404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Cerere pentru intabularea radierii dreptului de uzufruct

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti:

 

Intabularea

 

radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent …….., in favoarea lui ………… .

Va rog sa comunicati incheierea lui ………….. si sa restituiti actele originale lui ………….., in care scop alatur o copie de pe fiecare.

La cerere anexez:

 

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro