404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( I )

Vânzarea unui teren, efectuată de debitorul supus procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, este nulă absolut în absenţa acordului de voinţă valabil exprimat de societatea vânzătoare, prin organul deliberativ şi în condiţiile materializării transferului patrimonial printr-o factură.

Lichidatorul societăţii comerciale AGROPIT S.A. Pietreni a chemat în judecată pe pârâta S.C. AGROSERVICE MCG S.R.L.Constanţa, solicitând constatarea nulităţii absolute a transferului de proprietate din patrimoniul debitoarei în faliment, în favoarea pârâtei, pentru suprafeţa de 1.000 m2 teren neproductiv.

În considerente s-a arătat că debitoarea, reprezentată de directorul acesteia, a înstrăinat terenul printr-o factură datată 8.01.2001, cu toate că actul juridic nu a fost aprobat în prealabil de adunarea generală a acţionarilor, potrivit statutului societăţii.

Nulitatea absolută a vânzării a fost invocată şi din perspectiva nerespectării prevederilor imperative ale art. 67 alin.1 din Legea nr. 18/1991, referitoare la forma autentică a actelor juridice de înstrăinare, între vii, a terenurilor din intra- şi extravilan.

S-a susţinut, totodată, că valoarea la care a fost valorificat terenul este mult mai mică decât cea înregistrată în contabilitate.

Acţiunea este întemeiată.

Potrivit art.44 din Legea nr. 64/ 1995, lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

În cauză, convenţia de vânzare-cumpărare încheiată între S.C AGROPIT S.A. Pietreni şi S.C. AGROSERVICE MCG S.R.L. este materializată printr-o factură fiscală, pe care este menţionată suprafaţa de 1.000 m2 teren, precum şi preţul de 5.000.000 lei.

Convenţia de vânzare-cumpărare a fost încheiată cu încălcarea unei prevederi cuprinse în statutul societăţii, care dispune asupra acordului adunării generale a acţionarilor, prealabil oricărui act de dispoziţie efectuat faţă de bunurile din capitalul social (ca în cazul de faţă).

Potrivit art. 70 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorul/ directorul este abilitat să efectueze toate operaţiunile prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţii, cu excepţia celor prevăzute prin actul constitutiv. În consecinţă, la încheierea acestui raport juridic a lipsit acordul de voinţă valabil exprimat de societatea vânzătoare – prin organul deliberativ, situaţie care atrage nulitatea absolută a actului.

Încheierea unui asemenea act printr-o factură conduce la aceeaşi sancţiune.

Conform Nomenclatorului formularelor tipizate utilizate în activitatea de organizare financiară şi contabilă a agenţilor economici, aprobat de Guvernul României, factura fiscală constituie un document contabil pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate. Prin Ordinul 2185/ 2001 al Ministerului Finanţelor Publice a fost de altfel aprobat modelul formularului acestui document utilizat exclusiv pentru achiziţii de produse sau în domeniul prestării de servicii.

Dispoziţiile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 18/ 1991 republicată sunt, în egală măsură aplicabile speţei, în condiţiile în care transferul bunului imobil într-o asemenea modalitate este lovit de nulitate, pentru lipsa formei autentice a actului.

(sentinţa civilă nr. 4014 COM/ 14.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 1191/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro