404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Obligaţia de a nu părăsi localitatea. Prelungire în cursul cercetării judecătoreşti. Admisibilitate.

Tip: Decizie

Nr./Dată: 426 (01.07.2005)

Autor: Curtea de Apel Alba Iulia-secţia penală

Potrivit art.145 al.2 cod procedură penală, prelungirea obligării de a nu părăsi ţara se poate dispune de către instanţă numai în cursul urmăririi penale.

Secţia penală – Decizia penală nr. 426/1 iulie 2005 a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin încheierea penală din 18 iunie 2005 a Tribunalului Hunedoara – secţia penală în dosarul penal nr. 3595/2005 a fost admisă sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi în baza art.145/1, 145 al.2 cod procedură penală s-a dispus prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea Tribunalului Hunedoara privind pe inculpatul M.V.A., pe o perioadă de 30 zile, respectiv durata 20 iunie 2005 – 19 iulie 2005.

Instanţa de fond a reţinut că în vederea asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, precum şi a împiedecării sustragerii inculpatului de la judecată, se impune prelungirea măsurii pe o perioadă de 30 zile..

Împotriva încheierii a declarat recurs în termen inculpatul M.V. solicitând casarea hotărârii atacate şi revocarea măsurii preventive luate, considerând că nu mai vreun există temei care să justifice menţinerea acesteia.

Recursul este fondat.

Potrivit prevederilor art.145/1 al.2 cod procedură penală, dispoziţiile art. 145 se aplică în mod corespunzător şi în cazul obligării de a nu părăsi ţara.

Potrivit art.145 al.2 cod procedură penală în c ursul urmăririi penale durata măsurii preventive prev. de al.1 nu poate depăşi 30 zile afară de cazul în care este prelungită în condiţiile legii măsura obligării de a nu părăsi localitatea poate fi prelungită în cursul urmăririi penale , în caz de necesitate şi numai motivat.

Analizând dispoziţiile legale enunţate, se constată că prelungirea obligării de a nu părăsi ţara la intervale de 30 zile se poate dispune de instanţă numai în cursul urmăririi penale.

Orice prelungire a acestei măsuri preventive solicitate în cursul cercetării judecătoreşti este inadmisibilă.

Faţă de aceste considerente, recursul va fi admis iar propunerea Parchetului respinsă ca inadmisibilă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro