat la parterul unui bloc situat pe strada Dezrobirii ca una dintre ferestre era deschisa, a intrat în scara blocului, a sunat de câteva ori la apartamentul respectiv, asigurându-se ca nu este nimeni în interior, dupa care a iesit afara, a escaladat fereastra de la bucataria locuintei si a sustras o bratara din aur dintr-un sifonier aflat în dormitorul apartamentului apartinând partii vatamate D.C., apoi a descuiat usa apartamentului si a iesit în scara blocului, fiind imobilizat de martorii A.A. si C.P.

Prin decizia penala nr.331 din data de 16 iulie 2009, Tribunalul Constanta a respins, în baza art. 379 pct.(1) lit.b) cod procedura penala, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul T.M.C.

Împotriva hotarârilor, în termenul legal, inculpatul T.M.C. a declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei în sensul reducerii cuantumului acesteia.

Criticile sunt, în parte, întemeiate, întemeiate.

Conform art.345 cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat; dar potrivit art.52, art.66 cod procedura penala, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil în sensul art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Verificându-se din oficiu, în limitele legale, respectarea normelor procedurale si garantiilor procesuale (neformulându-se critici în acest sens), s-a constatat ca inculpatul a dispus de timpul si înlesnirile necesare pregatirii apararii, a beneficiat de asistenta juridica calificata, având efectiv posibilitatea audierii tuturor martorilor; astfel, s-au administrat pe parcursul procesului, în sedinte publice, atât probele acuzarii-ascultarea martorilor, constatari medico-legale, înscrisuri cât si probele apararii-audierea inculpatului, martori.

Pe fond, sub aspectul actiunii penale (necontestata de recurent), pe baza probelor administrate în mod legal în cauza si anterior prezentate, rezulta ca în ziua de 27.02.09, în jurul prânzului, în apropierea zonei „Podul butelii”, în Constanta, inculpatul T.M.C. a escaladat fereastra de la bucataria locuintei apartinând partii vatamate D.C. si a sustras o bratara din aur, fapta prev. de art.208 alin.(1)-209 alin.(1) lit.i) cod penal.

Referitor la individualizarea pedepsei, în raport de criteriile prevazute de art.72 cod penal, printre care pericolul social concret al faptei – dat de împrejurarile comiterii acesteia, patrunderea în plina zi într-o locuinta (ceea ce demonstreaza o îndrazneala deosebita din partea inculpatului), prin escaladare, sustragerea unui bun de valoare, usor de valorificat, precum si fata de circumstantele personale inculpatului, cooperant pe parcursul anchetei, dar condamnat anterior pentru savârsirea unor fapte de acelasi gen, pedeapsa trebuie sa fie aspra, de natura sa raspunda sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, respectiv sa asigure preventia generala si reeducarea inculpatului.

Însa, fata de sustragerea unui singur bun – o bratara, de natura acestuia, cuantumul pedepsei de 6 ani închisoare este exagerat, impunându-se redozarea în sensul reducerii pedepsei aplicate spre minimul prevazut de textul incriminator; dar, în contextul activitatii infractionale, fata de persistenta inculpatului în activitatea infractionala, neîntelegând sa se adapteze comportamentului unei societati civilizate desi a fost mai multe perioade în detentie, pozitia procesuala cooperanta nu poate constitui o circumstanta atenuanta în sensul art.74 cod penal.

Prin urmare, recursul formulat de inculpatul T.M.C. cu privire la individualizarea pedepsei va fi admis, în baza art.38515 alin.(1) pct.(2) lit.d) Cod procedura penala si, casând hotarârile atacate, se va reduce cuantumul pedepsei de la 6 ani închisoare.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei în masura în care nu contravin prezentei.

Adaugându-se timpul scurs de la pronuntarea hotarârii conform art.383 cu referire la art.381 cod procedura penala, se va deduce arestul preventiv de la 17.07.2009.

Dosar nr. 6845/212/2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro