404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare.

Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia.

Pârâta S.C. H S.A. a susţinut că neplata medicamentelor livrate de S.C. B S.A.

s-a datorat intervenţiei unui caz de forţă majoră, respectiv blocării bugetului Casei de Sănătate de către Ministerul Finanţelor.

Apărarea nu poate fi reţinută.

Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia.

În speţă, pârâta nu a respectat nici clauza 16 alin. 2 din contract, potrivit căreia în situaţia intervenirii unui presupus caz de forţă majoră, acesta va fi notificat partenerului contractual, în scris, în termen de 5 zile de la intervenţia sa şi de la confirmarea dată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

(sentinţa civilă nr. 2724 COM/ 03.11.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 193/2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro