404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recalculare pensie in baza OUG nr. 4/2005.

In situatia in care, in urma recalcularii pensiei in baza OG nr. 4/2005, punctajul se micsoreaza, se mentine pensia aflata in plata.

Prin cererea de chemare în judecata, reclamanta E.A. a solicitat anularea deciziei nr. 277650/18.08.2008 prin care a fost obligata la plata unui debit în suma de 1.321 lei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca beneficiaza de o pensie de urmas al carei cuantum l-a stabilit Casa Judeteana de Pensii.

Prin decizia contestata i s-a imputat pentru perioada 01.12.2005– 01.09.2008 suma de 1.321 lei, reprezentând drepturi de pensie încasate necuvenit ca urmare a diminuarii punctajului anual.

Reclamanta a precizat ca nu are nicio culpa fata de stabilirea eronata a pensiei de catre pârâta.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, motivat de faptul ca:

Decizia nr. 277650/18.08.2008 a fost emisa ca urmare a aplicarii prevederilor H.G. nr. 1456/24.11.2005 si art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea tuturor pensiilor din sistemul public, provenind din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Procedând la evaluarea pensiei pentru limita de vârsta a sustinatorului decedat, punctajul mediu anual obtinut de acesta prin evaluare a scazut de la 1,18155 la 0,96832.

Potrivit art. 71 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.19/2000 reclamanta beneficiaza de jumatate din punctajul mediu anual obtinut de sustinator, respectiv de 0,48416 puncte din punctajul mediu anual recalculat la 0,96832.

Astfel, s-a constatat ca reclamanta a încasat pentru perioada 01.12.2005– 01.09.2008 un drept de pensie mai mare decât cel cuvenit si s-a procedat la emiterea deciziei prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei un debit în suma de 1.321 lei.

Prin sentinta civila nr. 162/AS/25.03.2009, Tribunalul Constanta a admis, în parte, actiunea formulata de reclamanta Ene Anica, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Constanta, s-a anulat decizia nr. 277650/18.08.2008 emisa de pârâta si s-a respins, ca nedovedit, capatul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 4. alin. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 prevede ca: „.Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000”.

Totodata art. 6 alin. 1 din acelasi act normativ dispune ca: „în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmeaza a fi platita dupa efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna anterioara celei în care se efectueaza plata, în conformitate cu etapele prevazute la art. 3.

Alineatul 2 dispune ca: „în situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plata pâna la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

Din analiza textelor de lege enuntate rezulta ca, în situatia în care în urma recalcularii punctajul se micsoreaza, pensia aflata în plata se mentine pâna la momentul la care cuantumul acesteia se va mari, ca urmare a aplicarii formulei de calcul prevazuta de Legea nr. 19/2000.

Prin urmare, nu se poate aprecia ca reclamanta asigurata a încasat o pensie mai mare decât i s-ar fi cuvenit în raport de punctajul obtinut în urma recalcularii.

Având în vedere ca actul normativ despre care s-a facut vorbire, are valoarea unei norme speciale, este evident, ca aceasta se va aplica cu prioritate fata de prevederile art. 187 din Legea nr. 19/2000, care reprezinta în cauza norma generala si care, pe cale de consecinta, devine inoperanta.

Fata de cele aratate, s-a retinut ca decizia prin care reclamantei i s-a imputat debitul de 1.321 lei, este nelegala în raport de dispozitiile art. 6 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 4/2005.

În temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, instanta de fond a respins ca nedovedit capatul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs Casa Judeteana de Pensii Constanta, aratând ca, în mod gresit, instanta de fond a dispus anularea deciziei nr. 277650/18.08.2008, institutia recurenta a respectat prevederile legale si în mod corect a stabilit în sarcina reclamantei un debit în cuantum de 1.321 lei aferent perioadei 01.12.2005–01.09.2008, fiind respectate dispozitiile art. 89 alin. 1 si art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Mai arata ca decizia nr. 277650/18.08.2008 a fost emisa urmare aplicarii H.G. nr. 1456/24.11.2005 privind unele masuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, conform dispozitiilor art. 1 alin. 1, care prevad: „Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 4/2005, se stabileste pentru luna decembrie 2005 – ultima etapa de plata a drepturilor de pensie recalculate”, iar potrivit alin. 3 – prevederile art. 1 se aplica si beneficiarilor pensiilor de urmas, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000 si calculate potrivit legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001.

Urmare aplicarii dispozitiilor legale indicate mai sus, precizeaza recurenta, punctajul mediu anual a înregistrat o scadere, astfel, punctajul mediu anual înainte de efectuarea operatiunilor de evaluare era de 1,18155, iar dupa evaluare punctajul a devenit 0,96832.

În concluzie, apreciaza ca în mod legal s-a stabilit debitul în cuantum de 1.321 lei, motivat de faptul ca reclamanta a încasat o pensie mai mare decât i se cuvenea pentru perioada 01.12.2005–01.09.2008.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia nr. 277650/18.08.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta s-a dispus obligarea reclamantei E.A. la plata sumei de 1.321 lei, reprezentând debit realizat ca urmare a diminuarii punctajului mediu rezultat în urma evaluarii pensiei, în perioada 01.12.2005 – 01.09.2008.

Pârâta a aratat ca decizia mentionata mai sus a fost emisa ca urmare a aplicarii O.G. nr. 4/2005 si H.G. nr. 1456/24.11.2005, în baza carora punctajul mediu anual a înregistrat o scadere de la 1,18155 la 0,96832.

Potrivit art. 71 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 19/2000, reclamanta beneficia de jumatate din punctajul mediu anual, respectiv de 0,48416 puncte, prin urmare, în mod corect sustine pârâta ca s-a stabilit în sarcina reclamantei un debit de 1.321 lei.

O.U.G. nr. 4/2005 aprobata prin Legea nr. 78/2005 a fost adoptata în vederea egalizarii drepturilor de pensie astfel încât sa fie respectat principiul la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie.

Prin art. 2 din aceasta ordonanta se prevede ca recalcularea se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

În conformitate cu art. 4 din aceeasi ordonanta determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004 în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

Articolul 6 alin. 2 din acelasi act normativ dispune ca: „în situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plata pâna la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare se va obtine un cuantum al sumei mai mare decât acesta.

Prin dispozitiile legale mentionate mai sus legiuitorul a instituit principiul ca un drept câstigat ramâne nemodificat.

Acest principiu este prevazut si prin art. 180 alin. 7 din Legea nr. 19/2000 potrivit caruia: „în situatia în care cuantumul pensiilor stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se pastreaza în plata cuantumul avantajos”.

Potrivit acestui principiu, în situatia în care, în urma recalcularii punctajul se micsoreaza, suma aflata în plata se mentine pâna la momentul în care cuantumul acesteia se va mari, astfel ca nu se poate aprecia ca reclamanta ar fi încasat o pensie mai mare decât i s-ar fi cuvenit.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art. 312 Cod procedura civila, Curtea a respins recursul ca nefondat si a mentinut sentinta recurata, ca legala si temeinica.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro