404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infractiuni indreptate impotriva integralitatii corporale sau sanatatii persoanei.

Cod penal, art.181

Fapta inculpatului, ca urmare a unui conflict provocat de partea vatamata, constând din îmbrâncirea acesteia, iar ca urmare a caderii s-a pricinuit o vatamare corporala, constituie un act de violenta savârsit cu intentie si nu din culpa, chiar daca rezultatul violentei a depasit intentia faptuitorului.

Prin sentinta penala nr.1663/P/12.10.2007, pronuntata de Judecatoria Medgidia, s-a dispus în baza art. 184 al. 2 cod penal. cu aplic. art. 73 lit. b) cod penal, art. 74 lit. a) si c) cod penal. raportat la art. 76 lit. e) cod penal,

Condamnarea inculpatului R.I. la o pedeapsa de 700 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

A atras atentia inculpatului R.I. asupra disp. art. 631 cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea în cazul neachitarii acesteia cu rea – credinta.

S-a luat act ca partea civila Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu s-a constituit parte civila.

În baza art. 14-16 si 346 cod pr.penala raportat la art. 998-999 cod civil a obligat pe inculpatul R.I. sa plateasca partii civile N.G. suma de 196,02 lei cu titlul de despagubiri materiale si suma de 5.000 lei cu titlul de despagubiri morale.

Pentru a pronunta sentinta penala mai sus mentionata,prima instanta analizând materialul probator administrat în cauza, atât în cadrul urmaririi penale, cât si în faza cercetarii judecatoresti, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 14.10.2006, inculpatul R.I., însotit de martorii R.N., tatal sau, si H.C., se aflau în barul „D” de pe str. I., mun. Medgidia.

În acelasi bar se afla si partea vatamata N.G. care, la un moment dat, s-a deplasat la masa inculpatului si i-a cerut acestuia sa-l cinsteasca cu o bere, ceea ce inculpatul a si facut.

În timp ce consuma berea, partea vatamata a insultat pe inculpat, moment din care a luat nastere conflictul dintre cei doi care se aflau în stare de ebrietate.

Întrucât partea vatamata a început sa tipe, barmanul le-a spus sa mearga afara, si cele doua parti au iesit afara si s-au asezat pe bordura pentru a discuta.

La un moment dat, partea vatamata a reintrat în bar, a luat sticla de bere într-o maniera pregatita de a lovi, si, iesind afara a ridicat sticla, moment în care, inculpatul R.I., crezând ca partea vatamata intentioneaza sa-l loveasca cu acea sticla, s-a ridicat de pe bordura si l-a împins cu intentia de a se apara.

Datorita starii de ebrietate în care se afla, partea vatamata N.G. a cazut lovindu-se în zona capului de gresia din fata barului.

Inculpatul si martorul H.C. au anuntat „Salvarea” si au însotit pe partea vatamata la Spitalul Municipal Medgidia.

Din Raportul de constatare medico-legala nr. 541/LR/06.12.2006 emis de SML Constanta rezulta ca partea vatamata N.G. a suferit în data de 14.10.2006 un traumatism cranio – cerebral cu fractura de stânca temporala dr. si otoragie dr. care s-a putut produce prin lovire de plan dur.S-a mai retinut ca actualmente, partea vatamata prezinta cofoza urechea dreapta si pareza faciala dr. secundare traumatismului si care reprezinta infirmitate fizica permanenta. Partea vatamata a necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.

Partea vatamata Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu s-a constituit parte civila astfel ca instanta va lua act despre aceasta.

Partea vatamata N.G. s-a constituit parte civila cu suma de 20.000 lei daune morale si 1.370 lei daune materiale.

Partea vatamata a depus la dosar, în dovedirea actiunii civile o serie de chitante fiscale din care rezulta ca acesta a efectuat cheltuieli în suma de 196,02 lei, în urma leziunilor suferite de pe urma actiunii inculpatului.

În ceea ce priveste daunele morale solicitate de partea vatamata, prima instanta a apreciat ca, în raport de natura leziunilor suferite (traumatism cranio – cerebral cu fractura de stânca temporala dr. si otoragie dr. si care reprezinta infirmitate fizica permanenta), zilele de îngrijiri medicale necesitate de 35-40 zile, zilele de spitalizare, dar tinând seama si de starea de provocare din partea partii vatamate, se justifica doar acordarea de despagubiri morale în cuantum de 5.000 lei.

Tribunalul Constanta prin decizia penala nr.314 pronuntata la data de 18 iunie 2008 în dosarul penal nr.1295/256/2007 a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat R.I. împotriva sentintei penale nr.1663/P/12.10.2007, pronuntata de Judecatoria Medgidia.

În baza art.193 cod pr.penala, a obligat apelantul inculpat catre intimatul parte civila la plata sumei de 742 lei cu titlu de cheltuieli judiciare facute de acesta.

În baza art.192 al.2 cod pr.penala, a obligat apelantul inculpat la plata sumei de 420 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.

În termen legal, a declarat recurs inculpatul R.I. prin care critica hotarârile pronuntate sub aspectul gresitei încadrari juridice.

Astfel, aparatorul inculpatului a sustinut ca, în urma incidentului din 14 octombrie 2006, partea vatamata N.G. a suferit o leziune craniana ce a necesitat de 35-40 zile de îngrijiri medicale, ca a ramas cu o pareza faciala, ramânând cu infirmitate fizica permanenta – cofoza urechea dreapta.

S-a solicitat a se constata ca, încadrarea juridica corecta ar fi cea prev. de art.184 alin.1 cod penal rap. la art.181 cod penal si, în raport de noua încadrare juridica sa se dispuna achitarea inculpatului, întrucât fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

Examinând legalitatea si temeinicia hotarârilor pronuntate, în raport de critica formulata cât si din oficiu, curtea retine urmatoarele:

Instanta de fond si de apel au stabilit în mod corect situatia de fapt, vinovatia inculpatului si a realizat o corecta încadrare juridica fata de probele ce s-au administrat atât în cursul urmaririi penale cât si al cercetarii judecatoresti.

Nu se impune schimbarea încadrarii juridice si retinerea la încadrarea juridica a disp.art.181 cod penal asa cum se solicita în recurs.

Potrivit art.181 cod penal, constituie infractiunea de vatamare corporala, fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii, o vatamare care necesita pentru vindecare, îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile.

Elementul material al acestei infractiuni se realizeaza prin orice actiune ce are drept rezultat o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii victimei care necesita pentru vindecare, îngrijiri medicale de la 21 de zile pâna la cel mult 60 de zile.

Din punct de vedere al laturii subiective, infractiunea de vatamare corporala se savârseste numai cu intentie directa sau indirecta.

Potrivit art.184 cod penal, constituie infractiunea de vatamare corporala din culpa fapta prev. în art.180 alin.2 si 2 ind.1 cod penal, care a pricinuit victimei o vatamare ce necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 10 zile, precum si cea prev. în art.181 savârsita din culpa.

Fapta este mai grava daca a avut vreuna din urmarile prev. în art.182 alin.1 sau 2 cod penal.

Din raportarea disp.art.184 alin.1 la disp.art.180 alin.1 si 2 cod penal, art.181 cod penal, rezulta ca, ne gasim în prezenta infractiunii de vatamare din culpa numai daca durata îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare este mai mare de 10 zile, dar cel mult de 60 de zile.

Fapta de vatamare corporala din punct de vedere al laturii subiective este savârsita din culpa.

Infractiunea din culpa înseamna ca activitatea materiala a fost savârsita in vederea altui rezultat decât cel care s-a produs (recurentul a împins-o pe partea vatamata care sa nu fie lovit cu sticla în cap) faptuitorul nu a prevazut, desi ar fi trebuit si putut sa prevada rezultatul intervenit sau, desi, a avut previziunea lui a sperat în mod usuratic ca el nu se va produce.

În afara de modalitatile formei simple, infractiunea de vatamare corporala din culpa prevede si trei modalitati mai grave, astfel, art.184 alin.2 pentru care s-a dispus condamnarea recurentului este sanctionata mai aspru, atunci când actiunea a produs vatamare a integritatii corporale sau sanatatii victimei pentru a carei vindecare sunt necesare peste 60 de zile sau când s-a produs pierderea unui simt sau organ.

Asa cum am aratat mai sus, infractiunea prev. de art.18 cod penal se savârseste cu intentie directa sau indirecta, iar infractiunea prev. de art.184 alin.2 este savârsita numai din culpa.

Raportarea unei infractiuni savârsita din culpa (sanctionata mai usor) la o infractiune savârsita cu intentie (sanctionata mai grav), asa cum s-a cerut în recurs, constituie o agravare a situatiei recurentului ceea ce ar duce la încalcarea disp.art.385 ind.8 cod pr.penala.

In temeiul art. 38515 pct.1 lit.b cod pr.penala se respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul R.I. si în baza art.192 cod pr.penala, este obligat la 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro