404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Dreptul la aparare

Cod procedura penala, art.6 alin.1; art.197 alin.2

Solutionarea cererii de propunere de arestare preventiva privind pe incupati, desi unul dintre acestia avea aparator ales, si fara a exista la dosar o cerere a acestuia de imposibilitate de prezentare, judecata având loc cu asigurarea asistentei juridice a avocatului desemnat din oficiu pentru ceilalti inculpati, constituie un caz de casare, deoarece au fost încalcate prevederile art. 6 alin. 1 Cod procedura penala, iar hotarârea prin care s-a dispus admiterea propunerii de arestare preventiva este lovita de nulitate absoluta în conformitate cu art. 197 alin. 2 Cod procedura civila.

Prin încheierea nr.90 din 3 august 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.6188/118/2008, s-a hotarât:

În baza art. 149/1 Cod procedura penala, art 143 Cod procedura penala, art. 148 alin.1 lit.f Cod procedura penala:

A admis propunerea formulata de DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM – BIROUL TERITORIAL CONSTANTA.

A dispus arestarea preventiva a inculpatilor M.L., si V.B., pe o perioada de 29 de zile, de la 03.08.2008 si pâna la data de 31.08.2008,.

S-a comunicat conform dispozitiilor legale.

A dispus emiterea mandatelor de arestare în cauza.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Fata de inculpatii M.L. si V.B. s-a început urmarirea penala la data de 02.08.2008 si tot la aceeasi data s-a pus în miscare actiunea penala fata de acestia.

Prin ordonantele cu nr. 117 D/P/2008 din 02.08.2008 a Biroului Teritorial Constanta din cadrul D.I.I.C.O.T., fata de cei doi inculpati a fost luata masura retinerii pe o perioada de 24 de ore.

S-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Lucratorii de politie din cadrul Brigazii de Combatere a criminalitatii Organizate Constanta s-au sesizat din oficiu la data de 18.07.2008 cu privire la faptul ca exista informatii ca un tânar din Onesti, jud. Bacau, poreclit „Trombon”, identificat ulterior în persoana inculpatului V.B. este implicat în activitati de trafic de droguri de mare risc, respectiv ecstasy si cocaina, pe care le vinde pe raza mai multor judete, mai ales în statiunea Mamaia pe durata sezonului estival.

Prin ordonantele cu nr.11/A/2008 din 24.07.200 si 11.08.2008, ambele ale Serviciului Teritorial Constanta din cadrul D.I.I.C.O.T., au fost autorizati un investigator sub acoperire si un colaborator al acestuia, pentru strângerea datelor si informatiilor privind existenta activitatii infractionale desfasurate de V.B. Colaboratorul sub acoperire a fost autorizat sa procure 20 comprimate ecstasy, respectiv 150 comprimate ecstasy de la inculpatul V.B.

Astfel, la data de 26.07.2008 colaboratorul sub acoperire a cumparat în jurul orei 18.00 de la inculpatrul V.B. 20 comprimate MDMA (ecstasy) contra sumei de câte 1200 lei, natura substantelor rezultând din raportul de constatare tehnico-stiintifica cu nr. 1071094/30.07.2008.

În cursul urmaririi penale, a rezultat ca inculpatul V.B. foloseste telefonul mobil cu nr. … pentru a lua legatura cu colaboratorul sub acoperire si cu alte persoane si a discuta în legatura cu realizarea activitatii de trafic de droguri. De altfel, cu ocazia prinderii în flagrant aparatul telefonic continând cartela SIM cu numarul de apel mentionat anterior, a fost gasit asupra inculpatului.

În baza ordonantei nr. 125D/P/2008 din 25.07.2008, ora 14.00 a Serviciului Teritorial Constanta si a autorizatiei nr.219 din 29.07.2008, a Tribunalului Constanta, convorbirile purtate de inculpatul V.B. de la acest aparat telefonic au fost interceptate si înregistrate.

Urmare discutiilor avute, la data de 11.08.2008, ora 11:35:22 V.B. îi transmite CNP-ul sau colaboratorului, iar acesta din urma i-a trimis 500 lei prin transfer bancar în contul inculpatului mentionat anterior, la cererea inculpatului care a solicitat un avans pentru a veni în Constanta sub pretextul ca trebuie sa suporte contravaloarea combustibilului.

În acest sens, discutia interceptata se coroboreaza cu procesul verbal încheiat de catre investigator la 01.08.2008 si cu chitanta de depunere a sumei pe numele V.B. la Banca Transilvania. De altfel, cardul emis de Banca Transilvania a fost gasit si ridicat de la inculpat cu ocazia depistarii.

Având în vedere ca inculpatii urmau sa soseasca în Constanta în dimineata zilei de 02.08.2008 pentru a vinde cele 150 comprimate ecstasy colaboratorului sub acoperire si luând în considerare ca existau informatii ca inculpatii vor detine pentru vânzare o cantitate mai mare de 150 comprimate, s-au luat masuri pentru prinderea în flagrant a acestora, motiv pentru care lucratorii de politie din cadrul B.C.C.O. Constanta au fost delegati la data de 02.08.2008 sa îl supravegheze pe si sa îl prinda în flagrant.

Astfel, în aceeasi zi, asa cum rezulta din procesul verbal încheiat de lucratorii de politie, în jurul orei 04.00 inculpatii au fost depistati în statiunea Mamaia, gasindu-se în autoturismul cu care se deplasau în mai multe locuri, 57 comprimate MDMA (ecstasy), 7,2 grame MDMA (fragmente comprimate ecstasy) si 153 comprimate amfetamina (ecstasy). De asemenea, la un control mai amânuntit a interiorului portofelului lui Vlad Bogdan a fost gasit un fragment de comprimat.

De remarcat ca acest din urma fragment de comprimat si 57 de comprimate aveau logo-ul „Mercedes”, acelasi cu cel pe care îl aveau cele 20 de comprimate cumparate de colaboratorul sub acoperire anterior.

Din adresa nr.1071096 din 02.08.2008, respectiv nr. 857764/DA/S4 din 02.08.2008 a Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor, Precursori Constanta, respectiv a Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor, Precursori, ambele din cadrul I.G.P.R., rezulta natura substantelor în litigiu.

De mentionat ca, deoarece pentru probele 3 si 4 mentionate în prima rezolutie din 02.08.2008 prin care s-a dispus efectuarea unei constatari tehnico-stiintifice nu a fost posibila stabilirea naturei acestora, printr-o a doua rezolutie, asa cum s-a si mentionat, s-a dispus expertizarea acestora la Bucuresti.

Discutiile din 25.07.2008, din 26.07.2008, ora 10:46:15 care îl pozitioneaza prin localizare pe V.B. în Onesti, jud. Bacau, coroborata cu procesul verbal al investigatorului si imaginile video dovedesc ca inculpatul a plecat din Onesti la 26.07.2008 si ca a discutat anterior cu M.L. cu privire la tranzactionarea a 45 de comprimate din care 20 comprimate separat de altele 25.

La solutionarea propunerii de arestare preventiva instanta a avut in vedere urmatoarele aspecte:

În cauza sunt întrunite cerintele exprese ale art. 143 c.p.p. în sensul ca probele administrate pâna în prezent vadesc indubitabil ca cei doi inculpati au savârsit infractiuni.

Astfel activitatea infractionala a inculpatilor rezulta din urmatoarele acte aflate la dosarul cauzei: proces verbal de prindere în flagrant a inculpatilor M.L. si V.B., procesele verbale întocmite de investigatorul sub acoperire cu ocazia vânzarii drogurilor de catre inculpatul V.B. catre colaboratorul sub acoperire, proces-verbal de transcriere a convorbirilor telefonice interceptate si înregistrate conform dispozitiilor legale, raportul de constatare tehnico-stiintifica si adresele Laboratorului de Analiza si Profil al Drogurilor Precursori Constanta si Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor Precursori Constanta, ambele din cadrul I.G.P.R., ordonantele prin care au fost autorizati un investigator sub acoperire si un colaborator al acestuia.

Instanta a constatat ca în cauza sunt incidente si dispozitiile art.148 lit.”f” Codul procedura penala, în sensul ca inculpatii au savârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea lor în libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica.

Pericolul pentru ordinea publica trebuie raportat la perseverenta în timp a inculpatilor în desfasurarea activitatii infractionale de punere în circulatie a drogurilor ce rezulta din forma continuata a infractiunii, cantitatea, natura substantelor traficate si impactul devastator asupra sanatatii persoanelor care consuma astfel de substante deosebit de periculoase cum sunt drogurile de mare risc.

Motivele de recurs invocate de recurenti prin aparatori alesi, vizeaza, în esenta:

– încalcarea dreptului la aparare, ca urmare a neasigurarii apararii conform legii prin desemnarea aceluiasi aparator pentru ambii inculpati în conditiile existentei contradictorialitatii de interese;

– incompatibilitatea procurorului de sedinta care a instrumentat urmarirea penala.

Pe fondul cauzei:

– cu privire la recurentul inculpat M.L., se sustine ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de at.148 lit.”f” Cod procedura penala iar pentru V.B., se arata ca nu exista probe certe de vinovatie a acestuia.

Verificând încheierea recurata, în raport de criticile aduse si din oficiu, actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Critica solutiei este întemeiata doar cu privire la motivul de recurs care vizeaza încalcarea dreptului la aparare al inculpatilor.

Potrivit art.6 alin.1 Cod procedura penala dreptul de aparare este garantat învinuitului, inculpatului si tuturor celorlalte parti în tot cursul procesului penal.

Conform alin.2, 3, organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor în cursul procesului penal, deplina exercitare a drepturilor procesuale în conditiile legii si posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii.

În cauza, pentru cei doi inculpati, la urmarirea penala au fost desemnati doi aparatori, câte unul pentru fiecare inculpat însa, în fata instantei, la judecarea propunerii de luarea masurii arestarii preventive, inculpatii au fost aparati de acelasi avocat din oficiu, desi, între acestia exista contrarietate de interese raportat la faptele retinute în sarcina si pozitia procesuala a acestora.

O atare situatie, echivaleaza cu neasigurarea exercitarii dreptului la aparare si atrage nulitatea absoluta a hotarârii recurate, în conformitate cu art.197 alin.2 Cod procedura penala.

În privinta incompatibilitatii invocate, se constata ca, aceasta nu se încadreaza în nici unul din cazurile de incompatibilitate prevazut de lege.

Dimpotriva, pentru buna desfasurare a urmariri penale, se impune ca procurorul care a efectuat urmarirea penala, sa sustina în fata instantei luarea masurii preventive fata de inculpatul cercetat.

Pentru considerentele expuse, curtea în baza art. 38515 pct.2 lit.”c” Cod procedura penala, va admite recursurile, va casa hotarârea atacata si va dispune rejudecarea cauzei de catre prima instanta cu respectarea dreptului la aparare si cu consecinta anularii formelor de executare, punerea inculpatilor în libertate daca nu sunt retinuti sau arestati în alta cauza.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro