404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Compatibilitatea normelor de procedură speciale cu cele de drept comun. Posibilitatea modificării obiectului acţiunii. Prima zi de înfăţişare.

Potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995 republicată, dispoziţiile prezentei proceduri se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale codului de procedură civilă şi ale codului comercial.

După formularea contestaţiei debitorului în temeiul art. 31 alin. 3 din lege, nu mai este posibilă modificarea obiectului acţiunii, pe temeiul art. 132 cod proc.civilă, în sensul sesizării instanţei cu o cerere raportată la dispoziţiile O.G. nr. 5/2001.

Creditoarea S.C. M S.A. a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. I S.R.L. Cernavodă, jud. Constanţa, invocând existenţa unei creanţe rezultate din prestaţii de telefonie mobilă.

Debitoarea a formulat contestaţie, în temeiul art. 31 alin.3 din Legea nr. 64/1995 republicată şi a susţinut că societatea comercială supusă acestei proceduri a încetat prin expirarea termenului pentru care a fost constituită şi a fost radiată din evidenţele registrului comerţului.

În aceste condiţii, creditoarea a solicitat să se ia act că înţelege să modifice obiectul acţiunii sale, în temeiul art. 132 cod proc.civilă, în sensul sesizării instanţei cu o cerere raportată la dispoziţiile O.G. nr. 5/2001, pentru emiterea somaţiei de plată faţă de acelaşi debitor.

Fiind supusă judecăţii o situaţie legată de incidenţa, într-o procedură specială, a normelor procesuale de drept comun, instanţa a reţinut următoarele :

Potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995 republicată, dispoziţiile prezentei proceduri se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale codului de procedură civilă şi ale codului comercial.

Textul art. 132 alin. 1 cod proc.civilă prevede că la prima zi de înfăţişare, instanţa va putea acorda reclamantului un termen pentru modificarea cererii (…).

Dispoziţiile menţionate statuează asupra posibilităţii formulării unei asemenea cereri, la prima zi de înfăţişare, ori, în speţă, cererea de modificare a obiectului acţiunii a fost prezentată de creditor după formularea contestaţiei debitorului în temeiul art. 31 alin. 3 din lege.

Prezentarea acestei contestaţii exclude luarea în discuţie a unei modificări a obiectului cererii şi prezumă stabilirea în chip definitiv a cadrului procesual.

Aşa fiind, cererea de modificare a obiectului acţiunii este nefondată.

(sentinţa civilă nr. 7937 COM/18.11.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro