404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Tip: Sentinţă penală
Nr./Dată: 36 (03.02.2009)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: cereri

Prin cererea adresată Judecătoriei Babadag şi înregistrată sub nr.883/179/2008 din 11.08.2008, condamnatul …….. a solicitat întreruperea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată de Tribunalul Tulcea prin sp.nr.5/2007.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că soţia şi fiica sa nu au mijloace materiale de a se întreţine iar prezenţa sa acasă este necesară pentru a le asigura un trai mai bun, consecinţe ce ar justifica întreruperea executării pedepsei închisorii.

Prin sentinţa penală nr.144 din 17.09.2008, Judecătoria Babadag a dispus declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Judecătoriei Tulcea, ca instanţă corespunzătoare în grad instanţei de executare.

La Judecătoria Tulcea cauza s-a înregistrat la numărul 4698/327/2008 din 23.10.2008, iar prin sentinţa penală nr.1146 din 23.10.2008, cauza s-a declinat în favoarea Tribunalului Tulcea, întrucât petentul se află în executarea unei pedepse aplicate de această instanţă.

Pe rolul tribunalului cauza s-a înregistrat la nr.2665/88/2008 din 27.10.2008.

În cauză s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul concubinei situat în ……, la familia ………

Examinând cauza în raport de concluziile referatului de anchetă socială efectuat de Primăria municipiului Tulcea, jud.Tulcea, tribunalul reţine că în fapt petentul nu este căsătorit, el având o relaţie de concubinaj cu numita …….., relaţie în urma căreia a rezultat un copil. Aceasta beneficiază de alocaţia de stat pentru creşterea copilului, dar nu o poate ridica deoarece este pe numele petentului. Concubina şi fiica acestuia locuiesc împreună cu numitul ………. care din salariul său le întreţine şi pe cele două.

Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când din cauza unor împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, în acest caz executarea putând fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa reţine că, în speţă nu se regăsesc acele împrejurări speciale prevăzute de textul de lege mai sus citat, şi este greu de crezut că, lăsarea în libertate a condamnatului pentru o perioadă scurtă de 3 luni, ar îmbunătăţi în vreun fel situaţia socio-materială a familiei sale.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

Urmează a obliga petentul la plata sumei de 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru asigurarea dreptului la apărare, petentului i-a fost desemnat un apărător din oficiu, onorariul acestuia în sumă de 100 lei, urmând a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat …….

Etichete: ,

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro