404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Închiderea procedurii. Inexistenţa obiecţiunilor la notificare.

În absenţa obiecţiunilor formulate la notificare şi comunicate ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

În exercitarea atribuţiilor legale, lichidatorul a întocmit un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi a societăţii debitoare şi a notificat atât pe creditorii cunoscuţi, cât şi pe cei care nu au putut fi identificaţi în cursul procedurii, prin publicitate, în vederea înregistrării creanţelor.

La 10.07.2001, lichidatorul a întocmit, potrivit art. 96 din Legea nr.64/1995 republicată, un tabel preliminar al obligaţiilor, iar după epuizarea termenelor procedurale s-a afişat şi înregistrat tabelul definitiv, constatându-se că nu au fost formulate contestaţii asupra cuantumului ori rangului de prioritate.

La 10.10.2001 a fost prezentat judecătorului sindic şi creditorilor un nou raport, în care s-a consemnat că nu au putut fi depistate bunuri ale debitoarei, prin a căror valorificare să fie obţinute fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi satisfacerea creanţelor declarate.

În aceste condiţii, creditoarea care a iniţiat procedura – societate bancară – a propus închiderea procedurii.

În absenţa obiecţiunilor formulate la această propunere, notificată ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

(sentinţa civilă nr. 2970 COM/ 14.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro