404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Cerere de conexare

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., creditor in dosarul de executare nr. ………. al acestei instante, debitor(oare) fiind …………., domiciliat(a) in …………., impotriva caruia s-a emis comandamentul din data de ……….. in vederea urmaririi imobilului descris in respectivul comandament, pentru ca asupra aceluiasi imobil au facut forme de executare si alti creditori si anume: ………………., ce formeaza obiectul dosarelor de executare nr. …………. ale aceleiasi instante,

In baza art. 520 C. proc. civ., va rog sa dispuneti CONEXAREA ACESTOR DOSARE DE EXECUTARE, pentru a se pronunta o unica hotarare de adjudecare.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro